Saturday, July 29, 2017

အေၾကာင္းမဲ့ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္း


နာက်င္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကိုရွာေဖြျခင္း 

        အေၾကာင္းမဲ့ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္းဟာ ေရာဂါအမည္တပ္ဖို႔ရာအလြန္ခက္ခဲၿပီး နာက်င္ျခင္းဟာဆက္တိုက္ျဖစ္ေနႏုိင္သလို၊ သက္သာသြားလိုက္နာလိုက္လည္းျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုသမႈမခံယူမီ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း၊ တင္ပဆံု (သို႔) ေက်ာ႐ိုးမအတြင္းရွိ အာ႐ံုေၾကာမႀကီးမွာျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြဟာလည္း အဲဒီေနရာနားတဝိုက္မွာပဲ နာက်င္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေဝွးေစ့နာက်င္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 

1. လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္း (သုိ႔) ပိုးဝင္ျခင္း

2. ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

3. ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ နာက်င္ျခင္း

4. ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

          ပထမဆံုးကုထံုးအေနနဲ႔ ေ၀ွးေစ့နာက်င္ပါက အျပည့္အ၀အနားယူသင့္ၿပီး ေရာင္ရမ္းမႈကိုသက္သာေစႏုိင္တဲ့ေဆးမ်ား (ဥပမာ - ibuprofen) တို႔ကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္သင့္ပါတယ္။

          အကယ္၍နာက်င္ျခင္းဟာ တင္ပဆံုၾကမ္းခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါက ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္က ေရာဂါပိုးရွိ/မရွိကုိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ လိုအပ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          အေၾကာင္းမဲ့ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရန္မွာ ကပ္ပယ္အိတ္တြင္နာက်င္ျခင္းကို သံုးလထက္ပို၍အဆက္မျပတ္ ခံစားေနရၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာေသာအေျခအေနကိုဆိုလိုပါတယ္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

        ေရာဂါရွာေဖြရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (ဆီးနမူနာ၌ ပိုးေမြးျခင္း၊ တစ္ကုိယ္လံုးကိုစမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဝွးေစ့ကိုတယ္လီဗီးရွင္းဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း) မ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္း (ဥပမာ - ေဝွးေစ့ကင္ဆာ) ဟုတ္/မဟုတ္ကို စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

          ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုမျပဳလုပ္မီ အေၾကာင္းအရင္းမရွိဘဲ ေဝွးေစ့နာက်င္ျခင္းဟုတ္/မဟုတ္ တိတိက်က်ေျပာႏုိင္တဲ့ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရန္လည္း ဆရာဝန္မွအၾကံေပးပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာထဲသို႔ ထံုေဆးထုိးလိုက္ပါက နာက်င္ျခင္းသက္သာသြားသည္ဆုိပါက အေၾကာထဲမွာရွိတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမ်ားေၾကာင့္ဟုသိႏုိင္ၿပီး ေရရွည္အဆင္ေျပႏုိင္ရန္ ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုခံယူသင့္ပါတယ္။

          Dr.Shoskes က ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္ေတြက မွန္ကန္တဲ့အခ်က္ေပးစနစ္ကိုေပးပို႔သလို မွားယြင္းတဲ့အခ်က္ေပးစနစ္ေတြကိုလည္း ေပးပို႔ေနတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

          အေၾကာကိုထံုေစေပမယ့္လည္း နာက်င္ျခင္းေဝဒနာက မသက္သာဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ နာက်င္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ထံသုိ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

အေၾကာထဲမွာရွိတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္မ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ပါသနည္း 

        အေသးစားခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဝွးေစ့အထက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ဝမ္းဗိုက္ကိုဓားျမင့္အနည္းငယ္ခြဲ၍ အေၾကာကိုျမင္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးအာ႐ံုေၾကာမွ်င္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသြးေၾကာ၊ ျပန္ရည္ေၾကာမ်ားမထိခုိက္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳရပါမယ္။

          Dr.Shoskes ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎ခြဲစိတ္မႈမွာ 45-90 မိနစ္ထက္ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 65-80 ထိရွိသည့္အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလည္းမရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ အျခားခြဲစိတ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေဝွးေစ့ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဝွးေစ့ပတ္လည္တြင္ ေရမ်ားစုပံုလာျခင္း စတဲ့အႏၲရာယ္ေတြကေတာ့ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

          ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္ေတြဟာ အလြန္ေသးငယ္တာေၾကာင့္ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းေတြကလြဲလို႔ က်န္တဲ့အာ႐ံုေၾကာအားလံုးကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္ဟု သိရပါတယ္။ အကယ္၍ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးသည့္တုိင္ နာက်င္ျခင္းကိုဆက္လက္ခံစားေနရပါက နာက်င္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုခံယူသင့္ပါတယ္။

Dr. Moe Thauk Pan 
Credit:  www.drmyanmar.com 

No comments: