Wednesday, November 2, 2016

Being Proud Of and Comfortable With Being Gay (Part III)

မိမိျဖစ္တည္မႈအတြက္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ ဂုဏ္ယူပါ (Being Proud Of and Comfortable With Being Gay)
(၁) စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္တည္း တစ္ကိုယ္တည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မွတ္ထားရပါမယ္။ စာဖတ္သူဟာ ေဂးဆိုပါလွ်င္ ဒီကမၻာေလာကၾကီး ေပၚမယ္ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား(gay)၊ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ လိင္တူ/လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္သူ(bisexual)၊ ျပီးေတာ့ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ကိုသာ ၾကိဳက္သူ သေဘာက်သူ (straight) ဆိုတဲ့ပုံဟန္မ်ိဳးစံုနဲ႔အတူ စာဖတ္သူရဲ႕အေျခအေနမ်ိဳးမွာေနဖူးသူေတြ စသျဖင့္ မ်ားမွ တကယ့္အမ်ားၾကီးပါ။ ယံုမွားသံသယေတြ၊ အျပစ္တစ္ခုအသြင္ နားပူနားဆာလုပ္ျခင္းေတြ၊ မေသခ်ာမေရရာျခင္းေတြကို သူတို႔ေတြ အားလံုး ျဖတ္သန္းခဲ့ျပီးပါျပီ။ စာဖတ္သူရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံမႈရမၼက္ ဖြင့္ဆိုျခင္းအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ မေတြးထင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ လက္ေအာက္ကေန လြန္ေျမာက္ခြင့္ရတဲ့ ကၽြန္တစ္ေယာက္လို႔ေကာေပါ့။ ဒီေနရာမွာ ေဂးျဖစ္ေနရျခင္းဟာ အမွားတစ္စံုတစ္ခုမွမရွိပါဘူး။ စာဖတ္သူ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ယုတ္ညံ့ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူးခင္ဗ်။

ကိုယ္ေမးျမန္းစူးစမ္းမႈေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္မယ့္လူမ်ိဳးကို စာဖတ္သူရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဘုရားေက်ာင္းကဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘေတြကို ျပန္ေျပာတတ္တဲ့ အစီရင္ခံတတ္တဲ့ သူတစ္ပါးကိုေ၀ဖန္ တတ္စြာ သို႕မဟုတ္ ဆိုးရြားစြာတုန္႔ျပန္တတ္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ဖို႔ေတာ့လိုမွာပါ။ ကိုယ္ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္တယ္၊ ကိုယ့္ျဖစ္တည္မႈအေပၚ စာဖတ္သူ ယံုၾကည္မႈပိုလာခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္ပူေပးတတ္ သံေယာဇဥ္ရွိလြန္းေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိမိရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြကို ေျပာျပ ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။
Gay, lesbian, bisexual, pansexual, transgender ဒါမွမဟုတ္ ၾကားအေျခအေနတရပ္ရပ္လို႔ဆိုႏိုင္မည့္ ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုမွာေရာက္ေန ျခင္းဟာလည္း အဆင္ေျပတာပဲေလ။ 

စာဖတ္သူ ရဲ႕ အတြင္းသဏၭာန္အေၾကာင္း ခံစားရေအာင္ အႏႈတ္လကၡဏာျမင္သြားေအာင္ ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ စာဖတ္သူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားဟာ တကယ့္သူငယ္ခ်င္းအစစ္အမွန္ေတြဆိုပါက စာဖတ္သူ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေနျခင္းဟာ အေရးမပါဘဲ ခ်စ္ခင္ၾက ခင္မင္ၾကမွာပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ မိဘမ်ားဟာလည္း သားသမီးကိုခ်စ္တယ္ နားလည္ေပးတတ္တဲ့သူေတြဆိုပါလွ်င္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု ျဖစ္ေနျခင္းပဲဆိုဆို ဘယ္အေၾကာင္းအရာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာဖတ္သူကို ဂရုတစိုက္ တေလးတစားရွိၾကမွာပါေနာ္။

စာဖတ္သူကို ဆိုးဆိုးရြားရြားတုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္သူမ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာမ်ားအမွန္တကယ္ မုခ်ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အျမတ္ေဒါသ ေတြကို အျခားသူမ်ားေပၚ ဖြင့္အံပံုခ်တတ္တဲ့သူမ်ိဳးေတြျဖစ္ျပီး သူတို႕ဘာသာသူတို႔ရႈပ္ယွက္ခတ္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈျပဳသူေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မေပ်ာ္ရႊင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

(၂) ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္နဲ႔ ကာမဆက္ဆံသူ(heterosexual)ျဖစ္တည္ဖို႔ ေလးနက္စြာထပ္တလဲလဲေျပာဆိုတိုက္တြန္းတတ္သူမ်ားကို ဂရုတစိုက္ ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔သည္ စာဖတ္သူ ဘယ္လိုလူမ်ိဳး ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာမသိၾကဘူး သို႕မဟုတ္ သူတို႔ယံုၾကည္ထားတာကို အတည္ျပဳခ်က္ယူဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို စာဖတ္သူဆင့္ပြားေမြးစားေအာင္ ဖိအားေပးဖို႔ၾကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ “ေခါင္းရႈပ္ျခင္း” သို႔မဟုတ္ “စမ္းသပ္ေလ့လာေန”တာေတြ စာဖတ္သူမွာ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ တည္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္သူဘာဆိုတာ စာဖတ္သူပဲဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေခၚတြင္ေနတယ္ဆိုပါလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘယ္လိုေခၚမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ဖို႔အခြင့္အာဏာ စာဖတ္သူပဲပိုင္ဆိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

(၃) စာဖတ္သူရဲ႕ ဖိုမလကၡဏာ/လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ဖို႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေနတယ္ဆိုတာလဲ  နားလည္သေဘာေပါက္ရပါမယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြဟာ သူတို႕သည္ လိင္တူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ(gay)မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသက္အရြယ္ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာကတည္းက သိၾကပါတယ္။ အျခားေသာသူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အစစ္အမွန္သေဘာသဘာ၀ကို ေတြ႔ရွိဖို႔ အခ်ိန္ယူၾကရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ကိုယ္ဘာဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယိမ္းယိုင္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုအကန္႔အသတ္နဲ႔ထုပ္ပိုးထားတယ္ဆိုတဲ့ သေကၤတ ရုပ္တုဆိုတာမ်ား ဒီေနရာမွာမရွိပါဘူး။ ကိုယ္ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္းဟာ ေသခ်ာတဲ့လမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ခံစားမိတဲ့ လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါ။ ကိုယ့္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးခံရသလို ၾကိဳးစားေနထိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕သူေတြကေတာ့ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးလိုလို အယူအဆ အဖံုးအအုပ္မ်ား နဲ႔ နပမ္းလံုးေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔သည္ လိင္တူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား (gays) မ်ားျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ၀န္မခံတတ္ၾကပါဘူး။

လူအခ်ို႕ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေပၚ ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အသားတက်ေနထိုင္မႈစရိုက္အနည္းငယ္က ရိုက္ခတ္မႈလႈိင္းၾကီးထြား ႏိုင္တာကိုလည္း နားလည္ရပါမယ္။ ထိုအရာေတြဟာ ေသခ်ာေပါက္အမွန္တရားတစ္ခုလို႔ မဆိုႏိုင္သလို စမ္းသပ္ခံတဲ့အေၾကာင္းအရာ ေတာ့လည္းမဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ မိသားစုတစ္စုမွာ ဖခင္နဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္မေနရျခင္း၊ အေမရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ယဥ္ပါးေနျခင္း သို႕မဟုတ္ ခပ္ရိုင္းရိုင္း ေျပာရရင္ စအိုနဲ႔လိင္အာသာေျဖတပ္မက္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းအဆင့္ဆင့္ေပၚတြယ္ျငိေနျခင္းေတြေၾကာင့္ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားတယ္လို႔ တစ္ထစ္ခ်ေျပာႏိုင္ပါ့မလား။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္တြင္းေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာက အဓိကလမ္းေၾကာင္းေပးသြားသလဲ စိတ္၀င္စားစရာေတာ့ေကာင္းပါတယ္။

(၄) ဖိုမလကၡဏာ/လိင္စိတ္ဆႏၵ/လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ ဆိုတာကို အေၾကာင္းအခ်က္အခ်ိဳ႕ေပၚမူတည္ျပီး ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ဖို႔ကေတာ့ အေတာ္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတာကို နားလည္ပါ။ ကိုယ့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံခ်က္ကို အထူးသီးသန္႔ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အျပင္ဖိအားမ်ား ေၾကာင့္ဆိုတာမျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေျပာဖို႔ရွိတာက သူတစ္ပါးရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ သူတစ္ပါးရဲ႕လမ္းေၾကာင္းေပးမႈ သူတစ္ပါးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ေတြကေန ဖိုမလကၡဏာေတြအေပၚ အရိပ္မိုးလာတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာရွိေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဖိုမလကၡဏာ အတိုင္းအတာတိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ - အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ကိုသာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ သို႕မဟုတ္ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔လို႔ေျပာရမယ့္ပံုျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ပံုမွန္လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကို ျပင္ပမွသူတို႔နဲ႔လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားကိုၾကည့္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွဆံုးျဖတ္လို႕မရတာပါ။ အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ (Lesbian) ေတြဟာ အမ်ိဳးသားလိင္ဆက္ဆံဖက္ပါတနာကို တစ္ခါတရံရွာေဖြတတ္ၾကျပီး အခ်ိဳ႕လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား(gay) ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီး လိင္ဆက္ဆံဖက္ပါတနာကို ရွာၾကံတတ္ၾကလို႕ပါပဲ။

လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈရဲ႕ ဒီဂရီ အတိုင္းအတာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔စာဖတ္သူဟာ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ (bisexual) တစ္ေယာက္ဆိုပါလွ်င္ အမ်ိဳးအစား ေခါင္းစဥ္ကြဲတစ္ခုရဲ႕ေအာက္မွာ အလြယ္တကူ အံ၀င္ဂြင္က် သင့္ကိုယ္သင္ရွာေဖြလို႔အဆင္ မေျပေလာက္ပါဘူး။ သင့္ကိုယ္သင္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနႏိုင္တယ္ ဘယ္လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိသည့္တိုင္ေအာင္ သို႕မဟုတ္ မသိဘူးဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တံဆိပ္အကပ္မခံပါနဲ႔။

လိင္(က်ား/မျဖစ္မႈ) တစ္ခုခု သို႕မဟုတ္ အျခားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ဆိုျပီး အျမဲဂရုထားအာရံုစိုက္ေနဖို႔မလိုဘူးထင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕ လိင္မႈကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် ကြဲျပားျခားနားေနမႈအခြင့္အေရးရွိျပီးသားမဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားဆိုရင္  စိုးမိုးတတ္တယ္၊ အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ အေလွ်ာ့ေပးတတ္တယ္ဆိုေသာ သာမန္လိင္စိတ္သဘာ၀ကို အေလးေပးဇန္းတင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဲ့သည့္အခ်က္ေတြက စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေပၚ ခ်ည္ေႏွာင္တုပ္ထားတာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ အေလ်ာ့ေပးဆက္ဆံတတ္ေသာ straight အမ်ိဳးသားေတြရွိသလို လိင္ကိစၥမွာ ပိုမိုဦးေဆာင္စိုးမိုးတတ္တဲ့  အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားအျပား ရွိေနၾကပါတယ္။

(၅)တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူတို႔ရဲ႕လိင္မႈကိစၥအေပၚ ေက်နပ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈ သို႕မဟုတ္ နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံထားမႈကို စာဖတ္သူ အေနနဲ႔ ေျခထိုးခံလွဲျဖိဳဖို႔ မၾကိဳးစားသင့္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ပုဂၢလိကသေဘာထားျခင္း အေပၚ ေလးစားသမႈရွိရပါမယ္။ တစ္စံုတစ္ဦးဟာ သူ႕ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကို ဖြင့္ဟ၀န္ခံလာဖို႔ဆိုတာ အခက္အခဲႏွင့္ အေတာ္ရႈပ္ေထြးတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဟ၀န္ခံလာဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ အခက္ေတြ႕ေအာင္ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ မျပဳလုပ္ ရပါ။

ကိုယ့္ဖိုမလကၡဏာကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိဖို႔ဆိုတာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုပဲလို႔ စာဖတ္သူ မၾကည့္မျမင္ရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနရမႈတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း ေစာင္းပါးရိပ္ေျခ ေျပာေနျခင္းမည္ပါတယ္။ ဘယ္လိုျမင္ရမလဲဆိုေတာ့ ရွာေဖြမႈခရီးစဥ္တစ္ခုသြားေနတယ္လို႔ေလ။ ကိုယ္သိခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ကိုယ္ေမးျမန္းခ်င္ေနတဲ့ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျပဳေဆြးေႏြးအေျဖရွာလို႔ရမယ့္ ကိုယ္လိုပဲ အေျခအေနတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရသူမ်ားရွိရာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာလပ္တစ္ခုကိုရွာၾကည့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ပါ။ ကိုယ္ဟာ Lesbian လား၊ Gay လား၊ ဒါမွမဟုတ္ Bisexual တစ္ေယာက္လား ဘယ္လိုမွ မခြဲျခားထားဘူးဆိုေသာ္မွ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အကူအညီ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာအျဖစ္ပါ၀င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသစ္ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ကိုထိေတြ႕စူးစမ္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တာထြက္မႈ စတင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

(၆) ဖိုမလကၡဏာ/လိင္မႈကိစၥေတြဆိုတာ ေပ်ာ္ရည္တစ္ခုလိုပဲ အရာရာမွာေပ်ာ္၀င္ႏိုင္တယ္ ျပီးေတာ့ အေထာက္အထားမ်ားလည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာ စာဖတ္သူရဲ႕စိတ္ထဲ ေတြးထားရပါမယ္။ ကိုယ္ဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ အမ်ိဳးသား သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ၀န္ခံျပီးသူလူအခ်ိဳ႕ဟာ ျပဳမူေျပာဆိုတာ သို႕မဟုတ္ ၀တ္စားဆင္ယင္တာေတြဟာ ေလ့လာမိသေလာက္ ေဂးပိုဆန္ျပစျပဳၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာကေတာ့ သူတပ္ဆင္ ၀တ္ဆင္လိုက္တဲ့ တံဆိပ္တစ္ခုေအာက္မွာ ထံုးစံအတိုင္း အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္လိုျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့ကိစၥ တစ္ခုျပဳက်င့္လိုက္တာမဟုတ္ေပမဲ့ အဲ့ဒီအမူအက်င့္ဟာ အဆိုပါလူအတြက္ အတုေယာင္ သို႕မဟုတ္ အမွန္တရားမဟုတ္ဘူးဆိုပါလွ်င္ ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာအခ်က္ေတြသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔စာဖတ္သူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက စာဖတ္သူဟာ အရင္ကထက္ ေဂးပိုဆန္လာေနသလိုပဲလို႔ စတင္စြပ္စြဲလာပါလွ်င္ သူတို႔ကိုမသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳလိုက္ပါ။ ကိုယ့္ျဖစ္တည္မႈအတြက္ ဂုဏ္ယူေနရမည္ျဖစ္သလို ဘယ္လိုျပဳမူသင့္တယ္ သို႕မဟုတ္ ဘယ္လို၀တ္ဆင္သင့္တယ္ သို႕မဟုတ္ ဘယ္လိုေျပာဆိုသင့္တယ္ သို႕မဟုတ္ ဘယ္လိုလမ္းေလွ်ာက္သင့္တယ္ဆိုတာကို တစ္ေယာက္ေယာက္ေျပာခံေနရတာမ်ိဳးကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနလိုက္ပါ။

(၇) စာဖတ္သူအေနနဲ႔ သတိရသင့္တဲ့အခ်က္က ပံုစံစံုလူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္ႏိုင္သလို စိတ္ခံစားမႈအရ သို႔မဟုတ္ ကာမဂုဏ္အာရံုအရ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ားပစ္က်ႏိုင္ေသးတာပါပဲ။ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားယံုၾကည္ၾကတာက သူတို႔ေမြးဖြားကတည္းကေမြးရာပါ လိင္အဂၤါသတ္မွတ္ခ်က္လႈံ႕ေဆာက္မႈအရ လိင္စိတ္ဆႏၵတိမ္းညြတ္မႈရွိမယ္ ျပီးေတာ့ ဆန္႕က်င္ဘက္အေၾကာင္းအရာေတြကို မလုပ္ၾကဘူး လို႔ေလ။ ဒါေပမဲ့ အေထာက္အထား ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုအေနနဲ႕ဆိုလွ်င္ေတာ့ အရာအားလံုးမွားတယ္လို႔မဆိုႏိုင္သလို မွန္တယ္လို႔မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ လိင္တူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚမွာ စြဲလမ္းတဲ့စိတ္ခံစားမႈျဖစ္ေနခဲ့တယ္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ကိုယ့္လိင္ကိစၥ identify နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုလဲလို႔ စိတ္ေတြေ၀သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက စံသတ္မွတ္ထားခ်က္ေတြ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္ေတြ နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္ဖို႔ အံ၀င္ဂြင္ကျဖစ္မေနဘူး မဟုတ္လား။ စာဖတ္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ gay, lesbian, straight, queer, bisexual ကဲ့သို႕ထပ္တူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘာဆိုတာ တံဆိပ္မကပ္ခ်င္ဘူးဆိုလွ်င္လည္း အဆင္ေျပ တာပါပဲ။

စာဖတ္သူ အေနနဲ႔ ကိုယ္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လိုသူႏွင့္ ခ်စ္ခင္ သို႕မဟုတ္ လိင္ကိစၥပတ္သက္ယွက္ႏြယ္ခ်င္သူႏွင့္ စိတ္တင္းၾကပ္မႈမရွိဘဲ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ခံစားခ်စ္ခင္ပတ္သက္ပါ။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေဘာင္အတြင္း စည္းအတြင္းအျမဲေနထိုင္သြားရမယ္ လို႔ သတ္မွတ္ထားတာမွမဟုတ္တာဘဲ။ ေျပာရတာက လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရတာထက္လြယ္ေပမယ့္ အေျခခံမူအရေျပာခ်င္တာကေတာ့ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အတြက္ အမွန္ျဖစ္ဖို႔လို႔သလို ရိုးသားဖို႔လိုပါတယ္။ လူအခ်ိဳ႕အတြက္က ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကတယ္၊ အခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ လိင္တူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ႏိုင္တယ္၊ အခ်ိဳ႕ေတြ ကေတာ့ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား စာဖတ္သူဟာ ဘယ္တံဆိပ္ေအာက္မွာမွ အံ၀င္ဂြင္က် မျဖစ္ဘူးလို႔ ခံစားရတယ္ဆိုပါက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တံဆိပ္တစ္ခုကပ္ဖို႔ ဖိအားေပးမၾကိဳးစားပါနဲ႔။ စာဖတ္သူ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္၊ အခ်စ္ႏွင့္ လိင္ကိစၥအေၾကာင္းရွာေဖြစူးစမ္းရင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနလိုက္ပါ။

ေမးျမန္းစူးစမ္း (Community Q&A)
Q: အသက္ ၁၂ႏွစ္အရြယ္အေနနဲ႔ ကိုယ့္လိင္မႈကိစၥအေၾကာင္းသိထားဖို႔ ငယ္ေသးတယ္လို႔ထင္ပါသလား?
Ans: ဒီအေၾကာင္းအရာကိုသိဖို႕ အရြယ္လြန္ေနျပီ သို႕မဟုတ္ အလြန္ငယ္ေသးတယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွမရွိပါဘူး။ လိင္မႈကိစၥ စိတ္သေဘာ ထားဟာအျမဲေျပာင္းလဲႏိုင္တာဆိုေတာ့ စိတ္ထဲမွာပဲထိန္သိမ္းထားပါလို႔။

Q: လိင္တစ္မ်ိဳးထက္ပိုျပီး စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?
Ans: ဟုတ္ကဲ့၊ "Kinsey scale of sexual behavior"ဆိုတဲ့ စစ္တမ္းျပဓာတ္ပံုတစ္ခုရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာပါတဲ့ အဆင့္ငါးဆင့္ထဲမွာ စာဖတ္သူဟာ နံပါတ္တစ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အံ၀င္ေနသလား ဒါမွမဟုတ္ နံပါတ္ ၅ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အံ၀င္ေနသလားဆိုတာၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕ လိင္အေပၚမူတည္ျပီး အျခားဘယ္လိင္အမ်ိဳးအစားကို စိတ္၀င္စားေနခဲ့တယ္ဆိုတာသိႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။

Q: က်ေနာ္က အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖို႔စိတ္၀င္စားေပမဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကိုေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ့္ကို bi ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနသလိုမ်ား?
Ans: ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တံဆိပ္တစ္ခုတပ္ဖို႔ဆိုတာ အေရးမၾကီးပါဘူး ေဘာ္ဒါရာ။ တကယ္လို႔ Label တစ္ခုတပ္မွအဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္လည္း bisexual လို႔သတ္မွတ္လိုက္လည္း မဆိုးပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္လည္း တံဆိပ္မကပ္ ေလဘယ္မထိုးဘဲေနႏိုင္တာပဲေလ။ ေျပးလမ္းရွည္ၾကီးတစ္ခု မွာ သက္ေသာင့္သက္သာနည္းလမ္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ အေရးပါေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုရင္းပါ။

Q: ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘာဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြအရေကာ စူးစမ္းမႈအရေကာသိေနေပမဲ့ မိဘတစ္ေယာက္ေယာက္က အဲဒါေဂးမဟုတ္ ဘူးလို႔ ေျပာေနတုန္းပဲဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရပါ့မလဲ?
Ans: ေဘာ္ဒါ့ကို သူတို႔တကယ္ခ်စ္ခင္တယ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈအေပၚလက္ခံႏိုင္တယ္ဆိုပါလွ်င္ ကိုယ္ဘာဆိုတာကို မိဘမ်ားအား ယဥ္ယဥ္ေက်း ေက်း ႏုညံ့ညင္သာစြာေျပာလိုက္ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဟာ ဘယ္သူမွမဟုတ္ဘူး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲဆိုတာ သူတို႔ကိုေျပာလိုက္ပါ။ ေဘာ္ဒါဟာ ဘုရားေပးတဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခု၊ ဒီကိစၥအတြက္ ဂုဏ္ယူသလို တစ္ေန႔ေန႔မွာ သူတို႔လက္ခံမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာပါ။ တကယ္လို႔ သူတို႔က ေဘာ္ဒါေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္၍ လက္မခံေသးဘူးဆိုပါလွ်င္ ကိုယ္ဟာဘာျဖစ္တယ္ ဘယ္လိုျဖစ္တည္ ေနပါတယ္ဆိုတာေျပာဖို႔ အနည္းဆံုးေရွာင္ၾကဥ္ရေတာ့မယ့္ အေမးစကားလို႔ဆိုရမလားဘဲ။ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြၾကားထဲမွာ ေဘာ္ဒါ့ ကို အေထာက္အပံ့ျပဳမယ့္လူေတြကို ရွာဖို႔သင့္ပါျပီ။

အၾကံေပးခ်က္အခ်ိဳ႕

(၁) ကိုယ့္ဖာသာေနပါ။ စာဖတ္သူ လိင္တူၾကိဳက္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ ရႈံ႕ခ်ပစ္တင္ေနေသာသူမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ပါ။

(၂) လမ္းညႊန္သူတစ္ေယာက္ေျပာစကားအရ “ကုထံုးပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္ဟာ သင့္ကိုယ္သင္ရွာေဖြရာမွာ ကူညီဖို႔ျဖစ္ျပီး၊ သင္ဘာဆိုတာကို သူတို႔ေတြးထင္မိတာေျပာခဲ့တယ္ဆိုပါလွ်င္ သူတို႔ဟာ ကုထံုးပညာရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး” တဲ့။

(၃) လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခု အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာဟာ သင္ေဂးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လို႔ လူေတြက ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္မကဲပါနဲ႔။ သူတို႔ေျပာတာကို နားေထာင္မေနပါနဲ႔။ စာဖတ္သူရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေသာ လူေတြထဲက အခ်ိဳ႕ဟာ လိင္တူခ်စ္သူ ေဂးေတြဆိုတာ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္အ၀န္းအ၀ိုင္းမွာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းေဂးဆိုျပီးေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္၀င္မေနပါနဲ႔ေလ။ အျခားသူေတြရဲ႕ အေတြးထင္ျမင္ခ်က္ေတြအေပၚ အေလးထားဂရုမူမေနဘဲ ကိုယ့္ျဖစ္တည္မႈအတိုင္းေနထိုင္ပါ။

(၄) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဟာ အျခားသူမဟုတ္ဘူး ကိုယ္ပါပဲ။ အျခားသူမ်ားရဲ႕ တြန္းတိုက္လွဲခ်မႈေၾကာင့္ လဲျပိဳသြားဖို႔မသင့္ပါဘူး။ စာဖတ္သူ ဘာဆိုတာ လက္မခံတဲ့အ၀န္းအ၀ိုင္းမွာ အျမဲတေစ ေနေနဖို႔မွမလိုတာ။ စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို အျမဲပြင့္လင္းျမင္သာရိုးရွင္းစြာထားသည္ ဆိုေပမဲ့ ေထာင့္ကြယ္က အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဘယ္သိႏိုင္ပါ့မလဲ။

(၅) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဆႏၵကလည္း နည္းနည္းထူးဆန္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ စာဖတ္သူကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏႈိးဆြမႈမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာနဲ႔ အဲ့ဒီလိင္အမ်ိဳးအစားပုဂၢိဳလ္ကို မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဘူးလို႔ မဆိုႏိုင္ဘူးဗ်။ စာဖတ္သူဟာ ပိန္ပိန္ပါးပါး ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔လူ သို႕မဟုတ္ အားကစားသမားပံုစံေပါက္တဲ့လူ သို႕မဟုတ္ ရင္သားေသးတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကိုမွပိုသေဘာ က်သူျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ လိင္တူ သို႕မဟုတ္ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြကို စိတ္ကူးယဥ္ ၾကည့္ပါ။ စာဖတ္သူအမွန္တကယ္သိတဲ့ အ၀န္းအ၀ိုင္းက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနဖို႔အေရးမၾကီးဘူးေနာ္။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးက စာဖတ္သူ အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈပိုေစ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစသလဲ ျပီးေတာ့ လိင္စိတ္ႏႈိးဆြမႈ ပိုျဖစ္ေစသလဲဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေမးၾကည့္ပါ။

(၆) ဖက္ရွင္အျမင္ေတြ၊ ဂီတပြဲေတာ္ေတြ၊ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲတတ္တဲ့ ပါတီပြဲေတြ စသျဖင့္ မၾကာခဏျမင္ေနရတဲ့အ၀န္းအ၀ိုင္းက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကို ဘာလို႔ ေသခ်ာေပါက္ေျပာလို႕မရဘူးဆိုတာလည္းသိရပါမယ္။ လိင္ကြဲၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူတစ္စံု တစ္ေယာက္ဟာလည္း လိင္တူေတြေပ်ာ္ရႊင္ႏႊဲေပ်ာ္တတ္တဲ့ ပြဲသဘင္ေတြကို သေဘာက်ဆင္ႏႊဲတတ္ၾကပါတယ္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို သူ႕ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအရ သို႕မဟုတ္ ဖက္ရွင္အျမင္ခံစားမႈေတြအရ ဆံုးျဖတ္ တန္းဖိုးထားလို႔မရပါ။

(၇) ကုထံုးပညာရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ျပသတိုင္ပင္ၾကည့္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ ဖိုမလကၡဏာေဖြရွာမႈကိစၥအေပၚ သူတို႔ အကူအညီေပး ႏိုင္ပါတယ္။

(၈) စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ဖိုမလကၡဏာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာထုတ္ရင္း အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကုန္ဆံုးခဲ့ျပီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ မိသားစုအေပၚ သင္ထုတ္မိေနတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအေၾကာင္းရိုးသားမႈျပခဲ့ပါလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔ဟာ ၾကားလိုက္သည့္အခ်ိန္ကစျပီး သင္ဟာ ‘သူ/သူမဟာ ေဂးတစ္ေယာက္ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္” လို႔စတင္တြက္ခ်က္ၾကျပီးသကာလ ပုန္းေနရာကေန ဖြင့္ဟ ၀န္ခံရာမွာ ကူညီဖို႔ၾကိဳးစားၾကပါမယ္။ ဖြင့္ဟ၀န္ခံတဲ့ကိစၥ သူတို႕ကူညီရာေရာက္သလား ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ သင့္ကိုယ္သင္ကူညီရာ ေရာက္မလဲဆိုတာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔၀န္းရံပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္ကြဲၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူအမ်ိဳးသားမ်ားဟာ သူတို႕ကိုယ္သူတို႔ ေဂးျဖစ္ေလာက္တယ္ဆိုျပီး ဒိြဟျဖစ္ေနၾကတာ အမ်ားအျပားရွိျပီး စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ဟာလည္း သူတို႔ထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

(၉) အင္တာနက္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ bisexual, gay သို႕မဟုတ္ lesbian ဆိုေသာသူမ်ားရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ရွာေဖြစူးစမ္းၾကည့္ပါ။ အားလံုးကေတာ့ စာဖတ္သူနဲ႔ အလားတူျဖစ္စဥ္တူဆိုတာမ်ိဳး မရွိၾကေပမယ့္ သူတို႕ဘယ္လို ဖြင့္ဟ၀န္ခံၾကသလဲဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္အဓိပၸာယ္ကို ရိပ္မိသိရွိႏိုင္တာေပါ့။ အြန္လိုင္းေပၚက အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာေတြဟာ စ်ာန္၀င္စားဖို႕အရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္သလို သတင္းရင္းျမစ္ ေတြလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ planetout.com လို website ေတြဟာ ကိုယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေရးလို႔ရတဲ့ေနရာ၊ အျခားေသာကိုယ္လိုစိတ္၀င္စား ေဆြးေႏြးခ်င္သူမ်ားနဲ႔ သတင္းဖလွယ္ရာ အင္အားမ်ားျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ လိင္တူၾကိဳက္သူမ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားလူမ်ားကို ရွာၾကည့္ျပီး သူတို႔ကို ေမးခြန္းထုတ္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါ။ စာဖတ္သူေနထိုင္ရာေဒသရွိ အမည္မသိ အေထာက္အကူျပဳအုပ္စုေတြရွိရင္ စာဖတ္သူလည္း တက္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္တာေပါ့။

 (၁၀) စာဖတ္သူက ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္ရတာ ပိုေပ်ာ္ရႊင္သလဲ? ဖိုမလကၡဏာအေၾကာင္း ေတြးမိတာအပါအ၀င္ေပါ့။ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေသခ်ာခိုင္မာစြာေတြးေတာၾကံဆၾကည့္ပါ။ (ဖက္လွဲတကင္းျပဳတာ၊ နမ္းတာ စသျဖင့္) တကယ္လို႔ စာဖတ္သူရဲ႕တုန္႔ျပန္ခ်က္ က အာ…ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဆိုတဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းအတိုင္း ရွည္လ်ားၾကာရွည္ေနပါလွ်င္ တစ္ခုေသာ လိင္အမ်ိဳးအစားထက္ ပိုျပီးစိတ္ကူးယဥ္တိမ္းညႊတ္ လို႔ရႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။

(၁၁) စာဖတ္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တံဆိပ္ကပ္ထားမိတာက မွားေတာ့မမွားေပမဲ့ စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္အေပၚ မ်က္ေျချပတ္ လ်စ္လွဴရႈမထားသင့္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္ကြဲၾကိဳက္အမ်ိဳးသားေတြအေပၚခ်စ္ၾကိဳက္ႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသားေတြဟာ ေယာက္်ားလ်ာ၊ လိင္ကြဲၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး၊ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ခ်စ္ၾကိဳက္ေနႏိုင္ၾကပါတယ္။ လိင္ကြဲၾကိဳက္သူ သို႕မဟုတ္ LGBT အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕အဆိုအရ ဘယ္လိုတံဆိပ္မ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ပါ့မလဲ။ ဖန္တီးၾကည့္ပါ။

(၁၂) တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွာေတာ့ စာဖတ္သူဟာ အျခားဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိသိရွိပါလိမ့္မယ္။ အဆိုပါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ က်ေရာက္မိေသာ စာဖတ္သူရဲ႕ ခံစားခ်က္အေပၚ ယံုၾကည္လိုက္ပါ။

သတိေပးစကား (Warnings)
(၁) စာဖတ္သူကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တံဆိပ္တစ္ခုတပ္ဖို႕ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကဖိအားေပးတာမ်ိဳးခြင့္မျပဳပါနဲ႔။ စာဖတ္သူကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ဘယ္လိုတံဆိပ္ကပ္ကပ္ အခြင့္အေရးရွိပါတယ္၊ စာဖတ္သူ ဆက္ဆံခ်င္တဲ့ ကမၻာေျမေပၚက ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိင္ဆက္ဆံဖို႔အခြင့္အေရးရွိတယ္ေလ။ စာဖတ္သူရဲ႕ မိဘေတြ၊ ေဂးသူငယ္ခ်င္းေတြ သို႕မဟုတ္ straight သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာဆိုၾကမွာပါပဲ။ ဘယ္လိုလူပဲျဖစ္ေနပါေစ စာဖတ္သူျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့လူပံုစံအတိုင္းသာ ခံစားျဖစ္တည္လိုက္ပါ။ ေလွ်ာက္လွမ္း လာတဲ့လမ္းဟာ ရွည္ၾကာေနလွျပီ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုတဲ့စိတ္ျဖစ္လွ်င္ တစ္စကၠန္႔ေလးေတာင္အျပစ္ရွိတယ္ခံစားမေနဘဲ လမ္းေျပာင္း ေလွ်ာက္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ဘ၀ဟန္ပန္ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာစရာမလိုပါဘူး။

(၂) စာဖတ္သူရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္တန္စြမ္းေသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႕မဟုတ္ အရက္ေသစာေသာက္ျပီး ဖံုးကြယ္ဖို႔မၾကိဳးစားပါနဲ႔။ ၾကံဳဆံုရေသာ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈခံစားရျခင္းေတြသည္ စာဖတ္သူ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ လက္ခံဖို႔ပိုမိုခက္ခဲေစတာမ်ိဳးျဖစ္ရႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕ဘ၀မွာ ၾကံဳဆံုရေသာျပႆနာအေပါင္းအစုေလးထဲကတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ၾကိဳးစားမျဖတ္ေက်ာ္ဘဲ အေရးတယူျပဳ ျပိဳလဲသြားပါလွ်င္ စာဖတ္သူရဲ႕ အဖ်က္ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္တစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

(၃) စိတ္ခ်ရေသာ လိင္မႈဆက္ဆံေရးကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးပါ။ လိင္တူခ်င္း ျပဳက်င့္ၾကေသာ လိင္မႈကိစၥလႈပ္ရွားမႈအစံုအလင္မွ တဆင့္ကူးဆက္ႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ(STIs)မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္နဲ႔ အမွတ္မထင္ျပဳက်င့္ရာမွ ရရွိကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားနဲ႔အတူတူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပါ။

(၄) စာဖတ္သူေပါင္းသင္းဆက္ဆံမယ့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကို ဉာဏ္ရွိရွိေရြးပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေဂးျဖစ္မွန္းသိလို႔ ကိုယ့္လိုပဲ အျခားေဂး မ်ားနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမယ္လို႔မဆိုလိုပါဘူး။ အျခားတဘက္ကေျပာရရင္ ေဂးသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားရွိျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူျဖတ္သန္း ဆဲဘ၀အေျခအေနအတိုင္း အလားတူျဖတ္သန္းေနတဲ့လူမ်ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ တစ္စံုတရာေတာ့အေထာက္အကူရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာက စာဖတ္သူစိတ္၀င္စားတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဂရုတစိုက္ရွာေဖြေ၀ငွေပးတာ၊ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တာ၊ level အလိုက္ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာသူေတြ ရွိေနႏွင့္ျပီးျဖစ္ႏိုင္တာကိုး။

(၅) သာမန္ လိင္ကြဲေတြကိုသာစိတ္၀င္စားေသာ straight ကမၻာ သို႕မဟုတ္ straight သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ ျဖတ္ေတာက္ ျပစ္တာမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါနဲ႕။ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈဆိုတာ စာဖတ္သူဘယ္လိုလူဆိုတဲ့ ျပည့္၀စံုလင္ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူနဲ႔မတူ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္းႏွီးႏြယ္မႈတစ္ရပ္ ထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်။

(၆) တကယ္လို႔မ်ား ပထမဆံုးအၾကိမ္ လိင္တူျခင္းဆက္ဆံတဲ့အေတြ႕အၾကံဳတစ္ရပ္ၾကံဳဆံုရခ်ိန္၌ စာဖတ္သူဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္ သက္သူ ေဂးျဖစ္ေတာ့မည္လားဆိုေသာ နားလည္ရခက္ တြန္းလွန္ျငင္းဆန္လိုေသာစိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ခံစားရေကာင္းခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂရုစိုက္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ဖိုမလကၡဏာ ဘာလဲဆိုတာ စူးစမ္းေနေသာအခ်ိန္ကာလမွာ မႊန္ထူျပီးအတင္းအၾကပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ၾကိဳးစားတာေတြ မလုပ္ရပါဘူး။

Alex Aung (1 Nov 2016)


No comments: