Saturday, July 29, 2017

အေၾကာင္းမဲ့ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္း


နာက်င္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကိုရွာေဖြျခင္း 

        အေၾကာင္းမဲ့ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္းဟာ ေရာဂါအမည္တပ္ဖို႔ရာအလြန္ခက္ခဲၿပီး နာက်င္ျခင္းဟာဆက္တိုက္ျဖစ္ေနႏုိင္သလို၊ သက္သာသြားလိုက္နာလိုက္လည္းျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုသမႈမခံယူမီ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း၊ တင္ပဆံု (သို႔) ေက်ာ႐ိုးမအတြင္းရွိ အာ႐ံုေၾကာမႀကီးမွာျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြဟာလည္း အဲဒီေနရာနားတဝိုက္မွာပဲ နာက်င္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေဝွးေစ့နာက်င္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 

1. လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္း (သုိ႔) ပိုးဝင္ျခင္း

2. ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

3. ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ နာက်င္ျခင္း

4. ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

          ပထမဆံုးကုထံုးအေနနဲ႔ ေ၀ွးေစ့နာက်င္ပါက အျပည့္အ၀အနားယူသင့္ၿပီး ေရာင္ရမ္းမႈကိုသက္သာေစႏုိင္တဲ့ေဆးမ်ား (ဥပမာ - ibuprofen) တို႔ကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္သင့္ပါတယ္။

          အကယ္၍နာက်င္ျခင္းဟာ တင္ပဆံုၾကမ္းခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါက ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္က ေရာဂါပိုးရွိ/မရွိကုိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ လိုအပ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          အေၾကာင္းမဲ့ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရန္မွာ ကပ္ပယ္အိတ္တြင္နာက်င္ျခင္းကို သံုးလထက္ပို၍အဆက္မျပတ္ ခံစားေနရၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာေသာအေျခအေနကိုဆိုလိုပါတယ္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

        ေရာဂါရွာေဖြရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (ဆီးနမူနာ၌ ပိုးေမြးျခင္း၊ တစ္ကုိယ္လံုးကိုစမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဝွးေစ့ကိုတယ္လီဗီးရွင္းဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း) မ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္း (ဥပမာ - ေဝွးေစ့ကင္ဆာ) ဟုတ္/မဟုတ္ကို စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

          ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုမျပဳလုပ္မီ အေၾကာင္းအရင္းမရွိဘဲ ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္းဟုတ္/မဟုတ္ တိတိက်က်ေျပာႏုိင္တဲ့ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရန္လည္း ဆရာဝန္မွအၾကံေပးပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာထဲသို႔ ထံုေဆးထုိးလိုက္ပါက နာက်င္ျခင္းသက္သာသြားသည္ဆုိပါက အေၾကာထဲမွာရွိတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမ်ားေၾကာင့္ဟုသိႏုိင္ၿပီး ေရရွည္အဆင္ေျပႏုိင္ရန္ ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုခံယူသင့္ပါတယ္။

          Dr.Shoskes က ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္ေတြက မွန္ကန္တဲ့အခ်က္ေပးစနစ္ကိုေပးပို႔သလို မွားယြင္းတဲ့အခ်က္ေပးစနစ္ေတြကိုလည္း ေပးပို႔ေနတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

          အေၾကာကိုထံုေစေပမယ့္လည္း နာက်င္ျခင္းေဝဒနာက မသက္သာဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ နာက်င္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ထံသုိ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

အေၾကာထဲမွာရွိတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္မ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ပါသနည္း 

        အေသးစားခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဝွးေစ့အထက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ဝမ္းဗိုက္ကိုဓားျမင့္အနည္းငယ္ခြဲ၍ အေၾကာကိုျမင္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးအာ႐ံုေၾကာမွ်င္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသြးေၾကာ၊ ျပန္ရည္ေၾကာမ်ားမထိခုိက္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳရပါမယ္။

          Dr.Shoskes ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎ခြဲစိတ္မႈမွာ 45-90 မိနစ္ထက္ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 65-80 ထိရွိသည့္အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလည္းမရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အျခားခြဲစိတ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေဝွးေစ့ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဝွးေစ့ပတ္လည္တြင္ ေရမ်ားစုပံုလာျခင္း စတဲ့အႏၲရာယ္ေတြကေတာ့ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

          ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္ေတြဟာ အလြန္ေသးငယ္တာေၾကာင့္ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းေတြကလြဲလို႔ က်န္တဲ့အာ႐ံုေၾကာအားလံုးကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္ဟု သိရပါတယ္။ အကယ္၍ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးသည့္တုိင္ နာက်င္ျခင္းကိုဆက္လက္ခံစားေနရပါက နာက်င္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုခံယူသင့္ပါတယ္။

Dr. Moe Thauk Pan 
Credit:  www.drmyanmar.com 

Sunday, July 9, 2017

လူပ်ိဳ႕အေမ


ေဒၚတင္မမႀကီးအဖို႔ ထုရသည့္ ရင္ဘတ္သည္ သူမ၏ ရင္ဘတ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အသံထြက္႐ုံ ခပ္သာသာေလး ထုလိုက္ရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ စိတ္ထဲတြင္ ရွိေနသည့္ ကလိတိတိမ်ားသည္ မေက်မခ်မ္းႏုိင္ဘဲ “ဘယ္ႏွယ့္ေတာ္ … ေျပာစရာလား။ တန္မွန္းမသိ၊ မတန္မွန္း မသိ’ ဟု ဆက္ၿပီး ေရရြတ္မိ၏။

ထိုသို႔ စဥ္းစားရင္းပင္ ၿငိမ္းလုလု မာနမီးေတာက္သည္ “ငါ့သား” ဆိုသည့္ ဘဝင္ေလဟပ္ကာ ခ်က္ခ်င္းပင္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ႀကီးထြား ျပန္ေလရာ ပါးစပ္ကို ေစ့ေစ့ ပိတ္မထားႏုိင္ေတာ့ဘဲ “အံ့ႀကီးကို ၾသပါရဲ႕ ေတာ္” ဟု အာလုတ္သံႀကီးႏွင့္ ဟစ္မိ၏။ “သူ႔သမီး အသားမည္းမ ကိုမ်ား ငါ့သား အေကာင္းစားနဲ႔ ေပးစားခ်င္ရေသး သတဲ့” ဟု မေက်လည္စြာ ပြစိပြစိရြတ္ရင္း သက္ျပင္းေမာကို ရွဴးခနဲျမည္ေအာင္ မႈတ္လိုက္သည္။

‘သမီးက ႐ူပေဗဒနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတာေလ၊ သူက ဘြဲ႕ရေတာ့ ေက်ာင္း ဆရာမ လုပ္ခ်င္တာ။ အဲဒါကို ကိုယ္ေတြက “ေတာ္ပါ သမီးရယ္၊ ကိုယ္က ပညာတတ္ၿပီပဲ။ လစာေလး တစ္ပဲေျခာက္ျပားနဲ႔ အစိုးရလခစားလည္း လုပ္ခ်င္မေနပါနဲ႔။ ကိုယ့္အေဖရဲ႕ ကုမၸဏီမွာပဲ အလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္လုပ္ပါ’ တားရတယ္။ အခုေတာ့ သူက အေဖအားကိုးရတဲ့ မန္ေနဂ်ာႀကီး ျဖစ္ေနၿပီေလ။

ဒါေတာင္မွ ဒီၾကားထဲ စီမံခန႔္ခြဲမႈ သင္တန္းဆိုလား ႏုိင္ငံျခားကေန ဘြဲ႕တစ္ခု ထပ္ယူလိုက္ေသးတယ္” သမီးအေၾကာင္း ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ ေၾကာ္ျငာထိုး သြားသည့္ ေဒၚစိန္ေရႊျမ၏ စကားသံကို ျပန္ၾကားမိလွ်င္ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ “ဟင့္”ခနဲ မဲ့၏။ ၿပီးလွ်င္ “လစာေလး တစ္ပဲေျခာက္ျပား အစိုးရလခစားလည္း လုပ္ခ်င္ မေနပါနဲ႔တဲ့။

အဲဒီတုန္းကမ်ား သူ႔သမီး အဲဒီ ေက်ာင္းဆရာမအလုပ္ ရခ်င္လို႔ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနတာ မွတ္မိေသးတယ္။ သူ႔သမီးကေရာ နာမည္ကသာ စိန္နီလာ၊ လူက ညံ့လိုက္တာမွ ခ်ာတူးကို လန္လို႔။ ေျဖတဲ့ စာေမးပြဲတိုင္း က်။ ေနာက္ဆုံး ေစလိုရာေစ ေလွ်ာက္တာေတာင္ ဘယ္မွာ ေအာင္လို႔လဲ။ ဒါနဲ႔ပဲ စာေမးပြဲေျဖစရာ မလိုတဲ့ သူ႔အေဖရဲ႕ အလုပ္ထဲကိုပဲ ဝင္လိုက္ရတာကိုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ႂကြားခ်င္ေသးတယ္ ဒင္း (သင္း) က။

ၿပီးေတာ့ ေျပာေသးရဲ႕ ကုမၸဏီတဲ့။ အေဖက ဥကၠ႒၊ သမီးက မန္ေနဂ်ာ၊ အေမက စာရင္းကိုင္၊ သားက ျပာတာ။ လက္ခ်ိဳးေရလို႔မွ လူက လက္တစ္ဖက္ မျပည့္တဲ့ဟာမ်ား ကုမၸဏီတဲ့။ ဘာတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္က စိန္ ေရခ်ိဳေရငန္ထြက္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္တဲ့။ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္သည္က ငါးပိငါးေျခာက္သည္ေပါ့ေအ။ အလကား ႂကြားလုံးေတြ” ဟု စိတ္ထဲမွ ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ ဆက္ေတြးသည္။

ထိုသို႔ေတြးရင္း မ်က္စိေရွ႕မွ ေဒၚစိန္ေရႊၿမ ေပးသြားသည့္ ငါးပိႏွင့္ ငါးေျခာက္ လက္ေဆာင္ထုပ္ကို မ်က္စိေရာက္ လွ်င္မူ “ဟင္း” ခနဲ သက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခု ခ်၏။ ၿပီးလွ်င္ “အမယ္ေလး … သားကိုေတာ့ ငါးပိ ေလးငါးဆယ္သား ေလာက္နဲ႔ေတာ့ မလဲႏုိင္ပါဘူး” ဟု မဲ့မဲ့ရြဲ႕ရြဲ႕ သာသာထိုးထိုး ဆက္ေတြး၏။ ယင္းမွ သားျဖစ္သူအေၾကာင္း ကို အမွ်င္တတန္းတန္း ဆက္ေတြးျပန္သည္။

ေဒၚတင္မမႀကီး၏ သားသည္ အရပ္မနိမ့္မျမင့္ ပိန္ပိန္ပါးပါး ျဖစ္သည္။ အသားညိဳစိမ့္စိမ့္တြင္ အ႐ုိးအဆစ္ ေျပျပစ္ေလရာ ၾကည့္ေပ်ာ္သူ ျဖစ္၏။ အျပစ္ ေျပာစရာဆို၍ ႏွာေခါင္းေလးနည္းနည္းႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္သာ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ေဒၚတင္မမႀကီး၏ စိတ္ထဲတြင္ကား ထိုႏွာေခါင္းကို အျပစ္ဆိုစရာဟု မထင္။

အေမပီပီ ယင္းေၾကာင့္ပင္ သူ႔သားသည္ ပို၍ ခံ့ထည္ေနသည္ဟု စိတ္တြင္ ေတြး၏။ ထို႔ျပင္ သူမ၏ သားသည္ မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပုံ ေမာ္ဒယ္လ္အျဖစ္ သုံး, ေလးႀကိမ္မွ် ပါဖူးသည့္ အျဖစ္ကလည္း ေဒၚတင္မမႀကီးအား ပို၍ ေသြးနားထင္ ေရာက္ေစ၏။ ၿပီးလွ်င္ သူမ၏ သားသည္ လူအမ်ား၏ အလယ္တြင္ အဖိုးတန္ မ်က္ႏွာပြင့္လွသည့္ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေနေသးသည္ပဲ။

“သားက ဆရာဝန္ ေမာ္ဒယ္လ္ေလ … အဟင္းဟင္း” ဟု တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမ်ား ေျပာလိုက္ရလွ်င္ ပါးစပ္ထဲ ဘယ္ေလာက္ ေစးေစးပိုင္ပိုင္ ရွိလိုက္သလဲ။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ဒီထက္ မ်က္ႏွာပြင့္တာ ဘာရွိႏုိင္ေသးတုံး။ စဥ္းစားရင္းပင္ “ေခတ္ႀကီးကိုက” ဟူေသာ အေတြးသည္ ေဒၚတင္မမ ႀကီး၏ စိတ္ထဲ ဆက္ဝင္လာျပန္သည္။“အင္း ခက္တယ္… ခက္တယ္၊ ေခတ္ႀကီးကိုက ခက္တယ္။ ဘာတဲ့ ‘လူပ်ိဳ႕ အေမ ဆန္တစ္အိတ္နဲ႔ ေတာင္ထိပ္မွာပုန္း’ ဆိုတာ တကယ္ပါပဲ။ အင္း … ဒီေခတ္မွ ဒီေခတ္”

ေနာက္ဆုံး ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ သူမ၏ အညာ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ႏွင့္ တူလွသည့္ ကိုယ္ခႏၶာႀကီးကို ဆက္တီခုံေပၚ ေျခပစ္လက္ပစ္ တင္လိုက္ရင္း “ဒီေခတ္ႀကီးမွာ သားလူပ်ိဳ အေကာင္းစားနဲ႔ အေမလုပ္ရတာလည္း မလြယ္ဘူးေတာ္ေရ့” ဟု တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုပဲ ညည္းသလိုလို၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပဲ ညည္းသလိုလို ခပ္ႂကြားႂကြားေလး ဆိုလိုက္ရမွ ရင္ထဲတြင္ ေခ်ာင္၏။

x x x

သား ျပန္လာမည္ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ မနက္ခင္းတစ္ခုလုံး ဗ်ာေတာက္ ေနသည္။ ျခံေထာင့္ကို ေရာက္၏။ “ဒီအမွိုက္ေတြ ရွင္းပါဟဲ့” ေအာ္၏။ သစ္ပင္ေအာက္ကို ေရာက္၏။ “ဟို အကိုင္းကို ခုတ္ပစ္လိုက္စမ္း” ဟု ဟစ္၏။ အိမ္၏ ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ရပ္မိ၏။ “ပန္းအိုးထိုးထားတာကိုက ပုံမက်ဘူး” ဟု ဆူ၏။

သားအိပ္မည့္ အခန္းထဲ ဝင္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ကား ေဒၚတင္မမႀကီး၏ ျမည္တြန္ ေတာက္တီးသံမ်ားသည္ မရပ္ေတာ့။ တစ္အိမ္လုံး လွည့္ပတ္ၾကည့္ၿပီး လွ်င္ကား ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ “သူမ၏ သား ခဏမွ် အလည္ျပန္လာမည့္အေၾကာင္း” ကို ၿမိဳ႕ပတ္ကာ ေမာင္းထု၏။ “သားက အိမ္ျပန္မလာတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ အမယ္ေလး … မအားဘူး။ သူတို႔ ဆရာဝန္ ဆိုတာေတြက ႐ုံးပိတ္ရက္မရွိ၊ သၾကၤန္ မရွိ၊ အခါမရွိ၊ ဥပုသ္သီတင္း မရွိရယ္။

သူ ဝါသနာပါတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္အလုပ္ေတာင္ ဆက္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့တာသာ ၾကည့္ေတာ့” ဟူေသာ စကားကို က်ယ္ေလာင္က်ယ္ေလာင္ ဆိုရင္း တဟင္းဟင္း မွ်င္းရယ္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ သား၏ ေတာ္ပုံ၊ ထက္ျမက္ပုံ၊ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာပုံတို႔ကို စကားဆက္သည္။ သားအေၾကာင္း အေကာင္းဋီကာ ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ အႂကြားသန္ေလျခင္း မျဖစ္ေစရန္ အဆုံးသတ္တြင္မွ ဟို ငယ္ငယ္ ကေလးဘဝက ဆိုးပုံ၊ ေတပုံ၊ ေပပုံမ်ားျဖင့္ သူမ၏စကားကို အဆုံးသတ္သည္။

“ေကာင္မေလးကိုက ပါးစပ္ရဲလြန္းတယ္။ ပုံစံကလည္း ပ်ံတံတံ နန႔္တန႔္တန႔္ မေျပာလိုက္ခ်င္ဘူး”ၿမိဳ႕ပတ္ၿပီး ႏွစ္နာရီခန႔္ၾကာလွ်င္ ေဒၚကင္မမႀကီးသည္ ပြစိပြစိျဖင့္ အိမ္ျပန္ေရာက္လာသည္။ အေၾကာင္းကား လမ္း၌ ေတြ႕ေသာ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္မွ “ေယာကၡမႀကီး …. ကိုကို အိမ္ျပန္လာမယ္ဆို” ဟု ေအာ္ဟစ္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္ဂါရဝ ျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

“ဘယ္ႏွယ့္ေတာ္ … သူ မရွက္ေပမဲ့ ငါက ရွက္တယ္ မိန္းမတဲ့ … ဘယ္မွာလဲ ဣေျႏၵ၊ ဘယ္မွာလဲ သိကၡာ။ ေခတ္ႀကီးက ကေျပာင္းတိ ကေျပာင္းျပန္။ က်ဳပ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကမ်ား မိန္းမႀကိဳက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လိုက္တာ၊ ေယာက္်ားႀကိဳက္ေတာ့ စိုက္စိုက္လာတဲ့။ အခုေတာ့ မဟုတ္ေပါင္”ဟု အိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ လုပ္၏။

သား၏အေဖ၊ လင္ျဖစ္သူမွ “ဟ … ဘာျဖစ္ေသးတုံး၊ ကိုယ္က သားရွင္ပဲ။ ဟုတ္တယ္ သမီးေရလို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ေပါ့၊ မနာပါဘူး” ဟု ေျပာခါမွ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ပိုဆိုးကာ “အမယ္ေလးေတာ္” ဟု ထဟစ္ျပန္သည္။“နာတယ္ေတာ္ေရ့၊ ကိုယ့္ဘက္က သားရွင္ဆိုေပမဲ့လည္း နာတာေတြ ရွိတယ္။ မိန္းကေလး အပ်ိဳျဖစ္တိုင္း သေဘာတူစရာ မဟုတ္ဘူး။

႐ုပ္ရည္႐ူပကာ၊ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ ၿပီးေတာ့ မိဘမ်ိဳး႐ုိး၊ စာရိတၱ အကုန္ၾကည့္ရမယ္ ေတာ္ေရ့ ။ ကိုယ့္သားက အေကာင္းစား၊ ဆရာဝန္ေတာ့။ ဘယ့္ႏွယ္ ေတြ႕သမွ် မိန္းကေလး ေခၽြးမေခၚရေအာင္ ကိုယ့္သားက အေလနေတာ မဟုတ္ဘူး” စကားကို အဆက္မျပတ္ ဆို၏။ ခဏမွ်ၾကာလွ်င္ အခဲမေက် ေသးဟန္ျဖင့္ “အခုမွ သားက ႏွစ္ဆယ့္ခြန္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ ငယ္ငယ္ေလး ရွိေသးတာ။

အားလုံး ျပည့္စုံေနတဲ့ မိန္းကေလးဆိုရင္ေတာင္ မေပးစားႏုိင္ေသးဘူး။ အို ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ရွင္၊ အခုေနကေတာ့ သိၾကားမင္းရဲ႕ သမီးဆိုရင္ေတာင္ မေပးစားႏုိင္ေသးဘူး” ဟု စကားဆက္၏။ ေျပာရင္း ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ငါ့စကားမ်ား လြန္ကုန္ၿပီလားဟု ေတြးမိၿပီး လင္အား မသိမသာ ေခ်ာင္းၾကည့္၏။ လင္ျဖစ္သူ၏ မ်က္ႏွာ ျပံဳးရိပ္ရိပ္ ရွိေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ စိတ္ထဲမလုံဘဲ “ဘာတုံး ေတာ္က” ဟု ရန္လုပ္ လိုက္ေသးသည္။

x x x

ရထားေပၚမွ ဆင္းလာေသာ သားကို ျမင္ျမင္ခ်င္း ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ “အမယ္ေလး … သားက ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေခ်ာလာေသးတယ္” ဟု ဆီးႀကိဳသည္။ “အေမျဖင့္ ပင္ပန္းတာနဲ႔ ပိန္သြား မည္းသြားၿပီလားလို႔ စိုးရိမ္ေနတာ” ဟုလည္း ခပ္ပိုပို ဆို၏။ ထို႔ေနာက္ သား၏ ေဘးတြင္ ျပံဳးတုံ႔တုံ႔ ရပ္ေနသည့္ လူငယ္အား သတိထားမိၿပီး “အို … သားရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းလား၊ သားကလည္း အေခ်ာေလးပဲ” ဟု လက္ကို ဆြဲယမ္းကာ ဟန္မူပိုပို ႏႈတ္ဆက္ျပန္၏။

ထို႔ေနာက္ အိမ္တြင္ သားႀကိဳက္ေသာ ငါးဆုပ္ဟင္းမ်ား ခ်က္ထားေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဝက္သားႏွင့္ မွ်စ္ခ်ဥ္ေရာၿပီး ခ်က္ရန္ စီမံထားေၾကာင္း၊ သားေမြးထားသည့္ ေခြးသည္ မၾကာေသးခင္ကပင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိရစၧာန္ဆရာဝန္ထံ ႏွစ္ေခါက္သြားျပရၿပီး ပိုက္ဆံတစ္ေသာင္းခြဲ ကုန္သြားေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ သားရွိစဥ္က စိုက္ထားေသာ ႏွင္းဆီခင္းသည္ ယခု ပြင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္က ထိုႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို ေဖာက္သည္ေပးရာ ေငြငါးေထာင္ေက်ာ္ ရေၾကာင္း ေထြလီကာလီ ဇာတ္စုံခင္း၏။ ေျပာရင္း ေဒၚတင္မမႀကီး၏ စကားမ်ားသည္ သူမအား ေယာကၡမႀကီးဟု ေခၚလိုက္ေသာ မိန္းကေလး အေၾကာင္းကို ေရာက္သြား၏။

“ေခတ္ႀကီးကိုက ေၾကာက္စရာခ်ည္း။ အေမ့ကိုမ်ား သူက ေယာကၡမႀကီးတဲ့၊ သူမို႔လို႔ မရွက္မေၾကာက္။ ဟိုတုန္းက ေျပာၾကတဲ့ ‘လူပ်ိဳ႕ အေမ ဆန္တစ္အိတ္နဲ႔ ေတာင္ထိပ္မွာ ပုန္း’ ဆိုတာ ဒီေခတ္ႀကီးမွ ဒီေခတ္ႀကီး။ အမယ္ေလး အခုၾကံဳတုန္း သားႏွစ္ေယာက္စလုံးကို မွာလိုက္ခ်င္ရဲ႕။ ရည္းစားလည္း မရွာၾကနဲ႔ဦး၊ ခ်စ္သူလည္း မထားၾကနဲ႔ဦး၊ ေနာက္ ကိုယ္က အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ျဖစ္ၿပီဆိုမွ အဲဒီကိစၥေတြကို စဥ္းစား”

စုံစီနဖာ စကားမ်ားကို ေျပာရင္း ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ေနာက္နားက်က်မွ လိုက္လာေသာ သားႏွစ္ေယာက္အား “ေျပာသာ ေျပာေနရတာ အခုေတာင္ ရည္းစား ရွိေနၾကၿပီလား မသိဘူး” ဟု စကားႏႈိက္ေသးသည္။ သားႏွစ္ေယာက္က တစ္ဦးကို တစ္ဦး ျပံဳးၾကည့္ၿပီး “မရွိေသးပါဘူး” ဟု အာမဘေႏၲ ခံသည့္တိုင္ မိန္းမ မေကာင္းေၾကာင္းကို မန္လည္ဆရာေတာ္ ရႈံးေလာက္ေအာင္ပင္ ဋီကာဖြဲ႕လိုက္ေသး၏။

သူမ၏သား ျပန္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ အိမ္လည္ၿပီး အတင္းမတုတ္ႏုိင္ရွာ။ အေၾကာင္းကား သူမ၏ သားအေကာင္းစားအား ကင္းေစာင့္တာဝန္ က်ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အခါတိုင္းတြင္ အျမဲလိုလို ျပံဳးခ်ိဳရယ္ေမာေနေသာ ေဒၚတင္မမႀကီး၏ မ်က္ႏွာသည္ သား၏ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေယာက္ လာလွ်င္မူ အလိုလိုပင္ တင္းကာ သြားသည္။

ထို႔ေနာက္ အသံမာမာျဖင့္ “သားေရ ဧည့္သည္” ဟု ေခၚေပး၏ ။ ၿပီးလွ်င္ ထိုမိန္းကေလး မျပန္မခ်င္း ဟိုဟာလုပ္သလိုလို ဒီဟာလုပ္သလိုလို အနားတြင္ ရစ္သီရစ္သီ လုပ္၏။ ထိုမိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္း အိမ္ျပန္သြားခ်ိန္တြင္ကား “အဲဒီေကာင္မေလးက …” အစခ်ီကာ ဘယ္တုန္းက ရည္းစားထားဖူး၊ ၾကက္ဥပင္ မျပဳတ္တတ္၊ င႐ုတ္သီးပင္ မေထာင္းတတ္ စသည္ျဖင့္ ထိုမိန္းကေလး၏ မေကာင္းကြက္ အဖုံဖုံကို ဇာတ္စုံခင္း၏။

ေနာက္ဆုံး ေယာက္်ားျဖစ္သူမွ “ေတာ္ပါေတာ့ မိန္းမရယ္၊ မင္းမလည္း အပ်ိဳ အတင္းေပါင္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု တားရသည္။ ထိုအခါတြင္လည္း ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္မခံ။ “အို … ကိုယ္က သားရွင္ဆိုေတာ့ ဘယ္မိန္းကေလးက ဘယ္လိုဆိုတာ ေလ့လာထားရတယ္ ေတာ္ေရ၊ စပ္စုခ်င္လြန္းလို႔ မဟုတ္ဘူး။ သိတယ္ မဟုတ္လား။ တခ်ိဳ႕က မ်က္ႏွာမွာ ေပါင္ဒါအေဖြးသားနဲ႔ ေပါင္မွာ ေသးစီးေၾကာင္းနဲ႔ ဆိုတာ” ဟု ကက္ကက္လန္ အေၾကာင္းျပန္သည္။

တစ္ရက္သားတြင္မူ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ အိမ္တြင္ အၿမိဳ႕င့္သား ထိုင္ေနရင္းပင္ ေဒါသပုန္ ထရေသး၏။ အေၾကာင္းကား ၿမိဳ႕၏ အပ်ိဳ႕ေဂဇက္ သတင္းစာတြင္ သူမအား အာသာဝတီ ႏြယ္နီနတ္ပန္းအား ေစာင့္ ၾကပ္သည့္ ဘီလူးမႀကီးအျဖစ္ ရယ္ပြဲဖြဲ႕ေနၾကေၾကာင္း တစ္ဆင့္စကား ၾကားလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ထို႔ ေနာက္တြင္ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ပို၍ မ်က္ႏွာေၾကာ တင္းလာ၏ ။ ရံဖန္ရံခါ မိန္းကေလး အသံႏွင့္ ဖုန္းဝင္လာလွ်င္ ဘာဘာညာညာ ေမးမေနဘဲ “မရွိဘူးေဟ့” ဟု ေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီး ေျဖၿပီး “ေဂါက္”ခနဲေနေအာင္ပင္ ဖုန္းကို ခ်၏။ ၿပီးလွ်င္ “ေကာင္မေလးေတြက ကဲကိုကဲ လြန္းတယ္” ဟု ဆက္ေရရြတ္၏။

(၄) မနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ သားက အိမ္သားမ်ားကို မျပန္ခင္ ငါးေပါင္း လုပ္ေကၽြးမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အဆာပလာမ်ား ဝယ္ၿပီး ျပန္လာ၏။ လမ္း၌ ထုံးစံအတိုင္း “သားျပန္လာသျဖင့္ အိမ္ပင္ မလည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္ ေကာင္မေလးမ်ားကလည္း ကဲလြန္းေၾကာင္း” ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာ၏။

ဤတြင္ ေဒၚတင္မမႀကီးအား အေတာ္ ျမင္ျပင္း ကတ္ေနဟန္တူသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ “အန္တီေရ ေဒါင္းမ်ား က,တာ ျမင္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား၊ အေရွ႕ဘက္က ၾကည့္ရင္ သိပ္လွတာ။ အဲ အေနာက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို က်က္သေရ မရွိတာ” ဟု ေျပာလက္စ, စကားႏွင့္ မဆီမဆိုင္ ေျပာ၏။ ဘာဆိုလိုသည္ကို ႐ုတ္တရက္ စဥ္းစားမရသျဖင့္ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ဘာမွ် ျပန္မေျပာလိုက္ႏုိင္။

အိမ္အျပန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထိုစကားကို တအုံေႏြးေႏြး ေတြးကာ “ဒီေကာင္မေလး ဘာေျပာခ်င္တာလဲ” ဟု ႀကိတ္မႏုိင္ခဲမရ ျဖစ္ရ၏။ တစိမ့္စိမ့္ေတြးရင္း အိမ္နားသို႔ေရာက္မွ “ဘုရားေရ၊ ငါ့သားမွာ ရည္းစားရွိေနၿပီလို႔ ဆိုခ်င္တာလား” ဟု စဥ္းစားမိသည္။ “ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ အန္တီကသာ တိုေနတာ အန္တီ့သားမွာ ရည္းစားနဲ႔လို႔ ေျပာခ်င္ပုံပဲ” ဟု ဆက္ေတြးမိလွ်င္ ေဒၚတင္မမႀကီး၏ ရင္သည္ တဒိန္းဒိန္း ခုန္လာေလ၏ ။

အိမ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သားႏွင့္ သား၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ႏွင္းဆီပန္းခင္းအလယ္တြင္ ေရပုံးကိုယ္စီ ကိုင္လ်က္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ရယ္ေနၾကသည္ကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ျမင္လိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ သူမအနား ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ျပံဳးစိစိ မ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ ဘာအေၾကာင္းမွ် ေျပာမေနၾကသလို လူခ်င္း ခြာသြားၾကသည္ကိုလည္း သတိထားမိ၏။

ေဒၚတင္မမႀကီး၏ စိတ္ထဲမွ “ေသခ်ာပါၿပီ၊ ဒါ သူတို႔ရည္းစားေတြအေၾကာင္း ေျပာေနတာပဲ ေနမွာ၊ သားမွာ ရည္းစားရွိေနပါၿပီ” ဟု ပိုထင္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “ကဲ သားတို႔ မီးဖိုထဲမွာ ႀကိဳက္သလို ခ်က္ၾက၊ အေမေတာ့ ေမာတာနဲ႔ အိမ္ေရွ႕မွာ နားလိုက္ဦးမယ္” ဟု ပ,ထုတ္ကာ အားလုံးအလစ္တြင္ သားမ်ားေနသည့္ အခန္းအတြင္း ဝင္ကာ ေမႊေလ၏။

ဤသို႔ျဖင့္ ဆယ္မိနစ္ေက်ာ္ၾကာလွ်င္ ေဒၚတင္မမႀကီး၏ လက္ထဲတြင္ မသကၤာစရာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ဆုပ္မိေလ၏။ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္သည္ ပုံစံတူ၊ အေရာင္တူျဖစ္ၿပီး မတူသည္ကား အထဲမွ လက္ေရး ျဖစ္သည္။၊ ေဒၚတင္မမႀကီး တစ္အုပ္ကို ဖ်တ္ခနဲ လွန္ၾကည့္မိေလ၏။ “ေကာင္းကင္မွာ ေတာက္ပေနတဲ့ ၾကယ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွ မင္းက အေတာက္ပဆုံး ၾကယ္တစ္ပြင့္ပါ” ဟူေသာ စာကို ဖတ္လိုက္ရ၏။

“ဒါ သား လက္ေရး မဟုတ္ဘူး။ ဟိုေကာင္ေလး စာအုပ္ေနမွာ” ဟု ေတြးၿပီး ထိုစာအုပ္ကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ကာ ေနာက္တစ္အုပ္ကို လွန္ၾကည့္ျပန္၏။“အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဘဝတစ္ခုလုံး လက္တြဲရမယ့္ လူဆိုတာ ေသခ်ာလာတယ္။ တကယ္ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မွ မခြဲေၾကးေနာ္။ ခ်စ္တယ္ကြာ … အရမ္းခ်စ္တယ္။”

ဘုရားေရ … သားလက္ေရးမွ သားလက္ေရး။ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ဒိန္းခနဲ ငယ္ထိပ္တက္ေဆာင့္သလို ျဖစ္ကာ စာရြက္မ်ားကို ဖ်ိဳးဖ်ိဳးဖ်ပ္ဖ်ပ္ လွန္ၾကည့္၏။ ခ်စ္သည့္ အေၾကာင္း၊ ၾကင္နာသည့္ အေၾကာင္းမ်ားသာ ေတြ႕ရၿပီး ေကာင္မေလး နာမည္ကား ရွာမေတြ႕။ “ရည္းစားရွိတာေတာ့ ေသခ်ာပါၿပီ။ ဘယ္က ေကာင္မေလးမ်ားလဲ မသိဘူး” ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ ထူသလိုလို၊ ထုံသလိုလို ျဖစ္လာကာ အိမ္ေရွ႕ခန္းဘက္ ျပန္ထြက္ခဲ့၏။

ထိုစဥ္ခဏအခ်ိန္က ႏွင္းဆီခင္းထဲတြင္ သားႏွစ္ေယာက္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ေနၾကသည္ကို ျပန္ျမင္ေယာင္ၿပီး “သူတို႔ပဲ ရွိရင္ေတာ့ သူတို႔ရည္းစားေတြ အေၾကာင္း ေျပာၾကမွာပဲ” ဟု ေတြးမိလ်က္ မီးဖိုခန္းဘက္သို႔ ေျခဖြနင္းကာ ထြက္ခဲ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ မဟတဟ ရွိေနသည့္ တံခါးသို႔ကပ္ကာ အသာေခ်ာင္းေလ၏။

ဘုရားေရ …။ ေဒၚတင္မမႀကီး၏ ရင္သည္ ကုလားဘုရားပြဲ လွည့္သလို တဒုန္းဒုန္း ခုန္လာသည္။ သူမစိတ္တြင္ ေလာကႀကီးသည္ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ ျဖစ္ကုန္ၿပီ ထင္ပါရဲ႕ဟုလည္း ေတြးမိ၏။ ယင္းေနာက္တြင္ကား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္း၍ ထြက္လာသည့္တိုင္ ေဒၚတင္မမႀကီး၏ ေျခႏွင့္လက္မ်ားသည္ တဆတ္ဆတ္ တုန္ခါေနၾကသည္။

ထိုသို႔ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ ေလွ်ာက္လာရင္းပင္ နားထဲ၌ “အင္ … အေရွ႕မွာ အေမတို႔ ရွိေနတယ္ေနာ္” ဟူေသာ သား၏ ခၽြဲတဲတဲ စကားသံကို ျပန္ၾကားသည္။ ၿပီးလွ်င္ သား၏သူငယ္ခ်င္းသည္ သားအား ရြတ္ခနဲ နမ္းလိုက္သည္ကိုလည္း ျမင္ျပန္၏။ ထိုအခါ ေဒၚတင္မမႀကီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ေခါင္းကို ဆတ္ခနဲ ဆတ္ခနဲေနေအာင္ ခါယမ္းမိ၏။

“အမယ္ေလး … ေလး။ ငါ့ကို လူေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရယ္ၾကမလဲ မသိဘူး။ ငါကေတာ့ သားကို တိုလြန္းလို႔ ကာလိုက္ရတာ၊ အခုေတာ့ သားက …။ ဘုရား …၊ ဘုရား … တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္မွျဖစ္မယ္၊ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္မွျဖစ္မယ္”

ထို႔ေနာက္ ဘုရားအလီလီတ,ကာ ေယာင္တိေယာင္ခ်ာျဖင့္ သတိလက္လႊတ္ တတြတ္တြတ္ရြတ္ရင္း ေလွ်ာက္လာေသာ ေဒၚတင္မမႀကီးသည္ တယ္လီဖုန္းစင္နား ေရာက္လွ်င္ ႐ုတ္တရက္ တုံ႔ခနဲရပ္ၿပီး ဖုန္းခြက္ကို ဆတ္ခနဲ ေကာက္ကိုင္လိုက္သည္။

“ဟယ္လို … ျမလား။ အဟင္း … ဟင္း၊ တင္မ ပါ။ ဒီလိုေလ သားက အခု အိမ္ျပန္ေရာက္ေနေတာ့ တင္မတို႔ကပဲ ျမတို႔ကို ထမင္းစား ဖိတ္ရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျမတို႔ကပဲ တင္မတို႔ကို ထမင္းစားဖိတ္မလား တစ္ခုခု စီစဥ္ၾကရေအာင္လို႔ေလ …။ အဟင္းဟင္း၊ သိတယ္ မဟုတ္လား။ သမီး နီလာေလးနဲ႔ သားကို …”

ေဒၚတင္မမႀကီး၏ အသံသည္ ခ်ိဳျမေဝလြင္ေနေသာ္ျငား မ်က္ႏွာကား မျပံဳး။

ေရေအး
ေရႊအျမဳေတ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၅။

Tuesday, July 4, 2017

Metamorphosis


(ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ေျပာင္းလဲျခင္း)

ေဆာင္းတြင္း တစ္ရက္ရဲ႕ နံနက္ခင္းတစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕စရာ အိပ္မက္မွႏိုးထလာပါတယ္။ ရင္ေတြ တဆတ္ဆတ္ခုန္ရင္း အသက္မွန္ေအာင္ ရွဴရႈိက္ရင္း ထထိုင္ကာ ေရတစ္ခြက္ကို ေသာက္လိုက္ရတာေပါ့။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆိုေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိရတာ က ကြၽန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ပစၥည္းဟာ အလြန္ၾကီးမားေသာ အရြယ္အစားတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနတာကိုေလ။ အိပ္ယာေပၚ ပက္လက္လွဲေနရာကေန ဦးေခါင္းကိုအသာမျပီး ေပါင္ျခံစီၾကည့္လိုက္ေတာ့ အညိဳေရာင္ကုန္းထေနေသာ ေတာင့္တင္းေနတဲ့ -ီးၾကီးဟာ ေလး(ျမႇား)ရဲ႕ အခံုးၾကီးတစ္ခုလိုပဲ ခုန္းထေနရဲ႕။ ကြၽန္ေတာ့္ေရႊဥေတြဟာ ေပါင္ျခံအတြင္း တေနရာရာမွာ ျမင္ကြင္းက ေပ်ာက္ေနတယ္။


'ကြၽန္ေတာ္ ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနလဲ?' ေတြးမိရပါတယ္။ ဒါ အိပ္မက္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ဘူး။ အခန္း...ကြၽန္ေတာ္ေနတဲ့အခန္းဟာ သာမန္ အခန္း တစ္ခုပါ။ နံရံေလးဘက္ႏွင့္ ကာရံထားတဲ့ ေသးငယ္ေသာေနရာေလး။ စားပြဲေပၚမွာေတာ့ Lube ဘူးတစ္ခုက အဖံုးပြင့္လ်က္၊ condom မ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ အရုပ္ေလးမ်ားျပန္႕က်ဲေနတယ္။ နံရံေပၚမွာေတာ့ မေန႕က print out လုပ္ခဲ့ေသာပံုကို ခ်ိတ္ဆြဲထား ရက္သား။ သားေမႊး ဦးထုပ္ေဆာင္းထားတဲ့ လက္ဖ်ံေလာက္တုတ္တဲ့ ထိပ္အေရျပားျဖတ္ထားေသာ ငပဲကို မိုးေပၚမတ္ေနေအာင္ ထိန္း ကိုင္ထားရင္း မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ပံုေလ။


ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒီေကာင္ေလးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားအတိုင္းျဖစ္ေနပါေပါ့လား။ ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ယာေပၚက ခုန္ထကာ အခန္းနံရံမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ မွန္ေရွ႕ မတ္တပ္ရပ္ၾကည့္လိုက္တယ္။ ဟုတ္တယ္ ဓာတ္ပံုထဲက ေကာင္ေလးႏွင့္ ထပ္တူ။ ၈လက္မထက္ မနည္းရွည္ေသာ လက္ေကာက္၀တ္ထက္တုတ္ေသာ ငပဲႏွင့္။ ကြၽန္ေတာ္ ေရခ်ိဳးခန္းကို အျမန္ေျပး ေၾကြကမုတ္ထဲ ဆီးသြားလိုက္ပါရဲ႕။ အိပ္ယာထကာစ ဆီးသြားခ်င္လို႕ အရြယ္အစားေျပာင္းေနျခင္းလား စူးစမ္းတာေလ။ ေရခ်ိဳးခန္းကထြက္ေတာ့ ငပဲက ၇လက္မေလာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေရခ်ိဳးရင္း တစ္ကိုယ္လံုးဆပ္ျပာတိုက္ရင္း ရွည္ထြက္လာတဲ့ ညီဘြားကို ကိုင္တြယ္ေဆးေၾကာရတာ ေပ်ာ္စရာေတာ့ေကာင္းသား။ ၾကည့္ ေနရင္း ၾကည့္ေနရင္း သာမန္ဆိုဒ္ကိုျပန္ျဖစ္သြားမလား စဥ္းစားကာၾကည့္မိပါတယ္။ စိတ္ထလာမွ မယံုႏိုင္စရာ ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႕ ေတြးမိရတာကိုး။ ေရခ်ိဳးျပီးေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုးေျခာက္ေသြ႕ေအာင္သုတ္ကာ အိပ္ယာေပၚလွဲေလွာင္းရင္း ဘာလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားမိပါေရာ။


သာမန္ မဟုတ္တဲ့ေျပာင္းလဲျခင္းကို သာယာမယ့္အစား မုန္းမိပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕ပက္သက္မယ့္ ပါတနာတိုင္းႏွင့္ အိုေကပါ့မလား? သက္ျပင္းအခါခါခ်ရင္း ျငိမ္သက္ေနမိစဥ္မွာပဲ အခန္းတံခါးေခါက္သံကို ၾကားလိုက္ရပါတယ္။


'ညီညီ' ကြၽန္ေတာ့္ကိုလွမ္းေခၚေနတာ အျပင္က။ အင္း...ကြၽန္ေတာ့္ ေဘာ္ဒါ ေအာင္ေဇာ္ေလ။ '၁၁နာရီေတာင္ ခြဲေနျပီ မင္း hung-over ျဖစ္ေနလား? မင္းေျပာေတာ့ ၁၀နာရီထိုးရင္ အသင့္ျဖစ္ေနမယ္ဆို'


ကြၽန္ေတာ္ သူေမးတာကို detail ျပန္ေျဖခ်င္တယ္။ အရာအားလံုး ရွင္းျပခ်င္ပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မေသခ်ာတာေၾကာင့္ မေျပာျဖစ္ေတာ့ပါဘူးေလ။


'Yea, Yea, ေက်းဇူး။ ကိုယ္အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီကြ'


ကြၽန္ေတာ္ boxer ေဘာင္းဘီတို တစ္ထည္ျမန္ျမန္ေကာက္စြတ္၊ ခါတိုင္း ၀တ္ေနက် skinny jeans အစား ခပ္ပြပြ ဂ်င္းတစ္ထည္ကို၀တ္ လိုက္ပါတယ္။ ဒါမွ ၾကီးထြားလာတဲ့ပစၥည္းဟာ ေနရတာအဆင္ေျပမွာ။ အ၀တ္ေတြ အျမန္လဲျပီး အခန္းတံခါးဖြင့္လိုက္ေတာ့ ေတာင္ ေတာင္အီအီ စဥ္းစားရင္း အျပင္က ေစာင့္ေနတဲ့ ေအာင္ေဇာ္က ဘာလဲဆိုတဲ့မ်က္ႏွာႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္၀န္းေတြကိုၾကည့္ရဲ႕။ ခါတိုင္း ေဘာင္းဘီဆို ဒီလို၀တ္မွဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ပံုစံေျပာင္းေနျခင္းကို စူးစမ္းတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕က အားလပ္ရက္ဆို ျမိဳ႕ထဲသြားေမႊေနၾကေလ။ ျပီးေတာ့ ေပ်ာ္စရာေလးေတြ ဖန္တီးရင္းေပါ့။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ အရင္တုန္းကအတိုင္း မေျပာင္းလဲဘူးလို႕ ခံစားရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေပါင္ ၾကားက ညီဘြားအေၾကာင္း အာရံုေရာက္မိေလေတာ့ ကိုယ့္နဂိုမူလဆိုဒ္ကို သံသယျဖစ္မိပါတယ္။


'ညီညီ ဒီရုပ္ရွင္ရုံထဲသြားရေအာင္'


ေအာင္ေဇာ္ကေတာ့ ဒါမ်ိဳးဆိုတတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္းေတြးမိပါရဲ႕ ေနရာေကာင္းတစ္ခုမွာ အာရုံေျပာင္းဖို႕။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရုပ္ရွင္ရုံ ေတြတန္းစီေနတဲ့အထဲက ဒုတိယေျမာက္ gay porn ေတြကိုျပေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ရုံထဲ လတ္မွတ္ျဖတ္ျပီး ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ခါတိုင္းလုပ္ေနက်အတိုင္း တစ္ေနရာစီခြဲထိုင္လိုက္တယ္ေလ။ ကိုယ္ေတြကို စိတ္၀င္စားလို႕ ဇာတ္လမ္းစခ်င္ရင္ အဆင္ေျပဖို႕ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ျမင္ေနရမဲ့ ခံုတစ္ခုစီမွာ ခြဲထိုင္လိုက္ၾကတာ။ နည္းနည္း အသက္ၾကီးတဲ့ လူလတ္ပိုင္းေလာက္ လူ တစ္ေယာက္ ေအာင္ေဇာ့္ေဘးမွာထိုင္ကာ ျမဴေတာ့ ေအာင္ေဇာ္သူ႕ပစၥည္းကို ေဘာင္းဘီအျပင္ကိုထုတ္လိုက္တယ္။ သူက အသက္ ၁၉ႏွစ္ေလာက္ႏွင့္ ၇လက္မနီးပါးငပဲပိုင္ဆိုင္ရတာကို ဂုဏ္ယူေနတာေလ။ သူဘယ္ေတာ့မွ ျပႆနာမျဖစ္ပါဘူး တျခားလူေတြကိုဆြဲ ေဆာင္တာမွာ။ သူ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကိုလွည့္ၾကည့္ေတာ့ မ်က္လံုးေတြ၀ိုင္းသြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကြၽန္ေတာ့္နံေဘးမွာ ထိုင္ေနသူက ပိုမ်ားတာကိုး။


ကြၽန္ေတာ္ ေခ်ာင္က်က်ေနရာကိုေရႊ႕ထိုင္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေအာင္ေဇာ္လုပ္တဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေဆာင္လိုက္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္နဂိုမူလဆိုဒ္က ေအာင္ေဇာ့္ထက္ တိုျပီး ပံုမွန္ ၆လက္မ၀န္းက်င္ပဲရွိခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပိုျပီး ယံုၾကည္မႈ ရွိေနျပီ။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို အသာဇစ္ဖြင့္ျပီး လက္လွ်ိဳထားေတာ့ ေဘးက လာထိုင္သူက ကြၽန္ေတာ့္ေပါင္ကို ပြတ္သပ္ကိုင္တြယ္ရင္း ငပဲကိုစမ္းတယ္။ သူ႕ႏႈတ္ဖ်ားက အသံက်ယ္က်ယ္ထြက္သြားရတာေပါ့။ 'အိုး....အထြားၾကီးပဲ'


ခဏတြင္းမွာပဲ သူ..ကြၽန္ေတာ့္ ေဘာင္းဘီဇစ္ကိုဖြင့္ ငပဲကိုအျပင္ထုတ္ကာ အားပါးတရကိုင္ပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး အဲဒီသူကပဲ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကို မႈတ္တာ ကြမ္းသီးေခါင္းကို သူ႕စိတ္ၾကိဳက္ ပါးစပ္ထဲသြင္းႏိုင္ျပီး တစ္ခုလံုးကိုေတာ့ မႏိုင္၀န္ထမ္းခ်င္စိတ္မရွိ။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဆိုပါလူရဲ႕ အစုတ္အမႈတ္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ သိပ္မၾကာဘဲ ပါးစပ္အျပည့္ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။ တစ္စက္မွမက်န္ လွ်ာျဖင့္ သူလ်က္သေပါ့။


ကြၽန္ေတာ္ ေဘာင္းဘီကိုဆြဲ၀တ္ျပီး ထလာလိုက္တယ္။ ေအာင္ေဇာ္လည္း မၾကာခင္မွာ လိုက္လာတာေပါ့။ 'မင္းသိပ္စြံတာပဲ ညီညီ၊ မင္းေဘးမွာ လူေတြ၀ိုင္းေနတာပဲ'


စကားဆက္မလိုလုပ္ျပီးမွ ကြၽန္ေတာ့္ဂ်င္းေဘာင္းဘီထဲက သိပ္မေပ်ာ့ေသးေသာပစၥည္းကိုၾကည့္ကာ ရပ္တန္႕သြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေအာင္ေဇာ္တို႕က လိင္ဆက္ဆံဖက္မဟုတ္ေပမဲ့ တစ္ေယာက္ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ေယာက္က အစိမ္းသက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ man to man sex ကိုႏွစ္ဦးစလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတယ္ဆိုတာ သိရွိၾကျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတာ ကာလၾကာခဲ့သလို အခုအသက္ ၁၉ ႏွစ္မွာ အခ်ိန္အတူျဖဳန္းတာလည္း မၾကာခဏပါပဲ။ အျပင္ေလာကကိုထြက္ျပီး လိင္ကိစၥအတြက္ ပါတနာရွာေတာ့လည္း အတူတူ။


'ဘာ...ဘာျဖစ္တာလဲ?' ေအာင္ေဇာ္ အလန္႕တၾကားေအာ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္အားလံုးရွင္းျပရတာေပါ့ ဒီေန႕မနက္ျဖစ္ပ်က္ခံစားခဲ့ရတာ ေတြကို။


ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာေတြကိုနားေထာင္ရင္း သူအားမလိုအားမရျဖစ္လာဟန္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီေပၚကေန အသာစမ္းၾကည့္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႕မ်က္ႏွာေပၚမွာ သေဘာက်ဟန္ အမူအရာေပၚလာေရာ။ ဟိုအရင္အခ်ိန္တခ်ိဳ႕က ကြၽန္ေတာ္ကသာ သူ႕ရဲ႕ထြားက်ိဳင္းမႈကို အားက်ေနခဲ့ရတာမဟုတ္ဘူးလား။ အခု ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သူ တစ္မ်ိဳးတမည္ထင္ျပီး သေဘာက်ေနတာျဖစ္မွာ။


'မင္း....၂စီစီလား ၃စီစီလား? ဘယ္နားသြားလုပ္ခဲ့တာလဲကြ ? ငါက ေအာ္ေနာ္ ဟဟ'


'မရယ္နဲ႕ကြာ...ဒါ သူ႕ဘာသာ အလိုလို မနက္အိပ္ယာႏိုးေတာ့ ျဖစ္ေနခဲ့တာ'


ကြၽန္ေတာ့္လို ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အဖို႕ ဒီလိုေဆးသြားထိုးတာမ်ိဳး၊ ခြဲစိတ္တာမ်ိဳးေတြ သြားလုပ္ရေအာင္တတ္မွမတတ္ႏိုင္ခဲ့တာပဲ။ ျပီးေတာ့ အဲဒီလို ေဆးထိုးေပးတယ္ဆိုတာ တရား၀င္မွ မဟုတ္တာ။ တက္တူးထိုးသလို ဘယ္သူကေတာ့ လက္ရာေကာင္းတယ္ဆိုျပီး သြားၾကရတာမဟုတ္လား။ အခန္႕မသင့္ရင္ အဆမတန္ၾကီးျပီး ေယာက္်ားဘ၀ေတာင္ဆံုးသြားႏိုင္တယ္။


'ငါ....ငါ ရွက္ေနတာကြ...ျပီးေတာ့ ခါတိုင္းလို အရာရာမွာ မရဲသလိုပဲ'


'ညီညီကလည္း မင္းပစၥည္းနဲ႕ဆို အျဖဴေကာင္ေတြအၾကိဳက္ျဖစ္မွာေပါ့။ မင္းပဲ ေက်ာင္းက Jason တို႕အခန္းထဲက Alex ကိုသေဘာက် တယ္ဆို'


'ေအာင္ေဇာ္....မင္းဟာေလ ငါ့အေၾကာင္းသိရဲ႕သားနဲ႕ သဘာ၀အတိုင္းမဟုတ္တဲ့ ကိစၥဆို ငါဘယ္မွာအသားက်တတ္လို႕လဲ'


ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရုပ္ရွင္ရုံထဲကအထြက္ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းကိုပဲျပန္ဖို႕ဆံုးျဖတ္ျပီး Coke ဘူးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အာလူးေၾကာ္ထုပ္ေတြ ၀ယ္ျပီး အျပန္ လမ္းကိုေရြ႕ခဲ့ၾကတယ္။ အခန္းကိုေရာက္ေတာ့ ေနာက္ေန႕ေက်ာင္းစာေတြအတြက္ ျပင္ဆင္၊ အိမ္စာအတြက္ ဖတ္စရာမွတ္စရာ ေရးစရာ ေတြကို လုပ္ေဆာင္ျပီးသကာလ ထံုးစံအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္က ညေနစာခ်က္ ေအာင္ေဇာ္က ၀ိုင္းကူသလိုလုပ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာသံုးကာ အြန္လိုင္းေပၚတက္ေလရဲ႕။


ခဏေနေတာ့ ေမြ႕ယာေပၚ အသာလဲွရင္း စာဖတ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္နားကို ေအာင္ေဇာ္ကပ္လာတယ္။ ေဘးမွာ သူ အသာ၀င္လွဲရင္း ည အိပ္ေဘာင္းဘီပါးေၾကာင္း ေပါင္ၾကားက ခံုးထေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကို လက္ႏွင့္ အသာပြတ္သပ္ရင္း ကိုင္တြယ္ပါေရာ။ သူ႕မ်က္လံုးေတြ ဟာ တျဖည္းျဖည္းေတာက္ပလာသလို အေရာင္တစ္မ်ိဳးစြန္းလာရဲ႕။ ေန႕လည္က ရုပ္ရွင္ရုံမွာ ျပီးခဲ့တာေၾကာင့္ သိပ္မမာေသးတာေတာင္ ညီဘြားက အေတာ္ထြားေနတာ အခု သြားစေနျပန္ျပီေလ။ အား....လက္ဖ၀ါးရဲ႕ ႏုညံ့မႈေၾကာင့္ေရာ ေဘာင္းဘီစရဲ႕ ပြတ္သပ္မႈေၾကာင့္ပါ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္း တျဖည္းျဖည္းေခါင္းေထာင္ထလာတာ ေဘာင္းဘီေပါက္ထြက္မတတ္ပါပဲ။ ေဘာင္းဘီကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာခြၽတ္ ေပၚ လာတဲ့ ငပဲၾကီးကို သူ အားရပါးရကိုင္ကာ ႏႈတ္ခမ္းလႊာေတြထဲ သြင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။


'မင္းမနာဘူးလား ညီညီ...တစ္ခုခုလုပ္ထားတဲ့လူဆို ေသေလာက္ေအာင္နာေနဦးမွာ'


ဟင့္အင္....ကြၽန္ေတာ္မနာပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕လွ်ာေတြ အာေတြထဲ မဆံ့မျပဲတိုး၀င္ထြက္ေနတာ ဖီလင္အေတာ္ေကာင္းတယ္။ ကြမ္းသီးေခါင္း ကိုပဲ ေအာင္ေဇာ္ခ်ိဳခ်ဥ္စုပ္သလို တျပြတ္ျပြတ္စုပ္ေနတာ။ ထိပ္ေပါက္၀ေလးကို လွ်ာျဖင့္ကလိရင္းေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ သာယာေနရာကေန မ်က္စိကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တာ ကိုယ့္ပစၥည္းကိုယ္ျပန္ျမင္လိုက္ရတဲ့ခဏ ရင္ထဲေၾကာက္လန္႕စိတ္ေတြ၀င္လာျပီး ထထိုင္လိုက္ကာ ၀မ္းပန္း တနည္းငိုလိုက္မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္....ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဖန္ဆင္းလိုက္သလိုေျပာင္းလဲသြားရတာ လဲ ဘယ္လိုမွ လက္မခံႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနရတယ္။ ေအာင္ေဇာ္ ေဘာင္းဘီကိုျပန္၀တ္ေပးကာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသူ႕လက္ေမာင္းေတြႏွင့္ ေပြ႕ဖက္ ျပီး ႏွစ္သိမ့္ပါ၏။


'ဘာမွ မစဥ္းစားနဲ႕ေတာ့ ညီညီ...ဒီညငါ့အခန္းမျပန္ဘဲအတူေနေပးမယ္။ မင္း အသားက်သြားမွာပါကြာ'


ကြၽန္ေတာ္ခါတိုင္းလိုမဟုတ္ တက္ၾကြမႈမရွိတာကို သူသေဘာမက်ဘူးထင့္ ရယ္ေမာစရာျဖစ္ေအာင္ ဟာသေတြေႏွာျပီး ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ ေတြ အနည္က်ေအာင္ သူၾကိဳးစားပါတယ္။ ဟူး....ေတာ္ျပီကြာ ျဖစ္လာမွေတာ့ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း အဆင္ေျပေအာင္ေနရမွာေပါ့။


'နက္ျဖန္ညေန ေက်ာင္းခ်ိန္ျပီးရင္ Sauna သြားမလား?'


'သြားမယ္ေလ....ငါ့ အခန္းကိုလာခဲ့ ေအာင္ေဇာ္ ေစာင့္ေနမယ္'


ႏွစ္ဦးသား စကားတေျပာေျပာႏွင့္ အိပ္ေမာက်သြားတာ ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ၾကေတာ့။ မနက္မိုးလင္းခ်ိန္မွာ ကိုယ္စီလုပ္ေနက်အတိုင္း ေက်ာင္းကိစၥကိုပဲ ၀ဲလွည့္ၾကပါတယ္။


ေက်ာင္းကအျပန္ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းမွာ ေအာင္ေဇာ္ အလာကိုေစာင့္ရင္း လိင္တံခြဲစိတ္မႈအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ဖတ္မိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္စိတ္၀င္စားေနရေသာအေၾကာင္းမို႕။ ဆြဲဆန္႕တဲ့ကိရိယာေတြသံုးရင္ ငပဲကတစ္ရွဴးေတြ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သတဲ့။ ဆာဂ်ရီ လုပ္ဖို႕ဟာ US လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ ကိန္းဂဏန္းက အမ်ားၾကီးကုန္မွာ မြဲေက်ာပဲ။


'ေဟ့...ညီညီ Sauna သြားစို႕'


ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြက ေျပာင္းလဲမႈမွာ အသားက်ဖို႕လိုအပ္တယ္။ ဒီတကၠသိုလ္မတက္ခ်င္လို႕ တျခားတကၠသိုလ္ေျပာင္းလို႕ရေပမဲ့ သူ႕ အလိုလို ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာေျပာင္းသြားတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ညီဘြားအတြက္ေတာ့ သဘာ၀လို႕ လက္ခံမိေစဖို႕ ၾကိဳးစားရမွာပါ။


အသက္အရြယ္စံုလူေတြလာလို႕ရတဲ့ နာမည္ၾကီး gay sauna တစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႕သြားၾကတာပါ။ မ၀င္မီ စားေသာက္ဆိုင္စီ ဦးဆံုး ၀င္ၾကတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ခါတိုင္းလို စတိုင္လ္ထြားပဲမ်ားမေနမိဘဲ ေအာင္ေဇာ္ေနာက္က တိတ္တဆိတ္သာလိုက္သြားျဖစ္ပါ တယ္။ အလင္းေရာင္ သိပ္မကြဲတဲ့ ေရေႏြးေငြ႕ေတြေထာင္းေထာင္းထေနတဲ့ အခန္းထဲ။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ျမင္ဖို႕ဆို အလင္း ေရာင္က နည္းေပမဲ့ အထိအေတြ႕နဲ႕ေတာ့လႈပ္ရွားလို႕ရပါတယ္။ ခါးမွာပတ္ထားတဲ့ တဘက္ကို ပခံုးေပၚတင္ျပီး ဟိုစုစု ဒီစုစုလူေတြၾကား ထဲ တုိး၀င္ ကာ ေခ်ာင္က်က်ဘက္ တုိး၀င္ခဲ့ပါရဲ႕။ ဒီေနရာမွာ လူေတြက လက္ေတြႏွင့္ ေနရာအႏွံ႕ကိုင္တြယ္ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိမသာ နံရံအနားမွာ မွီရပ္ရင္း တစ္ေယာက္ေယာက္လာစမ္းတာကို ခြင့္ျပဳဖို႕ေစာင့္ေနျဖစ္ပါေရာ။ ကြၽန္ေတာ့္စီကို ဦးတည္ျပီးလာေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္နားသြားလိုက္ေတာ့ အဲဒီလူက ေပ်ာ့ေနဆဲ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကို ကိုင္ကာ အသက္ရွဴမွားရင္း 'ဘာၾကီး ပါလိမ့္?' လို႕ေျပာဆိုသံၾကားရပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားလာကိုင္တာကို ခြင့္ျပဳျပီးမွ ေနာက္ဆံုး စိတ္ပ်က္လာကာ ေရေႏြးစိမ္ကန္ၾကီး ဘက္ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။


ေဘာ္ဒီရႈိးၾကာရွည္ျပမေနဘဲ ေရေႏြးစိမ္ကန္ထဲ ဆင္းတဲ့ခဏေပါင္ၾကားက ငပဲခတ္မတ္မတ္ႏွင့္ အလန္းစားဘဲတစ္ေပြ ကြၽန္ေတာ့္ေနာက္ ကိုသိပ္မၾကာခင္မွာ လိုက္လာပါတယ္။ အဲဒီလူက ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္းအေတာ္ထြားမွန္း သိေနခဲ့တယ္ထင္ပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲနည္းနည္း ေပ်ာ္ရႊင္လာသလိုပဲ။ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘာမွန္းမသိယံုၾကည္လာတယ္။ ေရေႏြးစိမ္ကန္ေဘာင္ေပၚ အသာထိုင္ေနလိုက္ေတာ့ လိုက္လာတဲ့ဘဲက နံေဘးမွာထိုင္ရင္း သူ႕လက္အစံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကိုဆြျပီး ကစားပါေရာ။ တျဖည္းျဖည္းထြားလာတဲ့ငပဲကိုၾကည့္ရင္း သူ႕မ်က္လံုးေတြ၀ိုင္းလာပါတယ္။


'အိုး....ထြားလိုက္တာ'


ကြၽန္ေတာ္မတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲဆိုဒ္ဟာ သူထင္ထားတာထက္ထြားတယ္ဆိုတာ သိပ္မမာေသးေပမဲ့ ျမင္သာေနပါျပီ။ ေရေႏြးေငြ႕ေတြ၀ဲေနတဲ့ အခန္းထဲ ကြၽန္ေတာ္ျပန္၀င္လာလိုက္ကာ ေျခဆန္႕လက္သာရွိတဲ့ အခင္းခင္းထားတဲ့ၾကမ္းျပင္ေပၚ စိတ္၀င္စားစြာ လိုက္လာတဲ့ လူႏွင့္အတူလွဲလိုက္ပါတယ္။ မလွမ္းမကမ္းနားမွာ အလကားထားေပးထားတဲ့ ကိုယူ ငပဲကိုစြပ္ကာ ေဘးတေစာင္းႏွင့္ သူ႕ ခေရ၀ကို ကြၽန္ေတာ့္ငပဲႏွင့္ ဖိေတာ့ အညႇာအတာမရွိ ဖိသြင္းပစ္ပါ၏။ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင့္သြင္းခ်က္တိုင္း သူအားရပါးရေအာ္ကာ ရင္ဘတ္ ကို တြန္းေပမဲ့ အၾကင္နာမဲ့လိုက္ပါတယ္ေလ။ မိနစ္အေတာ္ၾကာသည္အထိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကြၽန္ေတာ့္ျပဳစုခ်က္ေၾကာင့္ထင့္ တို႕လို႕တန္း လန္းမွာ သူ 'အ...အ...နာတယ္...ေတာ္ျပီ' ဆိုျပီး ရုန္းကန္ကာ ထသြားတာေပါ့။


နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာသည္အထိ ကြၽန္ေတာ္ ဆံုးခန္းတိုင္ ဇာတ္မသိမ္းရေသးပါ။ လူႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္ေလာက္ေျပာင္းသည္အထိ သူတို႕လိုအင္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ပစၥည္းဆိုဒ္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္။ အျဖဴေကာင္ေတြႏွင့္ မေတြ႕ရတာနာတာပဲ။ အား...စိတ္ညစ္လာျပီ သူမ်ား ေတြ ငပဲဆိုဒ္ၾကီးလို႕ အဆင္မေျပျဖစ္တာ ေျပာသံသိပ္မၾကားရဘူး ကြၽန္ေတာ္ပဲ အထူးတဆန္းျဖစ္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္လူေတြ လာျပီး ဇာတ္လမ္းဆင္ေပမဲ့ စိတ္မပါေတာ့တာေၾကာင့္ တဘက္ကိုခါးမွာပတ္လိုက္ကာ တျခားသူေတြလႈပ္ရွားေနတာကို မသိမသာ အရိပ္ အျခည္ၾကည့္ျပီး အာသာေျဖရေတာ့တာေပါ့။


ငနဲၾကီးတစ္ေပြ ကုန္းကုန္းကြကြနဲ႕ ခံေနပံုမ်ား အားရစရာေကာင္းေသး။ ေနာက္က ပုိ႕ေနတဲ့ ေကာင္ေလးကလည္း ႏြားသိုးၾကိဳးျပတ္သည့္ အလားပါ။ ေရွ႕က ငနဲၾကီးရဲ႕တင္ပါးကိုျဖဲ သူ႕ငပဲကိုႏွဲ႕ျပီးသြင္းကာ အထုတ္အသြင္းလုပ္ေနတာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေတာင္ ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူး ေလ။ Oh My God! ေသာက္ရမ္းသန္တဲ့ ေကာင္ေလးပါလား ေရွ႕ကငနဲၾကီးခမ်ာ ပါးစပ္ကိုဟျပီး အသံေတာင္သိပ္မထြက္ႏိုင္ဘူး။ ၾကည့္ ရင္း. ....ၾကည့္ရင္း ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ climax ျဖစ္ခ်င္လာသလို ငပဲထဲကအေၾကာေတြ တဆတ္ဆတ္ခုန္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ ေအာင္ေဇာ္ ကို လိုက္ရွာဦးမွပါဆိုျပီး အျပင္ခန္းေတြစီ ေလွ်ာက္လာေတာ့ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ငနဲေလးႏွင့္ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္ေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရပါ တယ္။ အဲဒီေကာင္ေလးလည္း ေအာင္ေဇာ့္ တင္ပါးအိအိေတြထဲ ညီဘြားခပ္တုတ္တုတ္ကို အထုတ္အသြင္းခပ္သြက္သြက္ လုပ္ေနတာမ်ား ေအာင္ေဇာ့္မ်က္ႏွာက ျပံဳးေနသလားမသိ။ ၁၀မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ခပ္အုပ္အုပ္ေအာ္ညည္းသံႏွင့္အတူ ေအာင္ေဇာ္ တို႕ႏွစ္ေယာက္ ဆန္႕ငင္ဆန္႕ငွင္ျဖစ္သြားၾကတာ ျမင္လိုက္ရပါတယ္။


ဟူး.....ကြၽန္ေတာ္ရပ္ေနတာ ေအာင္ေဇာ္ျမင္သြားခ်ိန္မွာ အျပင္ကေစာင့္မယ္လို႕ လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္ျပျပီး ကြၽန္ေတာ္အ၀တ္လဲခန္းကို သြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီဇစ္ကိုတပ္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီထဲေခြေနတဲ့ငပဲကို သတိျပဳမိရရင္းေတြးမိတာက မိေမြးတိုင္းဖေမြးတိုင္းကပါ လာတဲ့ ငပဲဆိုဒ္ကသာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အဆင္ေျပျပီး လိင္မႈဘ၀မွာလည္း ပိုမိုသာယာခဲ့ရသလိုပါ။ ေအာင္ေဇာ္နဲ႕သူ႕ငနဲေလး အတူ လာရင္း အ၀တ္လဲေနၾကကာ လိပ္စာကဒ္ေတြလဲလွယ္ေနၾကျပီးမွ ကြၽန္ေတာ့္ဆီလာျပီး မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ေအာင္ေဇာ္ကေလ။


ႏွစ္ဦးသား စကားမဆိုျဖစ္ဘဲ ကြၽန္ေတာ့္အခန္းရွိရာကို ျပန္လာျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ေဇာ္က ကြၽန္ေတာ္အဆင္ေျပရဲ႕လား၊ မင္းနဲ႕အိုေက တဲ့ပါတနာရခဲ့သလားတဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္အၾကိဳက္ကို သိရဲ႕သားနဲ႕ေမးေနျပန္ျပီ။ အေနာက္တိုင္းသား အျဖဴေကာင္ေတြနဲ႕ဆက္ဆံဖို႕ဆို ဘယ္ တုန္းကမွ မႏွစ္သက္ခဲ့တာပဲကို။ ကြၽန္ေတာ္ေနတဲ့အခန္း၀ထိလိုက္ပို႕ျပီး ေအာင္ေဇာ္က 'good night!' ဆိုကာျပန္သြားပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ၀တ္ထားတဲ့ အ၀တ္ဟူသမွ်ကို ခြၽတ္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ၀င္ကာ တစ္ကိုယ္လံုးဆပ္ျပာျမႇဳပ္ဖြားဖြားပါေအာင္တိုက္ကာ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာေရခ်ိဳး ပစ္လိုက္ပါရဲ႕ေလ။


'၀ါး...' တေနကုန္ ေသာင္းက်န္းထားလို႕ထင္ပါရဲ႕ အ၀တ္အစားလဲလွယ္ျပီး ခုတင္ေပၚသက္ေသာင့္သက္သာ လွဲေလ်ာင္းလိုက္တာႏွင့္ အိပ္ခ်င္စိတ္က ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။ အခန္းျပတင္းကိုလွမ္းၾကည့္လို္က္ေတာ့ ေကာင္းကင္ကို ဟိုးခပ္ေ၀းေ၀းမွာေတြ႕ရတယ္။ နီယြန္ မီးေရာင္ေတြကသာ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ နီးကပ္ေနတာ။ အခန္းနံရံက မီးခလုပ္ကိုပိတ္ မ်က္လံုးမ်ားကို မ်က္ခြံေတြႏွင့္လြတ္လပ္စြာ ပိတ္ေစ လိုက္ပါတယ္။


'ေဒါက္..ေဒါက္' အခန္းထဲ ဘယ္သူလမ္းေလွ်ာက္ေနတာလဲ ျပတင္းေတြေရာ အခန္းတံခါးေတြေကာ ေသခ်ာေသာ့ခတ္ထားတာပဲဟာ။ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ခြံေတြကေလးေနလိုက္တာ အိပ္ခ်င္စိတ္က ပိုကဲေနတာေၾကာင့္။ ေျခသံက ကြၽန္ေတာ္ရွိရာကိုလာေနတာပဲဗ်။ နံေဘးဘီရုိ ပုေပၚက မီးခလုပ္ကို လက္ႏွင့္အသာစမ္းျပီးဖြင့္ လူလည္း ရုတ္တရက္ထရပ္လိုက္တာ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္လံုးေတြ ျပဴးက်ယ္သြားရပါေရာ။ နံရံ ေပၚကပ္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုထဲက ေမာ္လ္ဒယ္အရွင္လတ္လတ္ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ေနတာဗ်။ သူ႕မ်က္ႏွာက ကြၽန္ေတာ့္ကိုတပ္ မက္တဲ့ အၾကည့္ေတြႏွင့္ ျမႇဴဆြယ္ေနျပီ။ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့အိပ္ယာေပၚလွဲေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္စီ သူတြားျပီးတက္လာတယ္။ ရင္ေတြအရမ္းခုန္ လာတယ္ ခပ္ဖြဖြ ကြၽန္ေတာ့္ေျခဖ်ားေတြကေနတစ္ဆင့္ ေပါင္ျခံဆီအနမ္းေပးေနတာ။ ေသြးေၾကာေတြထဲက တဆတ္ဆတ္တုန္လာတဲ့ အထိ သူဘယ္လိုမ်ား ခံစားေစပါလိမ့္။ ကြၽန္ေတာ့္ညီဘြားဟာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ထြားၾကိဳင္းမတ္ေထာင္လာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေရႊဥ ေတြကို တစ္လံုးျခင္းငံုစုပ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ ခပ္ထြားထြား ညီဘြားကို သူ႕အာခံတြင္းထဲအေရာက္သြင္းပါရဲ႕။ ကြမ္းသီးေခါင္းကို လွ်ာႏွင့္ ေ၀့ ၀ိုက္လိုက္ ငပဲတစ္ခုလံုး သူ႕လည္မ်ိဳထဲထိ ႏွဲ႕သြင္းလိုက္ ဖီလင္အေတာ္ good တယ္။ လက္တစ္ဖက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ေရႊဥေတြကို ဆက္လက္ ပြတ္သပ္ေသးတာ။ 'အိုး....အာ...ရွီး 'တစ္ေနကုန္ စုထားသမွ် အခုသူ႕လက္ထဲမွာ အဆံုးသတ္ေတာ့မယ္။ လည္မ်ိဳထဲထိ ငပဲ ကိုသြင္းသြင္း ျပီး ကစားေပးတာေလဗ်။ 'မင္းဆီငွားထားတဲ့ဟာ ငါျပန္ယူေတာ့မယ္' ဘာေျပာတာလဲ? '..အ....အား...အ' သူ႕ပါးစပ္ထဲကို ေရပိုက္ႏွင့္ပန္း သည့္အလား သုတ္ရည္ေတြကို အားရပါးရသြင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါကို သူမေက်နပ္ႏိုင္ေသးပဲ ဆက္ျပီးစုပ္မ်ိဳေနေသးတာ။ နည္းနည္းအခ်ိန္ ပိုၾကာလာသလားဆိုျပီး ကြၽန္ေတာ့္မ်က္လံုးေတြကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ ကြၽန္ေတာ့္ငပဲကို သြားထက္ထက္ေတြႏွင့္ ကိုက္ 'အား....!!!'


'ဒုန္းဒုန္း...ဒုန္းဒုန္း'


'ညီညီ...ညီညီ မႏိုးေသးဘူးလားကြ? မင္းေျပာေတာ့ မနက္ ၁၀နာရီဆို အသင့္ေျပာျပီး'


'ခဏ...ခဏ ငါလာျပီ'


အိပ္ယာေပၚက အျမန္ထ ေဘာင္းဘီတို တစ္ထည္ေကာက္စြတ္ျပီး အခန္းတံခါးကို သြားဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ ေအာင္ေဇာ္ရယ္ ေက်ာင္း ေၾကာပိုးအိတ္ႏွင့္ ကေသာကေမ်ာ၀င္လာျပီး အိမ္သာဘက္ကို လွမ္းၾကည့္ရင္းပါလာသမွ် ကုတင္ေပၚပစ္တင္ကာ ၀င္သြားပါရဲ႕။ အိမ္သာ ထဲမွ ျပန္ထြက္လာျပီးေနာက္ ဘာမွ အသင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ကာ

'အမ္...ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာလဲ နံရံက ဓာတ္ပံုေရာက္လို႕ ျပီးေတာ့ အရည္ပ်စ္ေတြ....မင္းေစာေစာစီးစီး ဟိ'


'မွန္းစမ္းျပ...မင္းပစၥည္း....မင္းပစၥည္း'


'ဘာမွမျဖစ္ဘူး အေမေမြးကတည္းကအတိုင္းပဲ'


'ဒါဆို....'


Alex Aung (4 April 2011)

Saturday, July 1, 2017

Penis Injection Risks - က်ားအဂၤါေဆးထိုးတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ


ေယာက္်ားေလးေတြသဘာ၀အရ မိမိေမြးရာပါလိင္အဂၤါရဲ႕အရြယ္အစားနဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အရည္အေသြးထပ္တူသေဘာမ်ိဳး စဥ္းစားလက္ခံတတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ထြားၾကိဳင္းမွသန္မာမယ္ လိင္ကိစၥမွာအက်ိဳးပိုထူးမယ္လို႕မွတ္ယူတတ္ၾကတာကိုးေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးေတြရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာခ်က္ေဆာင္းပါးေတြကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္ ဆက္စပ္မိရင္ စကားေျပာေမးျမန္းၾကည့္တယ္။ ျပီးေတာ့ တိုးတက္ပါျပီဆိုတဲ့ အေမရိကက ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ဖတ္ရႈမိရျပန္ေတာ့ အြန္လိုင္းကေနေၾကျငာတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားစိတ္၀င္စားတတ္တဲ့ကိရိယာေတြ ေသာက္ေဆး လိမ္းေဆးေတြကို တကယ္အာမခံခ်က္ရွိလားေလ့လာၾကည့္ျပန္ေတာ့ ညာတာကခပ္မ်ားမ်ားပါ။ ေဆးထိုးဖို႕မလိုသူကို မိုးေရထိုးေပးျပီး ႏွစ္သိမ့္ရသလိုမ်ိဳးေဆးေတြမ်ားပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း စီးပြားရွာလို႕ေကာင္းတဲ့အေနအထားဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ားစီက အလံုးအရင္း ရတဲ့ေငြေၾကးေတြက မက္စရာကိုးေနာ္။

ထုၾကီးလာေအာင္ေသာက္တဲ့ေဆးတို႕၊ရွည္လာေအာင္ေလ့က်င့္တဲ့ကိရိယာေတြေျပာင္းေတြ အို…အမ်ားၾကီးပဲေရာင္းေကာင္းလိုက္တာ မ်ားမွမ်ား။ ထိုးေဆးတဲ့ အံကိုက္ျဖစ္တဲ့အေျခအေနရွိသူမ်ားကို ဓာတ္ပံုရိုက္ျပျပီးေၾကျငာတာလား နဂိုထြားကိုယ္ေတာ္ေတြပံုကိုရိုက္ျပီး ပိုက္ပိုက္ေပးျပီး ညာခိုင္းေၾကျငာတာလား မစဥ္းစားႏိုင္ၾကျပီ။ အျပာကားေတြထဲကမင္းသားေတြဆိုတာ ေသခ်ာလူေရြးခ်ယ္ျပီးရိုက္ကူး ထားၾကတာပါ။ အဆမတန္ ေဖာင္းကားလာလို႕ မရပ္တန္႕ေတာ့လို႕ ဆီးသြားမရေတာ့လို႕ အလိုေလး အဘေလးေအာ္ေနရသူမ်ားရဲ႕ ဓာတ္ပံုမ်ားၾကေတာ့ မေဖာ္ျပပါလား။

အခု ခါတိုင္းလိုပါပဲ က်န္းမာေရးအေမးအေျဖေတြကို ကူးယူေနၾက အေမရိကေရာက္ ဆရာၾကီးေဒါက္တာတင့္ေဆြရဲ႕ Facebook ေပ့ခ်္ကေန “က်ားအဂၤါေဆးထိုးတဲ့အႏၱရာယ္ေတြ” အေမးအေျဖေလးကို ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေဆးထိုးသမားလုပ္ဖို႕ စဥ္းစားေနသူမ်ားဖတ္ၾကည့္ဆင္ျခင္ေပါ့ေနာ္။
က်ားလိင္အဂၤါကို ေဆးထိုးၾကျပီး ဒုကၡေရာက္ၾကလို႔ ေမးလာသူေတြမနည္းပါ။ အမ်ားဖတ္ေအာင္တင္သင့္ မတင္သင့္ စဥ္းစားေနခဲ့တာ ႏွစ္ေတြၾကာပါျပီ။ အျပစ္တင္ခ်င္သူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကိုသာတင္ၾကျပီး၊ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သူေတြကမ်ားမွာမို႔ အရင္ေရးထားတာကို (အမ်ားၾကီးမြမ္းမံျပီး) တင္ပါရေစ။ ပို႔လာတဲ့ဓါတ္ပံုေတြေတာ့ မတင္ေတာ့ပါ။

(၁) ဘယ္သူမွမေျပာပဲ မိမိဘာသာလမ္းေဘးကဆိုင္ေတြမွာ ကိုယ့္ဘာသာ ေဆးထိုးအပ္သြားဝယ္ၿပီး၊ လမ္းေဘးဆိုင္က ငနဲေတြထိုးေပးတယ္ဆိုလို႔ သြားထိုးလိုက္မိတယ္။ ၾကားမိတာေတာ့ အဲဒီေဆးကို နည္းနည္းခ်င္းထိုးရတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆိုင္ကငနဲက ၂ ႀကိမ္ေတာင္ထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆးထိုးၿပီးရင္ လိမ့္ေခ်ေပးရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုမေခ်ေပးရင္ ေဆးေတြဟာ တစ္ေနရာထဲကို ခဲသြားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ လွိမ့္ၿပီး ေခ်ေနပါတယ္။ ေခ်ေပးတဲ့အခါ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဆးထိုးလည္း မ်ားသြားပံုရတယ္။ ေဆးေတြက တစ္ျဖည္းျဖည္းမ်ားသလိုပဲ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးထက္ ပိုႀကီးလာပါတယ္။ ေဆးေတြက တျပင္လံုးအျပင္ အေရွ႕က အရည္ျပားထဲအထိ ဝင္လာၿပီး ထိပ္ကိုဖြင့္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုး တျဖည္းျဖည္း ဆီးေပါက္တဲ့ အေပါက္ကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ဖြင့္မရေတာ့ဘူး ျဖစ္လာတယ္။

အဲဒါနဲ႔ ေၾကာက္ၿပီး ဆရာဝန္ဆီသြားျပ ေဆးခန္းတစ္ခုမွာ ခြဲဖို႔ ျပင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ တစ္ျဖည္းျဖည္း ခဲခဲလာပါတယ္။ ေဆးေတြထုတ္တဲ့ရက္က ေဆးထိုးၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာဝန္က ထံုေဆးေပးၿပီး ေဆးေတြကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ က်န္လိမ့္မယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာ ခြဲစိတ္ေနတုန္း ထံုေဆးကေျပခ်င္လာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာဝန္က အျမန္အျမန္ ခ်ဳပ္လိုက္ပံုရပါတယ္။ ပံုထဲကအတိုင္းကို ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ အခု အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့ ေနာက္ပိုင္း အိမ္ကမသိေအာင္ ေဆးရံုမွာမေနပဲ ခြဲၿပီးၿပီးခ်င္း အိမ္ပဲျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေညႇာ္ေတာ့ မိေကာင္းမိခဲ့မယ္ထင္ပါတယ္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္က်သြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မိန္းမက မခံစားႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အတူေနၿပီးတိုင္းျဖစ္ျဖစ္ မဆက္ဆံပဲ ထားတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေဆးခဲေနတဲ့ ေနရာေတြက ကိုက္သလိုလို နာသလိုလိုေလး ခံစားမႈ အေသးေလးေတြ ခံစားလာမိပါတယ္။ အဲဒီလို ကုိက္သလိုလိုျဖစ္လာတာက ဒဏ္ရာက်က္ၿပီး ၁ ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ခံစားလာရတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။ အဲဒါ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သလား။ ေနာက္ၿပီး ေဆးေတြက ဆီးဖံုးအထိေကာ ကပ္ပယ္အိတ္ (ေခၚ) ေဝွးေစ့ အိတ္ထဲမွာပါ ျပန္႔ၿပီးခဲေနပါတယ္။

Picture (C) မွာ ေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္း ေဆးေတြေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ကေလးေကာ ရႏိုင္ပါ့မလားလို႔လည္း သိခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီအထဲက ေဆးခဲေတြကို ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ဖယ္ထုတ္လို႔ေကာ ရႏိုင္ပါ့မလား။ ေနာက္ၿပီး Picture (B) မွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း ပိုထြက္ေနတဲ့ေနရာက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေကာ ဇနီးသည္အတြက္ပါ တအားအခက္ခဲျဖစ္ေနလို႔ အဲဒီေနရာကို ပလပ္စတစ္ ဆာဂ်ရီလုပ္လို႔ရႏိုင္ပါ့မလား။

အဲဒီမွာ အမွ်င္ကလည္း တစ္ခါတစ္ေလ အတြင္းခံဝတ္တဲ့အခါ ဆြဲထားသလိုျဖစ္ၿပီး နာနာေနတယ္။ အဲဒီအမွ်င္ေလးကို ျဖတ္ထုတ္လို႔ေကာ ရႏိုင္ပါ့မလား။ အကယ္၍ ျဖတ္ထုတ္လို႔ရပါက ကေလးယူလို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ Picture (D) က အမွ်င္ကေလးကို ေျပာတာပါ။ ဘယ္ဆရာဝန္နဲ႔ ဘယ္လို ေျပာျပရမလဲဆိုတာရယ္ သိလို႔ရႏိုင္မလား။ ပလပ္စတစ္ဆာဂ်ရီ လုပ္လို႔ရနိုင္ပါမလား။ ရႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တဲ့ေဆးရံုကို လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါတယ္။

လက္လွမ္းမီသေလာက္ မလုပ္ၾကေအာင္ သတိေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ အရပ္နည္းေတြ၊ အြန္လိုင္းေၾကာ္ညာေတြကို မယံုၾကပါနဲ႔။ လူျဖစ္ရွံဳးသြားၾကသူေတြ မနည္းေတာ့ပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ အဲလိုေယာက္်ားလိင္အဂၤါကို ေဆးထိုးလို႔ ဘာေတြျဖစ္သလည္းဆိုတဲ့ သုေတသန သိပ္မေတြ႔ေသးပါ။ အဲလုပ္ၾကတာ ျမန္မာေတြမွာသာ မ်ားသလားမေျပာတတ္ပါ။ ေမးလာသူေတြထဲမွာ ထိုင္းမွာအလုပ္လုပ္ေနသူထဲကလည္းပါတယ္။

ပံုမွာ က်ားလိင္အဂၤါကိုေဆးထိုးနည္း ျပထားပါတယ္။ အဲတာက လိင္အဂၤါၾကီးေဆးထိုးဘို႔ မဟုတ္ပါ။ တကယ့္ ပန္းေသ ပန္းညႇိဳးျဖစ္ေနသူေတြအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးထိုးအပ္ေရွာင္ရမယ့္ေနရာေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။

• ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္က အဂၤါၾကီးေအာင္ ေဆးထိုးထားပါတယ္။ ေဆးထိုးျပီးစကေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို ေဖာင္းလာလိုက္ ျပန္က်သြားလိုက္ တခါတေလ အရမ္းၾကီးနာက်င္ေနတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အဲ့လိုေတြမျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အဖ်ားပိုင္းမွာပဲ ေဆးထို္းထားတဲ့ အရည္ေတြ စုေနတယ္နဲ႔တူတယ္ အဖ်ားပိုင္းမွာ ၾကီးေနတယ္။ ထပ္ဖ်ားကို ေအာက္ဆြဲခ်လို႔ မရဘူး။ ဆက္ဆံတာေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆီးေပါက္ရင္ ဆီးကအကုန္မထြက္ပဲနဲ႔ နည္းနည္းက်န္ေနတယ္။ သုတ္လႊတ္ရင္လဲ ပန္းမထြက္ဘူး။ နည္းနည္းခ်င္း က်တယ္။ ဒါကို ျဖတ္လိုက္ရမလား။ ျဖတ္ရင္ အရင္လိုျပန္ေသးသြားမလား။ ျဖတ္လည္းျဖတ္ခ်င္တယ္၊

• ကၽြန္ေတာ္ ေဆးထုိးတာက တၾကိမ္ထဲပါ။ ဘာေဆးလဲေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ထိုးတာက ယိုးဒယား (မယ္ဆိုင္) မွာပါ။ ျဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုတာက အေရျပားကိုပါ။ အေရျပားလွန္လို႔မရရင္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ထင္လို႔ပါ။ အေရျပား ျဖတ္ျပီး ေဆးေတြ ျခစ္ထုတ္လိုက္ရင္ အရင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေသးသြားမွာေပါ့။ အေကာင္းဆံုးကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

• ကၽြန္ေတာ္ ဆရာ့ဆီကို တခ်ိန္တုန္းက ေရးဖူးပါတယ္။ လိင္တံကို ေဆးထိုးထားတဲ့အေၾကာင္းပါ။ အခုအဲ့ဒါကို ျပန္ျပီးခြဲပစ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆီးသြားတိုင္းမွာ ဆီးက်န္ေနတာရယ္၊ ဆက္ဆံျပီးတိုင္း သုက္ရည္အကုန္ အျပင္ကိုမေရာက္တာရယ္၊ ထိပ္ဖြင့္လို႔မရတာရယ္ေတြေၾကာင့္ပါ။ သိခ်င္တာက ခြဲစိတ္ရင္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေဆးရံုမွာေနရမွာလဲ၊ ခြဲစိတ္ျပီးရင္ ဘာေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမွာလဲ၊ (႕႕႕႕႕) မွာ သြားျပီးလုပ္မွာပါ။ ကုန္က်စရိတ္ေကာ မ်ားႏိုင္လား၊ အရည္ျပားကို မျဖတ္ထုတ္ပဲနဲ႔ ျပန္ျပီးခ်ဳပ္လို႔ရႏိုင္လား၊

• အဂၤါၾကီးေအာင္ က်ားအဂၤါထဲကို ဆီလီကြန္တို႔ ပန္းေပါင္းဆီတို႔အစား ေနာက္ပိုင္း ပင္နယ္စလင္ထိုးေဆးအဆီကို ထိုးထည့္ၾကတာ သိပ္မ်ားလာပါတယ္။ (၃) ခါထိုးရပါတယ္။ ပင္နင္စလင္အဆီက ခဲေနရင္ မီးဝန္းလိုက္ပါေသးတယ္။ ပထမတစ္ခါထိုးျပီး အသားႏုေလးတစ္လြာ တက္လာေအာင္ေစာင့္ျပီးမွ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္ထိုးရပါတယ္။ တတိယအၾကိမ္ ထိုးျပီးရင္ ေဆးေအာင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပင္နင္စလင္ ေဆးက က်ားအဂါ္အထဲသို႔ ေရာက္လ်င္ ပန္းေပါင္းလိုမဟုတ္ဘဲ့ အသားဆဲလ္ေတြျပန္ျဖစ္သြားျပီး သူကအထဲမွာ ဘာမွဒုကၡမေပးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။ က်ားအဂၤါၾကီးခ်င္လို႔ ပင္နင္စလင္အဆီကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိုးေနၾကတာေတြ႔ရပါတယ္ဆရာ။ ဘာအႏၲရာယ္မွမရွိတာ ေသခ်ာလားဆရာ သိခ်င္ပါတယ္။ (စာတပုဒ္ေရးထားပါတယ္။)

• ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ၂၅ ႏွစ္ပါ။ ႕႕႕႕႕ လို႔ေခၚပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာေနပါတယ္။ နားနဲ႔မနာ ဖုဝါးနဲ႔နာေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ လိင္တံကို 1.1.2014 ေန႔က ထိုင္းအုန္းဆီထိုးခဲ့မိပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဗ်ာ အုန္းဆီက အသားကို ႀကိတ္ထားတဲ့ အဆီမဟုတ္ပဲ အခြံကိုႀကိတ္ထားတဲ့အဆီ ျဖစ္ေနတယ္။ ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေရာင္လာတယ္။ 18.1.2014 ေန႔က ေဆး႐ံုမွာျပတယ္။ ေဆး႐ံုေရာက္ေတာ့ ေမးခိုင္ပိုးစားတယ္ဆိုၿပီး အေရခြံေတြ လွန္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အဖ်ားမွာေတာ့ လက္တစ္လံုးေလာက္ က်န္ပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါ အေရခြံျပန္ျဖစ္ႏိုင္လား။ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာ လမ္းၫႊန္ပါဦးဆရာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၆-၂ဝ၁၅

ကဲဘယ္လိုလဲ ေဘာ္ဒါေဘာကၽြတ္ေတြ….ၾကီးသည္ ငယ္သည္ ပ်ိဳမသိ ၾကာၾကာထိမွခ်စ္မိသည္ဆိုေသာစကားလို ကိုယ္နဲ႕ဆက္ဆံတဲ့ ပါတနာေက်နပ္ေအာင္ျပဳစုေပးႏိုင္ဖို႕အေရးပိုၾကီးသည္လို႕ မစဥ္းစားမိၾကဘူးလားဗ်။

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ေယာက္်ားပီသေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရင္ ေမြးရာပါပစၥည္းကို လိုသလိုသံုးႏိုင္ၾကျပီး ေက်နပ္ေစႏိုင္တာပဲေလ။ ဗလေမာင္ေတြမွာ ကိုယ္ခႏၶာၾကြက္သားေတြက ေလ့က်င့္မႈ ေၾကာင့္ၾကီးထြားလာေပမယ့္ ငယ္ပါကေတာ့ ေမြးရာပါအရြယ္အတိုင္းမို႕ ေသးသြားသေယာင္ထင္ရတာကလည္း ခၽြင္းခ်က္ရွိေသးသေနာ္။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစေၾကာင္း…

Alex Aung (6 July 2015)