Wednesday, December 21, 2011

လိင္ ဆက္ဆံသူေတြအၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္မႈအသစ္ေတြတိုးပြားေန

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈ အသစ္ေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံသူေတြ၊ မႈယစ္ေဆးဝါး
သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ျပည့္တန္ဆာေတြၾကားမွာ တိုးလာေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ
ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနအႀကီးအကဲက တနလၤာေန႔ကေျပာသည္။

ယူအင္န္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ (UNAIDS) အႀကီးအကဲ မိုက္ကယ္ ဆီဒီဘီက
လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံမႈကို ေသဒဏ္ခ်မွတႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ခုနစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္
၈၅ ႏိုင္ငံဟာအရြယ္ေရာက္သူေတြအၾကား လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
သက္မွတ္တဲ့ ဥပေဒေတြရွိတယ္ ဆိုတာ လက္မခံႏိုင္စရာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
သူက မိန္းမလ်ာ အခ်ိဳ႕ အတြက္ေသဒဏ္ခ်မွတ္မွာျဖစ္တဲ့ အဆိုျပဳ ထားတဲ့ ယူဂန္ဒါ
ဥပေဒကို အလြန္ ဆိုးရြားတယ္လို႔ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၎ ဥပေဒဟာ လံုးဝ ေထာက္ခံမႈ
ရရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ေမ်ွာ္လင့္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။

UNAIDS က သူရဲ႕ အစီအစဥ္ ေတြကို ျမွင့္တင္ေနၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကုသမႈ ရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အခါသမရမွာ
ကူးစက္ခံရဖို႔အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အုပ္စုေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေတြရရွိဖို႔
မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေစတဲ့မေကာင္းတဲ့ဥပေဒေတြကို ႏိုင္ငံေတြက ခ်မွတ္
ေနတာေၾကာင့္ သူအေနနဲ႔ အလြန္ထိတ္လန္႔ေနရတယ္လို႔ ဆီဒီဘီက ေျပာပါတယ္။

လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လက္ကိုင္ထားဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔
မျဖစ္မေနေတာင္းဆိုရမွာပါ။ ဒီလို မလုပ္ဘူး ဆိုရင္ ကူးစက္ေရာဂါဟာ
ထပ္ၿပီးႀကီးထြားလာဦးမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုရဲ႕ ႏိုင္လိုမင္းထက္
ျပဳမႈကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္မခံႏိုင္ပါဘူးလို႔ သူက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆီဒီဘီက
တရုတ္ကစလို႔ ၊ ကင္ညာနဲ႔မာလာဝီႏိုင္ငံအဆံုး ႏိုင္ငံေတြမွာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
ကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕ ၃၃
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လိင္တူ ဆက္ဆံတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ျဖစ္ေနၿပီး ၊
သိသိသာသာတိုးလာတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ျပဳလုပ္တဲ့
ေန႔လည္စာဧည့္ခံပြဲတစ္ခုမွာဂ်ာနယ္လစ္ ေတြကို ေျပာပါတယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ႏွိပ္ကြက္တဲ့ ဥပေဒေတြ မရွိတဲ့
ကာရစ္ဘီယံေဒသမွာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕
သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လိင္တူ ဆက္ဆံသူ
အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔သူကေျပာပါတယ္။ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ ဥပေဒေတြရွိသလို၊
မိန္းမလ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာေအအိုင္ဒီအက္စ္လို ပထမဆံုး တိုက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့
အေမရိကန္မွာေတာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က
လိင္တူဆက္ဆံသူေတြႀကားမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆီဒီဘီက
ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သူက အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အုပ္စုမွာ
ကူးစက္မႈဟာပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ
တစ္ေက်ာ့ျပန္လည္လာသလိုထင္ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ အနည္းငယ္က
ျဖစ္ပြားမႈေတြ မရွိသေလာက္နီးပါးေနာက္ပိုင္းလိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္မႈနဲ႔ သတင္း
အခ်က္ေတြအားလံုးကိုမရွိတဲ့လူေတြအၾကားမွာ ကူးစက္မႈအသစ္ေတြ အထြတ္အထိပ္
ျပန္ေရာက္ လာတာကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္ လို႔သူကေျပာပါတယ္။

သူက မႈးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူေတြ ထဲမွာလည္း အေရအတြက္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္ခံ ေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဥေရာပ
အေရွ႕ပိုင္း ႏွင့္ဗဟိုအာရွမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကူးစက္မႈ အသစ္ေတြရဲ႕ ၇၀
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာမႈးယစ္ေဆးသံုးစြဲ သူေတြၾကားမွာျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္တယ္။သူတို႔ေတြက အကူအညီကို မရၾကဘူး။ သူတို႔ဟာ ပုန္းလွ်ိဳး
ကြယ္လွ်ိဳး ေနရတယ္လို႔
သူကေျပာပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္မႈ အသစ္ ၁၀၀၀
ေလာက္ရွိေနတဲ့ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ မႈယစ္ေဆးဝါး
သံုးစြဲသူ ေတြ၊လိင္တူဆက္ဆံသူေတြမွာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

( Modern)

Hikmah.info - လိင္ ဆက္ဆံသူေတြအၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
ကူးစက္မႈအသစ္ေတြတိုးပြားေန
<http://www.hikmah.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:2010-03-28-02-43-54&catid=4:world-news&Itemid=25>

No comments: