Tuesday, April 24, 2012

Circumcision - လိင္တံထိပ္အေရျပား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

လိင္တံထိပ္ဖ်ားမွ အေရျပားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း Circumcision ကို ကမၻာတစ္၀န္းက အမ်ိဳးသားဦးေရရဲ႕ ၅ပံု ၁ပံုခန္႕ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ျပီး ေမြးကင္းစကေလးမွ လူပ်ိဳ ေဖာ္၀င္ခါနီးအရြယ္အတြင္းမွာျပဳလုပ္တာမ်ားပါတယ္။ လူၾကီးမ်ားကေတာ့ က်န္းမာေရးကိစၥအတြက္ Circumcision လုပ္တာက ပိုမ်ား ပါတယ္။
လိင္တံထိပ္ဖ်ားက အေရျပားေလးေနာက္ကိုဆြဲလွန္လို႕ မရျခင္း(ငံုျခင္း)ကို တစ္ႏွစ္သားေယာက္်ားေလးမ်ားရဲ႕ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဆယ္ႏွစ္ သားေယာက္်ားေလးရဲ႕ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေတြ႕ရပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္းသာ ငံုျခင္းကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Circumcision လုပ္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က ငံုျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မို႕မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကေတာ့ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္မွသည္ ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ဖို႕၊ ဘာသာေရးအယူအဆ စသည္တို႕ ျဖစ္ ပါတယ္။

Phimosis
လိင္တံထိပ္ဖ်ား အေရျပားအ၀က်ဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္သို႕ဆြဲလွန္လို႕မရျခင္းကို Phimosis လို႕ေခၚျပီး ၁၇ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ား ေလးမ်ားရဲ႕ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း - ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေတြ႕ရတယ္။ လကၡဏာရပ္ေတြက လိင္တံထိပ္အေရျပား အေနရအထိုင္ရခက္ျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း(အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ႏွင့္ Masturbation ျပဳလုပ္စဥ္)၊ ဆီးသြားစဥ္ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ လိင္ထံထိပ္ ဖ်ားအေရျပားအေပါက္၀ အရမ္းက်ဥ္းလြန္းလွ်င္ ဆီးစြန္႕ထုတ္၍မရျခင္း။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ Circumcision ျပဳလုပ္ဖို႕ အၾကံ ဉာဏ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

Acute Balanoposthitis
လိင္တံထိပ္ဖ်ား အေရျပား နီရဲျပီးေရာင္ရမ္းကာ လိင္တံႏွင့္ လိင္တံအေရျပားအၾကားမွာ အျဖဴေရာင္အဖတ္မ်ားေတြ႕ရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ Balanoposthitis ဟာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိတဲ့ လကၡဏာလည္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေနာက္ကြယ္က ေရာဂါမရွိရင္ ေတာ့ ရိုးရိုးေလးပဲ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးကို ဂရုစိုက္ျခင္း၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအေပ်ာ့စားမ်ားေပးျခင္း၊ လိင္တံအေရျပားကို ထိ ေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈေရွာင္ရွားျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ရံုႏွင့္ ရပါတယ္။ အဲဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး မၾကာခဏထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္ျပန္ျဖစ္ရင္သာ Circumcision ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

လိင္တံကင္ဆာ
လိင္တံကင္ဆာဟာ အလြန္အျဖစ္နည္းပါးတဲ့ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္တယ္။ ကေလးဘ၀မွာ Circumcision ျပဳလုပ္ထားရင္ လိင္တံကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈနည္းပါးတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသျပမႈအခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ လူၾကီးဘ၀မွာျပဳလုပ္ရင္ေတာ့ မကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရး ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ လိင္တံၾကြက္ႏို႕ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၀င္ျခင္းစသည္တို႕ဟာလည္း လိင္တံကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းရင္း ေတြျဖစ္တယ္။ လိင္တံအေရျပားျဖတ္ထားတဲ့သူဟာ ျဖတ္မထားတဲ့သူထက္ လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႕ျဖစ္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Circumcision လုပ္ျခင္းဟာ Penile Cancer လိင္တံကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႕ေျပာလို႕မရေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား
ဆစ္ဖလစ္၊ ရွန္ကာ၊ေရယုန္စတဲ့ လိင္အဂၤါမွာ အနာျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြဟာ Circumcision လုပ္မထားတဲ့သူေတြမွာ ပိုမ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂႏိုေရာဂါနဲ႕ ဂႏိုေၾကာင့္မဟုတ္တဲ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကေတာ့ Circumcision လုပ္ ထားသူေတြမွာ ပိုေတြ႕ရပါတယ္။ Yeast Infection ကေတာ့ ျဖတ္ထားတဲ့ေရာ ျဖတ္မထားတဲ့သူမွာပါ အတူတူေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ကာကြယ္ဖို႕ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လိင္မႈကိစၥအေလ့အထမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး STDs ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕ Circumcision ကိုေထာက္ခံခ်က္ေပး၍ မရႏိုင္ပါ။

HIV
Circumcision ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ HIV ကူးစက္မႈကိုဟန္႕တားမႈျပဳတဲ့အခါကူညီေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္း အျငင္းပြားေနပါတယ္။ လက္ရွိ သက္ေသျပခ်က္ေတြအရေတာ့ Circumcision ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈေႏွးေကြးႏိုင္ေစတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသျပဳမႈဟာ လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ အလားတူပင္ Cervical Cancer ကို Circumcision လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း လံုေလာက္သည့္ သက္ေသ ျပခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္သည့္ေရာဂါ Urinary Tract Infection (UTI) ဟာ Circumcision လုပ္ထား တဲ့လူနာမ်ားမွာ ၁၀ဆခန္႕ပိုနည္းပါးတယ္ဆိုေပမယ့္ UTI ဟာ ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါမဟုတ္တဲ့အတြက္ လုပ္ဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မဟုတ္ပါ။

ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈႏွင့္ Circumcision
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ Judaism ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ဘာသာေရးအရ Circumcision ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

Circumcision လုပ္သင့္သလား
တကယ္ေတာ့ လိင္တံကို ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အေရျပား Foreskin ဟာ အခ်ည္းႏွီးတည္ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ လိင္ထံထိပ္ အေရျပား ပြတ္တိုက္မႈ အတိုး၊ အေလွ်ာ့လုပ္တဲ့အခါ ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

Circumcision ျပဳလုပ္ျခင္း
ေဆးရံုတက္စရာမလိုတဲ့ ခြဲစိတ္မႈအေသးစားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲရႈပ္ေထြးမႈလည္း နည္းပါးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ လိင္တံ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လိင္တံ၏ ထိေတြ႕ခံစားမႈ Sensation ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း၊ အမာရြတ္က နာ က်င္ျခင္းစသည္တို႕ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

Credit: Health Digest Journal – Vol. (9), No.23 (25-4-2012)

Sunday, April 22, 2012

The Grapevine


'ဒီေကာင္ေလးက အရမ္း Cute ျဖစ္တာပဲ'တဲ့ မၾကာခဏအေျပာ ခံရတာကိုၾကားရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ကြၽန္ေတာ္ က ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားေနမယ္မထင္ပါနဲ႕။ ပိုျပီးရႈိးထုတ္ျပလိမ့္မယ္လို႔ လည္းမယူဆၾကပါနဲ႕။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆို ကြၽန္ေတာ္က အရွက္ သည္းတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါဗ်။ ေက်ာင္း သြားလို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ သင္တန္းသြားလို႔ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ က ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကို စိုက္ၾကည့္ေနျပီဆိုရင္ ေျခလွမ္းေတြမွား ကုန္ေတာ့မတတ္ပါပဲ။ အကယ္၍မ်ား ေကာင္မေလးေတြက မထိ တထိလွမ္းစရင္ ကြၽန္ေတာ္ထူပူျပီး သူတို႔ေျပာတဲ့စကားလံုးေတြကို သဲသဲကြဲကြဲ မၾကားေတာ့။ အေတာ္ေတာ့အခက္ေတြ႕ေနပါျပီ။
ကြၽန္ေတာ္ ဒီရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးကိုေရာက္လာတာ တစ္လေလာက္ပဲရွိ ေသးတဲ့ ျမိဳ႕သားအသစ္ေလး တစ္ေယာက္ပါ။ ေက်ာင္း ေတြဖြင့္ ေနၾကျပီဗ် ကြၽန္ေတာ္ဒီကိုေရာက္ေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းကို အ မွီအပ္ျပီး စာလိုက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါတယ္။ အခု ဒယ္ဒီက သူ တာ၀န္က်ရာ ေဆးရုံၾကီးကို ပုံမွန္သြား၊ မာမီကလည္း သူ႔စီးပြားအ ကြက္အကြင္းခ်ဲ႕ဖို႔ျပင္ဆင္ေနေတာ့တာ။ မာမီက အခ်က္အျပဳတ္ ေကာင္းေကာင္းကြၽမ္းတာ၊ အရင္ျမိဳ႕မွာတုန္းက စားေသာက္ဆိုင္ ဖြင့္ျပီး လႈပ္ရွားခဲ့တာမ်ား ဒယ္ဒီ့ ၀င္ေငြေလာက္ေတာ့အေပ်ာ့ေပါ့။ 
ဆရာ၀န္ၾကီးေတြအတြက္ ေပးတဲ့ အိမ္ကအေတာ္ၾကီးပါတယ္။ ျခံ၀င္းထဲမွာလည္း စိမ္းစိမ္းစိုစိုနဲ႕။ ကြၽန္ေတာ့္အၾကိဳက္ဆံုး က ေတာ့ အိမ္ေခါင္းရင္းမွာ တရုတ္စကားပင္တန္း ႏွင့္ ျမတ္ေလးပန္း ရုံေတြ။ လသာတဲ့ည ၀ရန္တာထြက္ျပီး ရပ္ေနလိုက္လို႕ကေတာ့ ေလအလာမွာေမႊးၾကိဳင္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းကလည္း ေဘး အစြန္ကအခန္းဆိုေတာ့ ၀ရန္တာက်ယ္ က်ယ္နဲ႕ တဆက္တည္း။ ဟီး... ေနာက္ေဖးေၾကာင္လိမ္ေလွကားနဲ႕လည္းနီးေတာ့ ညဘက္ အေခြသြားငွားလို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အလည္လြန္ျပီး ေနာက္က်ရင္ အဆင္ေျပတယ္ဗ်။
အိမ္ရဲ႕ေဘးမွာလည္း ျခံက်ယ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားတာအမ်ား အျပားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ရဲ႕ေဘးကတုိက္ၾကီးကလည္း ဟီးလို႔။ အိမ္အျပင္အဆင္ကလည္းမိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ကိုလည္း အဲဒီလိုျပင္ဆင္ဖို႔ မာမီ့ကိုေျပာရဦးမွာအေသအခ်ာပဲ။
'ဟင္' ကြၽန္ေတာ္အေတာ္ရွက္သြားမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနတာကို တစ္ဖက္အိမ္က ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ေသေသခ်ာခ်ာ ျပတင္းေပါက္က ေနၾကည့္ေနတာဗ်။ သူ႕ကိုၾကည့္ရတာ လူရည္သန္႔တဲ့ အသြင္ အျပင္ အျပည့္။ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ေလာက္ပဲရွိဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ အရပ္နည္းနည္းပုတဲ့ပံု။ 

ဘာေၾကာင့္သိလည္းဆို ကြၽန္ေတာ့္ အရပ္ က ၆ေပ၂လက္မရွည္ျပီး ပိန္သြယ္သူမို႔ပါ။ အေဖကရွမ္း၊ အေမက ထိုင္းလူမ်ိဳးဆိုေတာ့ သူတို႔ မ်က္လံုး မ်က္ခံုးနဲ႕ အရပ္က စိတ္တိုင္း က်ေပါ့။ လူေတြၾကားထဲသြားရင္ ထင္းကနဲျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ မႏွစ္ျမိဳ႕မိပါဘူး။
ကြၽန္ေတာ့္အထင္ လူေတြကြၽန္ေတာ့္စကားေျပာတဲ့အခါ ပိုျပီးအာ ရုံစိုက္စရာျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္ ထင္တယ္ အသံေလ ယူေလ သိမ္းခပ္၀ဲ၀ဲေၾကာင့္ေလ။ ျပီးေတာ့ ပန္းေသြးေရာင္ထေန တဲ့မ်က္ ႏွာ မည္းနက္ ေနတဲ့မ်က္ခံုးေမြး ရွည္လ်ားတဲ့မ်က္ ေတာင္မ်ား ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကို စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္သြားၾကေသး တာ။
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေကာင္ေလးေတြ ေျပာၾကတာကေတာ့ သူတို႔ကြၽန္ေတာ္စကားေျပာသံကို စတင္ၾကားရခါစက တစ္မ်ိဳး ပဲဆိုျပီး ရယ္ေမာမိၾကေသးသတဲ့။ ထားပါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က တာခ်ီလိတ္မွာေမြးခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီးကိုေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့ရတာ ဒယ္ဒီ့ေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒီကိုမိသားစုတစ္စုလံုးေျပာင္းေရႊ႕လာတာ အားလံုးေပါင္းမွ သံုးေယာက္ထဲ။
ေက်ာင္းစဖြင့္တာ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ သံုးေလးပတ္ေလာက္ ေတာ့ရွိမယ္ထင္တယ္။ ေက်ာင္းအသစ္ ေနရာသစ္ဆိုေတာ့ သူ ငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြမရေသးေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲေငါင္ေတာင္ ေတာင္။ အျပင္ေလာကက သူငယ္ခ်င္းရွာမယ္ဆိုရင္ လည္းအ ထာက်ဖို႔အေတာ္ခက္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ အင္တာနက္ကို အျမဲဖြင့္ျဖစ္ေနေတာ့တာ သူငယ္ခ်င္းရွာဖို႔ မိတ္ ေဆြတိုးဖို႔ေလ။ အရင္ဆံုး IM Program ေတြသံုးျပီး သူတို႕ႏွင့္ စကားေျပာတယ္ ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္ တယ္ ကြၽန္ေတာ့္ရုပ္ရည္ကို ၾကည့္ျပီး ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ သူတို႔ကိုကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္း၊ ေရာေထြးေနတဲ့ ေနထိုင္မႈသဘာ၀ စတာေတြေျပာျပီးမွ Web-cam ကိုဖြင့္ ကြၽန္ေတာ့္ရုပ္ရည္အစစ္ အမွန္ကိုျမင္ေစေပါ့။
'မင္းေျပာေတာ့ အရပ္သိပ္မရွည္ဘူးဆို၊ မ်က္လံုးေတြက ၀ိုင္းစက္ စက္နဲ႕ အေတာ္ၾကည့္ေကာင္းတာ၊ ဒါေပမဲ့ မင္းျပံဳးတာက လည္း ေအးေအးစက္စက္နဲ႕' စတဲ့စကားေတြကို ပံုမွန္ၾကားရပါတယ္။ ျပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆံပင္ အေကာက္ေတြကို အေရာင္ဆိုးထားတာ လို႔ထင္ေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ငယ္နာမည္က ဆံနီေလ။ ဆံပင္ ေလးေတြက အနက္ေရာင္မဟုတ္ပဲ အနီေရာင္ဘက္သန္းတဲ့ အညိဳျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ေပါ့။ အေဖက အသားျဖဴျပီး ဆံပင္က အညိဳေရာင္နဲ႕ လူေခ်ာဗ်။
ေန႔စဥ္သာမန္အေၾကာင္းေတြ စကားေျပာၾကတယ္၊ ဟုိအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္း သတင္းပလင္းအစံု၊ ေနာက္မ်ားမွာေတာ့ လိင္ကိစၥ အေၾကာင္းေတြပါထည့္ေျပာမိၾကရင္း ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အဦးဆံုး cyber-sex အေတြ႕ အၾကံဳကိုရခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအေတြ႕ အၾကံဳကို အခုပံုမွန္ေျပာမိေနတဲ့ လားရႈိးကတစ္ေယာက္နဲ႕ စတင္ခဲ့ မိတာပါပဲ။ နာမည္က စိုင္းစံထြန္းတဲ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္က ကိုမဖြင့္ ေသးဘဲ စကားေျပာေနမိေပမဲ့ သူကေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာကို ကတစ္ ဆင့္ျပျပီးပါျပီ။
သူဟာ Gay ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမလိုေအာင္ သူ ေျပာတဲ့စကားလံုးေတြက သိသာပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူ ေျပာတဲ့စကား ၊ အသံေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ turn-on ကို ျဖစ္လို႔ပါ။ ကိုထြန္းက အသက္တစ္ႏွစ္ၾကီးတယ္ ကြၽန္ေတာ့္ ထက္။ ၾကည့္လို႔အလြန္ေကာင္းတဲ့ ရုပ္ရည္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္း တက္ျဖစ္လို႔ sign in လုပ္တာနဲ႕ တစ္ျပိဳင္နက္ 'Hey, ငါ့ေကာင္ ဒီေန႔ေရာဘယ္လိုလည္း အိုေကလား' ဆိုတဲ့စကားစုနဲ႕ စတင္ ေတာ့တာပါ။
တစ္ၾကိမ္ထက္တစ္ၾကိမ္ သူ႔မ်က္ႏွာ၊ သူ႔ကိုယ္ခႏၶာ၊သူ႔ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို သူဖြင့္ျပတဲ့ Web-cam ကေနတစ္ဆင့္ျမင္ရ ပါတယ္။ ေဘာ္ဒီ အေတာ္လွတဲ့ ငနဲပါပဲ။ သူ႔ဆံႏြယ္ေတြက မဟူရာေရာင္ ေတာက္ေနသလို ေျဖာင့္စင္းေနတာပဲ။ သူ႔မ်က္ေတာင္ေတြက ညီညီ ညာညာနဲ႕ မ်က္၀န္းေတြက ထင္ထင္ရွားရွား။ မ်က္ခံုးေမႊး ေတြကလည္း ႏွာေယာင္နားမွာ ဆက္ေနတာ။ တစ္ခါတစ္ေလ chatting လုပ္ေနရင္း တစ္ခုခုယူတာမ်ိဳး၊ ခံုကိုေရွ႕တိုးေႏွာက္ ငင္လုပ္တာမ်ိဳးေတြမွာ မတ္တပ္ရပ္တဲ့ အခါေတြမွာ ခံုးထေနတဲ့ သူ႔ေပါင္ၾကားကိုျမင္ရပါေတာ့တယ္။ အားကစားေဘာင္းဘီလိုမ်ိဳး အေပ်ာ့ေတြ ၀တ္ဆင္တဲ့ေန႔ ေတြမ်ား ေပါင္ၾကားက ပစၥတိုက ကြၽန္ေတာ့္ကိုခ်ိန္ေနတဲ့အတိုင္းပါပဲ။
ဟူး...ရင္ထဲမွာ တဒိတ္ဒိတ္ပဲဗ်ာ။ ေသြးေတြပူေႏြးလာသလိုခံစား ရသလို စိတ္ထဲ ကတုန္ကယင္ျဖစ္လာသလိုပါ။ ဘာေၾကာင့္ လည္းေတာ့မသိဘူး အဲဒီထက္ပိုျပီး ျမင္ခ်င္တယ္ ၾကည့္ခ်င္လာ မိတယ္။
တစ္ေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စကားေျပာဖို႔ sign in လုပ္လိုက္ေတာ့ သူ ေလ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ ရွပ္အက်ႌ၀တ္မထားတဲ့အျပင္ ေဘာင္းဘီ တိုႏွင့္။ ျပီးေတာ့ သတိထားမိလိုက္တာက သူ႔ဘယ္ဘက္ ႏို႔သီး ေခါင္းေလးမွာ စတီးကြင္းေလးတပ္ထားတာ ကိုေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ လည္းတပ္ထားေသးတယ္။ မာမီတို႔ဆူမွာစိုးလို႔ မသိေအာင္ေတာ့ သတိထားရတာေပါ့။ အဲဒါေလးကို အေၾကာင္းျပဳ ေမးရင္းျပဳရင္း ကြၽန္ေတာ့္မွာလည္း ရွိေၾကာင္းသူသိသြားျပီး သူ႔ကို Web-cam ကတစ္ဆင့္ျပျဖစ္ရပါတယ္။ သူ႔ကိုမလိမ္ခ်င္တာလည္းပါသလို ကြၽန္ေတာ့္ေဘာ္ဒီကို သူ႔ကိုျပဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးရ လိုက္တာေပါ့ေလ။
Me: "Wow! ကိုထြန္းမွာ Tit ring တစ္ခုရွိတယ္ဟုတ္လား၊ အစ္ကိုအဲဒီလိုတပ္ထားမွန္းသတိမထားမိဘူး"
Sai: "ဟုတ္တယ္၊တပ္ထားတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္ရွိျပီကြ"
Me: "Cool, ကၽြန္ေတာ္လည္း တပ္ထားတယ္ဗ်"
Sai: "Oh yeah? ငါၾကည့္ခ်င္လိုက္တာကြာ"
Me: "Web-cam အသစ္တစ္ခုေလာက္ယူလိုက္ဦးမယ္။ Sign-out ခဏလုပ္လိုက္ဦးမယ္။ ခဏေနျပန္၀င္ျပီးမွ အစ္ကို႔ကိုျပ မယ္ေလေနာ္။
Sai: "စိတ္ရွည္ရမွာေပါ့ေလ။ မင္းေဘာ္ဒီကိုၾကည့္ခ်င္ေနတာ ၾကာ လွျပီသိလား ဟီးဟီး။ျမန္ျမန္သြား"
ေျပာျပီးမွ စိတ္ထဲနည္းနည္းလန္႔ေနမိပါျပီ။ ကုိထြန္းႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ chatting လုပ္တာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတိုင္ခဲ့ပါျပီ။ အၾကိမ္ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူ႕ကိုသာကြၽန္ေတာ္ၾကည့္ခဲ့ျမင္ခဲ့ရတာကမ်ား ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ့္ကိုေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သူမျမင္ဖူးပါ ဘူး။ အခုေတာ့ ႏို႔သီးေခါင္းေလးမွာ ring ေလးတပ္ ထားတာ ပါး စပ္ေဆာ့မိေတာ့ ျပရပါေတာ့မယ္။
ကင္မရာကိုတပ္ IMကို Log in လုပ္ျပီးေတာ့ ပထမဆံုး အၾကိမ္ အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ့္ပံုရိပ္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ေတြကို သူ႔ဆီထုတ္ လႊင့္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဗိုက္ထဲကပဲနာသလိုလုိ ရင္ထဲကပဲတင္း က်ပ္ေနသလိုလိုေတာ့ ခံစားရမိသားပါ။
'Hey, ငါအားလံုးျမင္ၾကည့္ခ်င္တယ္ကြ၊ အခုဟာက ကုလားထိုင္ ကိုပဲျမင္ေနရတယ္' တဲ့ ကိုထြန္းကေျပာတာမ်ား စိတ္လႈပ္ရွားေန သံကလိႈင္းထလို႔။ 
'ကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္ဗ်၊ ခဏေလး ရွပ္အက်ႌခြၽတ္လိုက္ဦးမယ္။'
'တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္ရမယ္မွန္း မသိျငိမ္ ေနမိတာပါ။ သူဟာကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာတစ္ ၀က္ေလာက္က လြဲလုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွအျပည့္မျမင္ခဲ့ရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကို ကင္မရာေရွ႕မွာ ထားရမွာ အလြန္ေၾကာက္ပါတယ္။'
'ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကုလားထိုင္မွာ အသာထိုင္၊ ျပီးေတာ့ ဘာမွ မေျပာဘဲ မ်က္လံုးကို ျပတင္းေပါက္ဆီ လႊဲထားမိရပါတယ္။'
'Dude! You are hot!'ကိုထြန္းပါးစပ္က မထိန္းႏိုင္စြာထြက္လာ ပါေတာ့တယ္။

'ငါက ၁၅၊၁၆ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႕စကားေျပာေနရတယ္ ေအာင့္ေမ့ေတာ မင္းခႏၶာကိုယ္က ထြားလွခ်ည္လား'
ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္မယ္ ကြၽန္ေတာ္က စကားေျပာရင္ မတိုးမက်ယ္ ေျပာမိတဲ့အခါရွိသလို ရွက္တယ္လို႔ ေျပာမိတာ ခဏ ခဏဆို ေတာ့။
'ကြၽန္ေတာ့္အသံက အဲ့ဒီေလာက္ဆိုးေနလို႔လားဗ်ာ'
'အင္တာနက္ထဲမွာပဲ ျမင္ရတာေလ၊ၾကားရတာေလကြာ။ မင္းႏို႔ သီးေခါင္းေလးမွာတပ္ထားတာ တယ္ကြၾကည့္ရတာ။ စကားမစပ္ မင္းကိုၾကည့္ရတာ ရွမ္းအစစ္ေတာ့ဟုတ္ပံုမရဘူး ထိုင္းကလူေတြ လိုပဲေနာ္ အသားအေရာင္က'
သူ႕မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ၀မ္းသာမိရသလိုလို ေက်နပ္မိ သလိုလိုပါပဲ။ တျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး သူ႕အျမင္တစ္ ခုခုကို ၾကားလိုက္ရလို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ဖာသိဖာသာေနတတ္တယ္ အ ၀တ္အစားဖက္ရွင္ လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚမဟုတ္ ခ်င္ေန ျဖစ္ရင္ ျပီးေရာ၀တ္တတ္တာ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာပံုစံျဖစ္ေနလည္း မသိ ဘဲ တစ္ျခားသူေတြထင္ျမင္ခ်က္ေပးမွ ဂရုိစိုက္ၾကည့္မိေလ သတည္းေလ။ ကြၽန္ေတာ္၀တ္စားတာက အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္ေနလို႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ စကားေတြေျပာမိၾကပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးေတြထံုးစံအတိုင္း နည္းပညာ၊ 
ပစၥည္း အသစ္ အဆန္း၊ေကာင္မေလးေတြအေၾကာင္း လိင္ကိစၥအေၾကာင္း အပါ အ၀င္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ homosexual နဲ႕ပတ္သက္တာ ကိုေတာ့ တစ္ ခြန္းမွမဟျဖစ္ၾကပါဘူး။
စကားေျပာၾကရင္း ကိုထြန္းက 'ငါ personal ေမးခြန္းနည္းနည္း ေလာက္ေမးခ်င္တယ္၊ ေမးရမလား'လို႔ေျပာလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴမိရရင္း ဒီထက္ပိုလာေတာ့မယ့္အနံ႔ေတြကို ရ လာပါတယ္။
'Sure, ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာလို႔ရတဲ့ အရြယ္ ေရာက္ျပီပဲ'
'မင္း - တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ cybersex လုပ္ဖူးလား net ထဲ မွာေလ'
'တစ္ခါ၊ ဒါေပမဲ့ ကင္မရာလည္းမရွိ ဘာမွမရွိဘူး။ အစ္ကိုေျပာ တဲ့စကားေတြလိုမ်ိဳး သူလည္းေျပာတာ။ 

သိပ္ေတာ့ထူးထူးျခား ျခားမဟုတ္ခဲ့ဘူးဗ်'
'ဟား ဟား....အခုမင္းကို ငါျမင္ေနရျပီေနာ္။ မင္းအတြက္ စားလို႔ ေကာင္းမယ့္ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးရွိတယ္ကြသိလား၊ စား မလား'
'Oh! အခု ကြၽန္ေတာ့္ကိုျမင္ေနရတယ္?'
'အစ္ကိုေပးတဲ့ငွက္ေပ်ာသီးက ကြၽန္ေတာ့္မွာလည္းရွိျပီးသား ဗ်။ၾကာပဲၾကာလွျပီ'
'Yeah, ဒါေပမဲ့ မွည့္ေနတယ္မဟုတ္လား၊ ငါက၀မ္းပ်င္းမွစားခ်င္ တာကြ'
သူဘာေျပာခ်င္တာလည္း ကြၽန္ေတာ္သိသလို သူလည္းရယ္ရယ္ ေမာေမာနဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေျပာလာတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း ေျပာရင္းေျပာရင္း သဘာ၀ငွက္ေပ်ာသီးက မွည့္ရာကေန ခပ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္ဖို႔ အရိပ္အေယာင္ျပလာပါျပီ။ ကင္မရာေရွ႕မွာ အ ၀တ္ေတြခြၽတ္ဖို႔ မရွက္မိေတာ့သလုိ အလိုလိုတတ္လာတဲ့စကား လံုးေတြလည္း ပါးစပ္ကေနေျပာထြက္ မိသည္ေပါ့။
သူမတ္တပ္ရပ္တဲ့ ခဏမွာေရာ ေရထေသာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေရာ ခပ္ထြားထြား အထုပ္အထည္ကိုျမင္မိရေၾကာင္း သူ႕ကို စကားမ စပ္ဖြင့္ေျပာလိုက္မိတယ္။ စိတ္လႈပ္ရွားမိရေၾကာင္းလည္းပါတာ ေပါ့။
'ေကာင္းျပီ၊ မင္းသေဘာက်မယ့္အရာေလးပါ'
Speedo ေဘာင္းဘီ ပါးပါးေလးကို သူ၀တ္ထားတာ သူ႕ Rocket တံၾကီးက ခ်က္ရွိရာကို အေျမႇာင္းလိုက္ညႊန္ျပေနတာကို ျမင္ရပါ တယ္။ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ ေခါင္းျငိမ့္ျပတာမ်ား ေဘာင္းဘီထဲက ခုန္ထြက္လာေတာ့မယ္ ျမင္ရတာမ်ားေလ။
ကင္မရာေရွ႕က ခံုမွာထိုင္ရင္း ကြၽန္ေတာ့္ေပါင္ၾကားက ညီဘြား ကလည္း သံေခ်ာင္းျဖစ္စျပဳလာပါျပီ။ ကဲဘယ္လိုလည္း 'come on ...come on' တဲ့ ကင္မရာထဲကတစ္ဆင့္ ကိုထြန္းကို ျပန္ လည္ႏႈိးဆြတဲ့သေဘာျဖစ္ေစသည္ေပါ့။ 

ကြၽန္ေတာ့္ ေပါင္ၾကားက ျဂိဳဟ္ၾကြျပီး ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေနပံုကို သူ႕ကို အသာလွစ္ ျပလိုက္တာ သူ႕မ်က္လံုးေတြ အေရာင္ ေတာက္လာသလို လွ်ာကို ႏႈတ္ခမ္းေတြဆီသပ္ျပတာ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ လွပ္ကနဲျဖစ္ကေရာ။
'Loose the boxers!'
စိတ္ထဲမွာ ေသြးထဲမွာ အဟုန္ျပင္းျပင္းအရာတစ္ခုေမာင္းႏွင္ေန သလိုပဲ။ လိင္ကိစၥတစ္ခုထဲသာ အာရံုထဲရွိေတာ့တယ္။ ရွက္ရႊံ႕ တဲ့ဖီလင္ေတြမရွိေတာ့ဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔သာ....။
ကြၽန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီက သားေရေမွ်ာ့ၾကိဳးကို တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့လိုက္ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုျပီး လက္ကလႊတ္လိုက္နဲ႕ ဟို တစ္ဖက္က ၾကည့္ရတာအားမလိုအားမရျဖစ္လာတဲ့ပံုပါပဲ။ သူကေတာ့ ေဘာင္းဘီထဲလက္ႏႈိက္ သူ႔ညီေလးကို ဂုတ္ခ်ိဳး စျပဳပါျပီ။
ေဘာင္းဘီကို ေရွာကနဲခြၽတ္လိုက္ေတာ့ ေမွ်ာ့ၾကိဳးက အလြတ္ ကြၽန္ေတာ့္Rocketၾကီးဟာ ေထာင္းကနဲအေပၚကို တန္း ေထာင္ သြားတာ ပျခဳပ္ထဲက ေျမြေဟာက္ၾကီး ရုတ္တရက္ေခါင္း ေထာင္ ထလိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္ေလ။
ကိုထြန္းဆိုတဲ့ သူလည္း စကားလံုးေတြ မရြက္ေတာ့သလို သူ႕ကင္ မရာကိုလည္း ေအာက္ပိုင္းကိုသာခ်ိန္ထားလိုက္ပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္လည္းထို႔အတူပဲေပါ့။
စားပြဲခံုအံဆြဲထဲက KY Jelly ကိုယူ လက္ဖ၀ါးထဲမ်ားမ်ားထည့္ ေပါင္ၾကားက ငထြားကို ဂုတ္ကကိုင္ကာ ထုေထာင္းမိပါ ေတာ့ တယ္။ Head phone ကေနတစ္ဆင့္ၾကားေနရတဲ့ အသက္ရွဴသံ၊ လိႈက္ေမာသံ၊ ခပ္သြက္သြက္လႈပ္ရွားေနတဲ့ တဖတ္ဖတ္အသံတို႔ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္စိတ္ပိုလႈပ္ရွားရပါတယ္။
မ်က္စိကိုအသာမွိတ္လိုက္ေတာ့ အာရုံထဲမွာ ကိုထြန္းက ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကိုသူ႕လွ်ာေလးနဲ႕ကလိလိုက္ ငံုစုပ္လိုက္နဲ႕။ အားရ စရာၾကီးတဲ့ 'အ...အ...ရွီး'။ သူ႕လက္ေတြနဲ႕ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဆုပ္ကိုင္ျပီးထုေပးတာဗ်...အား။ good!
'Baby...baby...I'm Cumming ...I'm Cumming...'
ကြန္ပ်ဴတာ Scream ကိုၾကည့္မိရာ ကိုထြန္းက သူ႕လက္ေတြကို အသားကုန္လႈပ္ရွားရင္း သူ႕ရင္ဘတ္၊ ဘယ္လီၾကြက္သား ၊ဆီးခံု တို႔မွာ အျဖဴေရာင္အႏွစ္ေတြကိုျဖန္းပက္လိုက္ရင္း အရင္ျပီးသြား ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို သန္႔စင္ဖို႔တဘက္ကို အသာ ထ အယူမွာ ကြၽန္ေတာ္ရွိရာဘက္ကို ေပးလိုက္တာ ရင္ကိုခုန္သြားရတာပ။ 'အ...အား...အ' ကြၽန္ေတာ္လည္းပဲ ေဘာင္းဘီေပၚကို ပန္းထုတ္ ပစ္လိုက္မိရပါျပီ မ်ားမၾကာခင္မွာေပါ့။ တစ္စက္မက်န္အားရပါးရ ပန္းထုတ္ပစ္မိတာ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္တုန္းကနဲ႕မတူ အရ သာရွိေပစြ။
'ငါေတာ့ အရမ္း good တာပဲကြာ'
'အကိုက ေကာင္ငယ္ေလးအကိုက္ခံရလို႔ ေအာ္တဲ့အတိုင္းပဲ ဟာ ဟ'
'ငါတကယ္ေတာ့ လားရႈိးမွာေနတာမဟုတ္ဘူး'
'အိုေကပါ၊ အဲဒါကအေရးမၾကီးပါဘူး ဘာမ်ားကြာျခားသြားမွာမို႔ လည္း'
'ငါလည္းရန္ကုန္မွာေနတာ'
'တကယ္...ရန္ကုန္ဘယ္နားလည္း'
ကြၽန္ေတာ္စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ေမးမိပါတယ္။ ရင္ေတြတဒိတ္ဒိတ္နဲ႕ ရည္းစားဦးကို အျပင္မွာသြားေတြ႕ရေတာ့မလိုဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖင့္ေပါ့။ သူရန္ကုန္မွာပဲ၊ ရန္ကုန္မွာပဲေနသတဲ့။
သူကြၽန္ေတာ္ေမးတဲ့ေမးခြန္းကို အေျဖမေပးဘဲ ေမးခြန္းေတြထပ္ ထုတ္ပါတယ္။
'မင္းမာမီက Black Grand Prix ကားကိုေမာင္းေလ့ရွိတယ္ မဟုတ္လား'
အိုး...အဲဒါကိုသူသိေနတယ္။ အသက္ရွဴမွားေလာက္တဲ့ အံအားသင့္မႈပါပဲ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေလ။ 
'မင္းတို႔အိမ္ၾကီးက အျဖဴေရာင္ႏွစ္ထပ္အိမ္က်ယ္ၾကီး ဟုတ္တယ္ ေနာ္'
'Yeah!'
 
'အစ္ကိုဘယ္လိုသိလည္းဗ်'
'အိမ္နီးခ်င္းေလးကိုၾကိဳဆိုပါတယ္၊ မင္းတို႔အိမ္ဘယ္ဘက္ေဘးက Orchid Villa တိုက္ကပါကြ'
 
ကိုထြန္းနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလေတြကစတင္လို႔ ရန္ကုန္ မွာ ေနေနတဲ့အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ စကားစတင္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ရဲ႕ မနီးမေ၀းအိမ္ကလူျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ေက်ာင္းေတြစ တင္တက္ရျပီ ဆိုတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ညတိုင္းစကားေျပာ ဒါမွမဟုတ္ cybersex လုပ္ဖို႔ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ မလိုအပ္ ေတာ့ပါဘူး။
တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္က်ျပန္ေရာက္တဲ့ ညေတြကိုျဖတ္သန္းရတဲ့ အခါ ႏွစ္ဦးလံုးအိပ္ယာထဲမွာပဲ ေနဖို႔ အာသီသရွိၾကတယ္။ ေနာက္ ျပီး chat ဒါမွမဟုတ္ jack-off လုပ္ျဖစ္ၾကတယ္ေလ အင္တာနက္ သံုးျပီးေတာ့ေပါ့။ မ်ားမၾကာမီ အျပင္မွာေတြ႕ ျဖစ္ၾကေတာ့မယ္ ထင္ရဲ႕။
'ကဲ....သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရာ ဘယ္ Internet buddy ကအေကာင္း ဆံုး အသင့္ေတာ္ဆံုးလည္း မင္းတို႔အတြက္ေလ?'
Written by Alex Aung
စာၾကြင္း။  ။ ႏွစ္ကူးမွာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကပါတယ္ေနာ္….ကၽြန္ေတာ္ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ပါျပီ။ အသစ္ေလးေတြတတ္ႏိုင္သမွ်ၾကိဳးစားေရးပါ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပရိသတ္တစ္ေယာက္ကတင္ေပးပါေတာင္းဆိုထားတဲ့အေဟာင္းတစ္ပုဒ္ကိုတင္ေပးပါရေစ။

Sunday, April 8, 2012

ေတြ႕ဆံုပတ္သက္ခဲ့ျပီးေနာက္

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွာ အျမဲစိတ္ကူးယဥ္ေတာင့္တမိခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒါမွမဟုတ္ ခဏတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ဆံုခ်င္ ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ (ျပပြဲအခမ္းအနား၊ သစ္တစ္ပင္ေအာက္၊ chat room ထဲမွာ ဒါမွမဟုတ္ sauna တစ္ခုမွာ ဆံုခဲ့ရေသာသူ) ကို အမွန္တကယ္ ပတ္သက္ရ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ရင္ ဘယ္လိုမ်ား ျပဳမူမိမွာပါလိမ့္။ တကယ္လို႕မ်ား လိင္ကိစၥကို ေက်နပ္ဖြယ္ပတ္သက္မႈ သူနဲ႕ရရွိခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေရာ စိတ္ထဲ ဘယ္လိုမ်ား သေဘာထားမိမွာပါလိမ့္။ ကဲ ဒီမွာ သူနဲ႕ ပတ္သက္ခြင့္ရခဲ့ျပီးရင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ စိတ္ေနစိတ္ထား သေဘာ ထားေလးေတြ။

(1) Keep it Clean

Sex က ညစ္ပတ္ရႈပ္ပြမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ Towel ရွိေနရင္ေတာ့ အေတာ္အသံုးက်တာ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ဖို႕ ေလ။ တကယ္လို႕ လိင္ ဆက္ဆံပတ္သက္မိခဲ့ရင္ ေျပာပါတယ္။

လူအားလံုးကိုေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး.....ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ ညဦးပိုင္းက ဆက္ဆံခဲ့တယ္ထားဦး ခေရ၀က သုတ္ရည္ရဲ႕အနံ႕ဟာ မနက္စာစား သံုးခ်ိန္ထိတိုင္ ရေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရခ်ိဳးသင့္သလို သူ႕ကိုလည္း ေရခ်ိဳးသန္႕စင္ဖို႕ တိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႕မ်ား ကိုယ္က public sex လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရွဴးထုပ္ေလးေတြ nana pack ေလးေတြက အသံုးတည့္လွပါတယ္ သန္႕စင္ဖို႕။

(2) The Exit

Gay Men ေတြရဲ႕စိတ္ဟာ တစ္ခါတေလ ထူးဆန္းပါတယ္။ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္လို႕ လိင္ဆက္ဆံပတ္သက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေတာ္တဆ ပတ္သက္မိ တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိစၥျပီးေျမာက္သြားခ်ိန္မွာ ဆက္ဆံဖက္ကို လံုး၀ သည္းမခံႏိုင္ေအာင္ ရြံသြားတာမ်ိဳး၊ အခုပဲ မပတ္သက္ခ်င္ ေတာ့တဲ့စိတ္မ်ိဳး ထြက္ေျပးသြားခ်င္တာမ်ိဳး တစ္ခါတေလ ျဖစ္ေပၚမိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ရုိင္းရာလည္းမက်ေအာင္ ေကာင္းမြန္ျပီး ေျမာက္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို စဥ္းစားအသံုးခ်သင့္ပါတယ္။ sauna , Locker room ေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ပတ္သက္မိတာဆိုရင္ေတာ့ လြယ္တာေပါ့ေနာ္။ သူ႕ အိမ္ကိုလိုက္ သြားျပီး ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခက္ျပီေပါ့။

ရုံးခန္းလို ဒါမွမဟုတ္ ဟိုတယ္အခန္းမွာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕ကားထဲမွာ ႏုတ္စ္စာရြက္ေလးနဲ႕ ပတ္သက္ခဲ့မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္း၊ အလုပ္တစ္ခုကို သတိရလို႕ ျပန္သြားႏွင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးထားခဲ့သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႕အိမ္ကျပန္ခဲ့တာဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္း မက္ေဆ့စ္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပို႕ထားခဲ့သင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆို သူ႕အတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ သိခ်င္မွာပဲမဟုတ္လား ႏွစ္ဦးသား ပတ္သက္မႈ အတြက္။

(3) Don't Expect Brekkie

အမ်ိဳးစံုၾကိဳးခုန္မလုပ္သင့္ပါဘူး ေတြ႕ဆံုဖို႕ခ်ိန္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဦးသားပတ္သက္မႈအေနအထား ေနရာ ေဒသေတြကိုေလ။ လိင္ဆက္ဆံ ဖို႕ တစ္ၾကိမ္ေလးပဲခ်ိန္းတာျဖစ္ျဖစ္ ၊ တစ္ခုခု ပတ္သက္ဖို႕ ခ်ိန္းၾက ေတြ႕ဆံုၾကတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး ေျပာဆို ေျပာင္းလဲေနတတ္တာ မ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။

သူသည္လည္း အလုပ္တစ္ခုခု ရွိမယ္၊ ဘ၀တစ္ခုရွိမယ္၊ ၾကိဳက္တာမၾကိဳက္တာရွိ ေနႏိုင္တယ္ေလ။ ႏွစ္ဦးသား မေတြ႕ခင္က ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတိုင္း ျပဳမူလုပ္ ေဆာင္သင့္တာေပါ့။ ( မေတြ႕ခင္ကေတာ့ ေဘာ့ပ္ေနေပးပါ့မယ္၊ ၾကိဳက္သလို အဆင္ေျပတဲ့ေနရာ စသျဖင့္ ဘာညာ ဘာညာေတြေျပာျပီး ေတြ႕ဆံုေတာ့မွာ ဒီအခန္းမၾကိဳက္ပါဘူး ဒီဟိုတယ္က ဘာျဖစ္တယ္ စသျဖင့္)

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲခ်င္တာလည္း မျဖစ္သင့္သလို သူ႕ဘက္က ေျပာတုန္းကတစ္မ်ိဳး အခုတစ္မ်ိဳး ဆိုရင္ မလိုက္ေလ်ာ ေမ်ာမပါ သင့္ပါ။

(4) Just The Once, Thanks

One-night stands ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခဏတာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းေပါ့။ မၾကာခဏ ဒီလို ဇာတ္ခင္းေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူမႈဆက္ဆံေရးအပိုင္းမွာ ကသိကေအာက္ ျဖစ္မႈေတြ တိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။

မယုံႏိုင္ဖြယ္ရာ ကိုယ့္အတြက္ a good one နဲ႕ေတြ႕ဆံုပတ္သက္ရတယ္ဆိုရင္ သူနဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္ဖို႕ၾကိဳးစားသင့္ သလို ပါတနာတစ္ေယာက္အျဖစ္ အဆင့္တက္ဖို႕ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ အရာရာ သူနဲ႕အဆင္ေျပေနတယ္ဆိုရင္ မေကာင္းဘူးလား။

(5) The Contact Number Thing

သူနဲ႕ ဆက္သြယ္ဖို႕ အခ်က္အလက္အစံုရွိတယ္ဆိုရင္လည္း သီးသန္႕ေရးမွတ္ထားတာမ်ိဳး လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သူနဲ႕ ျပန္လည္ပတ္သက္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနမိတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာေပါ့။ ညက သူနဲ႕ပတ္သက္ခဲ့တယ္ မျပည့္ခင္မွာ သူ႕ေမးလ္ inbox ထဲကို message တစ္ခုျဖည့္ထားသင့္ပါရဲ႕။ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ မေန႕ညက ၊ အရင္အပတ္က၊ ပတ္သက္မိခဲ့စဥ္က ဘယ္ေလာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ခဲ့ရေၾကာင္း အားရခဲ့ေၾကာင္းေတြကိုေရးျပီး။

သူသည္လည္း သေဘာထားတိုက္ဆိုင္သည္ဆိုပါစို႕ ျပန္စာေတြမနည္းမေနာ လာႏိုင္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတြက္ ႏွစ္လိုဖြယ္ တုန္႕ျပန္မႈ ေတြလုပ္လာပါလိမ့္မယ္။

(ဟမ္းဖုန္းရွိရင္လည္း မက္ေဆ့စ္ပို႕သင့္တာေပါ့ေနာ္...)

(6) Silence = No

ႏွစ္ဦးသားပတ္သက္ျပီး သံုးရက္ေျမာက္တဲ့အထိ SMS ပို႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ Mail Message ပို႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိလုပ္ခဲ့တာကို ျပန္မေျဖခဲ့ မတုန္႕ျပန္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ တုန္႕ျပန္ဖို႕ အရိပ္အေယာင္မျပခဲ့ရင္ ဆက္ပို႕တာမ်ိဳး အီးေမးလ္ဆက္ပို႕ေနတာမ်ိဳး မလုပ္ပဲ သူဘာေၾကာင့္ မတုန္႕ ျပန္တယ္ဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒါကို မသိသားဆိုးရြားစြာ ဆက္လုပ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕ဘက္က မလို လားဖြယ္ မက္ေဆ့စ္ေတြ၊ တုန္႕ျပန္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းစြာ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ၊ ျပဳမူဆက္ဆံေျပာ ဆိုပါ။ ဖုန္းမက္ေဆ့စ္ပို႕တာ ေမးလ္ပို႕တာေတြဟာ ႏွစ္ဦးသားၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္တည္လာျပီဆိုမွ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ (အရည္မရအဖတ္မရ က်ဴတဲ့ မက္ေဆ့စ္မ်ိဳးလို စာေတြလို အေၾကာင္းအရာေတြကိုဆိုလိုပါတယ္။)

(7) Meeting In Public

ကိုယ္နဲ႕အတြင္းက်က် ပတ္သက္ခဲ့သူနဲ႕ အျပင္တစ္ေနရာရာမွာ ေတြ႕ၾကတယ္ဆိုပါေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ဘယ္လိုျပဳမူမလဲ? ဘာလုပ္မလဲ ? ဘာပဲလုပ္သည္ျဖစ္ပါေစ နည္းနည္းေတာ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသင့္တယ္ ႏွစ္ဦးသားၾကားပတ္သက္ခဲ့မႈကို။ သူ႕မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြပါလာႏိုင္ တယ္၊ ရည္းစား မိဘေမာင္ဖြားေတြ ဇနီးမယားေတြ ပါလာႏိုင္တယ္။ ကိုယ္လည္းပဲ ပါလာႏိုင္တယ္မဟုတ္လား အေဖာ္တစ္ေယာက္ ေယာက္။ သူတို႕ေတြကို လ်စ္လွ်ဴမရႈသင့္ပါ။

မ်က္လံုးျခင္းဆံု မ်က္ခံုးပင့္ျပတာမ်ိဳး၊ လက္ေ၀ွ႕ယမ္းျပတာ Hello Hi ႏႈတ္ဆက္တာမ်ိဳးေလာက္ပဲ လုပ္သင့္ပါရဲ႕။

(8) Blowing His Chat Room Cover

Chat Room မွာ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ၾကတယ္ဆိုပါေတာ့ သူ႕ကို ျဖစ္ျပီးသားကိစၥေတြ ျပန္ႏူးေနတာမ်ိဳး၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကို သိေအာင္လုပ္ေန တာမ်ိဳးေတြ လုပ္မေနသင့္ပါဘူး။ အဲဒါက အိပ္ယာတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ကိစၥေလ။ ကိုယ္က သူနဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ့ ဆိုဦး ေတာ့ ေပၚမွာ ေလေပြေမႊ႕မေနသင့္ပါဘူးေလ။ ခပ္ျမန္ျမန္ေလးchat အျပင္မွာျပန္ေတြ႕ဖို႕ ၾကိဳးစား ျပီးရင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ၾကဖို႕ လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကပါတယ္။

(9) Maintain the Mystery

ကိုယ့္ လိင္ကိစၥပတ္သက္မႈေတြအေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႕ေ၀မွ်တယ္ဆိုတာ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ပါတနာနဲ႕ ပတ္သက္ခဲ့တာေတြကို မၾကာခဏေျပာဆိုျပေနမယ္ဆိုရင္ သတင္းအေျမာက္အျမားေပးေနတာနဲ႕တူျပီး သူ႕အတြက္ ႏွစ္လိုစိတ္ေတြ ေတာင့္တစိတ္ေတြ ပတ္သက္ခ်င္စိတ္ေတြ စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ cock size, တစ္ခုခု ဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေစမယ့္ အခ်က္ေတြလိုမ်ိဳးေတြကို ေျပာျပတယ္ဆိုရင္ လည္း သင့္သူငယ္ခ်င္းကို ေတြးဆခ်က္ေတြ တစ္ခ်ိဳ႕အာသီသေတြကို ေပးေနတာနဲ႕ တူပါတယ္။

(10) Thanks

ႏွစ္ဦးသား ဆက္ဆံပတ္သက္ခဲ့က်တဲ့အျဖစ္ဟာ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်နပ္စရာေကာင္းလြန္းေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျပစ္ဆိုစရာ မရွိေလာက္ေအာင္ ေကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပတ္သက္ခဲ့သူကို ေက်းဇူုးဆိုတဲ့စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာကိုေျပာရမွာပါ။ သူက ေတာ့ပ္အျဖစ္ေနခဲ့တာ ကိုယ္က ေဘာ့ပ္အျဖစ္ေနခဲ့ရတာ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ကေတာ့ပ္အျဖစ္ေနခဲ့ရတာ သူကေဘာ့ပ္ေနခဲ့ရတာဆိုရင္ေတာင္မွာ ေက်းဇူးစကားေလးဆိုသင့္ပါတယ္။ သူသည္လည္း လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သင္သည္လည္း လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။

ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္အားလံုးကို ျခံဳငံုၾကည့္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦးသားၾကား ႏွစ္လိုဖြယ္ရာအခ်က္ေတြ ပဲရွိေနေစခ်င္တာ၊ ကိုယ္နဲ႕ပတ္သက္မိသူတိုင္း စိတ္ကသိကေအာက္မျဖစ္ရေအာင္ျပဳမူေစခ်င္တာ၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ပတ္သက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္နာမည္ၾကားတာနဲ႕ အေကာင္းျမင္ေအာင္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္တာကိုသိႏိုင္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစေနာ္.....

Alex Aung (27-8-2010)

Ref: Q Magazine

စာၾကြင္း ။ Dating ကိစၥဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းမို႕ သတိတရျပန္တင္လိုက္ ပါတယ္။

Friday, April 6, 2012

မုန္တိုင္းမွသည္ ေလေျပ

မည္းမည္းေမွာင္ေနသည့္ ေကာင္းကင္တိမ္ထုေအာက္ 'လမင္း' မွာ ပုန္းကြယ္ေနဟန္တူပါရဲ႕။ မွန္ျပတင္းေတြကတစ္ဆင့္ ျမင္ေန ရသည္ က သစ္ပင္ေတြရဲ႕ ယိမ္းႏြဲ႕မႈခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေအာက္မွာ မိုးစက္ေတြ ကဆုန္ေပါက္က်ဆင္းလာေနၾကျပီ။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ အကုန္ပိတ္ ဖေယာင္းတိုင္ေလးတစ္တိုင္ကို ဖန္အုပ္ေဆာင္း ေအာက္မွာ ထြန္းထားရင္း ကုလားထိုင္ေပၚ အ၀တ္တစ္ထည္ တင္ထားသလို မွီတြယ္ ေနသည့္ ကြၽန္ေတာ့္မွာေတာ့ အထီး က်န္။ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိၾကပါဘူး။ ယိမ္းႏြဲ႕ ေနတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္မီးေတာက္ေလးဟာ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ မွာေတာ့ အပ်ိဳမေလးတစ္ဦး ကေနသလို ဟိုသည္ လြန္႔လူး ေနတာမ်ားျပတင္းက ရိုက္ခတ္ေနသည့္ မိုးစက္မ်ားရဲ႕ ေအး စက္မႈကို ေမ့ေလ်ာ့သြားမိသည္ေပါ့။

အျပင္မွာ ေလမုန္တိုင္းမ်ား၀င္လာေရာ႔သလား ေလတိုက္ႏႈန္း အေတာ္ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ျပတင္းတံခါးမွာ ခ်လိုက္မိသည့္ လိုက္ကာကို အသာမၾကည့္မိေတာ့ မိုးစက္မ်ား ေျမျပင္ကို အ ေျပးဆင္းတာမ်ား ေရအိုင္မ်ားျဖစ္လို႔။ ေနာက္ထပ္က်သည့္ မိုး စက္ေတြေခါင္မိုးေပၚက် လိုက္တာ တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းႏွင့္ ဒရမ္ beat သံေတြလိုပါပဲ။ ေလေတြ တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သစ္ရြက္ ေတြရဲ႕ လႈပ္ခတ္သံ၊ ေလေတြရဲ႕ တိုက္ ခတ္သံဟာလည္း symphony of sound တစ္ခုပါပဲ။ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္က သစ္ပင္ ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ေငးမိျပန္ေတာ့ သစ္ကိုင္းေျခာက္ ေတြ ျပတ္ က်၊ သစ္ရြက္ေတြေၾကြ ေရေတြအမ်ားအျပား ေျမနိမ့္ေနရာဆီ စီးဆင္းေနၾကတယ္။

ေဟာ...ညမီးေလးတစ္ပြင့္ထြန္းထားခဲ့တာ အခုမွိတ္သြားျပီ။ ေလျပင္းတိုက္ခတ္တာေၾကာင့္ မီးျဖတ္ပစ္ဟန္တူပါရဲ႕။ စိတ္ထဲ ခဏေတာ့ လႈပ္ရွားမိသြားတယ္ အရာအားလံုးဟာ အေမွာင္ ေလ။ အေမွာင္ထဲမွာ အတန္ၾကာနစ္ျမဳပ္ေနမိျပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ့္လက္ကပတ္ထားတဲ့ နာရီကို တစ္ခ်က္ၾကည့္မိတယ္။ ဒီေတာ့မွ အခ်ိန္မ်ားစြာဟာ ေႏွးေကြးေလးလံေနခဲ့တယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတာ။

နံရံမွာကပ္ထားတဲ့ တယ္လီဖုန္းကို ေကာက္ကိုင္ကာ နားမွာကပ္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ dial tone လံုး၀မရွိ။ ကြၽန္ေတာ္ကမၻာေလာက ၾကီး ကေန အဆက္ျဖတ္ခံထားရပါပေကာ။ စိတ္ထဲတကယ္ကို ပဲ အထီးက်န္လာသလိုခံစားရတယ္။ ဒီေလျပင္းေတြၾကား ေပ်ာက္ဆံုးသြား ေနရသလားပဲ။ သူ....သူ မုန္တိုင္းၾကားထဲမွာ မိုးသည္းသည္းေတြထဲမွာမ်ားလား။ ေက်ာင္းကေန အိမ္ကိုျပန္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတုန္းထင္ပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ေနၾက ေပမယ့္ မနက္ခင္းတိုင္း ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရွိၾကသလို စကား စျမည္ေျပာျပီး ကြၽန္ေတာ္က အလုပ္သြား၊ သူကေက်ာင္းသြား ေနတတ္ခဲ့ၾကတာပံုမွန္။ မနက္ ဖုန္းဆက္တုန္းက သတင္းၾကည့္ ေနစဥ္ဆိုေတာ့ ညေလျပင္းက် မိုးရြာ မယ့္အေၾကာင္းသိရေတာ့ သူ႕ကိုထီးယူသြားဖို႔ ညၾကရင္အိမ္ကိုလာခဲ့ဖို႔ေျပာလိုက္မိေသး တယ္။ ညစာအတူစားၾကမယ္ဆိုျပီး ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ျပင္ ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားတာေလ။ ခ်က္ရျပဳတ္ရတာ ကြၽန္ေတာ္ ၀ါသနာပါတယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ့္အခ်က္အျ႔ပဳတ္စြမ္းရည္က ငယ္ ငယ္ကတည္းက အားေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ရွိျ႔ပီးသား။ အိမ္ေရွ႕ စဥ့္၀င္ေအာက္ကို ျမင္ရတဲ့ ျပတင္းနားက ထိုင္ခံုမွာသြားထိုင္ရင္း သူဘာ ေၾကာင့္ေနာက္က် ေနရတာလည္း အခုသူဘယ္ဆီမွာ လည္း သိခ်င္မိတယ္။

အေမွာင္ထဲထိုင္ေနမိရင္း သူ႕အတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြ ပိုမိသလို ဘာမ်ားျဖစ္ေနမလည္းေၾကာက္လန္႔လာမိရေပါ့။ သူႏွင့္ ဘယ္ လိုမွေ၀းလို႔ မျဖစ္ဘူး။ သူႏွင့္နီးစပ္ေပါင္းဖက္ခြင့္ရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ စြန္႕စားခဲ့ရတာေတြက အမ်ားအျပား။ သူႏွင့္သိျပီး လအနည္း ငယ္အတြင္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္စိတ္ဆႏၵေတြဟာ သူႏွင့္ သိခြင့္ခင္မင္ခြင့္...ဒီထက္ပိုရင္းနီးဖို႔ ၾကိဳးစားမႈေတြေနာက္ ေရာက္သြားခဲ့ရေရာ။

ကြၽန္ေတာ္က Hotel Career အတြက္ ျပည္ပမွာ ေျခာက္ႏွစ္ ေလာက္ကုန္ဆံုးခဲ့တယ္ အခ်ိန္ေတြ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာရရွိခဲ့ သလို အေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လာေတာ့ ဒက္ဒီ့ခရီးသြားမႈလုပ္ငန္း၊ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္အလုပ္ လုပ္ခဲ့တာမွာ သူနဲ႕ဆံုေတြ႕ ဖို႔ျဖစ္လာရေတာ့တာ။ 'ေဟာင္ေကာင္' ခရီးစဥ္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္စံုစမ္းခ်င္လို႔ပါဆို တဲ့စကားသံႏွင့္အတူ ျမင္ခဲ့ရ၊ မၾကာခဏ ခရီးသြား တတ္တဲ့ သူႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္အခ်ိန္တိုအတြင္း ရင္းႏွီးသြားခဲ့တယ္။ စြမ္းအား ျပင္းစြာျဖင့္ခ်စ္ဖို႔ျဖစ္လာတာ။

ကြၽန္ေတာ္သိေနျပီ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပဲ သူ႕ကိုခ်စ္သြားခဲ့ျပီ ဆိုတာ။ ကြၽန္ေတာ့္တစ္ကိုယ္ေရဘ၀မွာ သူနဲ႕နီးစပ္ခဲ့တာဟာ လူ႕သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထဲက အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုပါပဲ။ ေႏြးေထြးခ်ိဳသာအလိုက္သိတဲ့ သူ႕ဆက္ဆံေရးေတြၾကားမွာ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္ေလာက္ ေတာင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္သြားရမွန္း ဘ၀အေမာေတြေမ့သြားမိမွ သိရွိခဲ့ရတာေလ။ ေနပူထဲကျပန္အလာ လိေမၼာ္ရည္ေအးေအး ေလးေသာက္ရ သလိုေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ ဂဃဏန သိဖို႔လမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့တာပါ။ သူလည္းသူ႕ Master's Degree အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ျပီးခဲ့တဲ့စာေတြ႕ ေတြကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရင္း Hotel Life ကိုရယူေနမိရ ရင္းျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတာ လည္း ဒီအေတာ အတြင္းမွာပဲေပါ့။

ရင္းႏွီးသြားဖို႔ နီးကပ္သြားဖို႔ ပထမေတာ့ သူခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ဟန္ တူရဲ႕။ ေကာင္းမြန္တဲ့ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ ေဆာက္ဖို႔ သူရည္ ရြယ္ရင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ သူျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့ lifestyle ထဲက်ေရာက္လာခဲ့ေတာ့တာပါပဲ။ တစ္ျခားေသာအမ်ိဳးသားအတြက္ ထူးျခားေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးသူ႔ မွာရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ခ်င္ေနဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အရာအားလံုးေတာ့ gay romance သေဘာ မ်ိဳးမျဖစ္ေနပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း၊ soul mates ၊ျပီးေတာ့ ယံုၾကည္ရ ေသာသူမ်ား၊ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္သူမ်ားေတာ့မဟုတ္ခဲ့ ၾကပါဘူးေလ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်စ္ေနၾကတယ္....ဟုတ္တယ္ ခ်စ္ေနခဲ့ၾကတုယ္။ တစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ကိုတစ္ေယာက္ႏွစ္သက္သလို အလုပ္ရဲ႕ျဖစ္ ပ်က္သမွ်ကိုလည္း မွ်ေ၀ခံစားျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘ၀ေနထိုင္ရွင္သန္မႈေတြကို ႏွစ္ဦးအတူရွိခ်ိန္မ်ားမွာ မွ်ေ၀ျဖစ္ ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဦးသား ရဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ တတ္တဲ့သဘာ၀၊ အတားအဆီးကိုမၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ခဲ့တဲ့ သေဘာေတြကို ခိုင္မာတဲ့ ကတိေတြႏွင့္ တသီးတျခား အိမ္ေတြ မွာေနၾကရင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကနဦးကလို ရွိျမဲအတိုင္း ရွိေနေစခဲ့ျပန္တယ္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေတာ့ ႏွစ္ဦးသားစိတ္ ၀ိညာဥ္ေတြဟာလည္း နီးကပ္လာရကာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး စိတ္ခံစားႏွစ္သက္မႈ ဟာလည္း ပိုလာျပီး ႏွစ္ဦးဘ၀အတူေန ထိုင္ၾကဖို႔ မၾကာခဏေတြးေတာစေတာ့ျပဳလာပါျပီ။ ရုပ္ရည္ အသြင္အျပင္အေပၚဘယ္တုန္းကမွ် ေ၀ဖန္ကန္႔သတ္မႈမ်ိဳး မလုပ္မိခဲ့သလို ေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံေရးထက္ပိုေကာင္း တယ္လို႔ မယူဆခဲ့ၾကဘူးဆိုပါေတာ့။ အတူတူေနရရင္ ေပ်ာ္ တယ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၾကသူေတြ။ ႏွစ္ဦးၾကား sex ကိစၥ စိတ္ခံစားမႈရွိေပမဲ့ လက္ေတြ႕မေဖာ္ေဆာင္ျဖစ္ေသးပါဘူး။

ဘယ္အရာက၊ ဘယ္လို၊မင္းစိတ္မ၀င္စားခဲ့ဘူးေပါ့ ? သူဟာ စြဲမက္ဖို႔အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔သူ၊တည္ျငိမ္သူ၊ ၾကြက္သားေတြႏွင့္ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ အျမဲသိေနတယ္ မ်က္စိအျမင္အရ တြက္ခ်က္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ သူ႕မ်က္၀န္းေတြဟာ အထူး ကိုၾကည္လင္လွသလို သူ႕အတြင္း စိတ္ကို ဖတ္လို႔ရ၊ ေဖာက္ထြင္းသိရွိရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ရုပ္ရည္အသြင္အျပင္မွာ ေတာ္ေတာ့ကို fit ျဖစ္ပါတယ္။ အေရ ျပားေတြဟာ ပန္းေသြးေရာင္ထျပီး ေခ်ာမြတ္ေနတာ။ ႏူးညံ့ခ်ိဳျမ တဲ့ အျပံဳးဟာ ပါးခ်ိဳင့္ေလးႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ့္ ႏွလံုး အိမ္ထဲ ေန႔စဥ္ခုန္၀င္ျပီေပါ့။ေတြ႕ၾကံဳဖူးခဲ့တဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြႏွင့္မတူ သူ႕ကိုခ်စ္ဖို႔ေတြးေတာမိျခင္းဟာ အေကာင္းမြန္ဆံုး စိတ္ကူး ဆႏၵပါ။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ခဏ ကြၽန္ေတာ့္လက္တံေတြထဲသူ႕ကိုေထြးဖက္ ထားျခင္းဟာ ႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း တက္ မက္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမိျခင္းေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့တယ္ ပထမဦးဆံုးေတြ႕စဥ္က ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြ ရိုးသားရ မယ္ေပါ့။ သူ႕စိတ္ရဲ႕ လြန္ဆြဲေနမႈ ေျပာရရင္ သူဟာအမ်ိဳးသား ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားျခင္း စိတ္ဆႏၵထူးထူးေတြ မရွိသင့္ ဘူးလို႔၊ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္ထား ခဲ့ရတယ္ေလ။ ဒါေလးကပဲလုံ ေလာက္ပါတယ္ သူ႕ကိုယ္သူျပန္လည္ရွာေတြ႕ခ်ိန္အထိ။ ျပီး ေတာ့ အမွန္ကိုေျပာျပရရင္ သူ႕အနားနီးစပ္ရ ျခင္းဟာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္နဲ႕တို႔မိသလို ရင္ခုန္လႈပ္ရွားမိရတာဟာ ၾကံဳေတြ႕ဖူးတဲ့ sexual experience ေတြလိုပါပဲ။

သူ႕အေၾကာင္းအေတြးေလးေတြေၾကာင့္ အေမွာင္ထဲထိုင္ေနမိ တဲ့ ကြၽန္ေတာ္သက္ေသာင့္သက္သာကိုျဖစ္လို႔။ လွ်ပ္တစ္ျပက္ လင္းသြား ခ်ိန္မွာေတာ့ စိုးရိမ္မႈေတြမွျပန္ႏိုးထၾကီးထြားလာရ ျပန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္ ျပတင္း ေပါက္ကတစ္ဆင့္ လွမ္း ၾကည့္လိုက္အခါခါ။ ေမွ်ာ္လင့္တာေတြ၊ ေစာင့္ဆိုင္းတာေတြ၊ မိုးျပင္းထဲ တစ္ေယာက္ထဲျဖစ္ေနမလား မသိတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္မင္းသားေလးကို စိုးရိမ္စိတ္၀င္ေနမိတာေတြ ကို ဂတ္စ္မီးဖိုဖြင့္ကာ ဟင္းေတြကို ျပန္ေႏႊးရင္းဖံုးကြယ္ရပါ တယ္။ နာရီရဲ႕မိနစ္လက္တံေလးေတြ တတစ္တစ္နဲ႕ ေရြ႕လ်ား ေနမႈဟာ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲက ဟန္ေဆာင္ေနမႈကိုျပန္ေပၚလာ ေစျပန္ရဲ႕။

ရုတ္တရက္ မိုးေမွာင္က်ေနတဲ့ အျပင္မွာမီးေရာင္ကိုျမင္လိုက္ရ တယ္။ ျခံအေကြ႕ကေထာင့္ခ်ိဳးနားကျမင္လိုက္ရတာ။ ခဏထိုင္မိတဲ့ ကုလားထိုင္ကေနခုန္ထလိုက္ကာ ျပတင္းေပါက္ ဆီတိုးကပ္သြားမိေပါ့ ကြၽန္ေတာ့္မင္းသားေလးမ်ားလားလို႔။ ရင္းႏွီးေနတဲ့ ကားမီး ေရာင္ဟာ ျခံ၀င္းထဲခ်ိဳးေကြ႕၀င္လာတာ ေၾကာင့္ တံခါးမၾကီးဆီေျပးသြားခါ သူ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ၾကိဳဖြင့္ ထားမိပါတယ္။

တံခါးမၾကီးကိုဆြဲဖြင့္လိုက္တာ ေလျပင္းတိုက္ေနမႈေၾကာင့္ အ တင္းဆြဲဖြင့္ရတယ္ေလ။ မိုးျပင္းေတြလည္းရိုက္ခတ္ေနတာ အမ်ားၾကီးပဲ။ တံခါးမကေနထြက္ျပီး သူ႕ကိုေစာင့္ၾကည့္မိေတာ့ သူ႕ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြ ထည့္ထားတဲ့ အိတ္ရယ္၊ တစ္ျခားတိုလီ မုိလီထည့္တဲ့အိတ္ေတြ သူ႕ထိုင္ခံုနံေဘးမွာေတြ႕ရတယ္။ မိုးစက္ မ်ားထဲ သူ႕မ်က္ႏွာကိုၾကည့္မိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကိုျပံဳးျပီးၾကည့္ ေနတာ..အိုး....ရွက္မိသြားရတယ္။ မိုးေရထဲေျခစလွမ္းကာ ကားဆီေျပးသြားရင္း ကားတံခါးကိုဖြင့္ဖို႔လုပ္လိုက္ေတာ့ သူ ကားတံခါးကိုဖြင့္အျပင္ထြက္လာေရာ။ စာအုပ္ အိတ္ကို ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ကမ္းလိုက္ရင္း ရယ္ေမာေလရဲ႕။

'အရူးပဲ...မိုးေရထဲေျပးလာတာ၊ အျပင္ကိုဘာထြက္လုပ္ေနတာလဲ?'

ရွက္ျပံဳးျပံဳးမိရရင္း သူ႕လက္တစ္ဖက္ကိုဆြဲကာ တံခါးကိုဖြင့္ အတြင္းထဲဆြဲေခၚမိတာေရာင္ရမ္းျပီး။ တံခါးမၾကီးကိုပိတ္ ေလာ့ခ္ ခ်ျပီးခ်ိန္မွာ ေတာ့ သူ႕ဘက္ကိုလွည့္လိုက္ကာ 'အစ္ကို ညီ့ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့တာကြ ညီဘယ္ေနရာသြားေနခဲ့တာလဲ မိုးထဲမွာ?'

သူ႕ထံုးစံအတိုင္းျပဳံးေနရင္း ကြၽန္ေတာ့္လက္က စာအုပ္အိတ္ကို လွမ္းယူလိုက္ကာ သူ႕ေဘးကတစ္ျခားပစၥည္းေတြနားခ် ထား လိုက္ပါ တယ္။ သူ႕လက္အစံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္လက္အစံုကို အုပ္ မိုးကိုင္တြယ္လိုက္ရင္း အသံတိုးတိုးျဖင့္ 'အိမ္ကိုျပန္လာဖို႔အ ေတာ္ၾကိဳးစားရတာဗ်၊၊ ျမိဳ႕ထဲအႏွံ႕သစ္ပင္ေတြလဲေနတာ ကား ကိုခက္ခက္ခဲခဲေမာင္းလာခဲ့တာ နာရီအေတာ္ၾကာသြားတယ္။ညီ OK ပါတယ္ ' ဟုေျပာျပီးကာမွ ကြၽန္ေတာ့္လက္ေတြကို လႊတ္ ေပးေတာ့တာ။

ေလေအးတစ္ခ်က္အေ၀့မွာ ႏွစ္ဦးသားစိုရႊဲေနၾကတယ္ဆိုတာ သတိရမိၾကျပီး ရွဴးဖိနပ္ေတြကို ဖိနပ္စင္ဘက္ ကန္ထုတ္ပစ္ မိၾကရင္း ဧည့္ ခန္းထဲက ဖေယာင္းတိုင္မီးရွိရာဆီလွမ္းလာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ၾကီးထဲမွာ ေႏြးေထြးမႈနဲ႕အလင္းေရာင္ အနည္းငယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ ရတဲ့ မီးေတာက္ေလးေလ။

'မီးက ဘာျဖစ္တာလဲ?'

'အင္း....မီးပ်က္သြားတာသံုးေလးနာရီေလာက္ရွိျပီ၊ မီးေမွာင္ ေမွာင္ထဲတစ္ေယာက္တည္းထိုင္ရင္း ညီ့ကိုစိတ္ပူေနတာ'

သူအသံထြက္ေအာင္ရယ္ေမာရင္း ကြၽန္ေတာ့္အ၀တ္ေတြကို လက္ႏွင့္ညႊန္ျပကာ 'Gosh, အစ္ကိုေတာ့သြားျပီ၊ အေမွာင္ထဲ မွာဟုတ္လား တစ္ကုိယ္လံုးလဲစိုရႊဲေနတာ၊အေအးမမိခင္ ဒီ အ၀တ္ေတြခၽြတ္လဲပစ္တာက အစ္ကို႔အတြက္ပိုေကာင္းတယ္'

'ညီေကာဘာထူးလည္း ေသာ္ဇင္? အစ္ကိုစိုသလိုညီလည္းရႊဲ ေနတာပဲေလ။ အစ္ကို႔အခန္းကိုညီျပန္လိုက္ခဲ့၊ ရွာၾကည့္မယ္ ညီနဲ႕သင့္ ေတာ္မယ့္အ၀တ္ေတြ'

ဖေယာင္းတိုင္မီးကို ကိုင္လွ်က္ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းရွိရာအေပၚထပ္ ကိုတက္ေတာ့ ေနာက္ဖ်ားကေန ထပ္ခ်က္မကြာလိုက္လာပါရဲ႕။ မဲမဲ ေမွာင္ေမွာင္ထဲ ယိမ္းႏြဲ႕ေနတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္မီးေတာက္ ေလးေအာက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾက၊ ရယ္ေမာေနၾကတာဟာ အျပင္ မွာေၾကာက္ လန္႔ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေလျပင္းမုန္တိုင္း၊ ျပီးေတာ့ ေရစို ေနတဲ့အ၀တ္ေတြက အေႏွာင့္အယွက္မေပးႏိုင္သလိုပါပဲ။ အလို လိုစိတ္ထဲ ရႊင္ျမဴး ေနမိေတာ့တာေလ။

သူ႕ကိုအ၀တ္စိုေတြခြၽတ္ျပီး ေရစို၀တ္ေတြထည့္တဲ့ျခင္းေတာင္း ထဲထည့္ဖို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ သူ႕ရွပ္အက်ႌ၊ကြာတားေဘာင္းဘီ တို႔ကို စတင္ ဖယ္ရွားေတာ့တယ္။ ေဘးကိုေစာင္းျပီးအေ၀း ကိုၾကည့္ေပးေနေပမယ့္ မ်က္စိေထာင့္စြန္းကေတာ့ အ၀တ္ေတြ မရွိစျဖစ္လာတဲ့ သူ႕ကိုယ္ ခႏၶာကို တစ္စြန္းတစျမင္ေနရတာ။ တျဖည္းျဖည္းအေပၚေျမႇာက္ခြၽတ္လိုက္တဲ့ အက်ႌေတြေၾကာင့္ သူ႕လက္ေမာင္းၾကြက္သားေတြကိုျမင္ရ သလို ေလ်ာခ်ခြၽတ္ လိုက္ေသာ boxer ေဘာင္းဘီေၾကာင့္ ၀င္းမြတ္ေနတဲ့ သူ႕ေပါင္ သားေတြႏွင့္အတူ ခ်က္ကေလးကေန ဆီးစပ္ထိ ေပါက္ ေနတဲ့ အေမႊးေရးေရးေလးေတြကို မျမင့္တျမင္ျဖစ္ရတာဟာ သူ႕ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕တက္မက္ဖြယ္ေကာင္းမႈကို ပိုမိုၾကည့္ျမင္ေစလိုစိတ္ ျဖစ္ေစသလိုပင္။

x x x

ရင္ေတြတဆတ္ဆတ္ခုန္ကာ ဘီရိုထဲအ၀တ္ေတြ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ေမႊေနမိတယ္ ေရာင္ရမ္းျပီး။ အတြင္းခံေတြထည့္တဲ့ အံဆြဲေရာ၊ တီရွပ္ေတြထည့္တဲ့အံဆြဲေရာ၊ ခ်ိတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ထားတဲ့ ေဘာင္းဘီရွည္ေတြေရာေပါ့။ သူကေတာ့မလွမ္းမကမ္းမွာ အသာျငိမ္ျပီး ေစာင့္ေန တာ တိတ္ဆိတ္စြာ။ ကြၽန္ေတာ္လုပ္သမွ် ေတြကို မ်က္စိအၾကည့္ေတြေရြ႕ေနတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိ တယ္။ သူႏွင့္သင့္ေတာ္တဲ့ တီရွပ္ ႏွင့္ ေဘာင္းဘီတိုတစ္ထည္ အဆင္သင့္သြားတာေၾကာင့္ ဘီရိုကိုပိတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ကြၽန္ေတာ္ဘီရိုကိုပိတ္ သူရပ္ေနရာကိုေလွ်ာက္လာေတာ့ ပထမ ဆံုးသတိျပဳမိရတာကေတာ့ အ၀တ္ကိုလွမ္းယူတဲ့သူ႕လက္ေတြ တဆတ္ ဆတ္တုန္ေနတာကိုေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္အထင္ ေရစိုအ ၀တ္ေတြေၾကာင့္ရယ္ အခုေလေအးအခ်ိဳ႕တိုက္ခတ္ေနမႈေၾကာင့္ ေအးျမေနတာကို ခံစားရလို႔ေနမွာ။ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ၀င္ျပီး တဘက္ အၾကီးတစ္ထည္ကိုဆြဲယူခဲ့ကာ ျပန္၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ခဏေန ကရပ္ထားတဲ့ေနရာမွာ တစ္ လက္မမွေရြ႕ၾကမ္းျပင္ကိုေခါင္းငိိုက္ ဆိုက္ခ်ကာေနဆဲ သူ႕ကိုယ္ေတြတုန္ခါဆဲ။ သူ႕အတြက္ေရြးေပး ထားတဲ့အ၀တ္ေတြဟာ ၾကမ္းျပင္ေပၚ က်ေနတာ။ ယူလာတဲ့ တဘက္ကို သူ႕ပခံုးေတြကတစ္ဆင့္ တစ္ကိုယ္လံုးလႊမ္းျခံဳေပး မိရရင္း ေထြးဖက္မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲ သူ႕ခမ်ာ တုန္ခါေနဆဲ။ ကြၽန္ေတာ္သူ႕ကိုတစ္ကိုယ္လံုးေျခာက္ေသြ႕ ေအာင္သုတ္ေပးျပီး ျပန္ျခံဳေပးလိုက္ပါတယ္ တဘက္ကို။ ေႏြးေထြးသြား မယ္ထင္ပါရဲ႕။

သူ႕ကိုတင္းက်ပ္စြာေထြးဖက္ထားမိခဲ့တာဟာ လိုအပ္ေနတဲ့ အေႏြးဓာတ္အတြက္ေပြ႕ဖက္ခဲ့ျခင္းသက္သက္သာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆ ေပြ႕ ဖက္ခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ သူ႕လက္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့္ေက်ာျပင္တိုင္ေရာက္ရွိလာကာ တင္းက်ပ္စြာျပန္ လည္ေပြ႕ဖက္ပါေရာ။ ေပြ႕ဖက္မိေန တဲ့အခ်ိန္ကာလ ခဏ တာမွာ အတန္ၾကာရပ္တန္႔ေနမိၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ သူ႕ကိုမလႊတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူ႕အထိအေတြ႕၊ ခ်ီတံု ခ်တံုျဖစ္မႈေလးေတြ၊ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုမႈေတြ ျပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ ပခံုးေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ သူ႕အသက္ရွဴေငြ႕ေႏြးေႏြး တို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြင္းစိတ္၀ိညာဥ္အထိ ေႏြးေထြးပူရွိန္းေစ ပါရဲ႕။ သူ႕ရဲ႕ျပန္လည္ ေထြးဖက္တဲ့ လက္အစံုဟာ အၾကင္နာ ေတြျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေက်ာျပင္တေလွ်ာက္ မရဲတရဲေထြးဖက္ ေနဟန္ပါ။ သူကြၽန္ေတာ့္လက္အစံုထဲ တုန္ခါေနတုန္း။

သူ႔ကို အနည္းငယ္ဖယ္ခြာလိုက္ျပီး မ်က္လံုးေတြကိုၾကည့္မိ ေတာ့ အေအးမိျပီးတုန္ေနဟန္မတူ။ ဒီလိုထိေတြ႕ေပြ႕ဖက္ေန ရတာကိုပဲ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေရာ့သလား? ကြၽန္ေတာ္ သူ႕မ်က္လံုး ေတြထဲစိုက္ၾကည့္ျပံဳးျပလိုက္ရင္း ဘာျဖစ္ေနလဲ? ဘာမွား ေနလို႔လဲကြာ? အသံတိုးတိုး ျဖင့္ေမးမိရေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ တက္မက္စိတ္ေတြ ျပင္းျပေနျပီ သူ႕အေပၚ။

'I'm not sure'

သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားက စကားထြက္လာဖို႔ သူ႕လက္ေမာင္းေတြကို ဖက္ တြယ္ထားရင္းေစာင့္ဆိုင္းရတာ သူ႕စကားသံေတြ ႏႈတ္ခမ္းက တုန္ခါျပီး ထြက္လာေတာ့လည္း အမ်ားအျပားပါပဲ။ သူကား ေမာင္းလာစဥ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕အတူရွိေနခ်င္စိတ္ျဖစ္ ေနခဲ့တယ္။ ေလမုန္တိုင္း ေတြက် မိုးေတြလည္းသည္းေနေပမဲ့ သစ္ပင္ေတြလဲက်ေနေပမဲ့ သူေၾကာက္ခဲ့တာတစ္ခုပဲရွိတယ္ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကို မျမင္ရေတာ့ မွာကိုပဲ။

"အစ္ကိုျပံဳးေနတာေပ်ာ္ရႊင္ေနတာကို ျမင္ခ်င္ေနခဲ့တာ။ ညီဒီ ေနရာေရာက္ေတာ့မွ၊ အခုလိုရပ္ေနမိေတာ့မွ ေသႏိုင္တဲ့ အျဖစ္ေတြေတြးမိျပီး ေၾကာက္လန္႔စိတ္၀င္ေနမိတာဗ်"

ရင္ထဲဘယ္လိုႏွစ္သိမ့္ၾကည္ႏူးမိရသလည္းဆိုတာ ေျပာျပ လို႔မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲ သူ႕တစ္ကိုယ္လံုးကိုဖက္ တြယ္ထားမိတာ ေမွာင္မဲေနတဲ့ အခါကလာအတြင္းေလ။ မ်ားစြာေသာ ခဏတာအတြင္း သူ႕ကိုႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ေစမယ့္ စကားလံုးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါရဲ႕။ "ညီအခုေျပာေနတဲ့စကားေတြကို အစ္ကိုနားေထာင္ေနရခ်ိန္မွာ ညီ့ရဲေၾကာက္လန္႔ခဲ့ရတာေတြ မရွိ ေတာ့ဘူးေလ။ ဘာေၾကာင့္ဆို အစ္ကို ညီ့အနားမွာရွိေနျပီ၊ ျပီး ေတာ့ ဒီေလာကၾကီးတစ္ခုလံုးထက္ ညီ့ကိုပိုခ်စ္တယ္၊ အခု အစ္ကိုတို႔ဘ၀ေတြမွာေႏွာင့္ယွက္မဲ့သူေတြလည္းမရွိ ေၾကာက္ လန္႔တဲ့စိတ္ေတြ အေ၀းကိုဖယ္ရွားလိုက္ပါေတာ့ကြာ" သူ႕ကို ႏူးညံ့စြာစကားဆိုရင္း ေထြးဖက္လိုက္ပါရဲ႕။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အဲဒီေနရာမွာ အဲဒီပံုစံအတိုင္းေထြးဖက္ရင္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမေရႊ႕မိၾကပါ။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဖက္တြယ္ ထားတဲ့ လက္အစံုထဲမွာ ရင္ခ်င္းအပ္လို႔။သူ႕စိတ္ထဲ က ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေတြ၊ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္တုန္ခါေနတဲ့ သူ႕ကိုယ္ ခႏၶာဟာ ကြၽန္ေတာ့္ ရင္ခြင္ထဲျငိမ္သက္စျပဳျပန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ ကိုယ္ခႏၶာဟာေတာင့္တတစ္ခုေၾကာင့္ ပူေႏြးဆူပြက္လာျပန္ ေရာ။ တစ္မ်ိဳးတမည္ထင္ သြား မလား ကြၽန္ေတာ့္အေပၚ သံေယာဇဥ္ေလ်ာ့သြားမလားေတြးေၾကာက္မိတာေၾကာင့္ သူ႕ ကိုလႊတ္လိုက္ျပီး ခုတင္ဘက္ဆီလွမ္းသြားမိပါ တယ္။ ခုတင္ ေပၚမွာ အသာျငိမ္ျပီးထိုင္ကာ သူအ၀တ္ေတြ၀တ္ေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္ျဖစ္ရင္း။

အခန္းထမွာ စိုးရိမ္မႈေတြ၊ ဆႏၵျပင္းျပမႈေတြ၊ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ၾကြမႈေတြဟာ လြင့္ပ်ံေနပါေရာ။ ကြၽန္ေတာ္ထိုင္ေနရာ ခုတင္ဘက္သူျဖည္း ျဖည္းျငင္သာလွမ္းလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေဘးမွာ အသာထိုင္တယ္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုလည္းမထိေတြ႔ပဲေလ။ မေနႏိုင္ပါဘူး ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႕ မ်က္ႏွာေလးကိုလက္ အစံု ျဖင့္ ကိုင္တြယ္လိုက္ရင္း "ညီ့ကိုအစ္ကုိခ်စ္တယ္၊အစ္ကို႔ အသိ စိတ္ထဲမွာေရာ မသိစိတ္မွာေရာေပါ့ တစ္ျခားသူ ေတြကို ခ်စ္ႏိုင္ တာထက္ပိုပါတယ္။ ညီ့ရဲ႕ခံစားမႈ၊ေၾကာက္လန္႔မႈေတြကို အစ္ကို နားလည္ပါတယ္၊ အဲဒါေတြမျဖစ္ေစရ ဘူးလို႔ အစ္ကိုကတိေပး တယ္။ ညီနဲ႕သိရတာ၊ ဆံုရတာ၊ခ်စ္ရတာေတြအားလံုးဟာ အစ္ကို႔ရင္ထဲကလာတာေတြပါကြာ"

မီးေရာင္မွိန္မွိန္ေအာက္မွာ ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္လိုေတာက္ပေနတဲ့ သူ႕ မ်က္၀န္းေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုစိုက္ၾကည့္ေနရင္း ႏူးညံ့လက္ အစံုဟာ ကြၽန္ေတာ့္ေမးဖ်ားကိုကိုင္လိုက္ကာ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ျငင္သာမႈအျပည့္ျဖင့္ထိေတြ႕နမ္းရႈိက္ပါေတာ့တယ္။ 'ညီလည္းခ်စ္တယ္၊ ညီ့စိတ္ေတြ အခုဘယ္လိုခံစားေနရမွန္း မသိဘူး။ ပထမေတာ့ ဒီဖီလင္ကိုမခံစားခ်င္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ စိတ္ဆႏၵေတြ၊ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ေတြ အား လံုးဟာ အစ္ကို႔ကိုယံုၾကည္စြာ၊ ခ်စ္ခင္မိတာေတြေအာက္မွာ ေသးငယ္ ကုန္ပါျပီ။ ေယာက္်ားေတြဆိုတာ သာမန္သေဘာျဖစ္သြားရပါျပီ။ အခုအေျခအေနေလးကိုပဲ ညီခ်စ္တယ္။'

ေစ့ပိတ္ထားသလို ကပ္ေနတဲ့ႏႈတ္ခမ္းတံခါးကိုလက္ေလးနဲ႕ အသာဖယ္လိုက္ကာ အနမ္းေလေပြေမြ႕ေနတဲ့သူ႕ႏွာေခါင္းေလး ကို ဖ်စ္ညႇစ္ လိုက္မိေတာ့ သူ႔ပါးျပင္မွာ ပါးခ်ိဳင့္ေတြေပၚေအာင္ ျပံဳးရင္း သူမတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ သူ႕လက္ဖ်ားေတြကို သူ႕ဖာသာဆုပ္ကိုင္ ရင္း ပါးျပင္ေတြရဲေနေအာင္ရွက္ေနမွန္း ဖေယာင္းတိုင္မီးေရာင္ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္သိေနတယ္။ သူ႕ boxer ကိုအသာခြၽတ္ တီရွပ္ေတြ ကိုဖယ္လိုက္ရင္း ကြၽန္ေတာ့္ ေဘးမွာ အသာရပ္ေနရဲ႕။ ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႕အလိုအတိုင္း boxer ေဘာင္းဘီေတြဖယ္ရွားကာ သူ႕လက္ အ စံုကိုဆြဲကိုင္ လိုက္ကာ ခုတင္ေပၚအတူယွဥ္တြဲလွဲေလ်ာင္းမိၾကပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခါင္းေတြဟာ ေရျမႇဳပ္ေခါင္းအံုးေတြၾကား နစ္ ျမႇဳပ္ ေနသလို ခႏၶာကိုယ္ေတြဟာလည္း အေမႊးႏုေတြလႊမ္းထား တဲ့ျခံဳေစာင္ေအာက္ပူးကပ္လို႔ပါ။ ေဘးျခင္းယွဥ္လဲေလ်ာင္းရင္း ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ဆီထိေတြ႕ၾကပါတယ္။ သူ႕ ႏႈတ္ခမ္းေတြနမ္းမိစဥ္ခဏေသြးခုန္ႏႈန္းျမင့္ရသလို ႏူးညံ့တဲ့သူ႕အသားအေရ ေတြကို ထိ ေတြ႕ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္တစ္ ကိုယ္လံုးလွ်ပ္စစ္နဲ႕တို႔ခံရသလိုတုန္ခါေနတာ။

တင္းရင္းေနတဲ့ သူ႔ေပါင္တံေတြကတစ္ဆင့္ သူ႕ေပါင္ၾကားဆီ ေရြ႕ျပီး မာေထာင္ေနတဲ့သူ႕ညီဘြားကို ညင္သာစြာကိုင္တြယ္ လိုက္တာ ပူေႏြး ျပီးေသြးေတြတဆတ္ဆတ္ တိုးေနတာကိုခံစား ရပါတယ္။ ႏူးညံ့စြာ၊ ႏွစ္လိုခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ကာျဖည္း ျဖည္းလက္ကစား ျဖစ္တာမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ အၾကိမ္မ်ားစြာ ေတာင့္တစိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ရတဲ့အရာတစ္ခုကို လုပ္ေနရသလိုပါပဲ။ သူ႕မ်က္လံုးေတြကိုမွိတ္ကာ လွဲေလ်ာင္း ေနရင္း အသာျငိမ္ေန တယ္။ သူ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ သူ ျငင္းဆန္မႈမရွိမွန္းသိရေတာ့ ဆက္ျပီး လႈပ္ရွားမိရ သည္ေပါ့။

သူ႕လက္ေတြဟာလည္း ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကိုအသာလွမ္းကိုင္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္လက္ေခ်ာင္းေလးႏွင့္ သူ႕ကြမ္းသီးေခါင္း ထိပ္ကို အသာပြတ္ သပ္မိေတာ့ အရည္ၾကည္ေလးထြက္စျပဳ ေနျပီ။ ဒါေပမဲ့ သူဘာျဖစ္သြားသည္မသိ ကြၽန္ေတာ့္လက္အစံုကို ကိုင္တြယ္ျပီး တစ္ကိုယ္လံုးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ထဖက္ပါ ေတာ့တယ္။ ေၾကာက္လန္႔မႈေတြ၊ ေတြးေတာမႈေတြက လြန္ ေျမာက္ျပီထင္ရဲ႕ေလ။

အတန္ၾကာ ခုတင္ေပၚႏွစ္ဦးသား လႈပ္ရွားမႈမရွိျငိမ္သက္သြား မိၾကတယ္။ သူ႔ရင္ဘတ္က ေမႊးညင္းႏုေလးေတြ၊ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ လက္ေမာင္း သားေလးေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပြတ္သပ္ေန မိတာေပါ့။ ဖက္တြယ္ထားတဲ့ လက္အစံုေၾကာင့္ ထိကပ္ေနတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာပူေႏြးမႈက ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြကို တက္မက္မႈ အရွိန္ ျမႇင့္ေပးေနေလေတာ့ သူ႕ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အတိုင္းအတာ လက္မ တိုင္းဟာ ကြၽန္ေတာ့္ အနမ္းေတြ ႏွင့္ျပည့္ကေရာ။

သူ႕ကိုဖက္တြယ္ထားတဲ့လက္အစံုရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကို ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔လိုက္ကာ သူ႕ကိုေခါင္းအံုးဆီသို႔အသာလွဲေလ်ာင္းေစ လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြဟာ ႏူးညံ့တဲ့သူ႕ႏႈတ္ခမ္း အစံုမွဖြဖြျငင္သာ ေရႊ႕ဖယ္ကာ ရင္အံုမို႔မို႔ကတစ္ဆင့္.....ေမႊး ညၶင္းႏုေလးေတြတေလွ်ာက္ စီးဆင္းသြားရာ ဆီးစပ္ေလး အထိ ပါသလို ကြၽန္ေတာ့္လွ်ာဖ်ားေလးဟာလည္း သူႈ႕ႏို႔သီးေခါင္းေလး ေတြကို ရစ္ကာ၀ိုက္ကာျဖင့္ ခ်က္ ေပါက္ကေလးပါမက်န္ ကလိ ျဖစ္ေတာ့ သူ႕ခမ်ာ ပါးစပ္က ခပ္တိုးတိုးအသံေလးေတြထြက္ လာသလို ၾကက္သီးျမျမပင္ထေနေသးေတာ့ တယ္။

သူ႕လက္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့္ဦးေခါင္းကို ေအာက္ပိုင္းဆီ မသိ မသာတြန္းပို႔ေနသလိုပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္လႈပ္ရွားမႈေတြ ခဏ ရပ္တန္႔လိုက္ကာ သူ႕မ်က္၀န္းရီေ၀ေ၀ေတြ ျပီးေတာ့ သူ႕ boxer ေဘာင္းဘီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္နဲ႕ တစ္စံု တရာကို ငံ့လင့္ေနပါျပီ။ ခါးကေမ်ာ့ၾကိဳးကို အသာလ်စ္ ေခါင္း ေထာင္ထလာတဲ့ ဒံုးပ်ံထိပ္ဖူးေလးကို ဖြဖြအနမ္းဦးေပးရတာေပါ့။ ေနာက္ ကြမ္းသီးေခါင္းေလးကို အသာငံုလိုက္ကာ အသာ အယာပဲလႈပ္ရွားတယ္။ ထိပ္ပိုင္းကေန အဆံုးထိျဖည္းျဖည္း သြင္းလိုက္ထုတ္လိုက္ လုပ္ျဖစ္တယ္။ သူ႕လက္ ေခ်ာင္းေတြက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆံႏြယ္ေတြကို အသာအယာတိုးဖြေနပါရဲ႕။

မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ သူ႕ကြမ္းသီးေခါင္းကို ခပ္ျမႇင္းျမႇင္း စုပ္ရာကေန အားရပါးရျပဳစုပါေတာ့တယ္။ ပါးစပ္ထဲမွာ လွ်ာနဲ႕ ကစားရင္း အထုတ္အသြင္းအစုပ္အမ်ိဳလုပ္တာ အာေခါင္ထဲထိ ေရာက္ေရာက္သြားရေသး။ ခပ္သြက္သြက္ျပဳလုပ္မိစဥ္ခဏ သူ႕ ေျခဖ်ားေတြ တြန္႕ ေခါက္လာကာ အသက္ရွဴသံျပင္းျပလာျပီး သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ဆံႏြယ္ေတြကို ဆြဲ ကိုင္ပါေရာ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ငပဲ တစ္ေခ်ာင္း လံုးအဆံုးထိသြင္း လိုက္ကာ ျပန္ဆြဲထုတ္ေပးလိုက္မိေတာ့ အနည္းငယ္တုန္ခါ သြားတဲ့ သူ႕ခႏၶာကိုယ္နဲ႕အျပိဳင္ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ ဘတ္ေတြ ပါးျပင္ ေတြမွာ ပူေႏြးခြၽဲပစ္တဲ့ အရည္ေတြဟာ တြဲလြဲခိုသြားရတာေပါ့။

အသက္ကိုပံုမွန္ရွဴရင္း ေခါင္းအံုးေပၚသူျပန္အိပ္မွီသြားခ်ိန္မွာ ေတာ့ သူ႔ရင္အုပ္ေတြေပၚ ေပက်ံေနေသးတဲ့ အရည္ပ်စ္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကို အ၀တ္ တစ္ခုျဖင့္ သုတ္သင္ဖယ္ရွားေပးျဖစ္ပါတယ္။ ျပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာေပၚက အရာေတြကိုလည္း အ၀တ္ ျဖင့္သုတ္သင္ျပီး ေရႊမ်က္ႏွာ ကိုေမာ္ဖူးလိုက္ေတာ့ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈအျပည့္ျဖင့္ မ်က္၀န္းေတြေမွးမွိတ္အနားယူေနပါရဲ႕။

ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႕လို climax ျဖစ္ခ်င္တာေၾကာင့္ ေမြ႕ယာ ဒီဘက္ျခမ္းမွာ အသာလွဲေလ်ာင္းကာ ကြၽန္ေတာ့္ညီဘြားကို အသာဆုပ္ကိုင္ လ်က္ လက္အစံုကို ယိမ္းႏြဲ႕ေစမိေပါ့။ အသံ အနည္းငယ္ထြက္မႈေၾကာင့္ထင္ရဲ႕ သူ႕မ်က္လံုးေတြဖြင့္လာရင္း ကြၽန္ေတာ့္လႈပ္ရွားမႈကို အ ေသအခ်ာစိုက္ၾကည့္ကာ ေႏြးေထြး တဲ့သူ႕လက္ေတြႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘယ္လီၾကြက္သားေတြ ရင္အုပ္ ေတြကို ျငင္သာစြာပြတ္သပ္ေပး ေတာ့တာ။

တျဖည္းျဖည္း မာသထက္မာလာတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ညီဘြားကို သူ တက္မက္လာဟန္ျဖင့္ ေစာင္းအိပ္ရာကေန ထထိုင္ကာ ကြမ္း သီးေခါင္း ေလးကို အသာလွ်ာနဲ႕တို႔ၾကည့္တယ္။ ထိပ္အေရ ျပားေလးကို အသာကလိတယ္။ ထိပ္ပိုင္းေလးကို အကုန္လွ်ာ ကစားေနျပီးေနာက္ စုပ္သြင္းလိုက္တာ သူ႕သြားေတြျဖင့္ထိမိ တာေၾကာင့္ အနည္းငယ္နာက်င္ရပါရဲ႕။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိမႈ ေၾကာင့္ဆိုေတာ့လည္း ရွိေတာ့ မွာေပါ့။

ခဏေနေတာ့ သူ႕ပါးစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဟကာ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ ေပးခဲ့သလို လႈပ္ရွားပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း တင္ပါး အစံုကို အားျပဳကာ သူ႕အာခံတြင္းထဲ ၀င္သထက္၀င္ေအာင္ Rhythm မိမိၾကိဳးစားရတာေပါ့။ ထြားလွတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္း ဟာသူ႕လွ်ာ၊ သူ႕အာ ထဲမွာသာမက သူ႕လည္မ်ိဳထဲမွာ ညႇပ္ေန ေရာ။ သူ႕လက္အစံုဟာ ကြၽန္ေတာ့္ေပါင္တံေတြမွာ အားယူရင္း ပါးစပ္ကေတာ့ အစုပ္အမႈတ္ လုပ္ေနတာ သူအထာသိလာဟန္ ျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္လာပါ့။ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက ႏို႔သီးေခါင္း ေလးေတြ၊ ဗိုက္သားေတြကို ပြတ္သပ္ ေပးျပန္ေတာ့ ဖီးလ္ျမင့္သထက္ျမင့္ေပါ့။

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာေရာ ကိုယ္ခႏၶာကပါ Climax ျဖစ္ဖို႔ျဖစ္ တည္လာခ်ိန္မွာ သူ႕ပါးစပ္ေတြထဲ ထည့္ဖို႔ မလုပ္ခ်င္တာ ေၾကာင့္ အသာဆြဲ ထုတ္လိုက္ကာ အိပ္ယာေပၚအသာလွဲရင္း ကိုယ့္ဖာသာလက္ကစားျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဒါကိုၾကည့္ျပီး သ ေဘာတက်ျပံဳးကာ သူ႕လက္ ေတြျဖင့္ လွမ္းကိုင္လိုက္ျပီး ခပ္ သြက္သြက္လႈပ္ရွားေပးပါေရာ။

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မထားေတာ့ဘူး ရင္ထဲခံစား ရတဲ့ Tempo အတိုင္းပဲ ေအာ္ညည္းလိုက္တယ္။ ပူေႏြးတဲ့ ေသြး ေတြ အားလံုး ဆူပြက္ ကုန္ျပီး ရင္ေတြတဆတ္ဆတ္တုန္ရင္. ...အား....အ...အ။ အိယ္ယာေပၚ ေျခပစ္လက္ပစ္ပက္လက္ လွန္လိုက္တာ ကြၽန္ေတာ့္ ရင္ ဘတ္ေတြ ဗိုက္သားေတြေပၚ စိုရႊဲ ကုန္ရေပါ့။ ခုတင္နံေဘးက ဘီရိုပုေပၚတင္ထားတဲ့ တဘက္တစ္ ထည္ကို လွမ္းယူ လိုက္ျပီး ဖယ္ရွားသုတ္သင္ရတာေလ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေဘးက မ်က္ေတာင္မခတ္စိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္ရသူဘက္ ေစာင္းလွည့္ သူနဲ႕ကြၽန္ေတာ့္အၾကား ၾကားေလ ေသြးမရေအာင္ လက္ေမာင္းအစံုျဖင့္ဖက္၊ ေျခ ေထာက္ေတြႏွင့္ခြကာ ရင္ခ်င္းအပ္လိုက္ပါျ႔ပီ။ ႏွစ္ဦးသား ဖက္တြယ္ထားမႈထဲမွာ ခ်စ္ျခင္း ေတြ၊ ျမတ္ႏိုးၾကင္နာမႈေတြ အျပင္ ႏူးညံ့တဲ့ စိတ္၀ိညာဥ္မ်ား ေရာယွက္ကုန္ျပီထင္ပါတယ္။

ယိမ္းနြဲ႕ေနတဲ့သစ္ပင္ေတြ၊ တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းရြာေနတဲ့ မိုးစက္ ေတြဟာ အိမ္အျပင္မွာ သည္းေနေပမဲ့ အိမ္အတြင္းမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ လက္ေမာင္းတစ္ေယာက္အံုးကာ ႏွစ္ဦးသား အေတြးကမၻာထဲေရာက္ေနၾကျပန္ေပါ့ေလ။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုစီးေမ်ာ ၾကမလဲ? တစ္သီးတစ္ျခားစီ ေနထိုင္ၾကဖို႔ အျပင္တစ္ျခားအေတြးမ်ားစြာရစ္ဖြဲ႕မိၾကတာ မထူး ဆန္းဘူးေျပာရမလား။ တက္မက္မႈအျပည့္၊ ျပင္းျပတဲ့အနမ္း ခ်ိဳျမိန္တဲ့အခ်ိန္ေတြ ႏွစ္ဦးသားရယူပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ခဏတာမွာ...

အေတြးေတြလည္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ရဲ႕ပါးျပင္ကိုဖ်စ္ညႇစ္ လိုက္မႈေၾကာင့္ လြန္႔လူးလာရကာ သူ႕မ်က္၀န္းကို စိုက္ၾကည့္ လိုက္ေတာ့ သူ လည္းပဲနားလည္ပါေၾကာင္း 'ဘာမွမေတြးနဲ႕ ခ်စ္ရယ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန'ဆိုသည့္သေဘာေတြပါ၀င္တဲ့ အျပံဳး တစ္ပြင့္ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းမွာခိုတြဲရင္း ကြၽန္ေတာ့္လက္ေမာင္းကို ႏူးညံ့စြာ အနမ္းေပးတာ ျပည့္စံုလြန္းလွေပစြ။

'ယံုၾကည္မႈ'ေတြရဖို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကတာ ကိုယ့္အ ေၾကာင္း သူ႕အေၾကာင္း ခ်စ္ခင္စြာ၊ ရုိးသားစြာျဖင့္ ေလတိုး သံေတြကို လႊမ္း သြားမလားပါပဲ။

အျပင္မွာ ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေအးစက္ေနေပမဲ့ အတြင္းမွာ ေစာင္ေတြေအာက္မွာ ခႏၶာကိုယ္ေတြ ပူးကပ္ေနၾကရင္း ေႏြး ေထြး၊ျငိမ္းခ်မ္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တစ္ေယာက္ ကိုတစ္ေယာက္ၾကည့္ရင္း ျပီးေတာ့ သူ႕ရင္ခြင္ထဲ ကၽြန္ေတာ္တိုး ၀င္လိုက္ရင္း ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကရပါေတာ့တယ္။

နံရံထက္က ပန္းခ်ီကားၾကီးမွာေတာ့ အာဒံၾကီးက ဧ၀ကို ပန္းသီး တစ္လံုးခူးေပးေနတယ္။ အခ်စ္ဆိုတဲ့ ပန္းသီးက ခ်ိဳျမိန္လြန္းလွေပစြ။

ခ်ိဳလိုက္တာ......။


Alex Aung (24.3.2010)

စာၾကြင္း။ ။ ကို၀င္းမင္းသစ္က ဒီ၀တၳဳေလးကို မၾကာခဏျပန္ဖတ္မိပါတယ္ သေဘာက်ပါတယ္လို႕ေျပာဖူးတာကို သတိရလို႕ျပန္တင္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

Thursday, April 5, 2012

Uncle Kyaw

'သားညီ....ဒါဦးငယ္ရဲ႕ ေဘာ္ဒါ ေက်ာ္စြာလင္းတဲ့၊ ဦးငယ္ နဲ႔အတူလာေနမွာ။ သားညီက အန္ကယ္ေက်ာ္လို႔ေခၚေပါ့။'

ဦးငယ္သည္ ေအာင္ျမင္စျပဳေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဦးစီးဦးေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ဖက္ရွင္ဆိုင္ေတြဖြင့္ထား သည္။ ေယာက္်ားေလးသံုးပစၥည္းေတြ တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမွာလည္း ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေလသည္။ ကြၽန္ေတာ္ သည္ပင္ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေနသည္ပင္။

ေဖၾကီး၊ ေမၾကီးႏွင့္ ကိုကိုတို႔အားလံုး ကေနဒါမွာ ေနထိုင္ေနၾက သည္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဆယ္ေက်ာ္သက္မစြန္းတစြန္းအရြယ္က တည္း ကပင္။ ကြၽန္ေတာ္သည္သာ ဦးငယ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိ တာေရာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနေပ်ာ္သည္ေရာေၾကာင့္ ေက်ာင္း တက္ရင္း ဦးငယ္ကို ကူညီလုပ္ကိုင္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနမိသည္ပဲ။

ဦးငယ္သည္ အခုအရြယ္ထိ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသည့္ လူပ်ိဳၾကီးျဖစ္သည္။ စီးပြားရွာေကာင္းေသာ၊ ရုပ္ရည္ခန္႔ညား ေသာ သူ႕အတြက္ အိမ္ေထာင္ဘက္မွာ မရွားေပ။ ဒါေပမဲ့ ဦးငယ္သည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာျဖင့္သာ သြားလာလႈပ္ရွား ေနသည္ကမ်ားပါသည္။

အျမင္စူးရွမႈ၊ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ၊ လမ္းသစ္ထြင္ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဦးငယ္ရဲ႕ ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ားစြာဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ေနရာအႏွံ႕ အျပားမွာ လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲ။ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးျမိဳ႕မွာပင္ ဆိုင္ခြဲ ၂ခုရွိသည္။ ဦးငယ္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ အမ်ားၾကီး ထဲမွာ လူမ်ိဳးစံု ပါသည္။ သည္အထဲမွာမွ အခုအိမ္မွာ လာ ေရာက္ေနထိုင္မည့္ အန္ကယ္ေက်ာ္နဲ႔ အေတာ္တြဲသည္။ ဘယ္ သြားသြား ဘယ္လုပ္ငန္းျဖစ္ ျဖစ္ ႏွစ္ဦးအတူ ထူေထာင္ၾက သည္ကမ်ားသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လူငယ္ပီပီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနတတ္သည္။ ယခုႏွစ္မွစျပီး UFL မွာ အဂၤလိပ္စာေမဂ်ာျဖင့္ ေက်ာင္းစ တက္ရ မည္ ျဖစ္ျပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္လြန္ခါစ လူငယ္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက အားကစား၀ါသနာ ပါသည္ ေၾကာင့္ေရာ ေဖၾကီးနဲ႕ တူသည္ ေၾကာင့္ေရာထင့္ ထြားၾကိဳင္းသည္မွာ ဦးငယ္ေဘာ္ဒီႏွင့္ မတိမ္း မယိမ္းပင္။ စိတ္ထားကေတာ့ ကေလး ဆန္ခ်င္တုန္းျဖစ္သည္။

မနက္ခင္းအိပ္ယာႏိုးခါစ အိမ္ေအာက္ထပ္ကိုဆင္းလာစဥ္ ဦးငယ္ မႏၲေလးကျပန္ေရာက္ျပီး သူ႔သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပး လာျခင္းျဖစ္ သည္။ အန္ကယ္ေက်ာ္ဆိုသူကို သိပ္သေဘာ မက်ခ်င္ပါ။ မ်က္လံုးမ်ားက တစ္မ်ိဳးလို႔ေတာ့ ထင္မိသည္။ ည အိပ္ေဘာင္းဘီမလဲရေသး သည့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို စိုက္ၾကည့္သည့္ ပံုစံက နည္းနည္းဆန္းခ်င္သည္။

တကၠသိုလ္စတက္ခါစ လူငယ္ေတြထံုးစံအတိုင္း သူငယ္ခ်င္း အသစ္ေတြျဖင့္ သြားတာလာတာ သင္တန္းေတြ တက္ကာ ျဖင့္ေနမိသည္ ေၾကာင့္ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ အလြန္နည္းလွစြာျဖင့္ ေအာင္သည္။ ညေနခင္း အိမ္ေရာက္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အိတ္ကို ဦးငယ္ယူၾကည့္စဥ္မွာေတာ့ ထိုအ မွတ္စာရင္းစာရြက္ ဦးငယ္လက္ထဲေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။ စာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေဖၾကီးထက္ပင္ စနစ္ၾကီးေသာ ခြင့္မ လႊတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေဖၾကီးက စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္းကို ခံယူရသူျဖစ္သည္။

'ေက်ာ္စြာ...ဒီေကာင့္ကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ကိုၾကီးက အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ ဘယ္လိုမွသူ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ေန ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာ္စြာက ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုၾကီး ကိုယ္စားထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့ အမွတ္ စာရင္းမွာက ဒီေကာင္ေတာ္ေတာ္အမွတ္နိမ့္ေနတယ္။ ညီက ၾသဇီက ပါရဂူဘြဲ႕ယူခဲ့သူဆိုေတာ့ အေတာ္ပဲ ေကာင္းေကာင္း ထရိန္နင္ လုပ္ေပးပါ။' ဦးငယ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အန္ကယ္ ေက်ာ္အား ရွည္လ်ားစြာမွာၾကားျပီး စာၾကည့္ခန္းရွိရာသို႔ ထြက္ သြားေလေတာ့သည္။

'ကဲ...ေကာင္ကေလး မင္းဦးေလးကေတာ့ အန္ကယ္ေက်ာ့္ လက္ထဲ မင္းကိုအပ္လိုက္ျပီ...ဒီေန႔ကစျပီး သားညီရဲ႕ ေကာင္း ျခင္းဆိုးျခင္းက အန္ကယ္ေက်ာ့္အေပၚကိုေရာက္လာျပီ။'

ထိုစကားကို အန္ကယ္ေက်ာ္က ကြၽန္ေတာ့္ပုခံုးကို အသာညႇစ္ ကိုင္ရင္းေျပာေလသည္။ တစ္မ်ိဳးေတာ့ တစ္မ်ိဳးပင္ ဦးငယ္က သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို ကြၽန္ေတာ့္အား အလံုးစံုအပ္ႏွံသည့္ပံုျဖစ္ေန သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ အခုအရြယ္ထိ ကေလးစိတ္မကုန္ေသးေပ။ ကိုယ့္ထက္ငယ္ေသာ ကေလးေတြႏွင့္ ကစားေကာင္းတုန္း၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ ႏွင့္ ကစားတုန္းပင္။ ျပီးေတာ့ အိမ္မွ ကားဒရိုင္ ဘာ ဦးေလးရဲ႕ သား ရဲမြန္ႏွင့္လည္း နဘမ္းလံုးေကာင္းတုန္း ရွိေသးသည္။ ဒါကို အိမ္ေရာက္ခါစ အန္ကယ္ေက်ာ္က မၾကိဳက္သလို ရွိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္အား ဘာမွမေျပာခဲ့ေပ။ အခုေတာ့ အန္ကယ္ေက်ာ့္ အၾကိဳက္ျဖစ္ခဲ့ရေလျပီ။

အိယ္ယာထခ်ိန္မွစ၍ မ်က္စိႏွစ္လံုးမွိတ္ခ်ိန္ထိ ကြၽန္ေတာ့္အား Time Table ဆြဲေပးေလသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို နား၀င္ေအာင္ ေခ်ာ့ေမ့ာ့ဆို ဆံုးမသည္။ သူ႔အစီအစဥ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကို သူ ကိုယ္တိုင္ ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးသလို ေက်ာင္းကစာမ်ားကို လည္း ေျဖရွင္းေပးသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေတာ့ သူ႔ကိုအထင္ၾကီး အားက်လာမိေတာ့သည္။

အလုပ္က လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ ရဲမြန္ တို႔ျဖင့္ ေရာေႏွာေနသည္ကို ဘာမွမေျပာေပမဲ့ ကြယ္ရာတြင္ ေတာ့ သူတို႔အား ဆူသည္ေျပာသည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ သူတို႔ေတြက ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံေသာ အခါမွ အန္ကယ္ ေက်ာ္က အာရုံမလြင့္ေအာင္ စာကိုပိုဂရုစိုက္ေအာင္၀ိုင္းျပီး ၾကပ္မတ္ေပးဖို႔ ေျပာထားလို႔ဆိုသည္။

အိမ္က ရဲမြန္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ၂ႏွစ္သာၾကီးျပီး အေ၀းသင္ တက္ေနသူျဖစ္သည္။ သူ႔အေဖ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္မွာ ဒရိုင္ဘာ လာ ေလွ်ာက္စဥ္ကတည္းက ပါလာေသာ ငယ္ေမြးျခံေပါက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကစားေဖာ္ေျပာသမွ် လုပ္ေဆာင္ ေပးတတ္ေသာ သူအျဖစ္ အိမ္တြင္ရွိေနသူျဖစ္သည္။

ဒါကိုအန္ကယ္ေက်ာ္က ဘာျဖစ္သည္မသိ ရဲမြန္ႏွင့္ လံုးေထြး ေနသည္ကို မ်က္စိစပါးေမႊးဆူးေလသည္။ 'သားညီ ဒီေကာင္ ေတြနဲ႕ အေရာ ၀င္လံုးေထြးေနရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သားညီအားလပ္ခ်ိန္ ပ်င္းရင္ အန္ကယ္ေက်ာ္နဲ႔ တင္းနစ္ရိုက္ ရင္ရိုက္၊ ဗီဒီယိုၾကည့္ ခ်င္ရင္ လည္းၾကည့္။' အန္ကယ္ေက်ာ္ သည္ ကြၽန္ေတာ့္အား ထိုအခ်ိန္က (ကြၽန္ေတာ့္အထင္) သား အရင္းႏွင့္မျခား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေလ သည္။ လက္သည္း ေျခသည္း ညႇပ္ေပးတာမ်ိဳး၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေရခ်ိဳးခါနီး ေခါင္း ေလွ်ာ္ေပးတတ္တာမ်ိဳး လုပ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္ မ်ားတြင္ ရဲမြန္သည္ မ်က္ႏွာသုပ္ပ၀ါေလးကိုင္ကာ ကြၽန္ေတာ့္အား ေတြ ေ၀စြာေငးၾကည့္ေနတတ္၏။

တစ္ေန႔ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သူအိမ္အျပင္ထြက္သြားစဥ္ အိမ္မွာ ကြၽန္ေတာ္၊ ထမင္းခ်က္လင္မယား၊ ရဲမြန္သာလွ်င္ က်န္ေနခဲ့၏။ ကြၽန္ေတာ့္အား အန္ကယ္ေက်ာ္ေပးခဲ့ေသာ အိမ္စာမ်ားအား အခန္းထဲတြင္ ေရးေျဖေနခ်ိန္တြင္ 'ေဒါက္....ေဒါက္' ဆိုတဲ့ တံခါးေခါက္ သံႏွင့္အတူ အခန္းအျပင္ဘက္မွ အသံျပဳတာ ကိုၾကားလိုက္ရသည္။

'ဘယ္သူလဲ ၀င္ခဲ့ေလ'

'ကိုညီ ကြၽန္ေတာ္ရဲမြန္ပါ။'

အခန္းတံခါးကို အသာလွစ္ျပီး ၀င္လာသည့္ရဲမြန္သည္ အခန္း ထဲေရာက္မွ ဘာကို မလံုမလဲျဖစ္ေနသည္မသိ ဟိုၾကည့္သည္ ၾကည့္။

'ကိုညီ့ကို ကြၽန္ေတာ္သတိေပးခ်င္လို႔ပါ'

'ဟမ္...ကိုရဲက ဘာသတိေပးမလို႔တုန္းဗ် ရွင္းရွင္းေျပာစမ္းပါ ဗ်ာ။'

'ကိုညီ ဘယ္သူ႕မွ ျပန္မေျပာဘူးလို႔ ကတိေပးမွ ေျပာမယ္ကြာ။'

' ဟုတ္ပါဗ်ာ...အကိုကလည္း ထူးထူးဆန္းဆန္း။'

'ဒီလို ကိုညီရဲ႕ ကိုညီ့ဦးငယ္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအန္ကယ္ေက်ာ္ေလ ကိုညီ့အေပၚ မရိုးသားသလိုပဲ။ ဟိုတေန႔က သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ ေယာက္ လာလည္ရင္း ေျပာေနၾကတာ ဘာအဓိပၸာယ္မွန္းမသိ ေပမဲ့ တစ္မ်ိဳးပဲဗ်ာ။ ေကာင္ေလးကို ငါေမြးထားတာ သိပ္မၾကာ ခင္စားလို႔ရျပီတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ သူ႕သူငယ္ခ်င္းက နင္တစ္ေယာက္ ထဲၾကိတ္စားမေနနဲ႔ ငါ့ကိုလည္း ေပးေကြၽးဦးလို႔ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာေနၾကတယ္။'ဟု ရဲမြန္က တုန္တုန္ရင္ရင္ျဖင့္ေျပာေလ သည္။

သူေျပာေသာစကားေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္အလြန္႔ကို နားရႈပ္ သြားေလ၏။ ဘာေတြလည္း ေမြးစားတာေတြေရာ စားလို႔ရျပီဆို တာေတြေရာ ငါ့ကိုလည္း ေကြၽးဦးဆိုတာေတြေရာ။ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ညစ္သြားရေလသည္။

'ကိုညီကလည္းဗ်ာ ေျပာရမွာ ခက္တယ္။ အန္ကယ္ေက်ာ္က ကိုညီ့ကိုၾကိဳက္ေနတာဗ်။' ရဲမြန္ေျပာလိုက္ေသာစကားေၾကာင့္ အလြန္ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားမိသည္။

'ကိုရဲကလည္း ၾကည့္ေျပာပါဦး။ ေယာက္်ားေလးခ်င္းၾကိဳက္စရာ လား။ မိုးၾကိဳးေတြပစ္ကုန္ပါဦးမယ္။'

'ဘယ္က မိုးၾကိဳးပစ္ကုန္ရမွာလည္း ကိုညီရဲ႕ ဦးငယ္....ဦးငယ္နဲ႕ သူနဲ႕က လင္မယားလိုေနၾကတာ။ ဦးငယ္က အလုပ္မ်ားေန ေတာ့ ကိုညီ့ဘက္လွဲ႕လာတာေပါ့။'

ကြၽန္ေတာ္ေတြေ၀သြားရပါ၏။ ကိုရဲဆိုသည့္ ရဲမြန္သည္ ကြၽန္ ေတာ့္အတြက္ဆို ငယ္စဥ္ကတည္းက အနစ္နာခံသူ၊ အက်ိဳးလို လားသူျဖစ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အား လိမ္ေျပာလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေပ။

'ဟုတ္ကဲ့ပါ....ကြၽန္ေတာ္သတိထားေနပါ့မယ္။'

'ကိုညီလိုခ်င္တာရွိရင္ေျပာ....ကိုရဲေပးမယ္။ အဲဒီ့လူၾကီးနဲ႕ေတာ့ သြားမပတ္သက္ပါနဲ႕ဗ်ာ'

ရဲမြန္သည္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြပါေသာ ထိုစကားကို ေျပာဆိုကာ အခန္းထဲမွ ထြက္သြားေလသည္။ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ၾကည့္ဖူးၾကားဖူး ေနေသာ ကိစၥ....အား...ဘ၀၏ ရႈပ္ေထြးမႈဆိုတာၾကီးနဲ႕မ်ား ကြၽန္ေတာ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္စ၍ ရင္ဆိုင္ေနရျပီနဲ႔တူသည္။

x x x

'သားညီ...အန္ကယ္ျပန္လာျပီ၊ အန္ကယ္ေက်ာ့္အခန္းကိုလာခဲ့ ဦး။ ဒီမွာ မင့္ ဦးငယ္က အ၀တ္အစားဒီဇိုင္းအသစ္ေတြ ထည့္ ေပးလိုက္ တယ္။ ေတာ္မေတာ္ၾကိဳက္မၾကိဳက္ လာ၀တ္ၾကည့္ ဦး။'

ျမိဳ႕ထဲမွျပန္လာေသာ အန္ကယ္ေက်ာ္၏ အသံကို ၾကားလိုက္ရ ၏။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ အန္ကယ္ေက်ာ့္အခန္းကို အျမန္၀င္ကာ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ယူလာေသာ အ၀တ္အစားမ်ားအားေျပးယူ မိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ရဲမြန္ေျပာစကားေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ရြံ႕တြန္႔တြန္႕ျဖစ္ေန၏။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း အန္ကယ္ေက်ာ့္ အခန္းရွိရာကို ေရာက္သြားရတာပါပဲ။

'သားညီ ဒီမွာ၀တ္ၾကည့္စမ္းပါဦး ဂ်င္းေဘာင္းဘီဒီဇိုင္းအသစ္ ေတြ။ အခုေခတ္စားေနတဲ့ Skinny ေရာ ၊ Retro ဒီဇိုင္းေတြ ေရာ။ အက်ႌက ေတာ့ Body Fit ေတြယူ လာတယ္။ မင္းေဘာ္ဒီ နဲ႔ဆိုလိုက္မွာပါ။' အန္ကယ္ေက်ာ္က ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ကြၽန္ ေတာ္၀တ္ထားေသာ အက်ႌၾကယ္သီး အားျဖဳတ္ေပး ေန၏ ဒီလို မ်ိဳးလုပ္ေပးေနၾက အန္ကယ္ေက်ာ္မွာ ဘာမွမျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရင္တုန္သလိုလို ဘာလိုလို ျဖစ္ေန ရေတာ့သည္။

ျပီးေနာက္ သူယူလာေသာ အက်ႌမ်ားကို တစ္ထည္ျပီး တစ္ ထည္၀တ္ၾကည့္ခိုင္းေတာ့သည္။ 'သားညီ ေဘာင္းဘီလည္း ၀တ္ၾကည့္ဦး ေလ..မေတာ္ရင္ဆိုင္ကို ျပန္ယူသြားရေအာင္။'

'ဟို....ဟိုေလ' ' ဘာဟိုေလလဲ...ကဲခြၽတ္ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ ပါတယ္မဟုတ္လား...ကိုယ့္ဦးေလးပဲ ရွက္မေနစမ္းပါနဲ႕။'

သူေျပာသမွ်စကားေတြကို လိုက္လုပ္ဖို႔လိုသလား။ ဟိုေတြးဒီ ေတြးျဖစ္ရင္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျငင္းမရသည့္အဆံုး ေဘာင္းဘီ အားခြၽတ္ခ် လိုက္ေလေတာ့သည္။ ထိုအခါတြင္မွ သတိထား မိသည္မွာ အတြင္းခံေဘာင္းဘီတိုေအာက္မွ ကြၽန္ေတာ့္ ငပဲ သည္ ေဘာင္းဘီအတြင္းမွ ကြဲထြက္ေတာ့မည့္အလား ရုန္းကန္ ေနေလသည္။

ပထမတြင္ အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ေအာက္ခံေဘာင္း ဘီအတြင္းမွ ရုန္းထြက္ေတာ့မည့္အလား ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ေန ေသာ အရာကို မွင္သက္မိသလိုမ်ိဳးၾကည့္ေနမိေသာ္ လည္း သတိျပန္၀င္လာသည့္ပံုျဖင့္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ သူယူလာေသာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီတစ္ထည္အား ကြၽန္ေတာ့္ကို ေပးကာ 'ကဲ...သားညီ ၀တ္ၾကည့္'ဟု တုန္ရင္တိုးလွ်ေသာ အသံေလးျဖင့္ ေျပာေလသည္။

ကြၽန္ေတာ္လည္း အေယာင္ေယာင္အမွားမွားျဖင့္ ဂ်င္းေဘာင္း ဘီအားသူ႔လက္မွ ေကာက္ယူ၀တ္လိုက္ျပီး ေဘာင္းဘီဇစ္ အားဆြဲတင္ လိုက္ေသာအခါ၀ယ္ 'အား' မ်က္စိထဲတြင္ မီးပြင့္ သြားျပီး ကြၽန္ေတာ့္လိင္တံအား မီးစႏွင့္ ထိုးခံလိုက္ရသလိုမ်ိဳး ခံစားလိုက္ရေလသည္။ ေဘာင္းဘီဇစ္ကို မဆင္မျခင္ဆြဲတင္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဇစ္ႏွင့္ ထိပ္ဖ်ား မိတ္ဆက္သြားရေလ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ့္ မ်က္စိထဲဘာမွမျမင္ ေတာ့။ အန္ကယ္ေက်ာ့္အခန္းထဲ ကုန္းကုန္းကြကြျဖစ္ေနရ ေလေတာ့သည္။ 'ဟ..ဟ သားညီ ဘာျဖစ္တာလဲ အထိတ္ တလန္႔ရွိလိုက္တာကြာ။'

အန္ကယ္ေက်ာ့္အသံၾကားမွ ကြၽန္ေတာ္သတိ၀င္လာေတာ့ သည္ပဲ။ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ့္ရွက္စိတ္မ်ားသည္ ဘယ္ ကိုလြင့္စင္ သြားသည္မသိ။ နာက်င္မႈကသာ ဦးေဆာင္ေနေလ သည္။ 'ဟို...ဟိုေလ ေဘာင္းဘီဇစ္ညႇပ္ေနလို႔....အား'

'အင္း....ဘာမ်ားျဖစ္သလည္းလို႔ မင္းကေလ မင့္ဦးေလးနဲ႕ ေတာ္ေတာ္တူတယ္။ လုပ္ခ်င္ရာစြတ္လုပ္တာပဲ ေရွ႕ေနာက္ ဘာမွ မၾကည့္ဘူး။ တူနဲ႕ဦးေလးနဲ႕ လိုက္ပ။'

ဗီရိုထဲမွ ဆီတစ္မ်ိဳးကိုယူ ေဘာင္းဘီဇစ္အားသုတ္လိမ္းျပီး ဇစ္ကိုရုတ္တရက္ဆြဲခ်လိုက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္စိထဲတြင္ ဘာမွမျမင္ေတာ့ ဘဲ ဒူးေထာက္ကာ ကြၽန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီ ဇစ္အားဆြဲျဖဳတ္ေပးေနေသာ အန္ကယ္ေက်ာ့္ ေခါင္းအားကိုင္ ကာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္နဲ႔ဆြဲကပ္ ထားေနမိေတာ့သည္။ ကြၽန္ ေတာ္ သတိ၀င္လာေသာအခါ၀ယ္ အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ေပါင္ျခံတြင္ မ်က္ႏွာအပ္ေနလွ်က္ အေရျပားမွပဲ့၍ ထြက္လာေသာ ေသြးစတို႔သည္ သူ၏ပါးျပင္၀ယ္ စြန္းေပလွ်က္ ေတြ႕လိုက္ရေလသည္။

'ကန္ေတာ့ ကန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တအားနာသြားလို႔။'

'ဘာအခုမွ ကန္ေတာ့လည္း ဒီမွာေသြးေတြေပကုန္ျပီ အသည္း ငယ္လိုက္တာလည္းလြန္ေရာ လူေကာင္ၾကီး နဲ႕မွမလိုက္။'

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ အျပစ္တင္စကားဆိုေသာ္လည္း ေဒါသ ထြက္ဟန္မတူ။ ကြၽန္ေတာ့္မွာသာ အနည္းငယ္ ထိတ္လန္႔သြား ရသည္။

ထိုအခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္သည္ ဒစ္မျပဳတ္ေသးေပ။ အေရ ျပားသည္ ကြၽန္ေတာ့္အတံအား ငံုထားသည္မွာ ငွက္ေပ်ာဖူး ၾကီးသကဲ့သို႔ ပင္။ ကြၽန္ေတာ့္အသက္အရြယ္ ႏွင့္မလိုက္ဖက္ ကြၽန္ေတာ့္ညီဘြား အရွည္မွာ ၅လက္မႏွင့္ ၈စိတ္ေလာက္၊ လံုးပတ္မွာ ၁ိ^က်ပ္လံုးပတ္ ခန္႔ရွိေနေလျပီ။

'ကဲ..ဒီအတိုင္းထားလို႔ ေသြးကတိတ္မွာ မဟုတ္ဘူး...လာ အန္ကယ္ေက်ာ္လုပ္ေပးမယ္။'

ရဲမြန္သတိေပးစကား ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းထဲ၀င္လာေပမည့္ ခုလို အေျခအေနမွာ ဘယ္လိုမွျငင္းဆန္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။ ကြၽန္ေတာ့္ အား ခုတင္ေစာင္းတြင္ ထိုင္ခိုင္းကာ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီအား ဆြဲခြၽတ္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါတြင္ ကြၽန္ေတာ့္အတံသည္ ေဘာင္းဘီ ေအာက္မွ ရုန္းထြက္လာျပီး အန္ကယ္ေက်ာ့္ မ်က္ ႏွာဆီသို႔ အေျမာက္နဲ႕ခ်ိန္ထားသကဲ့သို႔ ဒူးေထာက္၍ ထိုင္ေန ေသာ အန္ကယ္ေက်ာ္၏ မ်က္ႏွာေရွ႕တြင္ တရမ္း ရမ္းျဖစ္ ေနေလသည္။

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ အရက္ျပန္အား ဂြမ္းျဖင့္တို႔ကာ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲအား သုတ္လိမ္းေပးေလသည္။

'အား...စပ္တယ္ဗ်..'

'မင္းကလည္း ေယာက်္ားေလးမဟုတ္တဲ့အတိုင္းပဲ ခဏေလး ေအာင့္ခံ'

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မစပ္ေစရန္ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဟာကိုဆုပ္ကိုင္လွ်က္ သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းပါးကေလး မ်ားကို စူလွ်က္ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္းကို ေလျဖင့္မႈတ္ေပးေလသည္။

အရက္ျပန္အရွိန္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အန္ကယ္ေက်ာ္ မႈတ္ ေပးေသာေလေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေအးကနဲျဖစ္သြားကာ အနည္းငယ္ အစပ္ေျပသြားေလေတာ့သည္။ အန္ကယ္၏ ႏႈတ္ခမ္းအစံုသည္ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္းထိပ္နားတြင္ ကပ္ကာမႈတ္ ေပးေနသည့္ပံုမွာ ကြၽန္ေတာ့္ ဘ၀ရဲ႕ ခံစားမႈအသစ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္မေမ့ႏိုင္စရာပင္။ ကြၽန္ေတာ္ ကုတင္ေပၚတြင္ထိုင္လွ်က္ လက္အားေနာက္သို႔ေထာက္ကာ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကို ေကာ့ ေပး ေနမိေတာ့၏။ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ့္ဟာႏွင့္ အန္ကယ္ ေက်ာ္၏ စိုလက္ေနသည့္ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာ သည္ ထိတစ္ခ်က္ မထိတစ္ခ်က္ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ အတန္ၾကာ မိန္႔မူးေန မိျပီးေတာ့မွ သတိ၀င္လာကာ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္လိုက္ ေသာအခါ တြင္ သူ၏လက္အစံုက ကြၽန္ေတာ့္ငပဲအား ယုယစြာကိုင္လွ်က္ ျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းအစံုအား စူလွ်က္ကြၽန္ေတာ္ မစပ္ေစရန္ ထိပ္နား ကပ္လွ်က္ တဖူးဖူးႏွင့္ မႈတ္ေပးေနေလသည္။

အန္ကယ္ေက်ာ္၏ မ်က္လံုးအစံုသည္ ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေမွးစင္း ေနေလသည္။ 'အန္ကယ္ ညီ့ဟိုဟာမွာ ေသြးနည္းနည္းထြက္ ေနေသး တယ္ ေဆးခန္းသြားျပရမလားဟင္' ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္ စြာနဲ႔ ေမးမိတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီကိစၥႏွင့္ ေဆးခန္းသြားျပရမွာ ရွက္စရာ ေကာင္းသမို႔လား။ ျပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေယာက္်ားေလးေတြ မွာ ဒီဟာက အဓိကပင္ မရွိမျဖစ္ပစၥည္း၊ ေတာ္ၾကာ တစ္ခုခုျဖစ္ သြားမွျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္လူညြန္႔ တုန္းေပေတာ့မည္။

'ဘာမွ ေဆးခန္းသြားျပစရာမလိုဘူး... ခုခ်က္ျခင္း ေသြးတိတ္ ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ မ်က္စိမွိတ္ထား။'

'နာဦးမွာလားဗ်ာ။'

'မနာပါဘူးကြာ...မနာတဲ့အျပင္ နတ္ျပည္ေရာက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ သြားမယ္။'

'ဘာနတ္ျပည္လည္း။'

'စကားေၾကာမရွည္နဲ႕ကြာ...မ်က္စိမွိတ္မွာျဖင့္မွိတ္'

ကြၽန္ေတာ္ နားမလည္ႏိုင္စြာျဖင့္ မ်က္စိအစံုအား မရဲတရဲပိတ္ လိုက္၏ ပထမတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ ငပဲထိပ္သည္ ေငြ႕ေငြ႕ေလး ပူေႏြးလာကာ တျဖည္းျဖည္း စိုစြတ္လာေလသည္။ ထိပ္မွသည္ တစ္ကိုယ္လံုးရွိ အေၾကာအျခင္မ်ားကို စုပ္ယူျခင္း ခံလိုက္ရ သလိုမ်ိဳးျဖစ္သြားေလသည္။ အန္ကယ္ေက်ာ္ဘာလုပ္လိုက္ေလ သနည္း။

ကြၽန္ေတာ္သိခ်င္စိတ္ကို ထိန္းမရေတာ့တာေၾကာင့္ မ်က္လံုးကို တျဖည္းျဖည္းျခင္းဖြင့္လိုက္ေသာအခါ အ့ံၾသေသာ....အားနာ ေသာ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ခံစားမႈတရပ္ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ကို ၀င္ ေရာက္လာေလျပီ။

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကို သူ၏ ပါးစပ္တြင္ ငံုကာ စုပ္ေပးေနသည္ကိုေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 'အန္ ကယ္.... မလုပ္ပါနဲ႕ ကြၽန္ေတာ့္ကိုငရဲမေပးပါနဲ႕' ကြၽန္ေတာ္ အလန္႔တၾကား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

'ဘာမွ ငရဲမၾကီးပါဘူးကြာ ျပီးမွ မင္းငရဲမၾကီးေအာင္ အန္ကယ္ ျပန္ျပီး လုပ္ေပးမွာေပါ့။'

ကြၽန္ေတာ္နားမလည္ အန္ကယ္ေက်ာ္ဘာကိုဆိုလိုသနည္း။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္သူလာတားတား ကြၽန္ေတာ္ ဂရုစိုက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ အန္ကယ္ ေက်ာ္လုပ္ေပးသမွ် ျငိမ္ခံေနမိေတာ့၏။

ပထမတြင္ ျငင္သာစြာ အာေငြ႕ေပးျပီး ေျဖးညင္းစြာ စုပ္ေပးေန ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲအား ဂြင္းတိုက္ သလိုမ်ိဳး သူ၏လက္အစံုျဖင့္ လုပ္ေပးေနသည့္အျပင္ သူ႔ပါးစပ္ ထဲတြင္ တပ္လွ်က္ျဖစ္ေနေသာ ကြၽန္ေတာ့္အတံအားလည္း အဆက္မျပတ္ အားျပင္းစြာ စုပ္ယူေပးေနေလသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ကာမအရာသာ၏အထြဋ္အထိပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ပုေလြမႈတ္ေပးျခင္းခံရသည္ကို အဦးဆံုးစတင္ခံစားရမိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အျပာဇာတ္လမ္းမ်ားကိုၾကည့္ဖူး၊ ေကာင္မေလး ေတြနဲ႕ တြဲဖူးေပမဲ့ လက္ေတြ႕ဘယ္တုန္းကမွ မစမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့ ေပ။ ရွက္သည္ေရာ ေၾကာက္သည္ေရာေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႕။

အခုမ်ားေတာ့ ေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္းဆိုသည့္ စိတ္ေၾကာင့္ ေရာ၊ ျပႆနာမျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုသည့္ မသိစိတ္ေၾကာင့္ေရာပါ သည္ထင့္ အန္ကယ္ေက်ာ္ျပဳသမွ်ကို အသာတၾကည္လိုက္ပါ သြားမိေတာ့သည္ပင္။

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲအား အခ်က္ ၂၀ခန္႔အား ကုန္စုပ္လိုက္ ဂြင္းတိုက္ေပးလိုက္ လုပ္ေပးေသာအခါ ကြၽန္ ေတာ့္တစ္ကိုယ္ လံုး ဓာတ္လိုက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္သြားျပီး ဆီးသြား လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖဴပစ္ပစ္အရည္မ်ား အန္ကယ့္ပါးစပ္ တြင္းသို႔ ပန္းထြက္သြားေလ ေတာ့၏။

'အား....အ..အ ေဆာရီး.....ေဆာရီး'

'မင္းကိုခ်စ္လို႔လုပ္ေပးတာေနာ္။ အဲဒါကိုပုေလြမႈတ္ေပးတယ္လို႔ ေခၚတယ္ သားညီရ။အဲဒီလိုလုပ္ေပးလိုက္ရင္ ဘယ္ေကာင္မွ မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မင္း ဦးငယ္ဆိုရင္ ညဘက္အန္ကယ္ေက်ာ္ ပုေလြမႈတ္ေပးမွ ေက်နပ္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္တာ။'

'ဟာဗ်ာ...အန္ကယ္ေက်ာ္ကလည္းဗ်ာ..နားရွက္စရာေတြလာ ေျပာေနျပန္ပါျပီ။'

'ဘာခုမွ နားရွက္စရာလဲ...ခုနကေတာ့ တဟင္းဟင္း တဟဲ ဟဲနဲ႕'

'အာ..ဒါကေတာ့ဗ်ာ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီလိုမ်ိဳး အေတြ႕အၾကံဳမွ မရွိတာဘဲကို။'

'ဒါဆိုရင္..ဒီကိစၥအတြက္ ဘာမွမပူနဲ႕ အန္ကယ္ေက်ာ္ကဘဲ သားညီကို ပညာစံုသင္ေပးလိုက္မယ္။ ဒါမွ သားညီ ဘာလာလာ ဂိမ္းမွာ။'

အန္ကယ္ေက်ာ္ သိမ္းသြင္းစျပဳေလျပီ။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အေတြ႕၊ ျပီးေတာ့ ထပ္မံစူးစမ္းခ်င္စိတ္၊ ဘာေတြထပ္ျပီး ခံစားရဦးမလဲ စတာေတြပါ၀င္တဲ့ ကြန္ယက္မွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ျငိတြယ္သက္ ဆင္းရျပီေပါ့။

ရဲမြန္ကေရာ ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ သိရသလည္း။ သူေျပာတဲ့ စကားမ်ားက တျဖည္းျဖည္းမွန္လာေလျပီ။

x x x

ေနာက္တေန႔ မနက္ခင္းအေရာက္မွာေတာ့ မနက္ေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်ိန္ကို တမင္လႊဲျပီးမွ ထသည္။ ဦးငယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရမွာ ရွိန္းေနသလိုပင္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္တာကို အ ေၾကာင္းျပျပီး အိပ္ယာထ ေနာက္က်ပစ္သည္။

ရဲမြန္လာႏႈိးေတာ့မွ မထခ်င္ထခ်င္နဲ႔ အိပ္ယာထဲကထြက္သည္။ ထူးထူးဆန္းဆန္း ရဲမြန္ကြၽန္ေတာ့္ကို စကားသိပ္မေျပာ။ ထား လိုက္ပါ ဒီေကာင္ ဘာျဖစ္ေနမွန္းမသိဘူး။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလးေတြ လွမ္းေခၚလို႔ျမိဳ႕ထဲေလွ်ာက္သြား ေတာ့လည္း ခါတိုင္းလို သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘဲ မေန႔ညက အေတြ႕ အၾကံဳကို ေတာင့္တေနမိသည္ပဲေလ။

'သားညီ.....ဦးငယ္ရုံးခန္းကို ခဏလာဦး' ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ ဒိန္း ကနဲျဖစ္သြားတာပဲ။ သိမ်ားသိသြားသလားမသိ။ သူ႔ပါတနာကို ကြၽန္ေတာ္က လုတာမွမဟုတ္တာဘဲေနာ္။

'သားညီ.....ေရာ့ဒါကိုယူသြား အန္ကယ္ေက်ာ္ကိုေပးလိုက္။'

ပက္ကင္ေပပါ လွလွေတြနဲ႔ ထုပ္ပိုးထားေပမဲ့ အထဲမွာ ဘာေတ ပါသည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ရိပ္မိသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သံုးဖို႔ Lube ေတြ၊ ကြန္ဒုံးေတြကို ၀ယ္လာျခင္းျဖစ္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေရာ ဒါေတြမသိႏိုင္ဘူးလို႔ ဦးငယ္ထင္ထား သလားမသိ။ ဒီလိုမွမဟုတ္.....။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ တိတ္ဆိတ္လို႔ ဒရိုင္ဘာတို႔ မာလီတို႔ ျခံထဲမွာ သူ႔အလုပ္ႏွင့္သူ။ ရဲမြန္လည္း ေက်ာင္းကမျပန္လာ ေသးဘူး ထင္ပါရဲ႕။ အဲဒီေကာင္က အေ၀းသင္တက္ေနတာ ဒီေန႔စာစဥ္သြားတင္တာေလ။

ေရမိုးခ်ိဳး ေက်ာင္းကစာေတြလုပ္၊ အန္ကယ္ေက်ာ္ နားေထာင္ ခိုင္းတဲ့ အဂၤလိပ္စာေလ့က်င့္တဲ့ စီဒီေတြနားေထာင္၊ အားလံုးျပီး သြားေတာ့ တစ္ခုခုကို ေတာင့္တမိသလိုပါ။ ထမင္းစားျပီးတစ္ မ်ိဳးလိုျပီထင္ပါရဲ႕။

အန္ကယ္ေက်ာ္တို႔ အခန္းဘက္ကို သြားၾကည့္ဦးမွပါ။ 'ဟင္ အခန္းတံခါးကို ေစ့ရုံပဲေစ့ထားပါလား။' အခန္းတံခါးကိုခါတိုင္း ဆို ေသာ့ခတ္ထားတတ္ပါသည္။ အထဲမွာ ေတာ္ေတာ္သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေနသလိုပဲ။ ဦးငယ္တစ္ေယာက္တည္း ေနတုန္းကလို မဟုတ္ ေမႊးၾကိဳင္ေအးျမလို႔။ တီဗီစင္နားမွာလည္း စီဒီေတြ၊ ဒီဗီဒီ ေခြေတြ အမ်ားၾကီး...ဘာေခြေတြရွိလည္း။ Frozen Flowers တဲ့ Brokeback Mountain တဲ့...ဟိုကားေတြ။ အားပါးပါး... ဘာ ေခြေတြလည္း ေဘာ္ဒီလွလွ ငနဲေတြရဲ႕မေပါ့တေပၚေခြေတြ၊ ဆူးေလပလက္ေဖာင္းနားက ေခြဆိုင္မွာေတြ႔ဖူးတဲ့ M2Mလို႔ ေရးထားတဲ့ ကားေတြပါလား။

ကိုရီးယားကားကို စက္ထဲထည့္ျပီး ၾကည့္ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္း ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။ ျပကြက္ေတြက စိတ္ လႈပ္ရွားစရာအျပည့္။

ေနာက္ M2M အေခြေတြ ေလွ်ာက္ေမႊၾကည့္ေတာ့ ေဘာ္ဒီ ေတာ္ေတာ္မိုက္တဲ့ ဘရာဇီး သရုပ္ေဆာင္ေတြပါတဲ့ အေခြ အား စက္ထဲထည့္ရင္း စတင္စူးစမ္းျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဇာတ္ကား စာ တန္းထိုးကတည္းက သရုပ္ေဆာင္ေတြ အကုန္လံုး ေရကူးကန္ မွာ ပါတီလုပ္ေနၾကသည္။ ေဘာ္ဒီေတြက ေတာ္ေတာ္မိုက္သည္ မွာ ကြၽန္ေတာ္ေတာင္ သူတို႔လိုျဖစ္ခ်င္လာသည္။ သူတို႔ရင္အုပ္၊ ဘယ္လီၾကြက္သားေတြျပီးေတာ့ တင္ပဆံုေတြက လံုးက်စ္လွပ ေနၾကသည္မွာ စိတ္ထဲတစ္မ်ိဳးတမည္ျဖစ္ကေရာ့။

ဇာတ္လမ္းတစ္ခန္းႏွစ္ခန္း အေရာက္ သူတို႔တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ပြတ္သပ္ကိုင္တြယ္စျပဳလာျပီ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အား...လက္ေတြက ေအာက္ပိုင္းကို ေရြ႕လာျပီး အားလံုးကို ခြၽတ္ခ်လိုက္တာ....၀ိုး....ဒစ္ေတြက ထြားလိုက္တာ ေရႊငွက္ ေပ်ာသီးေတြ ၾကေနတာပဲ။ ျပီးေနာက္ ဇာတ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္က တျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒစ္ကို ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာ ျဖင့္ညႇပ္ဆြဲရင္း လွ်ာနဲ႔ကစားေနတာ ၾကည့္ရင္း ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ညီဘြားသည္ သံေခ်ာင္းကဲ့သို႔မာေၾကာလာျပီးလွ်င္ ၄င္းတို႔ကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စပ္ယွက္ခ်င္စိတ္မ်ား တားမရဆီးမရျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။

အန္ကယ္ေက်ာ္နဲ႔ ဦးငယ္ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလည္း။ ဒီဇာတ္ ကားထဲကအတိုင္းမ်ားလား။ ေတြးရင္းျပဳရင္း မေန႔ညကအျဖစ္ ကို ျပန္ သတိရမိလာျခင္းနဲ႔အတူ လက္ကေလးနဲ႔ခပ္ဖြဖြကစားမိ ရေပါ့။ ေထာင္ေထာင္ထလာေသာ ညီဘြားကို ေဘာင္းဘီတိုထဲ လက္လွ်ိဳရင္း ဂုတ္ခ်ိဳးေပးေနရတာေလ။

'ကြၽိ' အာ....အခန္းတံခါးရုတ္တရက္ ပြင့္လာမွ တံခါးေလာ့ခ္မခ် မိတာကို သတိရမိျခင္းႏွင့္အတူ အန္ကယ္ေက်ာ္၀င္လာတာကို ျမင္လိုက္ရသည္။ ဇာတ္ကားကိုလည္း မပိတ္မိ ေဘာင္းဘီထဲ လက္လွ်ိဳထားတာကိုလည္း မရုပ္သိမ္းမိ သူ႔ကိုေၾကာင္အမ္း အမ္းႏွင့္ သူခိုးလူမိ အၾကည့္ျဖင့္ၾကည့္မိရေတာ့သည္။

'ေကာင္သူခိုးေလး....လူမိသြားျပီေဟ့...ဘာမွမလုပ္တတ္သလိုလိုနဲ႕ အခန္းထဲလာ တီဗီၾကည့္ရင္း ဂြင္းတိုင္ေနတာေပါ့ေလ။' အန္ကယ္ ေက်ာ္ရဲ႕ ပြင့္လင္းေသာအေျပာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာမထားတတ္ေအာင္ျဖစ္ေနမိသည္။ 'ဟာဗ်ာ....အန္ကယ္ေက်ာ္ကလည္း' 'ဒါမထူးဆန္းပါဘူးကြ...ေယာက္်ားေလးဆိုတာ ဒီလိုမွေပါ့။ မခုတ္တတ္တဲ့ေၾကာင္သူေတာ္ ၾကြက္သူခိုးလိုေနရင္သာ အန္ကယ္မၾကိဳက္ တာ။ ဟား...ဟား'

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဦးငယ့္ပါတနာဆိုတာကိုလည္း သတိမရေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းလည္းသိပ္မရွိေတာ့။ ေသြးသား အဆူဆံုးအရြယ္ႏွင့္ မဲမဲျမင္သမွ် ေျပးေခြ႕ခ်င္ေနေသာ ႏြားရိုင္း ပ်ိဳကဲ့သို႔ပင္...။

'အန္ကယ္ေက်ာ္...ကြၽန္ေတာ့္ကို ခ်စ္နည္းသင္ေပးမယ္ဆို' ကြၽန္ေတာ္မရဲတရဲ စလိုက္၏။ အန္ကယ္ေက်ာ္က ဘာမွမေျပာ ေသးဘဲ အဓိပၸာယ္ပါေသာ အၾကည့္ျဖင့္ၾကည့္ကာ အခန္းတံခါး ေလာ့ခ္ကို သြားခ်လိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ေတြခုန္လာသည္ မွာ တဒိတ္ဒိတ္ႏွင့္။ အသစ္အဆန္း စတင္ၾကံဳရေတာ့မည္မ ဟုတ္လား။

'ေကာင္ကေလး...ခဏေစာင့္ဦး အန္ကယ္ေရသြားခ်ိဳးလိုက္ဦး မယ္' စိတ္ထဲမရိုးမရြျဖစ္သြားရသည္။ ေရခ်ိဳးဦးမတဲ့ေလ။ အ၀တ္ ေတြကို တစ္လႊာျခင္းခြၽတ္ တဘက္တစ္ထည္ကို ခါးမွာပတ္ျပီး ေရခ်ိဳးခန္းထဲ၀င္သြားတာ။ တင္ပါးေတြက စြင့္ကားျပီး အိစက္ေန တဲ့ပံု။ 'ဂလု' တံေတြးမ်ားပင္ မ်ိဳခ်မိရေတာ့သည္ေပါ့။

ဇာတ္လမ္းဘက္ကို အာရုံစိုက္မိျပန္ေတာ့ ဒီတစ္ခါ Falcon Studio ကထုတ္တဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ေနသည္။ သရုပ္ေဆာင္ ေတြက ေဘာ္ဒီအေတာင့္စားၾကီးေတြ ခဏေနကၾကည့္တဲ့ Bel Ami ကလိုမဟုတ္။ အား...ဒီတစ္ခါေနာက္က အေပါက္ကို လွ်ာဖ်ား ေလးနဲ႕ကလိေနတာ။ ဘယ္လိုဖီးလ္ရွိလည္း မသိ အလွ်က္ခံရတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ကေတာ့ တရွီး...ရွီးနဲ႔ ေကာ့ေကာ့ တက္ေနတာ။

ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးသံမၾကားရဘဲ ေခါင္းေလွ်ာက္ရည္နံ႔ သင္းသင္း ေလးရေတာ့မွ အန္ကယ္ေက်ာ္ေရာက္ေနမွန္း သတိထားမိေတာ့ သည္။ သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မ်က္လံုးေတြက ကြၽန္ေတာ့္ ေပါင္ၾကားက သံေခ်ာင္းကို စိုက္ၾကည့္ေနတာမို႔ မ်က္ႏွာပူက နဲျဖစ္သြားရသည္။

သူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပတ္ထားေသာ ေရခ်ိဳးခန္းတဘက္သည္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ။ ေဘာ္ဒီက ေတာ္ေတာ္ကိုလွသည္။ဇာတ္ကား ထဲက သရုပ္ေဆာင္ေတြေလာက္မထြားေပမဲ့ လို႔ေျပာရမည္ လားမသိ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္သည္ပဲ။ သူ႔ေပါင္ၾကားတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ လိုပဲ ေထာင္မတ္ေနေသာ လွံတံတစ္ေခ်ာင္းက မတ္မတ္ေထာင္ လွ်က္။

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိ ေသာ ကုတင္ေစာင္းတြင္ ၀င္ထိုင္လိုက္ျပီးလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္အား ဒူးေထာက္ထိုင္ရန္ ပါးစပ္ကမေျပာဘဲ မ်က္ရိပ္ျပေလသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အိပ္မက္ထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသူပမာ အန္ကယ္ေက်ာ္ခိုင္းသမွ်ကို တေသြမတိမ္းလိုက္လုပ္ေနမိ၏။ ကိုယ္တံုးလံုးျဖင့္ ကုတင္ေစာင္းတြင္ ထြားက်ိဳင္းေသာေပါင္တံ အစံုအား ကားကာ အေမႊးႏုလိမ္ေကာက္ေကာက္ကေလးမ်ား ဖုံးေနေသာ ေရႊငွက္ေပ်ာသီးကို ေရွ႕သို႔အနည္းငယ္ေကာ့ကာ ထိုင္ေနေသာ အန္ကယ္ေက်ာ္ေပါင္ၾကား၌ ကြၽန္ေတာ္၀င္ ထိုင္လိုက္မိ၏။ အန္ကယ့္ေရႊငွက္ေပ်ာသီးသည္ ကြၽန္ေတာ့္ ႏွာေခါင္း၀ႏွင့္ လက္မအနည္း ငယ္မွ်သာ ကြာေတာ့သည္။ ညႇီစို႔စို႔ ေမႊးအီအီအနံ႔သည္ ကြၽန္ေတာ့္ႏွာေခါင္း၀သို႔တိုး၀င္လာ ေလသည္။ အန္ကယ္သည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ေခါင္းကို ျငင္သာစြာ ကိုင္လွ်က္ဆံပင္တို႔အား ထိုးဖြေပးေနေလသည္။

၄င္းေနာက္ အန္ကယ္ေက်ာ္က ကြၽန္ေတာ့္ဦးေခါင္းကို သူ၏ေရႊငွက္ေပ်ာသီးစီသို႔ ဆြဲယူလိုက္ေလသလား၊ ကြၽန္ေတာ္ကပဲ မ်က္ႏွာအပ္လိုက္ေလသလားမသိ ကြၽန္ေတာ္ သတိထားမိခ်ိန္တြင္ အန္ကယ္ေက်ာ္၏ ငွက္ေပ်ာသီးအား လွ်ာ ဖ်ားေလးနဲ႔ တို႔ကာ တို႔ကာ ေမွ်ာ့ေသြးစမ္းမိေတာ့သည္ပဲ။ တျဖည္းျဖည္းေထာင္မတ္လာေသာ သူ႔အေခ်ာင္းကို ဟိုကား ေတြထဲကအတိုင္း စမ္းသပ္ျပဳစုေပးေတာ့ အန္ကယ္ေက်ာ့္ခမ်ာ တအင္းအင္းတအဲအဲျဖင့္ အရသာအေတြ႕ၾကီးေတြ႕ေနေလ ေတာ့သည္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ အိပ္ယာေပၚကို အသာေမွာက္ တင္ပါးႏွစ္ဖက္ကို အသာဆြဲျဖဲရင္း အထာေပးျပန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ လည္း တတ္သိပညာမေနသာဆိုသလို လွ်ာဖ်ား ေလးကို ထိုးထိုးေကြၽးရင္း တစ္ခါတစ္ခါ ကေလာ္လိုက္ရင္း ပညာကုန္ျပေတာ့သည္။

'အား....အ...အ ေတာ္ေတာ့ အရမ္းကို မရိုးမရြျဖစ္ေနျပီ ခု ေလာက္ ႏွဴးရ၊ စုပ္ရရင္ ေတာ္ေရာေပါ့ကြာ...ဒီမွာ အန္ကန္ ေက်ာ္ ခံခ်င္လွျပီ။'

အန္ကယ္ေက်ာ့္စကားသံၾကားမွ ကြၽန္ေတာ္သတိ၀င္လာေလ ေတာ့၏။ ထိုစဥ္အခါက မိန္းမတစ္ေယာက္ ခံခ်င္လာေအာင္ ႏွဴးႏွပ္ တတ္ေပမယ့္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ခံခ်င္လာ ေအာင္ မဆြတတ္ေသးေပ။ ပန္းႏုေရာင္ အေပါက္ေလးက သန္႔ရွင္းျပီး လွ်က္ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ လွ်က္မိေနျခင္းသာျဖစ္ ေပသည္။

'အင္..ဒါဆိုရင္ အန္ကယ္ေက်ာ္ကို သားညီဘာထပ္လုပ္ေပးရမွာ လဲ။'

'ဟာကြာ...သားညီကလည္း ေခတ္လူငယ္မဟုတ္တာက် ေနတာပဲ မင္း..ဦးငယ္ အန္ကယ့္ကို ညတိုင္းလိုးသလို လိုးေပး ရမွာေပါ့ ...ရွင္းျပီလား။'

'လိုးေပးရမယ္' ကြၽန္ေတာ္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လို လိုးရမယ္မွန္း ကြၽန္ေတာ္မသိေသးေပ။ ဘယ္ထဲထိုးထည့္ရမည္ မသိ။

'ဘယ္လို လိုးေပးရမွာလည္း ဘယ္ထဲထိုးထည့္ရမွာလဲ။' ကြၽန္ေတာ္အန္ကယ္ေက်ာ္ကို ျပန္ေမးလိုက္ေသာအခါ ကြၽန္ေတာ့္အား သနားစရာ သတၲ၀ါကိုျမင္လိုက္ရသူတစ္ ေယာက္ပမာ 'အင္း....မင္းကေလးကလည္း ဒုကၡ။ ကဲ..ကိုယ္ ေတာ္ေခ်ာ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကပဲ မင္းကေလးကို ပညာကုန္သင္ ေပးပါေတာ့မယ္ ကုတင္ေပၚမွာပက္လက္အိပ္ေတာ္မူပါ။'

အန္ကယ္ေက်ာ္ေျပာသလို ကုတင္ေပၚတြင္ ပက္လက္လွန္ အိပ္ခ်လိုက္ေသာအခါ ခုတင္ေခါင္းရင္းျခင္းထဲမွ ကြန္ဒုံးအား ယူလွ်က္ တစ္ခုေဖာက္ကာ ကြၽန္ေတာ့္ဒစ္ေပၚ အသာစြပ္ခ် လိုက္သည္။ ေနာက္ျပီး ေခ်ာဆီမ်ားလူးေပးလိုက္ရာ ကြၽန္ေတာ့္ ဒစ္သည္ မိုးေပၚသို႔ေထာင္မတ္လွ်က္ အေၾကာမ်ားျပိဳင္းျပိဳင္း ထကာ နဂိုရွိရင္းစြဲထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုၾကီးေနသလို ထင္လိုက္ ရသည္။

အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ေပၚသို႔တက္ကာ ကားယား ခြလွ်က္ ထိုင္လိုက္သည္မွာ ကြၽန္ေတာ္၏ကိုယ္လံုးကိုအုပ္မိုး လွ်က္ လက္ႏွစ္ဘက္...ဒူးေခါင္းႏွစ္ဘက္ကို အားျပဳလွ်က္ ထိုင္ျပီး သူ႔အေပါက္ကို ေခ်ာဆီနည္းနည္း ထပ္စြတ္ကာ ခပ္ျဖည္းျဖည္းထိုင္ခ်လိုက္ရာ ကြၽန္ေတာ္၏ဒစ္ထိပ္ဖ်ားသည္ က်င္ကနဲ က်င္ကနဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားေလသည္။

'အား...အား က်င္တယ္ အန္ကယ္ရ'ဟု ကြၽန္ေတာ္ညည္း တြားမိ၏။

'ဒီမွာလည္းနာတာပဲ ဘာလည္းမေကာင္းဘူးလား။'

'ေကာင္းပါတယ္ အန္ကယ္ရ ဒါေပမဲ့ တစ္မ်ိဳးၾကီးပဲ။'

'ဒီထက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးဦးမွာ'ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ သူ၏ လက္တြင္ကိုင္ထားေသာ ကြၽန္ေတာ့္ဒစ္အား သူ႔အေပါက္၀တြင္ ေတ့လွ်က္ ဆတ္ကနဲထိုင္ခ်လိုက္ေလသည္။ လိင္ဆက္ဆံသည့္ အေတြ႕အၾကံဳသိပ္မရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ အန္ကယ္ေက်ာ္ရဲ႕ စီးပိုင္ေနေသာ အေပါက္အတြင္းသို႔ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္း၀င္သြားရ ေသာ အရသာကိုအခုထိမေမ့ႏိုင္ေသးေပ။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၀င္ ေရာက္သြားေသာ ကြၽန္ေတာ့္လူပ်ိဳအသစ္စက္စက္ ဒစ္ၾကီးသည္ တစစႏွင့္ အရင္းထိတိုင္ ၀င္ေရာက္သြားေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ လႈပ္ရွားမႈသိပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဖင္ကိုႏွဲ႕၍သာ ကစားေနေလသည္။

ကြၽန္ေတာ့္မွာေဖာ္မျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရသာေတြ႕ေန ေလေတာ့တာ....ကြၽန္ေတာ့္နည္းတူ အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ လည္း မ်က္စိစံုမိွတ္ကာ အဆက္မျပတ္ႏွဲ႕ရင္း ပါးစပ္ကလည္း တဟင္းဟင္းတဟဲဟဲႏွင့္ အဆက္မျပတ္ျမည္တမ္းေနေတာ့ သည္။ သူ႔ရင္အုပ္ထြားထြားေပၚက ႏို႕သီးေခါင္းေလးကို ကိုင္၍ ကိုင္၍ဆြေပးေသာအခါ၀ယ္ အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ဘယ္ညာ ရိမ္းထိုးလွ်က္ သူ႔စိတ္ၾကိဳက္ အားကုန္ေဆာင့္ေလေတာ့သည္။

အခ်က္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေဆာင့္ျပီးခ်ိန္မေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အား မရေတာ့ပါ။ သူ႔လိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ အေပၚမွေန၍ေဆာင့္ခ်င္လာမိ သည္။ 'ကြၽန္ေတာ္လည္း ေဆာင့္ဦးမယ္ဗ်ာ....' ကြၽန္ေတာ္အား မလိုအားမရေျပာလိုက္မိရသည္။

အန္ကယ္ေက်ာ္ကလည္း အားက်မခံ'ဒီကလည္း ေအာက္ကေန အားရပါးရ ခံခ်င္ေနတာ'လို႔ေျပာရင္း ေျပာေျပာဆိုဆိုျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေပၚ ကားယားခြထိုင္၍ ေဆာင့္ေပးေနရာမွ ဆင္းျပီး ေနာက္ ကုတင္ေစာင္းတြင္ ေလးဘက္ေထာက္ကာ သူ႔တင္ပါး အစံုကို ေကာ့ျပီးလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္းကို လက္ျပန္ကိုင္၍ အေပါက္၀ကိုေတ့ျပီး 'သားညီ....အန္ကယ့္ကိုအားမနာ နဲ႕ေနာ္. .အားကုန္သာေဆာင့္ခ်က္ပစ္လိုက္ နာနာေလးသာေဆာင့္ခ်ပစ္ လိုက္..'

ထိုစဥ္အခါက ကြၽန္ေတာ္သည္ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္သည့္အျပင္ အား အင္အျပည့္၀ဆံုးအခ်ိန္လည္း ျဖစ္၏။ ဖင္ကိုလည္း ခ်ဖူးစ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ကို၀ေအာင္ရွဴကာ ရွိသမွ် အားကိုစုစည္းလွ်က္တပ္ေပးထားေသာ အေပါက္၀အတြင္းသို႔ အားကုန္ေဆာင့္ခ်လိုက္ေလ ေတာ့သည္။ 'ရွီး....အားလားလား ရွီး....ဟင္းဟင္း ေကာင္းလိုက္တာ သားညီရယ္ အန္ကယ္ ေက်ာ္က အဲဒီလိုမ်ိဳး ခံခ်င္ေနတာ မင့္ ဦးငယ္က ျငင္ျငင္သာ သာနဲ႕ အခ်ိန္အၾကာၾကီးဆြဲေနတာ ဖင္ပူတာပဲ အဖတ္တင္ တယ္။ မင္းလိုမ်ိဳး အားနဲ႔ မာန္နဲ႕မွၾကိဳက္တာ။ အရွိန္ကိုေရာ ေမေလွ်ာ့လိုက္နဲ႔ေနာ္။....အင့္..အင့္ ေဆာင့္ေဆာင့္' အန္ကယ္ ေက်ာ္သည္ အံၾကိတ္လွ်က္ ေနာက္သို႔ျပန္ေဆာင့္ကာ စည္းခ်က္ ညီညီ အလိုးခံေလသည္။

ခုတင္ထက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကိုင္စရာမရွိသျဖင့္ သူ႔ကိုအား ကုန္ေဆာင့္လိုက္တိုင္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ခႏၶာသည္ ယိုင္၍ယိုင္၍ သြားေလသည္။ ဒါကိုသိေသာ အန္ကယ္ေက်ာ္က 'သားညီ ယိုင္မသြားေအာင္ အန္ကယ့္ဆံပင္ေတြကို ေနာက္ကေန စုဆြဲ ထားလိုက္ ဒါမွျမင္းစီးသလိုမ်ိဳး ဟန္ခ်က္မပ်က္မွာ။' သူ၏စိတ္ သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းေျပာျပလာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း အားမနာေတာ့ပါ။ ေနာက္မွေန၍ ျမင္းဇက္ၾကိဳးကို စုပ္ကိုင္ သကဲ့သို႔ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ကိုင္လိုက္ျပီး ဇာတ္ကနဲေဆာင့္ဆြဲ၍ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲအား အရွိန္ျပင္း ထန္စြာထိုးထည့္ အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာျပင္းထန္စြာ ေဆာင့္ေနမိေတာ့သည္။ က်န္လက္တစ္ ဖက္ကလည္း အန္ကယ္ေက်ာ့္တင္ပါးအစံု အား ျမင္းႏွင္တံႏွင့္ တို႔သည့္အလား တျဖန္းျဖန္းႏွင့္ ရိုက္ေပးေနမိေတာ့သည္။ ျဖဴေဖြးေသာ တင္ပါးအစံုမွာ ကြၽန္ေတာ္၏ လက္ငါးေခ်ာင္း ရာမ်ား သည္ အထင္းသားျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။

ဒါကိုနာရေကာင္းမွန္းမသိေသာ အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ 'နာနာ ေလးရိုက္လိုက္စမ္းပါ သားညီရဲ႕ ဆက္ေဆာင့္လိုက္စမ္းပါဦး ဒီမွာ အန္ကယ္ေက်ာ္ ဖီးလ္အရမ္းျမင့္ေနျပီ'

ကြၽန္ေတာ္အလြန္အံ့ၾသသြား၏။အန္ကယ္ေက်ာ္သည္ ကာမ ဆက္ဆံရာတြင္ Pain Feeling ကိုအဓိကထား၏ နာက်င္မႈမွ ဖီလင္ အျပည့္ယူေသာ လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ အန္ကယ္ေက်ာ့္အေျပာမ်ားေၾကာင့္ေရာ အေပး ေကာင္းမႈေၾကာင့္ေရာ ညႇတာမႈကင္းမဲ့စြာ ေဆာင့္ခ်က္ကို အရွိန္ ျမႇင့္ ခါးကို စက္ေသနတ္ပပစ္သလို အဆက္မျပတ္ ေဆာင့္မိ ေလေတာ့သည္။

သူကလည္း အားက်မခံ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင့္ခ်က္ေတြကိုခံယူရင္း လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ သူ႔ငပဲကိုေဆာ့ကစားေနတာကလည္း အရွိန္ ျပင္း ျပင္းေပါ့။ 'အား...အား အ သားညီရယ္ေကာင္းလိုက္တာ... .ရွီး' လို႕ေျပာကာ ဆန္႕ငင္ဆန္႔ငင္ျဖစ္သြားရင္း အိပ္ယာေပၚကို ေမွာက္လ်က္ အိပ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ သူ႔ကိုယ္ေပၚသို႔ အ လိုက္သင့္ေမွာက္ခ်လိုက္ျပီး ေနာက္မွေန၍ ေလးငါးဆယ္ခ်က္ ခန္႔ ေဆာင့္လိုက္ေသာ အခါ၀ယ္ ကြၽန္ေတာ့္ေရႊျပြန္မွ အရည္ မ်ားသည္ ေရျပြတ္ႏွင့္ပန္းသည့္အလား ပန္းထုတ္မိေတာ့သည္။ အတန္ၾကာစိမ္ထားရင္း ဖင္မွ ခြၽတ္ လိုက္ကာ ကြန္ဒံုးအားလည္း အမႈိက္ျခင္းထဲ အသာထည့္လိုက္ရေတာ့သည္။

အဲဒီညေနခင္းတစ္ခင္းလံုး ႏွစ္ဦးသားတက္ညီလက္ညီ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ လိုက္တာ ေမာပန္းျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကေရာ။ အိပ္ယာကႏိုးလာ ေတာ့ ညေနေစာင္းေနျပီ။ အန္ကယ္ေက်ာ္နဲ႕အတူ ေရမိုးခ်ိဳးျပီး ကြၽန္ေတာ့္အခန္းဘက္ ခပ္သြက္သြက္ျပန္လာကာ အ၀တ္အ စားလဲရေတာ့ သည္။ ဦးငယ္ျပန္လာေတာ့မည္ မဟုတ္လား။

ေနာက္ေန႔မ်ားမွာေတာ့ ေက်ာင္းတက္လိုက္၊ အလုပ္သြားလိုက္၊ သြားစရာမရွိရင္ အိမ္ကိုအခ်ိန္မွန္ျပန္ျဖင့္ ပံုမွန္လည္ပတ္ျဖစ္ သည္ပဲ။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိျပီ ေယာက္်ားေလးခ်င္းလည္း ခ်စ္လို႔ရသည္ဆိုျခင္းကို။ မနက္ခင္းတိုင္း ထမင္းစားပြဲမွာ သံုး ေယာက္သား ထမင္းအတူစားတိုင္း ဦးငယ္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ဂရုစိုက္သလို အန္ကယ္ေက်ာ္ကလည္း မလစ္ဟင္းေစရ။

ကဲ..... ဘယ္လိုပါလိမ့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀ဟာ ေပ်ာ္စရာမ်ား ေကာင္းေရာ့သလား...မုန္းစရာမ်ားလား။

Alex Aung

စာၾကြင္း ။ ။ လိင္ဆက္ဆံရာမွာ သူ႕တင္ပါးေတြကိုတျဖန္းျဖန္းရိုက္ ဆံပင္ကိုေဆာင့္ဆြဲကာ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းဆက္ဆံေပးျခင္းကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ Bottom အကိုတစ္ေယာက္အားသတိတရျပန္တင္ျခင္းပါ။