Tuesday, May 27, 2014

HIV Opportunistic infections အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြ
 1. ကၽြန္ေတာ္ ဖၽားေနတာ သုံးပတ္ေလာက္ရွိပါျပီဆရာ။ sex ဆက္ဆံျပီးတာ (၈) လေလာက္အၾကာမွာေပါ့ဆရာ။ hiv chronic fever က ဘယ္ေတာ့ေလာက္ျကာမွ ျဖစ္တာပါလဲဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္က hiv test ကလြဲလို႔ CP, X rays, typhoid test ေတြစစ္ ျပီးပါျပီ။ ဘာေရာဂါမွမေတြ႔ရပါဘူးဆရာ။ (၈) လအၾကာမွာ (၃) ပတ္ ဖၽားပါတယ္ဆရာ။ (37.5 celsisus) ေအာက္မွာပါဆရာ။ hiv fever က အဲဒီ temperature ထက္ မၽားပါသလားဆရာ။ ဆက္ဆံျပီး (၈) လေလာက္ အၾကာမွာေရာ hiv chronic fever ျဖစ္ပါသလားဆရာ၊၊

2. ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တံေတာင္ဆစ္အတြင္းဘက္မွာ အနီစက္ေလးတစ္ခု ေပၚေနပါတယ္ဗ်။ နည္းနည္းၾကာၿပီ ထင္တယ္ဗ်။ အဲဒါက AIDS ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္ပါတယ္။ တျခားလကၡဏာေတြေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဖူးပါဘူး။
လူတိုင္းရဲ႕ ကိုယ္ေပၚမွာနဲ႔ ကိုယ္တြင္းမွာ Germs ပိုးမ်ိဳးစံုရွိေနတယ္။ Bacteria (ဗက္တီးရီးယား)၊ Protozoa (ပရိုတိုဇိုးဝါး)၊ Fungus (ဖန္းဂပ္စ္) နဲ႔ Viruses (ဗိုင္းရပ္စ္) ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ Immune System ခုခံအား အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေနသမွ် ေရာဂါဘယ မရေစပါ။ HIV ေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ တခ်ိဳ႕ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ခုခံအားနည္းလာျပီး ေရာဂါရေစႏိုင္တယ္။ ဒီလိုအခြင့္ေကာင္း (အခြင့္ဆိုး) ကိုယူျပီး ဝင္တာေတြကို HIV Opportunistic Infections (OIs) လို႔ ေခၚပါတယ္။

အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ အခြင့္ေကာင္းယူ ကူးစက္ေရာဂါေတြက အရင္ေလာက္ မဆိုးေတာ့ပါ။ Antiretroviral Therapy (ART) ေဆးေတြကေန အမ်ားၾကီး သက္သာရာရေစတယ္။

1. Candidiasis (Thrush) မွကၡရုေရာဂါ၊ ပါးစပ္၊ လည္ေခ်ာင္း၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေတြမွာ (ဖန္းဂတ္စ္) ပိုးတမ်ိဳးေၾကာင့္ အနာေတြ ျဖစ္တယ္။
2. Cytomegalovirus (CMV) မ်က္စိကိုထိခိုက္တဲ့ (ဗိုင္းရပ္စ္) ေရာဂါျဖစ္တယ္။ မ်က္စိကြယ္ေစႏိုင္တယ္။
3. Herpes simplex ေရယံုဟာ (ဗိုင္းရပ္စ္) ကေနျဖစ္ေစတယ္။ တျခားေနရာေတြမွာေရာ လိင္လမ္းမွာပါျဖစ္တယ္။
4. Malaria ငွက္ဖ်ား
5. Mycobacterium avium complex (MAC or MAI) (ဗက္တီးရီးယား) ကေနျဖစ္တယ္။ ဖ်ား၊ အားယုတ္၊ အစာမေက်၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်မယ္။
6. Pneumocystis pneumonia (PCP) (ဖန္းဂတ္စ္) ေရာဂါတမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဆိုးဝါးတဲ့ (ႏူမိုးနီးယား) ျဖစ္ေစတယ္။
7. Toxoplasmosis (Toxo) (ပရိုဇိုးဝါး) ပိုးကေနျဖစ္ေစတယ္။ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္တယ္။
8. Tuberculosis (TB) တီဘီ
9. အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေမြးလမ္းေၾကာင္း ေနရာကေန စတာမ်ားတယ္။ Pelvic Inflammatory Disease (PID) တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါေတြ ေရာင္ျခင္း နဲ႔ Bacterial Vaginosis (ဗဂ်ိဳင္းနား) မွာ (ဗက္တီးရီးယား) ေၾကာင့္ ေရာင္ျခင္းေတြ အျဖစ္မ်ားတယ္။


စမ္းသပ္မႈ လုပ္ႏိုင္တယ္။ သတိထားဘို႔က HIV tests positive အေပါင္းျဖစ္သူတိုင္းကို စမ္းသပ္ရင္ လူအမ်ားစုမွာ Cytomegalovirus (CMV) အေပါင္းျပေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရာဂါရတဲ့အဆင့္အထိ မေရာက္တာက မ်ားတယ္။ စိုးရမ္စရာ မလိုတတ္ပါ။ CD4 cell count စစ္လို႔ 50 ထက္နည္းသူေတြမွာသာ ဒီေရာဂါရတယ္။ ဒီလို ေသြးစစ္တဲ့အခါ Antigens (အင္တီဂ်င္) ေတြ႔ရင္ ပိုးအဝင္ခံထားရတယ္။ Antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ) ေတြ႔ရင္ ေရာဂါအဆင့္ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။

HIV Opportunistic infections (အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ) ရွိေနစဥ္ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြအတြက္ ေဆးမ်ား
Randomized Controlled Trial (RCT) ေဆးကုသနည္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို စနစ္တက် ေလ့လာမႈျပဳလို႔ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္မ်ား
(၁) Beneficial (ဗက္တီးရီးယား) ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေဆးေတြ၊
• Aciclovir for Herpes simplex and Vericella zoster virus ေရယံုအတြက္ ေဆး၊
• TMP/SMX (Trimethoprim/Sulfamethoxazole), Co-trimoxazole for Pneumocystis cartil pneumonia (PCP) (ႏူမိုဆစ္စ္တစ္-ကာတဲလ္-ႏူမိုးနီးယား) အတြက္ေဆး၊
• Tuberculosis prophylaxis တီဘီ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊


(၂) Likely to be beneficial အက်ိဳးရွိႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေဆးေတြ၊
• Atovaquone (Dapsone or Aerosolised pentamidine) for PCP (ႏူမိုဆစ္တစ္-ကာတဲလ္-ႏူမိုးနီးယား) အတြက္ေဆး၊
• Azithromycin for Mycobacterium avium complex (MAC) (မိုင္ကိုဘက္တီးရီယမ္-ေအဗီယမ္) ပိုးဝင္ျခင္း အတြက္ေဆး၊
• Azithromycin for PCP (ႏူမိုဆစ္တစ္-ကာတဲလ္-ႏူမိုးနီးယား) အတြက္ေဆး၊
• Clarithromycin for MAC (မိုင္ကိုဘက္တီးရီယမ္-ေအဗီယမ္) ပိုးဝင္ျခင္းအတြက္ေဆး၊
• Clarithromycin, Rifabutin and Ethambutol for MAC in people with previous MAC (မိုင္ကိုဘက္တီးရီယမ္-ေအဗီယမ္) ပိုးဝင္ျခင္း ထပ္ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ေဆး၊
• Ethambutol, Clarithromycin, Clofazimine for MAC in people with previous MAC (မိုင္ကိုဘက္တီးရီယမ္-ေအဗီယမ္) ပိုးဝင္ျခင္း ထပ္ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ေဆး၊
• Itraconazole for Penicillium marneffel (ပင္နဆီလီယမ္-မာနက္ဖဲလ္) ပိုးအတြက္ေဆး၊


(၃) Trade off treatment မသံုးေတာ့သည့္ ေဆးမ်ား
• Rifabutin + either Clarithromycin or Azithromycin for MAC
• Fluconazole or Itraconazole for Fungal diseases
• INH for TB prophylaxis for 6-12 months
• Oral Ganciclovir for CD4 depletion


(၄) Unknown effectiveness ထိေရာက္မယ္လို႔ မယူဆသည့္ေဆးမ်ား
• Addition of Rifabutin to Clarithomycin + Ethambutol for MAC in people with previous MAC
• Famciclovir for Herpes simplex
• Itraconazole for Histoplasmosis
• TMP/SMX for Toxoplasmosis


(၅) Likely to be ineffective or harmful အက်ိဳးမရွိဟု ယူဆေသာ သို႔မဟုတ္ ဆိုးဝါးေစႏိုင္သည့္ေဆးမ်ား
• Clofazimine added to Ethambutol + Clarithromycin MAC in people with previous MAC
• Itraconazole for Cryptococcal meningitis
• Valaciclovir for Cytomegalovirus


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
ေဒါက္တာတင့္ေဆြ - HIV Opportunistic infections အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြ

Sunday, May 25, 2014

My Travel Agents Son

ဒီေန႕မနက္ေစာေစာက အေတြ႕အၾကံဳကို ေဘာ္ဒါေဘာ္ကၽြတ္ေတြကို Share ခ်င္တယ္ဗ်ာ။
ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ျမိဳ႕ျပင္ကိုခဏသြားရမွာေၾကာင့္ မနက္တုန္းက ကုမၸဏီကို ကၽြန္ေတာ္မသြားခဲ့ပါဘူး။ ေစာေစာေတာ့ႏိုးတာေပါ့ေလ ဒါေပမဲ့ သြားရမယ့္ဟာ မသြားေသးဘဲ နံနက္ ၈ နာရီ၀န္းက်င္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ တိုက္ခန္း ၀ရံတာမွာ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကို ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္ဖတ္ေနမိခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့။ သတင္းအစံုအလင္ဖတ္ျပီးေတာ့ အေညာင္းဆန္႕ရင္း ထရပ္လိုက္ကာ ၀ရံတာက တစ္ဆင့္ အလုပ္မ်ားလြန္းလွတဲ့ လမ္းမထက္ကိုငံု႕ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ အိမ္ေနရင္း ဆိုေတာ့ အေပၚပိုင္း တီရွပ္ေတာင္မကပ္ ေအာက္ပိုင္း ကေတာ့ zero quarter ေလာက္ရွိတဲ့ boxer ေဘာင္းဘီအနီေရာင္ကို၀တ္ထား သည္ေပါ့ေနာ္။
ခဏေနေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ေနသလို ခံစားရတာေၾကာင့္ ဟိုသည္ၾကည့္လိုက္တာ သူ႕ကိုေတြ႕လိုက္ပါ တယ္။ အသားအေရ ေတာ္ေတာ့္ကိုေကာင္းျပီး စူးစူးရွရွကို သတိထားမိေလာက္ေအာင္ sexy ျဖစ္လြန္းတဲ့ပုံဟန္နဲ႕ အလြန္ဆံုးရွိလွ ၂၂ ႏွစ္ ေလာက္သာရွိမယ့္သူပါ။ ေခ်ာေမာလြန္းတဲ့ေကာင္ေလးကိုၾကည့္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီထဲက ညီဘြားက ဟယ္လိုတဲ့ ထႏႈတ္ဆက္ တယ္ဗ်။ သူ႕ကိုၾကည့္ရတာ လိပ္စာတစ္ခုခုမွတ္ထားတာကိုၾကည့္ရင္း လိုက္ရွာေနပံုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုေက်ာ္ျပီး စားေနၾက မုန္႕ဆိုင္ကို ေငးျပီးေနာက္ အဲ့ေကာင္ေလးရွိရာကို ျပန္အၾကည့္ ရင္ဘတ္ထဲဒိန္းကနဲျဖစ္သြားရပါတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္ရွိရာကို တည့္တည့္မတ္မတ္ စိုက္ၾကည့္ေနတာနဲ႕သြားဆံုတာ…ဟီး။

သူ႕လက္ထဲက စာရြက္ကိုၾကည့္လိုက္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္လိုက္အျပန္ျပန္အလွန္လွန္လုပ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။ ဒီေတာ့ စိတ္ကူး ထဲ ကၽြန္ေတာ္ေမ်ာျပီေပါ့…ေသးေသာ သူ႕ခါး…ခပ္ျပည့္ျပည့္ သူ႕ႏႈတ္ခမ္း…အင္းေတာ္ေတာ္ဆြဲေဆာင္မႈရွိတာပဲ။ အေတြးထဲ မိနစ္အေတာ္ ၾကာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လြင့္ေနတာ သတိျပန္ကပ္ေတာ့ ျမင္ကြင္းထဲမွာ ေကာင္ေလးမရွိေတာ့ဘူး ေပ်ာက္သြားျပီ။ ရင္ထဲ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ကိုျဖစ္သြားေရာ။ ေကာင္းေလးကိုသာ ရလိုက္လို႕ကေတာ့ အီဆိမ့္ေနမွာပဲလို႕ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္အားေပးရင္း ကုမၸဏီအလုပ္နဲ႕ ပတ္သက္မယ့္ကိစၥျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ျမင္လိုက္ရတဲ့ေကာင္ေလးရဲ႕ ဆြဲေဆာင္ညွိဳ႕အားျပင္းပံုေလး ေတြကို ေတြးတထင္ထင္ေပါ့။

ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၾကာျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္အခန္း၀က တံခါးဘဲလ္သံျမည္တာကိုၾကားလိုက္ရပါတယ္။ တံခါးကိုဖြင့္လိုက္သည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေရေသာ ေကာင္ကေလး ကၽြန္ေတာ့္တံခါး၀မွ မတ္တပ္ရပ္ေနတာကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ျမင္ခဲ့ရသည္။ `သီဟ´ ဆိုတာ ဒီအခန္းကလားလို႕ သူကေမးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပါပဲလို႕ေျဖလိုက္ပါတယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို စာအိတ္တစ္အိတ္လက္ကမ္း ေပးလိုက္တာ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္ခရီးသြား ကိုယ္စားလွယ္က ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားပါလား။ ေကာင္ေလးက သူ ဒီကို ေလယာဥ္လတ္မွတ္ ေတြပို႕ေပးဖို႕ လာတာလို႕ေျပာရဲ႕။
ကၽြန္ေတာ္ ခရီးသြားကိုယ္စာလွယ္ၾကီးရဲ႕ရုံးခန္းကိုသြားသြားေနတုန္းက သူ႕ကိုမျမင္ဘူးေတာ့ ၀န္ထမ္းသစ္လား ဘာလားအေျခအေန ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။ သူက `ျမဧရာ´ခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းၾကီးရဲ႕ပိုင္ရွင့္သားျဖစ္ပါတယ္ ဒီေန႕ေက်ာင္းမသြားျဖစ္ေတာ့ ရံုးမွာ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း အလုပ္မ်ားေနတာေၾကာင့္ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ေတြကို သူ႕အေဖက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႕ခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ သူ႕နာမည္က ၀ီလ်ံ လို႕ေခၚပါေၾကာင္းလည္းေျဖတယ္ဗ်။ အာ…ကိုေဇာ္ၾကီးရဲ႕သားဆိုရင္ အခန္းထဲခဏ၀င္ထိုင္ပါဦးလို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ ပါတယ္။ သူက ခြန္းတုန္႕မေျဖဆိုဘဲ အခန္းထဲအလိုက္သင့္၀င္လာတာေၾကာင့္ တံခါးရြက္ကိုေစ့လိုက္ရာ ေအာ္တိုေလာ့ခ္်ျဖစ္သြားပါေရာ။ မထူးဆန္းနဲ႕ေနာ္ ေအာ္တိုေလာ့ခ္်စနစ္တံခါးမို႕ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္အခန္းနံရံမွာ အေနအထားပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ဓာတ္ပံုေတြရွိလို႕ေနပါတယ္။ Gym ကို၀ါသနာပါစြာကစားထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ခႏၶာကိုယ္ပံုရိပ္ေတြကိုေကာင္းေကာင္းရိုက္ကူးထားတာေလ။ အဲဒါကို ၀ီလ်ံကေကာင္းေကာင္းၾကည့္ေနတာမ်ား ပန္းခ်ီကားတစ္ကားကို အေသအခ်ာ အာရံုစိုက္စူးစမ္းေနပံုမ်ိဳးဗ်။ ကာလာ tone ကဘယ္လို ေကာက္ေၾကာင္းက ဘယ္ဒင္းေနမွာေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဓာတ္ပံုေလးေတြအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္လို႕ ပါးစပ္တျပင္ျပင္ သူကလည္း ဓာတ္ပံုေတြၾကည့္လိုက္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကိုၾကည့္လိုက္ ပါးစပ္ျပင္လိုက္နဲ႕။

သူက `အစ္ကို….အစ္ကို႕ biceps ေတြကေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲ´တဲ့။ အာ….ကၽြန္ေတာ္က gym မသြားျဖစ္တာႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိျပီ ဆိုေတာ့ ဓာတ္ပံုထဲကေလာက္ မထင္းေတာ့ဘူး စမ္းကိုင္ၾကည့္ပါလားလို႕ေျပာလိုက္တယ္။ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ သူ႕အနားကပ္သြားကာ လက္ေမာင္းကိုအားျပဳညွစ္ျပလိုက္တာ သူက အသာတို႕ထိကိုင္ၾကည့္ျပီး ေကာင္းတုန္းပါပဲဗ် သူ႕အသက္အရြယ္နဲ႕ဆို ဒီတစ္၀က္ေလာက္ ရွိသင့္တာတဲ့ျပန္ေျပာရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ေက်နပ္သလိုလိုနဲ႕ဆိုေတာ့ကာ ဒီအရြယ္အစားထက္ပိုၾကီးေအာင္ ၾကိဳးစားကစားဦးမွာလို႕ ေျပာလိုက္တယ္။

အခုေခတ္မွာ ေယာက္်ားေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လွပေတာင့္တင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားပံုရိပ္ေတြရဲ႕စြဲေဆာင္မႈေတြေနာက္ ႏွစ္သက္စြာလိုက္ပါတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုလွပမႈေတြေနာက္ မၾကာခင္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေသြးေဆာင္တတ္မႈအရ အိပ္ရာေပၚကိုလိုက္ပါဖို႕အေၾကာင္းေတြျဖစ္တည္လာရတတ္ပါရဲ႕။ အခုလည္းပဲ ၀ီလ်ံတစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္ပံုရိပ္ေတြရဲ႕ စြဲေဆာင္မႈေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့သလို လိုက္ပါလာပါျပီ။ စကားခင္းရတာေပါ့ေလ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းအလုပ္မ်ားေနလို႕ Gym မသြားျဖစ္တာေၾကာင့္ နည္းနည္းေတာင္ရြဲခ်င္လာျပီၾကည့္ပါလားဆိုျပီး အေပၚက၀တ္ထားတဲ့ တီရွပ္ကိုခၽြတ္ပစ္လိုက္တယ္ သူ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ။


ကၽြန္ေတာ့္ ေက်ာျပင္ၾကြက္သား၊ ရင္အုပ္ ႏွင့္ abs ေတြကို ထိကိုင္ၾကည့္ခ်င္လားလို႕ စကားစလိုက္ေတာ့ သူ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္ကို ခပ္ေျဖးေျဖးတို႕ထိပါေရာ။ ဒါ အေပါင္းလကၡာေဆာင္ျခင္းပါပဲ…..`ခဏေလး….အကို မင္းကိုဒီ့ထက္ျပဦးမယ္´လို႕ေျပာလိုက္ျပီး အေပၚက ၀တ္ထားတဲ့ေဘာင္းဘီတိုကိုခၽြတ္လိုက္ျပီး သူ႕ေရွ႕ေမွာက္၀ယ္ အတြင္းခံေလးနဲ႕ရပ္ျပလိုက္တယ္ေလ။ သူ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကိုယ္လံုးကို ျမင္ရျပီးေနာက္မွာေတာ့ သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားက ခ်ီးမႊမ္းသံေလးေတြထြက္က်လာသလို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူ႕ကိုတျပန္ခ်ီးေျမွာက္ရတာေပါ့. ``ညီက ေတာ္ေတာ္ေခ်ာျပီ sexy က်လြန္းတယ္…..တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အလြယ္တကူစြဲေဆာင္ႏိုင္မွာေသခ်ာတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ညီ့ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြေပါ့´´ ကၽြန္ေတာ္အဲ့လိုသူ႕ကိုေျပာခိုက္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေခ်ာင္းေလးေတြဟာ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းသားေတြေပၚတို႕ထိ ထားပါေရာ။ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကို အသာတို႕ထိရင္း `ဒါဟာ ညီ့ရဲ႕ တကယ့္အားသာခ်က္ပဲလို႕၊ျပီးေတာ့ ဒီႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ရဖို႕ဆိုရင္ ေတြးၾကည့္ရံုနဲ႕တင္ေသေလာက္တယ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ေလ´လို႕ညႊန္းလိုက္တယ္။


စကားမစပ္ ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္ကို ေကာင္ေလး စတင္ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္လိုက္တဲ့အခိုက္အတန္႕မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ခဲ့ပါျပီ သူသည္လည္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာျဖစ္ပ်က္ေသာင္းၾကမ္းေနတဲ့ကိစၥမ်ိဳး အလားတူခံစားေနတယ္ဆိုတာေလ။ သူ႕တုန္႕ျပန္မႈေတြ ဘယ္လိုလာမလဲဆိုတာသိခ်င္ေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကိုလက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႕တို႕ထိၾကည့္တာ သူက ေအးေဆးပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ခဲ့ရတာက သူသည္လည္း gay တစ္ေယာက္ျဖစ္ရင္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ခံစားခ်က္အသစ္တစ္ခုကို စူးစမ္းရွာေဖြခ်င္ တဲ့စိတ္ရွိေနသူေလးျဖစ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အရင္းခံအေၾကာင္းကို ေရွ႕တိုးတဲ့အေနနဲ႕ `ညီ့ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြက ဖူးဖူးေလးနဲ႕ ပန္းေသြးေရာင္ထေနတာပဲေနာ္…..အနမ္းေခၽြေပးဖို႕ဖိတ္ေခၚေနသလိုပဲ သတိထားဦး ငါ့ေကာင္´လို႕ေျပာလိုက္တယ္။


သူက ကၽြန္ေတာ္စေနာက္ေနတယ္ထင္ျပီး ပံုမွန္ေလသံနဲ႕ `အို…ပံုမွန္ပါပဲ အစ္ကိုရာ….အစ္ကိုညာေနျပီထင္တယ္´တဲ့။
ကၽြန္ေတာ္က `တကယ္…တကယ္ေျပာတာမညာပါဘူး အစ္ကိုေတာင္မင္းႏႈတ္ခမ္းေလးေတြကို နမ္းခ်င္ေနျပီ´လို႕ေျပာလိုက္ေတာ့ သူဘာမွ တုန္႕ျပန္မေျပာဘူး။ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္အနမ္းေျခြမွာကိုသူလည္းလိုခ်င္ေနပံုပါ။ ဒီေတာ့ သူ႕အနားကိုတိုး မ်က္ႏွာနားကို ငံု႕ကိုင္းလိုက္ကာ ကဲၾကည့္ဆိုျပီးလက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ႏုညံ့ျပီး ပန္းေသြးေရာင္ေျပးေနတဲ့ သူ႕ႏႈတ္ခမ္း သားေလးေတြကိုစုပ္နမ္းလိုက္ျပီး သူ႕တုန္႕ျပန္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါရဲ႕။ သူ႕မ်က္၀န္းေတြက ျပံဳးေရာင္သန္းလာတယ္ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းကို အနမ္းေခၽြေနစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ညီဘြားက ရုတ္တရက္ေခါင္းေထာင္ထလာတာကို သူသတိျပဳမိဟန္တူသား။ ခပ္ပါးပါး အတြင္းခံေဘာင္းဘီေအာက္က မမာ့တမာ ကၽြန္ေတာ့္ငထြားရဲ႕ ေခါင္းျပဴထြက္မႈကို သူေသခ်ာေပါက္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ့္ငပဲက 6.5 လက္မေလာက္ရွည္ျပီး နည္းနည္းတုတ္ကာ အေမႊးအမွ်င္ကေတာ့ ရိတ္ထားတာေၾကာင့္ရွင္းေနပါတယ္။ သူ႕ မ်က္၀န္းေတြက ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ၾကားက အတြင္းခံပါးပါးဆီေရာက္ျပီး ငပဲရဲ႕ေခါင္းေထာင္ထေနမႈကိုသူ စူးစမ္းေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ တာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕လက္တစ္ဖက္ကို ဆြဲကိုင္လိုက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ေပါက္ျခံဆီတင္ေပးလိုက္တာ သူရုန္းကန္မႈ မလုပ္ပဲ ကိုင္တြယ္ ပါတယ္။ စကၠန္႕အနည္းငယ္ေလာက္ ဘာမွမလႈပ္မရွား ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုကိုင္လွ်က္အေနအထားနဲ႕ရပ္ေနျပီးေနာက္မွာ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ စတင္ပါေတာ့တယ္….`အစ္ကို႕ပစၥည္းကလည္း ေတာ္ေတာ္ထြားတယ္ေနာ္´တဲ့။


ကၽြန္ေတာ္က ညီေတြးထင္သေလာက္ မၾကီးပါဘူးကြာလို႕ သူ႕ကိုေဖးမလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ီလ်ံက `အင္း…ဒီဟာၾကီးနဲ႕ တစ္ေယာက္ ေယာက္ -င္ထဲထည့္ခံရရင္ေတာ့ အဲ့လူမခံႏိုင္ေလာက္ဘူးလို႕ ညီေတာ့ထင္တာပဲ´တဲ့။
ကၽြန္ေတာ္က `မစိုးရိမ္ပါနဲ႕ကြာ အဲ့ဒီတစ္ေယာက္ရဲ႕-င္ကိုမျပဲေစႏိုင္ေလာက္ပါဘူး´လို႕ေျပာလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႕လက္အစံုက ကၽြန္ေတာ့္ အတြင္းခံရဲ႕အတြင္းပိုင္းကိုေရာက္ေနျပီး မာေတာင့္ေနတဲ့ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို သူကိုင္ထားပါရဲ႕။


ကၽြန္ေတာ္က `ၾကိဳးစားၾကည့္ပါလား….´´လို႕ေျပာလိုက္ေတာ့…၀ီလ်ံက `အို….မွားမွာေပါ့´တဲ့။


`ဘာကိုမွားရမွာလဲညီရ….အေပ်ာ္သေဘာပဲဟာ….အစ္ကိုနဲ႕ sex လုပ္လို႕ဗိုက္မၾကီးပါဘူးကြ။ ဒါက ဂိမ္းတစ္ခုပဲဟာ ကစားၾကည့္စမ္းပါ´ လို႕ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္တယ္။


အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ သူ႕လက္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြင္းခံအနားသပ္စီေရာက္ရွိျပီး ဒူးအထိဆဲြခ်လိုက္ကာ ထြားေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို သူ စတင္ပြတ္သပ္ကစားပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း သူ႕ဂ်င္းေဘာင္းဘီၾကယ္သီးေတြကိုတစ္လံုးျဖဳတ္လိုက္ ေနာက္တစ္လံုး ျဖဳတ္လိုက္နဲ႕ ေနာက္ဆံုးခၽြတ္ခ်လိုက္တာေပါ့။ သူ႕ ဂ်င္းေဘာင္းဘီရဲ႕ေအာက္ေပၚလာတာက အနီေရာင္ boxer ေဘာင္းဘီတိုတစ္ထည္ ၀တ္ထားတာပါ။ အေပၚက တီရွပ္အက်ႌ ကို အသာခၽြတ္ေပးျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေတြဟာ တေျဖးေျဖးေအာက္ကိုေလ်ာက်သြားျပီး အတြင္းခံႏႈတ္ခမ္းသားေတြထဲ၀င္သြားကာ တင္သားဆိုင္ေတြဆီေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ အသာအယာပြတ္သပ္ဖိညွစ္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ အတြင္းခံကို ကၽြန္ေတာ္တကယ့္ေျဖးျငင္းစြာခၽြတ္ေပးလိုက္ေရာ။ သူသည္လည္း အ၀တ္ကင္းမဲ့ေသာခႏၶာကိုယ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္ေနပါျပီ။ သူ႕ငပဲကလည္း မတ္ေထာင္ေနတာမ်ား ကၽြန္ေတာ့္ဟာနဲ႕ နင္လားငါလားပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေတြဟာ ၆ လက္မ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိမယ့္ သူ႔ပစၥည္းေပၚညင္သာစြာေရာက္ရွိကာ အသာအယာပြတ္သပ္ျပီးေနာက္ အထက္ေအာက္ကစားေပးလိုက္ တာ သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားက မိန္းေမာသာယာသံေလးတိုးတိုးထြက္လာတယ္ တကယ္ပါ။

ဘယ္လိုလည္းညီ အကိုနဲ႕ကစားရတာ အဆင္ေျပရဲ႕လားလို႕ သူ႕နစ္ေမ်ာေပ်ာ္၀င္မႈအေျခအေနကို ေမးျမန္းလိုက္ေတာ့ သူက မ်က္၀န္း မ်ားကို ေမွးမွိတ္ထားရင္းမွ `ဟုတ္ကဲ့´တဲ့။ သူ႕တင္ပါးႏွစ္ဖက္ကို ကၽြန္ေတာ့္လက္ေတြနဲ႕အုပ္ကိုင္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီးခံုနဲ႕ သူ႕ဆီးခံု ဂေဟ ဆက္ေအာင္ဆြဲကပ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႕တင္သားဆိုင္ႏွစ္ခုၾကားက အကြဲေၾကာင္းေလးတေလွ်ာက္ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႕ ခပ္ရြရြ ေလးပြတ္သပ္ကစားသည္ေပါ့။ သူ႕တင္သားဆိုင္ေတြကို ညွစ္လိုက္ ေလ်ာ့လိုက္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားနဲ႕ ခေရ၀ေလးထဲ ေသြးတိုးစမ္းမႈအေပၚ rhythm က်က်ေလးတုန္႕ျပန္ပါေရာ။

အခု လက္ခလယ္ေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ထိုးသြင္းကစားေနရာက လက္ညွိဳးေလးတစ္ခုပါထပ္ေပါင္းထည့္ျပီးကစားမယ္လုပ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ၾကပ္လြန္းတာမို႕ တံေတြးနည္းနည္းေလာက္ယူကာဆြတ္ရင္း ခေရ၀ထဲဖိဖိသြင္းရပါသည္။ မၾကာခင္မွာပဲ သူလည္းေနတတ္ျပီးအလိုက္ သင့္ဆိုေတာ့ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြအသြင္းအထုတ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပလာျပီးေနာက္ သူလည္း သာယာလာပါ၏။

တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလိုမွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားဟာ ပန္းေသြးေရာင္သန္းေနျပီး ေသးငယ္ေသာ ေယာက္်ားကိုယ္သင္းနံ႕ျဖင့္ သာယာဖြယ္ရွိေသာ ႏို႕သီးေခါင္းေလးကို စူးစမ္းရွာေဖြေနပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ့္လက္ေမာင္းမ်ားျဖင့္ ေပြ႕မလိုက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ အိပ္ယာဆီကိုေခၚေဆာင္လိုက္ျပီး ခုတင္ေဘးက သီခ်င္းဖြင့္စက္ေလးမွ အခ်စ္သီခ်င္းေအးေအးျငိမ့္ျငိမ့္ ေလးကိုဖြင့္လိုက္ပါေရာ။ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို သေဘာက်လား မိုက္လား စသျဖင့္စူးစမ္းလိုက္ေတာ့ သူက တျခားလူေတြနဲ႕မကစားပဲ သူနဲ႕သာဆိုရင္ သေဘာက်မယ္လို႕ ေခါင္းျငိမ့္တယ္ဗ်။ အင္း…..ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို -ုပ္ေပးပါလားလို႕ေတာင္းဆိုလိုက္ေတာ့ သူက ` ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါမွ -ီးတစ္ေခ်ာင္းကို မ-ုပ္ဖူးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိဘူးဗ်´တဲ့။

ဒီေတာ့ သူ႕ဦးေခါင္းကို ကၽြန္ေတာ့္လက္အစံုနဲ႕အသာအယာကိုင္ သူ႕ပါးစပ္ကို ကၽြန္ေတာ့္ငပဲေရွ႕ေခၚေဆာင္လိုက္ကာ ေခါင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ငပဲ သူ႕ပါးစပ္ထဲအဆံုးထိေရာက္ေစဖို႕ ဖိေပးလိုက္တယ္။ `ငယ္ငယ္တုန္းက lollypop ကိုစုပ္ျပီးစားသလိုမ်ိဳး ခ်ိဳခ်ဥ္ကို စားသလိုမ်ိဳးလုပ္ၾကည့္ပါလို႕ သူ႕ကိုအၾကံေပးျဖစ္ပါရဲ႕။ သူ လွ်ာဖ်ားေလးကိုထုတ္ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲ ကြမ္းသီးေခါင္းထိပ္ေလး ေသြးတိုးစမ္း စကစားတယ္ မဆိုးပါဘူး။

မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ သူေလ့လာစူးစမ္းမႈျပဳလုပ္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ သူ -ုပ္-ႈတ္ျခင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ျဖစ္သြားျပီး သူ႕ခံတြင္းထဲထိ တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို အထုတ္အသြင္း စည္းခ်က္က်က်လုပ္တယ္။ ``အို…….လုပ္….၀ီလ်ံ…မင္းက တကယ့္ေကာင္ေလးပဲ မိုက္တယ္´´ ကၽြန္ေတာ္ ေက်နပ္မႈနဲ႕အတူ ညည္းညဴမိပါျပီ။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲကို သူ႕ပါးစပ္ထဲကဆြဲထုတ္လိုက္ျပီး ပက္လက္လွဲေစလိုက္ ကာ ခေရ၀ထဲ  အထုတ္အသြင္းလုပ္ၾကည့္ပါလားလို႕ေျပာလိုက္ေတာ့ သူၾကိဳးစားပါ့မယ္တဲ့။

ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးေခ်ာဆီလို႕ဆိုႏိုင္မယ့္ တံေတြးခပ္မ်ားမ်ားကိုယူလိုက္ျပီးေနာက္ သူ႕ခေရ၀ေလးမွာဆြတ္ဖို႕ျပင္လိုက္ျပီးမွ ခုတင္ေဘး စားပြဲပုေလးအံဆြဲထဲက lube ဘူးေလးနဲ႕ ကြန္ဒံုးအခ်ိဳ႕ကိုလွမ္းလိုက္ပါတယ္။ lube ဘူးေလးထဲကေန ခပ္မ်ားမ်ားေလးထုတ္ လိုက္ကာ သူ႕ခေရ၀ကိုရႊဲရႊဲစိုေစရင္း ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုကြန္ဒြန္ ပန္းေရာင္ပါးပါးေလးစြပ္တာေပါ့ေလ။
သူ တင္သားဆိုင္ႏွစ္ဖက္ကို အသာဆြဲဟလိုက္ေတာ့ ပန္းေသြးေရာင္ထေနျပီး ေသးငယ္ ၾကပ္ညွပ္ေနတဲ့ခေရ၀တစ္ခုကိုေတြ႕လိုက္ရ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲေခါင္းေလးကို သူ႕ခေရ၀ေလးမွာေတ့ျပီးသကာလ တကယ့္ျဖည္းျဖည္းေလးဖိသြင္းလိုက္ျပန္ထုတ္လိုက္ လုပ္မိတာ မွာ သူ႕ခေရ၀ေလးဟာ ဖြင့္ဟလိုက္ ပိတ္သြားလိုက္နဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားေနျပီထင္တယ္ဗ်။ ဒီေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ခေရ၀ထဲကေနအဆံုး ထိေရာက္သြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို ဖိဖိျပီးစသြင္းတာေပါ့ေနာ္။ သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားက ခပ္တိုးတိုးညည္းသံနဲ႕အတူ တင္ပါးေတြကို အလိုက္ သင့္ ျပန္လည္ၾကြေပးဖိေပးပါတယ္။
သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားက ေအာ္ညည္းသံနဲ႕အတူ `` oooooohhhhhhh.....nooooooo အစ္ကို ရပ္ေတာ့…အဲ့ေနရာမွာရပ္ေတာ့…အစ္ကို႕ဒစ္ ကိုျပန္..ျပန္ႏႈတ္ေပးပါဗ်ာ….ေတာ္ေတာ္နာျပီး ေအာင့္ေနတယ္…..အဲလိုနာတာကို မခံစားႏိုင္ဘူး…. oooohhhhhh pleazzzzz.... အစ္ကို  pleaseeeee…..နားလည္ေပးပါဗ်ာ´´တဲ့။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း လႈပ္ရွားေနတာကိုရပ္လိုက္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဒစ္ကိုဆြဲမႏႈတ္ဘဲ ခဏေနကအေနအထားအတိုင္းျငိမ္ ေနျခင္းျဖစ္ပါရဲ႕။ သူ႕နားရြက္နားကပ္ကာ ခပ္တိုးတိုးေလးေျပာလိုက္တာက `၀ီလ်ံ…I Love you….အစ္ကို ညီ့ကိုနာေအာင္မလုပ္ဘူး ဆိုတာယံုေနာ္….အစ္ကို႕ကိုယံု အဲ့ဒီနာက်င္ေနတဲ့ဟာ ခဏေလးေနရင္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္….ျဖည္းျဖည္းေလးသြင္းမယ္ေနာ္…..အိုေက လား ၀ီလ်ံ? ´

သူ ဘာဆိုဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ျငိမ္ေနတာေၾကာင့္ သူ႕ေက်ာျပင္ေလးနဲ႕ လည္တိုင္ကိုေနာက္ဘက္ကေနနမ္းလို႕ရမယ့္အေနအထားေျပာင္း ေစလိုက္ကာ တကယ့္ျဖည္းျဖည္းေလး ခပ္ျငိမ့္ျငိမ့္စတင္ထိုးသြင္းပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ေတာ့ တကယ့္ေျဖးေျဖးေလးပဲ။ သူ႕အေရျပားမွာ ၾကက္သီးေလးေတြထသြားတာကို ျမင္လိုက္ရသလို သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားကေန မိန္႕မူးတဲ့ညည္းညဴသံေလးေတြထြက္လာပါတယ္။ သူ႕ေက်ာျပင္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ရင္အုပ္ေတြကပ္ေနေအာင္ဖက္လိုက္ျပီး ျဖည္းျဖည္းထည့္လိုက္တာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲတစ္ေခ်ာင္းလံုးသူ႕ တင္သားဆိုင္ေတြထဲ တဆံုးျမဳပ္သြားပါျပီ။

`၀ီလ်ံ….အခု အစ္ကို႕ငပဲမင္း-င္ထဲေရာက္သြားျပီ….သက္ေသာင့္သက္သာေန….ပါးစပ္ကိုဟျပီး အသက္၀ေအာင္ရွဴေနာ္….လန္႕ျပီးညွစ္ ထားတဲ့ ခေရ၀ကိုေျဖေလ်ာ့လိုက္…အိုေက´ လို႕ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ သူ ေအးေဆးျဖစ္သြားျပီး သူ႕လက္အစံုဟာ ကၽြန္ေတာ့္ခါးဆီေနာက္ျပန္ ယွက္ႏြယ္လာရင္း သူ႕နဲ႕ပိုမိုတိုးကပ္ေအာင္ဆြဲယူသလို ခံစားရပါရဲ႕။ ခႏၶာကိုယ္ႏွစ္ခုဟာ လက္ဖ၀ါးအစံုလိုပဲ ပူးကပ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ။

သူ…ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကို အခုအေနထားထက္ပိုပိုျပီးနစ္၀င္သြားေအာင္ သြင္းေစခ်င္ပံုရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အသာအယာ ျပန္ဆြဲႏႈတ္လိုက္ ကာ ျပန္လည္ထိုးသြင္းလိုက္တယ္ အတြင္းထဲထိတိုင္ေပါ့။ ထုတ္လိုက္ သြင္းလိုက္….သြင္းလိုက္ ထုတ္လိုက္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္က `နာေသးလား ၀ီလ်ံ´ လို႕ေမးလိုက္ေတာ့ သူက ` အစ္ကို….အစ္ကို႕ကိုခ်စ္သြားျပီဗ်ာ….အျမဲတမ္းကၽြန္ေတာ့္အတြက္ျဖစ္ရင္ေကာင္းမွာပဲ …အဆင္ေျပသြားပါျပီ….အစ္ကိုလုပ္ခ်င္သလို လုပ္ပါေတာ့´တဲ့ျပန္ေျဖတယ္။

`သီဟလို႕ေခၚပါလား…အခ်စ္ရယ္´
`ကိုသီဟကို ခ်စ္တယ္ဗ်ာ´
`ကိုကလည္း ၀ီလ်ံကိုခ်စ္ပါတယ္ဗ်ာ´

အထုတ္အသြင္းအရွိန္ႏႈန္းကို နည္းနည္းေလးျမန္လိုက္ျပီးကာမွ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုဆြဲႏႈတ္ သူ႕ကို မတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါလို႕ေျပာလိုက္တယ္။ သူ႕ၾကည့္ရတာ အံ့အားသင့္သြားပံုရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလိုသူလုပ္ပါရဲ႕။

ကၽြန္ေတာ္ သူနဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္ သူ႕ကိုေျမွာက္ကနဲေနေအာင္ ေပြ႕ခ်ီလိုက္ရင္း ဆိုဖာေစာင္းေပၚသူ႕ခါးေလးကိုတင္ေစလိုက္ပါတယ္။ သူ႕ေျခေထာက္အစံုကို ကၽြန္ေတာ့္ပခုံးေပၚတင္…..သူ႕ရင္အုပ္ေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ့္လက္အစံုကိုပြတ္သပ္ကိုင္တြယ္ရင္း ကစားပြဲကိုျပန္စ တာေပါ့ေနာ္။ အတြင္းထဲထိေရာက္သြားမတတ္အဆံုး ဖိဖိျပီးသြင္းလိုက္ေမႊလိုက္ ဗ်ဴဟာက်င္းျပီေလ။ ဒီတစ္ၾကိမ္ သူ႕ခေရ၀ထဲ ကၽြန္ေတာ့္ ငပဲၾကီးကို အထုတ္အသြင္းလုပ္တာ နာက်င္မႈမခံစားရေတာ့ဘူးလားမသိ တစ္ခ်က္တြန္႕တြန္႕သြားတာေလာက္ပဲရွိျပီး သူေမ်ာေနတယ္။

၀ီလ်ံတစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကို မြတ္သိပ္စြာနမ္းသလို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ျပင္းျပစြာ သူ႕ကို-ိုးသည္ေပါ့။ မိနစ္အနည္းငယ္ ေလာက္အၾကာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေသြးခုန္ႏႈန္းေတြျမန္လာရင္း ဇာတ္သိမ္းခ်င္သလိုလိုျဖစ္လာတယ္။ အျပင္ကိုဆြဲထုတ္ ကြန္ဒံုးကိုခၽြတ္ ျပီး အလကားပန္းထုတ္ပစ္ရမွာထက္စာရင္ သူ႕တင္သားဆိုင္ေတြထဲမွာညွပ္ထားရင္းျပီးဆံုးတာကပိုေကာင္းမယ္ထင္တာ သူကလည္း ထို႕အတူ ျပီးဆံုးခ်င္ ရင္ခုန္ခ်င္ပါသတဲ့။ တလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႏွစ္ခုရဲ႕ အျမင့္ဆံုးပူးကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပ်က္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အားရပါးရကို သုက္ရည္ေတြကို သူ႕ခေရ၀ထဲတင္ပန္းထည့္ျပစ္လိုက္ပါတယ္….ပူေႏြးခၽြဲပစ္ေသာအရည္ေတြဟာ အိုး….။ သူမ်က္ႏွာကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေက်နပ္ၾကည္ႏူးသာယာေနတာေတြ႕ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကိုေပြ႕ခ်ီျပီး အိပ္ယာေပၚကိုျပန္ေခၚလာ လိုက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကို ျငင္သာစြာအနမ္းပြင့္ေခၽြျဖစ္ရပါရဲ႕။ အိပ္ယာေပၚမွာအသာလွဲေလ်ာင္းရင္း အတန္ၾကာ ျငိမ္သက္တဲ့အခ်ိန္မွ သူညွစ္ထားတဲ့ တင္သားဆိုင္ေတြရဲ႕အားေပ်ာ့သြားမႈနဲ႕အတူ ကၽြန္ေတာ့္ငပဲကိုအသာဆြဲထုတ္လိုက္ ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ အနမ္းစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကတာေပါ့ေနာ္။

`ေကာင္ေလး မင္းက အိပ္ရာကိစၥအေတာ္အထာေပါက္တာပဲ ….ခ်စ္တယ္ကြာ´

၀ီလ်ံက ` ညီက ေတာ္မွာေပါ့…..အစ္ကိုက ခ်စ္တတ္ေအာင္သင္ေပးတာကိုဗ်ာ….ညီ့ကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္ပါယ္ မသြားရဘူးေနာ္ အစ္ကိုသီဟ´တဲ့ ရင္ခုန္သံေလးနဲ႕စကားစတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္သား မၾကာခင္မွာပဲ အိပ္ေမာက်သြားျဖစ္ၾကပါတယ္…..တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မလြတ္တမ္းဖက္တြယ္ ထားၾကရင္းေပါ့။


ကဲ…ေဘာ္ဒါတို႕ေရ အခ်စ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုမ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကမွာပါလိမ့္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လွ်ပ္တစ္ပ်က္အတြင္း ရင္ခုန္မိန္႕မူး သာယာျပီး ႏွလံုးေသြးတို႕ တဆတ္ဆတ္ခုန္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးကေန အခ်စ္ဆိုတာကို ခံစားရပါေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်င္ပါတယ္။ 


`ရင္ခုန္ရင္ အခ်စ္ပဲ´ မဟုတ္လားဗ်။
Alex Aung (24 May 2014)

Sunday, May 18, 2014

တစ္ေယာက္တည္းလားေမးေတာ့…..ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းပါ

Top 10 Reasons that you are still a SINGLE GAY MAN
-->  

`ေရြးခ်ယ္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္´ေတြမ်ားတာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေလာက္ေတာင္ ရည္းစား၊ ခ်စ္သူထားႏိုင္ပါတယ္လို႕ေျပာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လို လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ Gay ေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း တစ္ကိုယ္ တည္းျဖစ္ေနဆဲပါ လို႕ဆိုလာသူရွိခဲ့ရင္ အဆိုပါလူကို ဘယ္လိုမ်ားထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကပါလိမ့္မလဲ။

အရာရာမွာ ေၾကး(ဂ်ီး)မ်ားေနလို႕၊ ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္မ်ားတတ္လြန္းလို႕၊ ကိုယ့္ဖက္ကိုပဲၾကည့္တတ္လြန္းသူမို႕ စတဲ့ပွ်မ္းမွ်အခ်က္ေလးေတြကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္လို႕ရေပမယ့္ တျခားေသာဘယ္လိုအခ်က္ေလးေတြ ရွိႏိုင္ပါေသးလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေတြးထင္မိသမွ် အခ်က္(၁၀)ခ်က္ ကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ 

(၁) တို႕ကေတာ့ အဆင့္အတန္း ခပ္ျမင့္ျမင့္ပဲ (Your Standards are too high)

ျဖစ္တည္လာႏိုင္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ႏြယ္မႈ ခင္မင္ရင္းနီးမႈဆိုတာေတြကိုေတာင္ အဆံုးသတ္ေစမယ့္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဂးအမ်ိဳးသားေတြ သတိထားမိပါရဲ႕လား။ ေဂးေတြအတြက္ ဖန္တီးထားပါတယ္ဆိုတဲ့ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံုမႈဆိုင္ရာ Website ေတြမွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနတဲ့ Profile ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြမွာ တျခားေသာေဂးအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ေနေသာ စိတ္ဆႏၵေတြကို အကုန္လံုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ပံုစံနဲ႕ကြက္တိလိုလိုျဖစ္ေနတတ္တာေတြမ်ားေနပါတယ္။

စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္အျဖစ္ရဆံုးအပိုင္းကေတာ့ ေဂးအမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္မေတြ႕ဖူးေသး တဲ့ သူမ်ားရဲ႕ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြးအစြမ္းအစမ်ားအား သူတို႕ရဲ႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သလားလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ျပီးဖတ္တတ္ဆံုးျဖတ္တတ္ၾကတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ တကယ့္ကို ျပည့္စံုလွတဲ့ စြမ္းအားအျပည့္ရွိတဲ့ သူတို႕စိတ္ကူးထဲမွာ ဖန္တီးထားတဲ့ ``Superman´´ ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လာေရာက္ကယ္တင္မလဲလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတာ။ 

ေမးပါရေစ….. ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ်ား Perfect ျဖစ္ပါသလဲ? စာဖတ္သူ ကိုယ္တိုင္ကေရာ ?

(၂) ေနရာမွားရွာေနသလား မသိ (You are looking in all the Wrong Places)

Gay အမ်ိဳးသားအေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာတူမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့အခ်က္ေလးေတြရွိပါတယ္။ ခ်က္တင္လိုင္းေတြဟာ အခ်ိတ္အဆက္၊ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံုမႈဆိုင္ရာ Websites ေတြဟာလည္း အခ်ိတ္အဆက္၊ ကလပ္ေတြဟာလည္း အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ဖို႕ဆိုတဲ့အခ်က္ေလး ေတြပါ။ အထက္ပါနည္းလမ္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္နည္းပါးဟာ ေႏွာင္တြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မပါတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပတ္သက္ဖို႕ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္အရွိဆံုးမဟုတ္လား။

 ဒီလိုေျပာလိုက္လို႕ အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ျပီးေတြ႕ဆံုမႈ အခ်ိတ္အဆက္လိင္ကိစၥမွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုဆီဦးတည္မသြားႏိုင္ဘူး ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ့္ ကိုနည္းပါတယ္။

(၃) ကိုယ့္ဟာကိုေတာ့ ေရႊမင္းသားေပါ့ (You are not as attractive as you think you are)

ကိုယ့္ကိုယ္ကို တကယ္ယံုၾကည္စိတ္အျပည့္အ၀ရွိတယ္ဆိုရင္ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ရဲ႕ေရွ႕မွာရပ္ မွန္ထဲကိုတည့္တည့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ Yes လို႕ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ cell phone ကိုစစ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္နဲ႕ခ်ိတ္ခ်င္လို႕ဆက္တဲ့ဖုန္းေတြရဲ႕ ဖုန္းေခၚသံေတြ missed call ေတြရွိေနသလား။ No? စာဖတ္သူအတြက္ တကယ့္အေျဖမွန္ကိုရပါျပီ…..ဟာသသေဘာေျပာတာပါေလ အမ်ိဳးသားအားလံုးနီးပါးကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သူတစ္ေယာက္မွမရွိပါဘူး။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအားလံုးရဲ႕ အၾကိဳက္ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းတပ္မက္မႈေတြက မတူကြဲျပားၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ - ဗိုက္ၾကြက္သား အန္စာတံုးေတြရဲ႕ ေအာက္နား တက္တူးေလးထိုးထား တာကို ရင္ခုန္မိတာ….အသားျဖဴျဖဴအရပ္ျမင့္ျမင့္ေလးေတြကိုသေဘာက်တာ… ..အသားညိဳျပီးၾကြက္သားအျပည့္ ထုထုျပီးခရာခ်င္စရာ နယ္ပံုဟန္ကိုမွ သေဘာအက်ဆံုးပဲဆိုတာမ်ိဳး စသျဖင့္ရွိၾကတာမဟုတ္လား။ စာဖတ္သူရဲ႕ အသြင္အျပင္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး၊ ေနာက္ထပ္ေျပာရရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ ကိုယ့္အတြက္အဖိုးတန္မ်ိဳးမွန္ေသာ အမ်ိဳးသားကို ေသခ်ာရွာေဖြကာ မလြတ္တမ္းဖက္တြယ္ ဖို႕ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကလည္းအေရးပါပါတယ္လို႕ေနာ္။

(၄) အသက္အရမ္းငယ္ေနသလား / အသက္အရြယ္ရေနျပီလား (You are way too Young / Old)

အသီးအႏွံ အသီးအရြက္ ခပ္ရင့္ရင့္ေတြကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္သူ တစ္ေယာက္မွမရွိသလို မက်က္ေသး မႏူးမနပ္ေသးတဲ့အစားအစာ ေတြကိုလည္း တစ္ေယာက္မွမၾကိဳက္ပါဘူး။ အရြယ္ေရာက္ျပီး ေဂးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အသက္အရြယ္ ၂၅၀န္းက်င္ေလာက္ေလးေတြ နဲ႕သာေတြ႕ျဖစ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ႏုပ်ိဳတက္ၾကြမႈေတြကို ဖ်က္ဆီးဖို႕ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးေတြနဲ႕ ေစာင့္ ဆိုင္းေနၾကတဲ့ လူငယ္ေလးေတြႏွင့္ေပါ့။ ဒီအရြယ္ေတြဟာ horny puppies ေလးေတြ သူတို႕ ေတာင့္တတဲ့ အရာကိုျမင္တဲ့အခါ ေရွ႕ေျခႏွစ္ဖက္ မၾကာခဏေျမွာက္ေျမွာက္ျပတတ္သကဲ့သို႕ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕အတူ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပဲေလ… ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီမတိုင္ခင္ေလးေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလးၾကည္ႏူးခံစားခြင့္ရခ်င္ၾကသား။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ``ႏွစ္လိုဖြယ္အေကာင္းဆံုး Gay´´ ဆိုတာ ကုန္ဆံုးသက္တမ္းတံဆိပ္ကပ္ထားျပီးသား ပစၥည္းတစ္ခုနဲ႕အသြင္တူပါ တယ္။ အသက္ ၂၇ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ ေပါင္မုန္႕ေဟာင္းတစ္လုံးနဲ႕တူေနပါျပီ။ အနားသားေလးေတြက စျပီးမာလာ ျပီေပါ့ အသက္၄၀ မတိုင္ခင္အထိ ေျပာရရင္ အမႈိက္ေတာင္းထဲ လႊင့္ပစ္ခံရဖို႕ အသင့္အေနအထားေစာင့္ဆိုင္းေနရျပီေပါ့ေနာ္။ ဒါပါပဲ အသက္အရြယ္ရလာတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ေဂးအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အျမင္က။ 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အရာအားလံုးကို ျခံဳငံုျပီးေျပာရရင္ Gay/Bisexual men ေတြဟာ အိုပယ္၀ါဒီ သေဘာထားရွိၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ေျဖရွင္းခ်က္မရွိပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ႏြယ္မႈဟာ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ထား ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကလာႏိုင္သလား ျပီးေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေသာ ျငင္းပယ္ခံရမႈေတြအတြက္ အေရဘယ္လိုထူတာဆိုတာကလာႏိုင္ သလား မသိေသးပါဘူး။

(၅) ေငြေကာင္းေကာင္းမရွာႏိုင္ဘူး ၀င္ေငြမေကာင္းဘူးေပါ့ (You Don’t make enough Money)

Gay အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ၀ိုင္ေလးေသာက္ျပီး ညစာေကာင္းေကာင္းစားရဖို႕အေရးက အေရးပါပါတယ္။ အခန္းတစ္ခန္းမွာ အခန္းေဖာ္ သံုးေလးေယာက္ေလာက္နဲ႕စုျပီးေနကာ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာေလးတစ္လံုးနဲ႕ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ စာဖတ္သူ အေနနဲ႕ ေငြလံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိျခင္းရဲ႕ျပယုဂ္ျဖစ္ႏိုင္သလိုပဲ။ ျပီးေတာ့/သို႕မဟုတ္ ကားတစ္စင္းဟာ အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံု မႈတစ္ခုလုပ္ဖို႕ Gay တစ္ေယာက္ရဲ႕ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္စိတ္တစ္ခု မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူးေနာ္။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေလာက္ ထပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲပံုၾကီးသိပ္မခ်ဲ႕ပါဘူး…ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျပာေနတာက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပင္ကို စရိုက္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး အဲ့ဒီလူရဲ႕ အဆင့္အတန္း(ေနရာ)ႏွင့္ လက္၀ယ္ရွိပစၥည္းဥစၥာအေျခအေနကိုၾကည့္တတ္ သူမ်ား ရဲ႕သေဘာကိုေထာက္ျပလိုရင္းပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူေတြရဲ႕ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုနားလည္ေပးလို႕ရပါတယ္ သူတို႕bills ေတြကိုရွင္း ေပးႏိုင္တဲ့တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူနဲ႕သာ ေတြ႕ဆံုခ်င္တာ ျပီးေတာ့ မၾကာခဏျမိဳ႕ျပင္ခရီးတစ္ခုကိုသြားႏိုင္လာႏိုင္သူျဖစ္ရမွာ စသျဖင့္ေပါ့။

အေကာင္းဆံုးေသာအၾကံေပးခ်က္က ``သင့္ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနခိုင္မာေအာင္လုပ္ပါ´´ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ ခ်ိန္းဆို ေတြ႕ဆံုမႈဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကို မခ်ဲ႕ခ်င္ဘူးထားဦး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပိုပိုျပီးေကာင္းလာေအာင္ရယ္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့အေျခအေနေတြ တိုးတက္ဖို႕ရယ္ေတာ့အျမဲတေစ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္ေနာ္။

(၆) သိပ္မရွာျဖစ္ဘူး  (You are not looking)

ဒီတစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ရပ္တန္႕ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ႏြယ္မႈျပဳခ်င္ ပါတယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာျပၾကတဲ့ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက တကယ္တမ္းက် တစ္ေယာက္ေသာသူကို ေသခ်ာမရွာေဖြျဖစ္ၾက ပါဘူး။ ဆိုရိုး စကားေဟာင္းေလးတစ္ခုက ``တစ္ေယာက္ေယာက္ရွာေနတာကို တစ္ခါရပ္တန္႕လိုက္ရင္ သင္နဲ႕အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္သူ တစ္ေယာက္ကို ရွာေနဦးမွာပါပဲ´´ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလားလို႕။
ပစၥည္းတစ္ခုေရာင္းထြက္ဖို႕ဆိုရင္ အဲ့ဒီပစၥည္းကို မေၾကာ္ျငာပဲနဲ႕ေတာ့ ေရာင္းရမည္မဟုတ္။ ကိုယ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္လစ္လပ္ေနရာမ်ားစြာကိုရွာေဖြၾကည့္ျပီးမွ ကိုယ္နဲ႕အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္မယ့္အလုပ္ကိုေလွ်ာက္လို႕ ရမယ္ေလဆိုတာေလးက လည္းရွိေသးတယ္။ `အလုပ္တစ္ခုကိုတစ္ၾကိမ္ရပ္ၾကည့္ေနရင္း သင္အလုပ္ တစ္ခုကိုရွာေဖြလိမ့္မယ္´´လို႕ ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွမေျပာၾကပါဘူး။ 

တျခားတစ္ဖက္ကေျပာရရင္ လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ စာဖတ္သူေတြ႕တဲ့ အခါ သူတို႕က ``ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ relationship တစ္ခုမတည္ေဆာက္ခ်င္ေသးပါဘူးဗ်ာ´´လို႕ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕အမွန္တကယ္ဆိုလိုခ်င္တာက `ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားနဲ႕ relationship မတည္ေဆာက္ခ်င္ပါဘူး´´လို႕ေလ။ အဲဒါကို စာဖတ္သူအေနနဲ႕လက္ခံလိုက္ျပီး ကိုယ္နဲ႕ရည္မွန္းခ်က္လည္းတူ စိတ္ကူးလည္းတူတဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီေရြ႕ရမွာေပါ့ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။

(၇) မိန္းမဆန္လြန္းတယ္ သို႕မဟုတ္ ေယာက္်ားဆန္လြန္းတယ္ (You are Either Too Feminine or Too Masculine)

ဒီအေၾကာင္းအရာက နည္းနည္းေတာ့ နက္နဲပါတယ္ေျပာရရင္ေတာ့။ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူအမ်ိဳးသားမ်ားဟာ အရြယ္စံု ဆိုဒ္စံု ဂိုက္စံုနဲ႕ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ရသနဲ႕လာၾကပါတယ္။ ေယာက္်ားပီပီသသ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းအမ်ိဳးသားမ်ားက မိန္းမဆန္ေသာ ႏုႏြဲ႕သည့္အမ်ိဳးသားမ်ားကိုၾကိဳက္တယ္။ ေယာက္်ားပီသေတာင့္တင္းသူမ်ားက တျခားေယာက္်ားပီသေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖစ္သူမ်ား ကိုသာသေဘာက်တယ္။ တခ်ိဳ႕က ေယာက္်ားပီသ သန္မာသူျဖစ္ေပမယ့္ ေယာက္်ားဆန္တာေရာ မိန္းမဆန္တာေရာ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးေရာေန တာကို အဆင္ေျပပါတယ္တဲ့ အိပ္ယာေပၚမွ စိတ္လႈပ္ရွားဖို႕ကိစၥကို ေက်နပ္ေစတယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ထိုကိစၥကို တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသားမ်ား မွာ သိသာႏိုင္ပါတယ္။ 

ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ကိုယ့္အတြက္သီးသန္႕ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္နဲ႕ေတြ႕တယ္ဆိုဦး အျခားေသာ တစ္သီးပုဂၢလေတြနဲ႕ု ရမၼက္ အရသာခံဖို႕ကမ္းလွမ္းမႈေတြကရွိေနဦးမွာကို စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုကိုတည္ျမဲေစမယ့္ နည္းလမ္းသစ္ဆိုတာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မေျပာျပတတ္ပါဘူးေနာ္။ 

(၈) ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဖို႕ေတာ့မဟုတ္ဘူးေနာ္ (You are not In To Commitment)

ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးနည္းနည္းေတာ့ ၾကံဳဆုံဖူးပါတယ္။ လူႏွစ္ေယာက္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုၾကျပီးေနာက္ မၾကာခဏေမွ်ာ္လင့္ တတ္ပါေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို တည္ေဆာက္ခ်င္ပါသည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုရဲ႕အစပ်ိဳးပိုင္းကာလ ေတြမွာေတြ႕ရ တတ္မွာပါ။ ပထမဦးဆံုးေတြ႕ခဲ့တဲ့ေန႕ရက္ရဲ႕ ေနာက္တစ္ေန႕မနက္မွာ သူတို႕ဆီက စာဖတ္သူစီ ``မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ´´ဆိုတဲ့စာသား ကို ေန႕စဥ္လိုလို ပို႕လာႏိုင္ပါတယ္။ 

စာဖတ္သူအေနနဲ႕ သူတို႕အေၾကာင္း သူတို႕ကလည္း စာဖတ္သူအေၾကာင္း ေသခ်ာမေလ့လာမစူးစမ္းမိေသး ခင္မွာပဲ ႏွစ္ေယာက္သားရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဘယ္လိုအတူျဖတ္သန္းၾကမယ္ဆိုတာ အစီအစဥ္ေတြစတင္ခ်ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ ကိုယ့္လိုအင္ ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ တကယ့္ကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္မိေသာ ေနာက္ဆံုးေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဆံု ျပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ အလဟႆမျဖစ္ပါဘူး ရင္ခုန္မႈေတြျပင္းထန္တဲ့ကာလလို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံုမႈ အနည္းငယ္ျပဳလုပ္ေတြ႕ဆံုၾကျပီးေနာက္မွာေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သားအတူေနဖို႕ အိမ္ခန္းအသစ္တစ္ခုစီ ျပင္ဆင္ ထုပ္ပိုး မႈစတင္ေနျပီဆိုတာမ်ိဳးလည္း သူ႕ကို သိျမင္ခြင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေလးေတာ့ေပးသင့္ပါတယ္။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီလား၊ စိတ္ေျပာင္း သြားျပီလား အမွန္တကယ္ ႏွစ္သက္ရဲ႕လား…..လားေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို အရင္ျဖတ္သန္းသင့္ပါရဲ႕။ ေမတၱာနဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္ရမွာကို အမုန္းနဲ႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသလိုျဖစ္မည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုစီ ဦးတည္မသြားခ်င္ဘူးဆိုရင္ေပါ့။

(၉) အိပ္ယာေပၚမွာ Role ညွိမရဘူး (Your sexual role is Too Incompatible)

တကယ့္ကို အဖက္ဖက္က မိမိအတြက္ျပည့္စံုပါတယ္ဆိုတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ေတြ႕ဆံုမိၾကရမွာ တစ္ေယာက္ကလည္း Top တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး တျခားသူကလည္း တကယ့္ Top တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းေလာက္ ဆိုး၀ါးတဲ့ကိစၥမရွိဘူးထင္တယ္ေနာ္။ အလားတူပါပဲ Bottom စင္စစ္တစ္ေယာက္က အျခားေသာ Bottom အစစ္တစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဆံုမိရတာမ်ိဳးလိုေကာပဲ။ ျပီးေတာ့ Versatile လူေတြအေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ Versatile မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံုရျခင္းကို အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕ ပ်င္းသြားတတ္ၾကပါတယ္။  

Oral သက္သက္သမားေတြ Fetish သမားေတြ စသျဖင့္ စိတ္ခံစားခ်က္အလိုက္ရွိၾကတဲ့လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားထဲကအခ်ိဳ႕ကေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနအထားေတြက သိပ္အေရးမပါပါဘူးလို႕ေျပာၾကပါတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာထဲက ေျပာစကားေတြအရေတာ့ အေရးပါတယ္လို႕ေျပာေနပါရဲ႕။ Relationship တစ္ခုတည္ေဆာက္ထားတဲ့လူႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ လိင္ကိစၥမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈမရဘူးဆိုရင္ မၾကာခဏဆိုသလို လမ္းလႊဲေတြကို စေလွ်ာက္ေတာ့မွာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေျပာရရင္ အျခားေသာလူမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ရမၼက္ အရသာခံႏိုင္စြမ္းအခြင့္အလမ္းရွိေနျခင္းကို စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မထိန္းႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ရွာေဖြေနဆဲ ကိုယ့္အတြက္သီးျခား ဆံုဖက္မႈတစ္ခုအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႕ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ကသိပ္မရွိပါဘူးလို႕ေနာ္။

(၁၀) အခ်ိန္ကိုက္မဟုတ္ဘူးဗ်ာ (You Just have Really Bad Timing)

ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသမွ် အခုအခ်ိန္ထိ တစ္ကိုယ္ေရျဖစ္ေနဆဲဆိုတဲ့ အဓိကအခ်က္က အခုေျပာမယ့္အရာပါ။ တကယ္ကိုမိုက္တယ္ ျပည့္စံုတယ္ဆိုတဲ့လူကို အခ်ိန္မွား ေနရာမွားမွာေတြ႕ေတြ႕ေနရျခင္းေလ။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ေတြ႕ဆံုဖို႕ခ်ိန္းျပီးစဥ္မွာ အဆိုပါလူကိုေတြ႕ျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သူက တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ Relationship တစ္ခုရွိ ေနျခင္း၊ Relationship မရွိဘူးထားဦး သူ႕ Ex ေပၚခံစားခ်က္ေတြရွိေနဆဲ မေမ့ႏိုင္ဆဲကာလျဖစ္ေနျခင္း၊ အလုပ္ကိုပဲ ေက်ာင္းကိစၥကိုပဲ အာရံုစိုက္မယ္ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံုမႈေတြအားလံုးကိုျဖတ္ေတာက္ထားတယ္ဆိုတဲ့ကာလမွာ ကိုယ္နဲ႕သြားဆံုျခင္း၊ တကယ့္ကို Perfect guy ပါပဲ ကိုယ့္အတြက္လူမွန္တစ္ေယာက္ဆိုေပမဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕အျခားဖက္ျခမ္းကိုေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး…ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ အခ်ိန္ကိုက္မႈေတြပါပဲ။ 

အင္း….ကၽြန္ေတာ္ရရွိခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ်စိတ္ဆႏၵေတြကို နည္းနည္းေလွ်ာ့ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏိုင္သမွ် သူလည္းကိုယ့္ကိုစိတ္၀င္စား သူ႕ကိုလည္းကိုယ္စိတ္၀င္စားဆိုတဲ့လူမ်ားစြာနဲ႕ေတြ႕ႏိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားေနမိ ေရာ (ပိပိရိရိေပါ့)။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နယ္ပယ္က်ယ္လာမယ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာမယ္ေလ။ ဒါက အနာဂတ္မွာ တကယ့္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္လူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ေတြ႕ဆံုဖို႕အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုဖန္တီးေနျခင္းပဲဗ်ာ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္။

လူဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္း မေနႏိုင္တဲ့သတၱ၀ါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္တည္းေနရတာကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းတာပါပဲ။ တစ္ေယာက္တည္းမေနႏိုင္ၾကတဲ့အခိုက္အတန္႕ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ တစ္ပါးသူနဲ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုပါက သူ႕အေၾကာင္းကိုယ္သိ ကိုယ့္အေၾကာင္းလည္းသူသိ နားလည္မႈအျပန္အလွန္ေပးျပီးျပီဆိုတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရညမ်ား ဟာ အထီးက်န္ေတာ့မည္လို႕မထင္မိေတာ့ပါ ခင္ဗ်ား။
Alex Aung (17 May 2014)

Ref: Top 10 Reasons that you are still a SINGLE GAY MAN by David Clark (Dr)