Saturday, February 23, 2013

ထူးဆန္းသည့္ Gay ဘဝ


လူေတြ၏နားထဲတြင္ Gay ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕က မ်က္ႏွာရႈံ႕ၾကမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ရြံရွာသလိုျဖစ္သြားၾကမည္  တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ ဘာမွမျဖစ္သလိုပဲေနၾကသည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆိုေစကာမူ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဂးေတြသည္ လူေတြ၏ အေျပာခံလူတန္းစားဘဝကေန မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးသည္မွာ ယေန႕ထိတိုင္ေအာင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႕ ဖိအားမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္သည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ လူေတြ၏ တစ္ဖက္သက္အျမင္ျဖင့္ ေဂးေတြကိို ဖိနိမ့္ ခြဲျခားဆက္ဆံၾကသည္ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ကိုယ္သူ 100% ေဂးဟုသိေနလွ်င္ေတာင္  ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဂးဟုလူသိမခံေတာ့ေခ်။ ထိုင္ေနလွ်က္အေကာင္းသား ထသြားမွ က်ိဳးမွန္းသိဆိုသလို မိမိဘာသာ အပုန္းဘဝျဖင့္ေနေနသည္က လူေျပာမခံရပဲ ေအးေအးေဆးေဆးေနႏိုင္ ေသးသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဂးဟုဝန္ခံလိုိက္ခါမွ မထင္မွတ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ရရွိလာႏိုင္ေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေနထုိင္သည္က ျမန္မာႏိုင္ငံမဟုတ္ပါလား...........

          သာမန္ လိင္ကြဲကိုမွႏွစ္သက္သူ Straight တစ္ေယာက္သည္ မိမိကုိယ္ေဂးဟု အစခံရပါက မည္သို႕မွ် ျဖစ္မသြားေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဂးေတြသည္ လူၾကားသူၾကားထဲတြင္ မေတာ္တဆ ေဂးဟုအစခံရပါက ေနာက္ေက်ာမလံုသလ္ိုျဖစ္မိတာေတာ့အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ လိင္စိတ္ဝင္စားမႈ ေျပာင္းလဲရာကေန စတင္လာခဲ့ျပီး လိင္တူခ်င္းသာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ၾကေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဂးမ်ားသည္ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ လူသားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕လို လိင္တူခ်င္းၾကိဳက္သူ ရိုက္သတ္၍ မကုန္ႏုိင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္လည္း လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လူ႕ေလာက ၾကီးကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အက်ိဳးျပဳေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ထိုသို႕ဖိအားမ်ားေပးေန ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဂးေလာကတြင္ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္သည့္ မ်ားစြာေသာ ထိခုိက္နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ မ်ားရွိေနရသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို မသိျမင္ႏို္င္ေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဂးေလာကသားမ်ားအေနျဖင့္ေတာ့ ရႈပ္ေထြးသည့္ စိတ္ေသာကမ်ားကို ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရတတ္သည္။

ပထမဦးဆံုးျပႆနာအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဂးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုပတ္ဝန္းက်င္က ေဂးမွန္းလူသိမွာ ေၾကာက္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕တြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိပါေသးသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူသိမွာေၾကာက္ေသာအခါ မိမိကုိယ္ကို သာမန္Straight တစ္ဦးအသြင္ျဖင့္သာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေနထုိင္ၾကမည္။ ထိုအခါ လူမသိေတာ့ လူမသိေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ ပါတနာ ေခၚ ခ်စ္သူရည္းစားရွာဖို႕ အခက္အခဲ ရွိလာသည္။ ကိုယ္ကလဲ သူ႕ကိုေဂးမွန္းမသိ သူကလဲကိုယ့္ကိုေဂးမွန္းမသိေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဖို႕ သာမန္လူတစ္ဦးလို မလြယ္ကူတာေတာ့အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။  ထိုျပႆနာေတြကေတာ့ ထားလုိက္ပါေတာ့ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႕ေခတ္အခါတြင္ အင္တာနက္ေပၚမွ တစ္ဆင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနၾကျပီး အခ်င္းခ်င္း ဒိတ္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ ထိုျပႆနာက အၾကီးအမားၾကီးမဟုတ္ေတာ့ေခ်။ သို႕ေသာ္ ေဂးေတြသည္အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကသည္ ဆိုလွ်င္ေတာင္ ၄င္းတို႕ႏွစ္ဦးသည္ ေရရွည္တြင္ အတူတကြ ဘဝကို လက္တြဲသြား ႏိုင္ၾကဦးမည္မဟုတ္ေခ်။

     မိမိက မိမိကိုယ္ကိုေဂးဟု လူသိမွာမေၾကာက္ေတာ့လွ်င္ေတာင္ မိမိ၏ ခ်စ္သူက ေၾကာက္ေနလွ်င္ အခက္အခဲရွိေနႏိုင္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ၾကေသာ္လည္း အတူေနပါက ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူေျပာခံ ရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ လမ္းခြဲလုိက္ရသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လံုးဝလူသိခံ၍ မသင့္ေတာ္သူမ်ိဳး ေက်ာင္းဆရာ၊ စစ္ဗိုလ္၊ စသည္ျဖင့္ အေျခအေနအားျဖင့္ မ်က္ႏွာပန္းမလွသူမ်ိဳးေတြေတာ့ ထိုကိစၥၾကီးသည္ မဟာဒုကၡၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကလည္း ေဂးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြကို ခ်စ္၍မရ သို႕ေသာ္ ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္း ယူမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း ျဖစ္ဦးမည္။ ထိုအခါ လူပ်ိဳၾကီးဘဝျဖင့္ အသက္ၾကီးသြားသည့္ လူမ်ားမ်ားလာသည္။

 လူပ်ိဳၾကီးဘဝျဖင့္ မတင္းတိမ္ႏိုင္သည့္အဆံုး တိတ္တခိုး ေယာက်ာ္းေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူတူေနမည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ လူကြယ္ရာတြင္ တိတ္တဆိတ္အေျပာခံရဦးမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေလာက္ ကံဆိုးသည့္ဘဝဆိုတာ ရွိပါ့ဦးမလား။ အခ်ိဳ႕ေဂးေတြသည္ မိမိကိုယ္ကို ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္း မယူႏိုင္မွန္းသိလ်က္ႏွင့္ ေဂးဘဝကို မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္ပဲရွိေလသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အိမ္ကေပးစားသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို လက္ထပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ ၄င္း၏ေဂးစိတ္အလိုေနာက္ ကိုလိုက္ေနၾကေသးသည္။  ေဂးတစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္၍ မိမိဇနီးမယားအေပၚ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ၄င္း၏စိတ္ကေတာ့ 100% မည့္သို႕ေသာအခါမွ စိတ္ခ်မ္းျမည့္ေပ်ာ္ရႊင္ ရမည္မဟုတ္ေခ်။ အနည္းဆံုးေတာ့ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိသည့္ ေယာက်ာ္းေခ်ာေလးမ်ားေတြ႕လွ်င္ စိတ္ႏွင့္ပစ္မွားမိမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဂးဆုိသည့္အမ်ိဳးသည္ မည္သို႕ေသာအခါမွ straight ျပန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ျမန္မာရုပ္ရွင္ ဗြီဒီယိုမ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ဇာတ္လိုက္မွာ အေျခာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ ျပီးေနာက္ဆံုးေတာ့ ေယာက်ာ္းစိတ္ျပန္ေပါက္သြားကာ ေယာက်ာ္းစစ္စစ္ျပန္ျဖစ္သြားသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြ ရွိပါသည္။ (မိုးေအာင္ရင္ ရိုက္ထားသည့္ ေယာက်ာ္းမစစ္လာမခ်စ္နဲ႕ ဟူေသာဇာတ္ကားကို ၾကည့္ႏုိင္သည္)။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ထုိသို႕ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ဒါရိုက္တာ၏ စိတ္ကူးယဥ္မႈသပ္သပ္သာျဖစ္သည္။ အေျခာက္တစ္ေယာက္က တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ႏွင့္ ေယာက်ာ္းပံုျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္အထိ လက္ခံႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္သည္ ေလ့က်င့္ယူလွ်င္ရရွိႏိုင္သည့္အမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအားျဖင့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို စိတ္ဝင္စားဖို႕ဆိုသည္မွာ မည္သို႕မွမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ (ဤေနရာတြင္ လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးၾကိဳက္သူ bisexual မ်ားအားမဆိုလိုပါ) ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုသို႕ေသာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးကို ရုိက္ကူးသူ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ လိင္စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ပက္သက္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိနားလည္သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါေခ်။ Gay တစ္ေယာက္ေသာ္ လည္းေကာင္း Lesbian တစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း တို႕သည္ မည္သို႕ေသာအခါမွ ဆန္႕က်င္ဖက္လိင္ကို စိတ္ဝင္စားၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ကြ်န္ေတာ္ရဲရဲၾကီးေျပာရဲသည္။

ဒုတိယအေနနဲ႕ကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုအားငယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဂးမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကို သိမ္ငယ္သိလိုခံစားလာရသည္။  ထိုသို႕သိမ္ငယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္သည္ စိတ္က်ေရာဂါရရွိႏို္င္သည္္အထိ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဂးမ်ားသည္ မိမိ၏ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား မ်ားလာသည့္အခါ မိမိဘဝကို အဆံုးစီရင္ဖို႕ထိ စိတ္ကူးတတ္လာၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဂးျဖစ္ကာစသူမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကို ေဂးမွန္းသိလိုက္ရသည့္ အခါ အၾကီးအက်ယ္စိတ္ဓာတ္က်သြားတတ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို လူျဖစ္ရံႈးသလို ခံစားလာတတ္ၾကျပီး မိမိဘဝကို အလိုမက်ျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္။ ငါသာ မိန္းကေလးေတြကို ခ်စ္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ ဟုအစဥ္အျမဲ ေတြးေတာေနလိမ့္မည္။

 ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ေဂးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆယ္တန္းေအာင္ကာစက သူသည္ေယာက်ာ္းေလး တစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေနမိေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖြင့္ေျပာဖူးသည္။ ထိုအခါက ကြ်န္ေတာ္သည္သူ႕ကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ရံႈ႕ခ်ျပီး အျပစ္တင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႕ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း ေယာက်ာ္းေလးတစ္ဦးကို ခ်စ္မိသြားေသာအခါ မိမိကိုယ္ကို ယူက်ံဳးမရျဖစ္ ခဲ့ျပီး အၾကီးအက်ယ္စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ဖူးသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အခိုက္အတန္သာ ျဖစ္တတ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႕လိုလို အဆင္ေျပသြားတတ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိရရွိထားသည့္ ဘဝတစ္ခုအေပၚ အလိုက္သင့္ေနတတ္သြားသည္ဆိုပါေတာ့။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခု ေျပာခ်င္သည္က မိမိကုိယ္ကို ေဂးမွန္းသိျပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနသည့္ စာဖတ္သူ ညီငယ္ေလးမ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အားငယ္ဖို႕ မလိုေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္လိုပါသည္။

        ပတ္ဝန္းက်င္က မည္သို႕ပင္ေျပာေနေစကာမူ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာလွ်င္ မိမိကိုယ္မည္သို႕ေသာ ဆိုးက်ိဳးမွ သက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႕အျပင္ စကားဆိုသည့္အမ်ိဳးက ေျပာျပီးလွ်င္ေလထဲတြင္ေပ်ာက္သြား တတ္သည့္အမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္း (၇) ရက္ ကဲရဲ႕ (၇) ရက္ဟုသာ စိတ္ထဲမွတ္ထားၾကေစ လိုသည္။ တစ္ဆက္တည္း ကြ်န္ေတာ္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးလိုသည္က ေဂးမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးၾကီးသည္က straight မ်ားကို မခ်စ္မိဖို႕ပင္။ မိမိက ခ်စ္သူအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မိမိကုိယ္ျပန္ခ်စ္ႏိုင္သူကိုပဲ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ သို႕မဟုတ္ပါက တစ္ဖက္သက္အခ်စ္ျဖင့္သာ အရိုးေဆြးသြားလိမ့္မည္။ အခ်စ္ႏွင့္ေမတၱာ ဆိုသည့္အမ်ိဳးက အသြားအျပန္ရွိမွ ေႏြးေထြးကာ ခ်ိဳျမိန္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိကာပဲ ေပးဆပ္ေနရသည္ဆိုလွ်င္ ေတာ့ တရားမွ်တမည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ straight ကိုမခ်စ္ပါႏွင့္ဟု ေျပာပါရေစ။ straight ဆိုသည့္အမ်ိဳးက လိင္တူခ်င္းမၾကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ကို straight ဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕သည္ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ လိင္တူခ်င္းမၾကိဳက္ဟု ကြ်န္ေတာ့္အသက္ႏွင့္ေလာင္းေၾကးထပ္၍ ေျပာရဲသည္။

 သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕straight မ်ားက ေငြေၾကးအရေသာ္ ၄င္းဟန္ေဆာင္လိမ္ညာျပီး ခ်စ္သည္ၾကိဳက္သည္ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ၄င္းတို႕၏အခ်စ္က အခ်စ္စစ္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ကြ်န္ေတာ္အာမခံသည္။ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးထားသည္။

၁။ လိုင္ကြဲစင္စစ္ကိုသာၾကိဳက္သူ (Pure Heterosexual)- လိင္တူခ်င္း လံုးဝလံုးဝ လိင္စိတ္မရွိသူ

၂။ Pure Heterosexual ႏွင့္ Pure Bisexual ၾကားလိင္စိတ္ရွိသူ- လိင္ကြဲကို အရမ္းၾကိဳက္ေသာ္လည္း လိင္တူကိုလည္း လိင္စိတ္အနည္းငယ္ရွိသူ ( ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက ဘဝမွာအေျခအနေပးမွသာ လိင္တူခ်င္း စမ္းသပ္ဖူးသူဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ လိင္တူေပၚ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈ ၂၅% ကေန ၀%ၾကားနဲ႕ လိင္ကြဲအေပၚ ၇၅% ကေန ၁၀၀% ထိရွိသူေတြဟု အၾကမ္းျဖင္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္)

၃။လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးၾကိဳက္သူ (Pure Bisexual)

၄။ Pure Bisexual ႏွင့္ Pure Homosexual ၾကား လိင္စိတ္ရွိသူ- လိင္တူကို အရမ္းၾကိဳက္ေသာ္လည္း လိင္ကြဲကို အနည္းငယ္လိင္စိတ္ရွိသူ (ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက ဘဝတြင္အေျခအေနေပးမွသာ လိင္ကြဲႏွင့္စမ္းသပ္ ဖူးသူဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ လိင္ကြဲအေပၚ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈ ၂၅%ကေန ၀% ၾကားနဲ႕ လိင္တူအေပၚ ၇၅% ကေန ၁၀၀% ထိရွိသူေတြဟု အၾကမ္းဖ်င္းယူဆႏိုင္ပါသည္)

၅။လိင္တူစင္စစ္ကိုသာၾကိဳက္သူ Pure Homosexual (သို႕) လိင္ကြဲလံုးဝလံုးဝ မၾကိဳက္သူ

ထိုကေၾကာင့္ က်ားက်ားခ်င္းၾကိဳက္ႏိုင္သည္မွာ No 3,4,5 ပဲရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိသည္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကို ခ်စ္သင့္သည္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကို မခ်စ္သင့္ဘူးဆိုသည္ကို မိမိဘာသာကြဲျပားဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႕ မိမိစိတ္ထဲတြင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားပါက မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ေဂးေယာင္ေယာင္ straight ေယာင္ေယာင္လူမ်ားအတြက္ႏွင့္ စိတ္ညစ္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

  တကယ္ေတာ့ ေဂးျဖစ္ရသည္မွာ ဂုဏ္ယူစရာတစ္ခု မဟုတ္ေပမယ့္ ရွက္စရာတစ္ခုလဲ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဂးျဖစ္ေနၾကသူမ်ား မိမိကိုယ္ကို ရွက္ေၾကာက္ သိမ္ငယ္ေနစရာမလိုပါ။ ေဂးမ်ားသည္ ႏူဝဲေနေသာ သူေတာင္းစားမ်ားမဟုတ္ပါ။ အက်င့္စာရိတၱေဖာက္ျပားေနေသာသူမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ ခိုးဆိုးလုယက္ တုိက္ခိုက္ေနေသာ လူမိုက္မ်ားလဲမဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုအားငယ္ေနမည့္ အစား မိမိဘဝကို ေနတတ္ေအာင္ ေနသားက်ေအာင္ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိကုိယ္ကို ေဂးဘဝတြင္ ရဲရဲၾကီး ျမဳပ္ႏွံေတာ့မည္ဆုိပါက အထူးသျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္သည္။ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့ပါက မျဖစ္သင့္သည့္ အမွားမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ေဂးေလာကသည္ အလြန္အင္မတန္မွ ရႈပ္ေပြေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို လမ္းမွားမေရာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတတ္ဖို႕လိုသည္။

အထူးသျဖင့္ လိင္စိတ္ကိုအလိုမလိုက္မိဖို႕ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ခ်စ္သူမွလြဲ၍ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လိင္ကိစၥကို တတ္ႏို္င္သမွ်ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္းမို႕ ကိုယ္ဝန္ျပႆနာ မျဖစ္ႏို္င္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ေရာဂါဆိုးမ်ားက ျခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳေစလုိသည္။ လိင္တူဆက္ဆံခ်င္းသည္ သာမန္လိင္ဆက္ဆံ ျခင္းထက္ HIV ပိုးကူးစက္ႏႈန္း 99.99% ပိုျမန္သည္ကို သိထားသင့္သည္။ မေရွာင္လႊဲ ႏုိင္လွ်င္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း အေဖာ္သံုးဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိ၏ ဘဝကို ေယာက်ာ္းေလး ျဖစ္ေနတာပဲ အဲ့ေလာက္ဂရုစိုက္စရာ မလိုဘူးဟု သေဘာမထားပါႏွင့္။ ေယာက်ာ္းေလးသည္လဲ ေသြးႏွင့္ကိုယ္ သားႏွင့္ကိုယ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူတစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေတြ႕ကရာလူႏွင့္ ေပြရႈပ္ျခင္းမရွိပဲ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားရပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံပါက ရာဇသတ္ၾကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ အရ အေရးယူခံရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ထိုကိစၥမ်ိဳးကို အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားဖို႕လိုသည္။ 


                              ဘဝလမ္းခရီးမ်ား သာယာေျဖာင့္ျဖဴးၾကပါေစ
                                                                                     Lovealone :P
                                                                         boytheboy.sept@gmail.com


မွတ္ခ်က္။    ။ဤစာကို ကြ်န္ေတာ္သိရွိထားသည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းညီအကိုမ်ား သိသင့္သိထိုက္သည္ဟု ယူဆရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပါင္းစပ္၍ ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments: