Saturday, September 25, 2010

လိင္တံ အရြယ္အစား (Penis Size)

အမ်ိဳးသားေတြ အထူးသျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ေမြးရာပါ လိင္အဂၤါအရြယ္အစားေပၚမူတည္ျပီး စိတ္ဓာတ္ေရး ရာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာ ဂုဏ္ယူတတ္က်သလို အားငယ္တတ္ၾကျပန္တယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာစူးစမ္းမိသေလာက္ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

လူရယ္လို႕ျဖစ္လာၾကရင္ အရြယ္ေရာက္လို႕ အိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြေျပာျဖစ္ၾကတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ မိမိတို႕ရဲ႕လိင္အဂၤါ အရြယ္အစား (Size) ကို မိမိတို႕ရဲ႕လိင္စြမ္းေဆာင္ရည္ပမာဏႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပက္သက္သေယာင္ ထင္ျမင္ယူဆေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္ တကယ္ေတာ့ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးမက်ဘူးလို႕ ဆိုပါရေစ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လိင္တံအရြယ္အစား(Size)ကိုရုိးရိုးရွင္းရွင္း ဆံုးျဖတ္ဖို႕ဆိုရင္ေတာ့ မိဘေတြက အေမြေပးတဲ့ ဆက္ခံရရွိတဲ့ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ဆိုင္ရာ ထူးျခားသည့္ လကၡဏာသြင္ျပင္လို႕ ေခၚဆိုရမည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ဆံုးျဖတ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လိင္တံ အရြယ္အစားအား တိုးေစျခင္း သို႕မဟုတ္ ေလ်ာ့ေစျခင္းဆိုသည္မ်ားကို လံုး၀ျပဳလုပ္လို႕ မရပါခင္ဗ်ာ။ ေယာက္်ားကေလး အရြယ္မွ ေယာက္်ားၾကီးဆိုတဲ့ အရြယ္ေရာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လိင္တံအရြယ္အစားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးအမ်ား စုဟာ အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ေရာက္ျခင္း စတင္တတ္ပါရဲ႕။ အခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဒီအသက္အရြယ္ထက္ေစာႏိုင္သလို ေနာက္က်ျပီးေတာ့လည္း စတင္တတ္တာေပါ့ေလ။ ပထမဆံုး လိင္ဥ (balls) ေတြက စတင္ၾကီးထြားလာတယ္ ျပီးေတာ့ အဲဒီ့ဟာရဲ႕ အနီး၀န္းက်င္တ၀ိုက္မွာ အေမႊးအမွ်င္ေလးေတြ စေပါက္တာဗ်။ လိင္တံအရြယ္အစားလည္း စၾကီးလာျပီေပါ့။ ပထမေတာ့ အရွည္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ အတုတ္။ လိင္ဥေတြ စတင္ၾကီးထြားလာျပီးေနာက္ ေလးႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆံုးလိင္တံအရြယ္အစားကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ေတြမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသြားတတ္တာပါ။

ဒီသာမန္ လိင္တံၾကီးထြားျခင္းျဖစ္စဥ္ကပဲ အမ်ိဳးသားအမ်ားအျပားသို႕ အေႏွာင့္အယွက္သေဘာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လိင္ဥေတြ ဦးဆံုးၾကီး ထြားလာစဥ္ကတည္းက (ျပီးေတာ့ လိင္တံအရြယ္အစားၾကီးထြားျခင္းကေနာက္ကလိုက္လာတာ) ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားစြာဟာ လိင္ဥအရြယ္အစားၾကီးထြားလာေနျခင္းကို သတိမထားဘဲ ၊ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ မျဖစ္ဘူး သူတို႕လိင္တံအရြယ္အစားက ေသးလြန္း တယ္လို႕ စိုးရိမ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူတို႕ဟာ overweight ျဖစ္ေနသူမ်ားဆိုရင္ အဆီ tissue ေတြဟာ လိင္တံ အရြယ္အစားအစစ္အမွန္ ရွိတာထက္ေသးတဲ့ဟန္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနေစပါေရာ။ အတန္းထဲ သူငယ္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတြက ပံုမွန္အတိုင္း အရြယ္ ေရာက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ သူတို႕လိင္တံအရြယ္အစားေတြဟာ လူၾကီးလိင္တံတစ္ခုအသြင္အစစ္အျဖစ္ျမင္ျပီး စာဖတ္ သူတို႕အဖို႕မွာ အလြန္႕ကိုစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ မာေတာင္မႈမျဖစ္ခ်ိန္မွာ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ (သို႕မဟုတ္ ေပ်ာ့တြဲေနခ်ိန္) မာေတာင္ေနတဲ့အဆင့္မွာ လိင္တံတစ္ေခ်ာင္းဘယ္ေလာက္ၾကီးထြားလာမယ္ဆိုတာသိဖို႕ ခက္ပါတယ္။

မ်ားျပားကြဲျပားလွေသာ လူတစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႕ လိင္တံအရြယ္အစား (size) အစစ္အမွန္ဆိုတာ ဒါပါလို႕ေျပာဖို႕ နည္းနည္း ခက္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားေသာလူမ်ားစြာဟာ ကြဲျပားျခားနားေသာ လိင္တံအရြယ္အစားရွိ ေနႏိုင္တာကိုး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ လိင္တံ အရြယ္အစားၾကီးမ်ားသူမ်ားဟာ လိင္တံအရြယ္အစားေသးသူမ်ားထက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လိင္မႈဘ၀ကိုရရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ယံုတမ္းစကားကို လႈံ႕ေဆာ္တဲ့ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုမွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ လိင္မႈဟာသမ်ား၊ တီဗီအစီအစဥ္မ်ား၊ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ၊ ျပီးေတာ့ တစ္ျခားေနရာ မ်ားမွာလည္း အစဥ္တစိုက္ကိုၾကားရပါတယ္ အဲဒီ့စကားကို။ အမွန္တကယ္ေတာ့ သာမန္လိင္တံအရြယ္အစားၾကီးမားသူမ်ားဟာ သူတို႕ လိင္ကိစၥမွာ သူတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ေကာင္းပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႕အတြက္ေတာ့ အရပ္အျမင့္ေျပာင္းလဲတာျပီးဆံုးသြားခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္ ေနာက္ဆံုး လိင္တံအရြယ္အစားဘာျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္အေတာ အတြင္း လိင္တံအရြယ္အစားက ပံုမွန္မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္မိပါက မိသားစုဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာ၀န္ဆီသြား သူ သို႕မဟုတ္ သူမကို အဲဒီ့အေၾကာင္း တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ကိစၥတိုင္းရဲ႕ အမ်ားစုမွာ စာဖတ္သူတို႕ အားလံုးအဆင္ေျပေကာင္းမြန္ပါသည္ လို႕ေျပာခဲ့ၾကမွာ အေသအခ်ာပါ ။

ပွ်မ္းမွ် လိင္တံအရြယ္အစား (Average penis size)

- ပွ်မ္းမွ်လိင္တံအရြယ္အစားသည္ ၅လက္မ မွ ၇လက္မ ရွည္ႏိုင္ပါတယ္ မာေတာင္ေနခ်ိန္မွာ။ (ကြမ္းသီးေခါင္း၊ လိင္တံေခါင္းမွ ဆီးစပ္ အထိတိုင္းတာျခင္း)
- လိင္တံတစ္ခု၏ ပွ်မ္းမွ်အ၀န္းအ၀ိုင္းက ၅လက္မနီးပါး သို႕မဟုတ္ ၁၂၇ မီလီမီတာ (127 to 178 mm) ၀န္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။
- ဟိုးေလးတေက်ာ္သတင္းစကားေတြ မဟုတ္တမ္းတရားေတြကို မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
ဒီစၾကာ၀ဠာထဲက ဘယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွာ ၾကားဖူးမယ္မထင္ပါဘူး ဘယ္လူမ်ိဳး ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုကေတာ့ ဒီလိင္တံအရြယ္အစား ရွိရမယ္ ရွိၾကတယ္ဆိုတဲ့ ေယဘုယ် ထုတ္ေဖာ္ျပၾကားခ်က္ ရွင္းလင္းမႈေတြကို။ မည္သို႕ဆိုေစ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာေတာ့ လူေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပ ခ်က္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ ဆိုတဲ့ ပံုေသမူေသမွ်သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုအားလံုးမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားကေတာ့ အဲဒီေကာက္ ခ်က္ခ်ေျပာဆိုမႈေတြကိုအေပၚ ျငင္းဆန္ၾကမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ လိင္ကိစၥပတ္သက္မႈတစ္ခုရဲ႕ အေျဖ သို႕မဟုတ္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ရရိွလိုက္ျခင္းက လိင္တံအရြယ္အစားၾကီးမားျခင္းက လိင္မႈဘ၀ကိုပိုမိုျပည့္စံုေစတယ္ဆိုတဲ့စကားအေပၚ သံသယ၀င္မိၾကပါလိမ့္မယ္။ အျခားစကားလံုးအေနနဲ႕ေျပာရရင္ေတာ့.... Don't judge a book by its cover!

လိင္တံအရြယ္အစား အစစ္အမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း (Judging true penis size)

ကြၽန္ေတာ္တို႕အေနႏွင့္ လိင္တံဆိုဒ္အမွန္ကို အဲဒီလိင္တံ ေပ်ာ့တြဲေနခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ မာေတာင္မႈမျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္လို႕မရႏိုင္ပါဘူး။
တစ္ခါတစ္ရံမွာ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ ေပ်ာ့တြဲေနခ်ိန္မွာ ေသးငယ္ေနေပမယ့္ မာေတာင္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ၾကီးထြားတဲ့ဆိုဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္တာပါ။
တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ေပ်ာ့တြဲေနခ်ိန္ကထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ၾကီးလာတတ္သလို တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ အနည္းငယ္သာၾကီးလာတတ္တာ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္က အတူတူနီးပါးပါပဲေလ။
ကဲကဲ....မိမိေမြးရာပါပစၥည္းအေပၚ သံသယ၀င္ျပီး အားငယ္စိတ္၀င္မယ့္အစား မိမိရဲ႕ လိင္မႈဘ၀ကို ပိုမိုသာယာေအာင္ တစ္ျခားနည္းေတြ ရွိေသးေၾကာင္း သတိမူၾကည့္လိုက္ပါလို႕ေနာ္။

Alex aung (24 Sep 2010)

Ref: http://www.wsmsh.org.uk/health/penissize.html

No comments: