Tuesday, December 16, 2014

ဘာသာေရးအယူအစြဲျပင္းထန္ေသာ မိဘမ်ားကို ဘယ္လိုဖြင့္ေျပာျပရမလဲ?


 (How to Come Out to Strict Religious Parents When You're Gay)

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*) ဆိုတာ သက္တံ့ေရာင္စဥ္တန္းတစ္ခုလို႕ဆိုရရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အဲ့ဒီအေရာင္ေတြထဲ ပါ၀င္စီးေမ်ာေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစဥ္းစားေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္မိၾကမယ့္အခ်ိန္အခါတစ္ခုေတာ့ တစ္ေန႕မွာဆိုက္ေရာက္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူ႔ မိဘမ်ားဟာ ဘာသာေရးအယူအစြဲျပင္းထန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စာဖတ္သူဖြင့္ဟေျပာဆိုမယ့္ အေၾကာင္းအျခင္းရာတစ္ရပ္ဟာ လက္မခံဖို႕မ်ားတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္လို႕ သိပ္မေျပာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြလည္း ျဖစ္တည္ေနႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိမိရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်ိန္ကာလမွာ စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာ၊ေၾကာက္လန္႕စရာ၊ခက္ခဲလြန္းေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေနႏိုင္ခဲ့သလို စာဖတ္သူမိဘမ်ားဟာ ဘာသာေရးအယူအစြဲ ဘာသာေရးအေပၚကိုင္းရႈိင္းမႈျပင္းျပလြန္းေသာသူမ်ား ဆန္႕က်င္ျခင္းမျပဳလုပ္လိုသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုျပီးတုန္႕ဆိုင္းေစပါမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိမိ ေျပာဆိုျပဳမူ ေနထိုင္ေနသည့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးသည္ စာဖတ္သူအမွန္တကယ္ ျဖစ္တည္ေနမႈနဲ႕ထပ္တူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ျခင္း သည္ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ခံစားမိတယ္ဆိုရင္ မိဘမ်ားကုိဖြင့္ဟေျပာကိုေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းဆိုရာမွာလည္း စာဖတ္သူရဲ႕ျဖစ္တည္မႈဟာ ဘာသာေရးအေပၚအလြန္အမင္းကိုင္းရႈိင္းသည့္မိဘမ်ားရဲ႕အျမင္မွာ အထင္ေသးစရာမျဖစ္သည့္ ဂုဏ္ျဒပ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေနပိုင္ဆိုင္ေနဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္ေနာ္။ စာေရးသူအေနနဲ႕ အခုဘာေတြေရးျပ မလဲဆိုေတာ့ စာဖတ္သူတို႕သိျပီးသားအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ႏွမ္းျဖဴးေပးရင္း နည္းလမ္းေလးအခ်ိဳ႕ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁) သတိထား (Be Careful)
ပထမအဆင့္တစ္ဆင့္ကို တက္လွမ္းတဲ့ အဦးဆံုးေျခလွမ္းဟာ လံုေလာက္ေသာ ေျမွာက္ပင့္ေလွ်ာက္လွမ္းမႈ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတာလည္း သတိထားရပါမယ္။ ရရွိလာႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ႕က်က် အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေသာ တုန္႕ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေတြးထားပါ။ ျပီးေတာ့ ဘယ္ တစ္ခုကေတာ့ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာဘယ္လိုတုန္႕ျပန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာမယ္ အဲ့လိုျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းလိုက္မယ္ဆိုတာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားရပါမယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ အမွန္တကယ္လက္မခံဘဲ စာဖတ္သူအေပၚ အထင္အျမင္မၾကီးေတာ့မွာေသခ်ာ ေနတယ္ ျပီးေတာ့ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႕ ေနစရာအိမ္ စားေသာက္ဖို႕၀င္ေငြ ရပ္တည္ဖို႕ အလုပ္အကိုင္ စတာေတြ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ မဖြင့္ဟ မေျပာဆိုပါနဲ႕ဦး။

*** စာဖတ္သူမွာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေလးလည္းရွိေန၊ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႕၀င္ေငြေလး လည္းအေတာ္အသင့္ျဖစ္တည္ေနတယ္ဆိုရင္ ရရွိလာမည့္ အေျခအနပ္တစ္ရပ္ဟာ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ဘယ္မိဖကို အရင္ဖြင့္ေျပာမလဲ စဥ္းစား (Think of which parent to tell first)
အေဖ့ကိုအရင္ဖြင့္ဟေျပာမလား အေမ့ကိုပထမဆံုးေျပာၾကည့္မလား စဥ္းစားပါ။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ အေမျဖစ္သူနဲ႕ တေလွ်ာက္လံုး နီးနီးကပ္ကပ္ အလြမ္းသင့္ေနထိုင္လာတယ္ဆိုပါက သူမကိုပဲအရင္ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ပါ။ ဥပမာေျပာတာေနာ္။ မိဖေတြနဲ႕ေအးေအး ေဆးေဆး စကားစျမည္ေျပာဆိုလို႕ရမယ့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလးေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အေရးတၾကီးျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥတစ္ခုကို သူတိုနဲ႕ေျပာဆိုတိုင္ပင္ခ်င္ေၾကာင္း အရုိးရွင္းဆံုးေျပာလိုက္ရပါမယ္။

(၃) အာရံုေထြျပားစရာမပါဘဲ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို စီစဥ္လိုက္ပါ (Arrange a time to talk without distractions)
စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မိဘမ်ားနဲ႕ အျခားသူမ်ားမရွိတတ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ အခုစာဖတ္သူဖြင့္ဟေျပာဆုိမယ့္ အေၾကာင္းကိစၥသည္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ တစ္မိသားစုလံုးရွိေနတတ္သည့္ ခရစ္စမတ္(စ္) ညစာစားပြဲလို အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးကိုေတာ့ မေရြးခ်ယ္ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ၾကားရွိ နားေထာင္ရမယ့္ သတင္းသစ္တစ္ရပ္အေပၚ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားအေနျဖင့္ နာၾကားခ်ိန္၊ တုန္႕ျပန္ဖို႕၊ အေျဖေပးဖို႕ စတာေတြကို လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အျခားေသာ ပရိသတ္ နားေထာင္သူမရွိဘဲ ၾကားနာရဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ခုအေနနဲ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

(၄) ဖြင့္မေျပာခင္ စိတ္ျငိမ္ေအာင္ျပင္ဆင္ (Before you tell them, calm down)
အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ မိန္႕ခြန္းေျပာဖို႕၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖဖို႕ စသျဖင့္ တစ္ခုခုေသာ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ခံစားခ်က္ဘယ္လိုမ်ားရွိမလဲ။ ကတုန္ကယင္ျဖစ္မလား ခ်ိတံုခ်တံုျဖစ္ေနမလား ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိစိတ္အေနအထားဟာ ေအးေဆးသက္သာျဖစ္ေနဖို႕လိုတာေတာ့အမွန္ပဲ။ ကဲ…စာဖတ္သူ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ရိုးရွင္းတဲ့နည္းေလးက ခပ္ျပင္းျပင္းေလးတစ္ခ်က္ အသက္ရွဴရႈိက္လိုက္ပါ သို႕မဟုတ္ ဆုေတာင္းတစ္ခုရြတ္ဆိုအဓိဌာန္လိုက္ပါ။ ေျပာခဲ့တဲ့နည္းႏွစ္ခုလံုးလုပ္ ေဆာင္ရင္း….စာဖတ္သူေတြးဆထားတာေတြ၊ စာဖတ္သူစိတ္သက္သာရာရေစမယ့္ အားအင္ျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း အေကာင္းဖက္က ယူဆျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာရဲ႕ဆန္႕က်င္ဖက္နဲ႕ၾကံဳဆံုလာရတဲ့အခါ ခုသာခံသာရွိတာေပါ့ေနာ္။

(၅) ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ (Tell them)
မိဘေတြကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္ပါ။ ျခံဳပုတ္ပတ္လည္ကို တုတ္နဲ႕ခပ္ျပင္းျပင္းလွည့္ပတ္ရိုက္ခတ္ေနတာက သူတို႕ကို ေျခာက္လွန္႕ သလိုျဖစ္ ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ‘အေမ…အေမ့ကို သားအရမ္းခ်စ္တာပဲ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ကိုဖြင့္ေျပာခ်င္တာ တစ္ခုရွိ ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေလ bisexual တစ္ေယာက္ပါ’ သို႕မဟုတ္ ‘အေဖ…သမီးက အမ်ိဳးသမီးခ်င္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ Lesbian တစ္ေယာက္ပါ’ လို႕ေလးပဲေျပာယံုပါပဲ။ ေျပာျပခဲ့တဲ့ပံုစံေလးက စာဖတ္သူတို႕ေျပာဆိုၾကတဲ့စကားအမ်ားၾကီးထဲက စကားရပ္ေလး တစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဖြင့္ဟေျပာစရာရွိတာေျပာျပီးျပီဆိုရင္ စာဖတ္သူရဲ႕မိ သို႕မဟုတ္ ဖရဲ႕  တုန္႕ျပန္ခ်က္ ကိုေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) သူတို႕ဘယ္လိုတုန္႕ျပန္တာကို ၾကည့္ (See how they react)
သူတို႕ဘယ္လိုတုန္႕ျပန္တယ္ဆိုတာကိုအေျခအေနၾကည့္ပါ။ လံုးလံုးလ်ားလ်ားလက္ခံျခင္းဆိုတဲ့အေျခအေနကေန ဆန္႕က်င္ဘက္ ကန္ထုတ္ခံရတဲ့ အလားအလာလဲၾကံဳဆံုလိုက္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနဟာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုရဲ႕ လမ္းခုလတ္ေနရာတစ္ခုခု ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေရာ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတို႕လက္ခံသည့္သေဘာ ျငိမ္သက္ျပီးေတြေ၀သလိုျဖစ္သြားၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါျပႆနာ အၾကီးၾကီးတစ္ခုကို စတင္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ စာဖတ္သူျဖစ္သြားပါျပီ။ တကယ္လို႕သူတို႕အဲ့လို႕မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အစြန္႕ပယ္ခံဖို႕ စြန္႔ပစ္ဖို႕ ေၾကာက္ရြံ႕ေနာက္တြန္႕မေနသင့္ပါဘူး။ စာဖတ္သူ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့အေျခအေနအတိုင္း မလဲမယိုင္ေလွ်ာက္လွမ္း ရပါမယ္။

(၇) ေပါက္ကြဲသံစဥ္ေတြ နားေထာင္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ထား (Expect outbursts)
ေပါက္ကြဲသံစဥ္ေတြ ၾကားရဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားစရာမလိုပါဘူး။ ၾကားရဖို႕မ်ားပါတယ္။ သူတို႕နဲ႕အျပိဳင္ေပါက္ကြဲလို႕ေတာ့မျဖစ္တာေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား စိတ္ထိန္းထားဖို႕လိုမယ္ေနာ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕သိထားျပီးသားျဖစ္မွာပါ သူတို႕ဟာ ဘာသာေရးအဆံုးအမေအာက္မွာ ယံုၾကည္မႈျပင္းစြာေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ကာလက ၾကာျပီဆိုတာကိုေလ။ သိကၡာမဲ့တဲ့လုပ္ရပ္၊ သူတကာ လက္ညွိဳးထိုးစရာ ကိုယ္က်င့္တရားခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ရပ္၊ အခါတစ္ပါးက မေကာင္းမႈျပဳခဲ့လို႕ ခံစားရတဲ့ စိတ္အေျခအေနယိုင္နဲ႕မႈတစ္ရပ္ ထားပါေတာ့ တို႕ထိစရာ အသြင္ကြဲအယူအဆမ်ားစြာသူတို႕အ၀န္းအ၀ိုင္း၀ယ္ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႕ အဦးဆံုးယူဆထင္ျမင္ၾကမယ္ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ စာဖတ္သူေျပာတဲ့စကားေတြကို အသာျငိမ္နားေထာင္တယ္ ‘ဒါ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့သတင္းပဲ’ ဆိုတဲ့ စကားေလးမ်ိဳး အစပ်ိဳးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမွာင္တိုက္ထဲက ခပ္ေသးေသးအလင္းတန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ခုန္ႏိုင္မယ္ ခင္ဗ်ာ့။ ဒီလို အေျခအေနေလးၾကံဳဆံုခြင့္ရမယ္ဆိုပါက စာဖတ္သူရဲ႕မိဘေတြစိတ္ထဲမွာ သိလိုစိတ္ျပင္းျပမႈေတြ အေပးအယူ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ေရာျပြမ္းတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုတာ သိထားရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာတုန္႕ျပန္လာမယ့္ သူတို႕တုန္႕ျပန္မႈကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ ေျဖရွင္းဖို႕ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ကိုေလ်ာ့ မ်က္ႏွာကိုမပ်က္ယြင္းေစဘဲ တည္ျငိမ္ေနလိုက္ပါ။

(၈) သူတို႕အတြက္ တိုက္ပြဲတစ္ခုရဲ႕ ပထမေန႕ရက္ဆိုတာ သတိရပါ (Remember that, for them, this is Day One of the Mission)
မိုးသည္းမုန္တိုင္းတစ္ခုကိုရင္ဆိုင္ရေသာ ပထမေန႕ရက္ဟာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေဒသက လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ရင္ဆိုင္ရခက္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားမိရင္ စာဖတ္သူမိဘမ်ားရဲ႕ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို စာနာႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရင္ဆိုင္ရတာ ျဖတ္သန္းရတာ  အသိအမွတ္ျပဳမိဖို႕အတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ …ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း စာဖတ္သူအတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းေတြ၊ ကိုယ့္ပံုရိပ္ကိုယ္ထိန္းညွိခဲ့ျခင္းေတြ၊ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ကိုယ္ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ရတာေတြ၊ ျပီးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္တုန္႕ျပန္ခ်က္ ေတြအေပၚသံုးသပ္မိျပီး မိမိဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူအျဖစ္နားလည္ရတာေတြအတြက္ေပါ့။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားသည္လည္း ထို႕အတူ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အဲ … ဒီထက္ပိုလိုအပ္ခ်င္လည္းလိုအပ္ႏိုင္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္သူတို႕ဟာ ဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြရဲ႕ ဘာသာတရားေရးရာ အယူအစြဲေတြအေပၚ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲလက္ခံေနထိုင္တာအသားက်ေနျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ စာဖတ္သူအတြက္ ေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွလည္းဟုတ္မွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ နားလည္ျခင္း၊ အနည္းဆံုး သည္းခံေအာင့္အီးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ သတင္းအသစ္အေပၚလက္ခံျခင္းဆိုတဲ့ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္တစ္ရပ္ ႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္ကိုကာရံထားေသာစည္းအေပၚ ခပ္တည္းတည္း ရပ္တည္ေနရေသာ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ားအျဖစ္ပါ။ တေနကုန္ေတာ့ ပါးျပင္ေပၚက ပန္းေသြးေရာင္ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဖို႕မေမွ်ာ္လင့္သင့္ဘူး ေလ။

(၉) သူတို႕အတြက္ ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ အခန္းက႑နဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထား
 (Be prepared for them to point out chapter and verse)
စာဖတ္သူက သူတို႕ေရွ႕၀ယ္ မတ္တပ္ေလးရပ္ ‘အဲ့လိုကိစၥအတြက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဂရုမစိုက္ဘူး’ သုိ႕မဟုတ္ ‘ကၽြန္ေတာ္သိသားပဲ’ လို႕ေျပာရံုေလးနဲ႕ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါဘူး။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ား အေနနဲ႕ကေတာ့ သူတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာအေပၚအေျခခံျပီး ကန္႕ကြက္ဖို႕သြားေနမွာပဲဆိုေတာ့ စာဖတ္သူကလည္း သူတို႕အေျခခံထားတဲ့အခ်က္အေတြေပၚမွာပဲမူတည္ျပီး တုန္႕ျပန္ဖို႕ အေျဖေပးဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ စာဖတ္သူကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေရတိမ္နစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့အျဖစ္ကေန ေ၀းေအာင္ ပစ္ခြာလိုက္ဖို႕ဆိုတဲ့ပံုစံ စာဖတ္သူ႕ မိဘမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနမွာဆိုေတာ့ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြလုပ္ရပါမယ္။ စာဖတ္သူ ဖြင့္ဟေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥတစ္ရပ္သည္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ကမူးရူးထိုး လုပ္ေနတဲ့ ၊ ဘာသာေရး ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားကို မေလးမစားလုပ္ ေနတာမဟုတ္တဲ့၊ သူတို႕အတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေကာင္းခ်မွတ္ႏိုင္မယ့္ ပံုစံေတြ ေပးႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။

(၁၀) လႈပ္ခါေအာင္ မလုပ္နဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ ျငင္သာပါ (Don’t waver, but be kind)
စာဖတ္သူရဲ႕ အေဖနဲ႕ အေမက စာဖတ္သူစိတ္ေတြ လႈပ္ခါသြားေအာင္၊ ေၾကာက္လန္႕သြားေအာင္၊ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူ ဘာျဖစ္တယ္ ဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားကာ ရပိုင္ခြင့္ေတြစြန္႕လႊတ္ေစဖို႕ ၾကိဳးစားမွာကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ပါ။ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ား စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ အံၾသ မယံုၾကည္ႏိုင္မႈေတြ ျဖစ္တည္သြားေတာ့ အလားတူ စာဖတ္သူလည္း ခံစားမိျပီး လမ္းေၾကာင္းျပန္ ေျပာင္းမယ္ ထင္တာေတြ သူတို႕ စီမံခ်က္ေတြခ်မွတ္ေတာ့မယ္ေလ။ အခုအေျခအေနမွာ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ ကိုယ့္ရပ္တည္မႈအေပၚ မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဖို႕ လုပ္ပါ။ အက်ယ္အက်ယ္ ျငင္းခုန္ေအာ္ဟစ္တာေတြ တြန္းထိုးရိုက္ခတ္တာေတြ ၾကံဳဆံုလာရႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခ်င္တာကို နားဆင္ေပး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လဲ တည္ျငိမ္ေအာင္ေနျပီး သူတို႕စိတ္ထန္ေနတာေတြ ေျပျငိမ္းသြားေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုပါ။

 “အေဖ၊ အေမ…အေဖတို႕စိတ္ရႈတ္ ေဒါသျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ေနတာ အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အခု…အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိေနျပီ။ အေဖတို႕ေျပာဆိုၾကတဲ့ စိုးရိမ္ၾကတဲ့ စကားလံုး တိုင္းကို ဆန္႕က်င္ေနတာမဟုတ္ရပါဘူး။ သားကိုယံုပါ။ သားရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ သားရပ္တည္ေနထိုင္တဲ့ဘ၀ဟာ အေဖတို႕အေမတို႕အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရဘူးလို႕ ဆံုးျဖတ္ျပီးသားပါ။ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ဆံုးရွဳံးရတာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကပစ္ပယ္ခံ ရတာ စတာေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္လိင္စိတ္ခံယူမႈက ျပန္မေျပာင္းႏိုင္ပါဘူး (straight ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္)”

စာဖတ္သူမိဘမ်ားရဲ႕ ေသာကေတြအေပၚ စာဖတ္သူ စာနာ နားလည္ေပးလိုက္ပါ။ ေယာက္်ားမိန္းမ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ႏွစ္ဦးရဲ႕ လိင္ကိစၥ စည္းမေစာင့္မႈေတြအေပၚ မထူးဆန္းေသာအသြင္ သူတို႕စိတ္ထားႏိုင္ေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႕ေလာကထဲ၀ယ္ အထာမက်ေလာက္ ေအာင္ပဲ ဟိုသည္မ်က္စိရႈပ္ေစတဲ့ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ေတြေၾကာင့္ မိမိ သားသမီးသည္လည္း သူတို႕လိုပဲလားဆိုသည့္ ေသာကပြားမ်ားတတ္ၾကတာကိုးေနာ္။
စာဖတ္သူသည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတစ္ေယာက္၊ ကိုယ့္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ တာ၀န္ယူႏိုင္သူတစ္ေယာက္ဆိုတာ သူတို႕ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

(၁၁)  ပူလြန္းလွ်င္ ခဏလႊတ္ထား၊ျပီးမွ ျပန္ကိုင္ေပါ့ (Leave if things get too hot, and return another time)
စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ စိတ္ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္သလိုလို…ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္စြာ……ေဆြးေႏြးေျပာျပေနေသာကိစၥအေပၚ ဆက္လက္ေျပာဆိုခြင့္ျပဳျခင္းဆိုတာထက္ ညစ္ပတ္ဆိုးရြားစြာ ေအာ္ဟစ္ဆူပူျခင္းေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္လာရတဲ့အခါမွာေတာ့ “အေဖတို႕ အေမတို႕ ေျပာစကားအရ သားေျပာတဲ့ကိစၥအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႕ဆိုတာ ဒီညအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သားသိပါျပီ။ ရပါတယ္ အဲဒါလည္း အိုေကပါတယ္။ ဒီအမွန္တရားကို သားအေနနဲ႕ဆိုရင္လည္း ညတြင္းခ်င္း ဘယ္လက္ခံႏိုင္ပါ့မလဲ။ အခုေတာ့ ဒီေနရာက ခဏထြက္သြားဖို႕သင့္ျပီထင္ပါရဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္ မနက္ျဖန္ညၾကရင္ ျပန္လာပါဦးမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ညမ်ားမွာေပါ့။ အေဖတို႕ သေဘာပါပဲဗ်ာ။ အေဖေကာ အေမကာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုသားခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေဖတို႕ စဥ္းစားဖို႕ ဆန္းစစ္ဖို႕ စံုစမ္းဖို႕ အခ်ိန္ေပး ရမွာေပါ့။ ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပန္ျပီးေဆြးေႏြးၾကေသးတာေပါ့ေနာ္”

(၁၂) ညွိႏႈိင္းပါ (Negotiate)
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္မွာအသားက်ေနတဲ့ အေခၚအေ၀ၚအသံုးအႏႈန္းေတြ နဲ႕ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားအတြက္ ဘယ္အသံုးအႏႈန္းကေတာ့ျဖင့္ သင့္ေတာ္တယ္ ဘယ္စကားလံုးကေတာ့ မူမမွန္ဘူးဆိုတာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ေတာ့သိဖို႕လိုပါတယ္ သူတို႕ကိုေျပာျပရွင္းျပလိုက္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ ျဖစ္တည္ေနမႈအေျခအေန၊ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕အသားက်ေနမႈေတြနဲ႕ ဘယ္ဟာက ဘယ္လို ဘယ္ဒင္းဆိုတာသိသြားၾကရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျဖစ္တဲ့အခါ သူတို႕အေနနဲ႕ ခြင့္ျပဳေကာင္းခြင့္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

(၁၃)  အနည္းဆံုးေတာ့ ခဏျဖစ္ျဖစ္ ေ၀းေ၀းကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထား
(Be prepared to walk away, at least for a while)
အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားဟာ အျခားေသာမိဘမ်ားထက္စာရင္ သတင္းသစ္အေပၚ လက္ခံပါလိမ့္မယ္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ယာယီတဲစခန္းတစ္ခုမွာ အိပ္စက္ရသလို ခံစားလိုက္ရရင္ ျပီးေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕သတင္းသစ္အေပၚ ပိုပိုကဲကဲ တုန္႕ျပန္မႈေတြၾကံဳဆံု လိုက္ရရင္ျဖင့္ ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခု တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါပဲေလ။ သူတို႕နဲ႕ခဏတာေတာ့ ခြဲခြာၾကရ မယ္ထင္တယ္။ နာက်င္မႈေတြကေန ထြက္ေျပးဖို႕ဆိုရင္ တာတိုေျပးတာထက္ တာေ၀းကို အေျပးအလႊားလုပ္ပစ္လိုက္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ သိသိသာသာအေျခအေနကေတာ့ ရွိပါတယ္ ဒီေနရာမွာ….စြန္႕စားမႈတစ္ခုလို႕လည္းဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းသစ္ အယူအဆသစ္တစ္ရပ္ကို လံုး၀လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ သို႕မဟုတ္ ညွိႏႈိင္းမႈတစ္ခုေလာက္ေတာင္မေပးၾကသူ မိဘမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ျဖင့္ ရွင္သန္ေမြးဖြားရာအရပ္ ခ်စ္ခင္အားကိုးရေသာမိသားစု ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထိေတြ႕ခြင့္ မရႏိုင္ေသာ စြန္႕စားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုေတာ့ စာဖတ္သူ သိထားရပါလိမ့္မယ္။ 

အဆံုးသတ္မွာေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာဖတ္သူရဲ႕ဘ၀ဟာ စာဖတ္သူအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ အျခားေသာသူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ လမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္ဖို႕ ေနထိုင္ၾကည့္ဖို႕ၾကိဳးစားျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့လိုလုပ္တာက ေတာ္ေတာ္နည္းပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ မိမိမဟုတ္သည့္ မိမိေနထိုင္မႈျဖစ္သည့္အတြက္ အထာကေတာ့ က်မယ္မထင္ပါဘူး။

ဘာသာေရးအေပၚ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲရွိသူမိဘမ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ားဟာ သူတို႕မိဘမ်ားရဲ႕ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အတူ အခ်စ္ခံ ရျခင္း စည္းၾကပ္ခံ ရျခင္းေတြဟာ တကယ့္ငရဲလို႕ထင္ျမင္ကာ ခပ္ေ၀းေ၀းကိုေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ၾကံေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဓိက ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်က္က သူတို႕သားသမီးတစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ လမ္းမွားကို ေလွ်ာက္ေနသူတစ္ေယာက္အသြင္ ထင္ျမင္ျပီး သူတို႕ယံုၾကည္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တည့္မတ္ေပးလွ်င္ရမည္ဆိုေသာ အေတြးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခံၾကရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲ့လိုေန႕ရက္ေလးကိုရဖို႕အတြက္ ဆုေတာင္းရပါမယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ား အဆိုပါ အေတြးမ်ိဳးျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္လာတာကိုခြင့္ျပဳေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေတာအတြင္း သင့္ကိုယ္သင္ ရိုးသားစစ္မွန္ဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခုတည္းႏွင့္ တစ္ဘ၀တာဆိုတာကို သတိရရမယ္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ စာဖတ္သူ တစ္ကိုယ္ေရအတြက္ျဖစ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ အားမာန္ရွိရွိႏွင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႕အတြက္ စာဖတ္သူတာ၀န္ရွိေနပါတယ္ဆိုတာကိုေကာေပါ့။

ေျပာစရာ အခ်ိဳ႕ (Tips)
-       တကယ္လို႕ စာဖတ္သူမွာ ခ်စ္သူ/ပါတနာ တစ္ေယာက္ေယာက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာတာကေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူ ေကာင္ေလး/ေကာင္မေလးအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားကို ေျပာျပခ်င္မယ္မထင္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားအေနနဲ႕ သူတို႕ေၾကာင့္ စာဖတ္သူဟာ ေဂးျဖစ္သြားရတာ ေျပာင္းလဲသြားရတာလို႕အတြန္႕တက္တတ္ၾကတာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူရည္းစားအေၾကာင္း မေျပာျပခင္မွာ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားကို လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီးလက္ခံဖို႕အခ်ိန္အနည္း ငယ္ေပးလိုက္ပါဦးလို႕။

-       အလုပ္မွာ သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္းမွာ စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အထူးသတိထားပါ။ မိမိနည္းမိမိဟန္နဲ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟေနထိုင္ျခင္းဟာ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ အနည္းငယ္ ေတာ့ ထိန္ခ်ိန္ေနထိုင္မွသာ နာက်င္ခံစားရတာေတြကို ေလ်ာ့ပါးလက္ခံရရွိႏိုင္ပါတယ္။

-       ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ အေထာက္အပံ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႕ထင္ရင္ေတာ့ အယံုၾကည္ရဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ကိုသာ ေျပာဆိုဖြင့္ဟပါ။

-       လိင္တူျခင္းစိတ္၀င္စားျခင္း လိင္တူျခင္းဆက္ဆံလိုစိတ္ဟာ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ရင္ မလိုမုန္းထား အမုန္းတရားသည္လည္း မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ အကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ထုတ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ပါတယ္။

-       မိမိရဲ႕လိင္စိတ္ဖြင့္ဟေနထိုင္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန မိဘေတြရဲ႕လက္ခံႏိုင္မႈသေဘာထား စတာေတြကို ခဏတာဖုန္းကြယ္ထားမွျဖစ္မယ္ဆုိတာ စာဖတ္သူရဲ႕ခ်စ္သူျဖစ္ဖို႕အလားအလာရွိသူကိုေျပာျပေဆြးေႏြးဖို႕ ေၾကာက္မေနသင့္ပါဘူး။ အဲ့လိုလုပ္ရင္ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ လံုျခံဳေအးေဆးမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္ေတာ့ အရင္လုပ္ရမွာ ေပါ့ေနာ္။

-       အၾကင္နာေမတၱာၾကီးမားျခင္းရဲ႕အျခားတစ္ဖက္ စာဖတ္သူ ေဂးျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ လက္ခံ သို႕မဟုတ္ သည္းခံႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႕မ်က္စိ ျမင္ကြင္း ပတ္၀န္းက်င္မွာ စာဖတ္သူနဲ႕ စာဖတ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူ ေကာင္ေလး/ေကာင္မေလး/ ပါတနာတို႕ အခ်စ္သည္းေနတာကိုျမင္ၾကည့္ဖို႕ေတာ့ သက္ေသာင့္သက္သာမျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူး။ ပိပိရိရိနဲ႕ အသနားပိုေအာင္ ေနသင့္ပါတယ္။ ‘သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပါ’ ဆိုတဲ့ပံုစံပဲေနဖို႕ ဟန္ေဆာင္ဖို႕ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ သူ႕ေပါင္ ေပၚတက္ထိုင္တာ/ နမ္းရႈံ႕တာ/ တစ္ေယာက္လည္ပင္းတစ္ေယာက္ တြဲခိုေနတာ စတာေတြကို မလုပ္ရဘူးေနာ္ စာဖတ္သူ႕မိဘ မ်ားေရွ႕မွာေပါ့။ အခ်ိန္အမ်ားၾကီးထိန္းသိမ္းစရာမွမလိုတာေလ သူတို႕ေရွ႕ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလး အတြင္းပဲဟာကို။

-       စာဖတ္သူနဲ႕ စာဖတ္သူမိဘမ်ားၾကား ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မယ့္ မဟာမိတ္တစ္ေယာက္ေတာ့ရွာပါ။ စာဖတ္သူမွာ ေဂး အေဒၚ သို႕မဟုတ္ ဦးေလးတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူ သကၤာမကင္းျဖစ္ခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စာဖတ္သူ ေဂးျဖစ္ေနျခင္းအေပၚမွာ ေအးေဆးဆိုတဲ့ တူ သို႕မဟုတ္ တူမတစ္ေယာက္ေတာ့ စာဖတ္သူရွိေကာင္း ရွိမယ္။ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ား စာဖတ္သူအေပၚ ေရွာင္ဖယ္ဖယ္လုပ္ေနျခင္းေတြ ပစ္ပယ္ျခင္းေတြနည္းပါးသြားေအာင္လုပ္ဖို႕ ကူညီႏိုင္သူမ်ားစာရင္းမွာ သူတို႕ကိုထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို စာဖတ္သူမိဘမ်ားၾကားခ်င္တဲ့အခါ သူက စာနာနားလည္ေအာင္ေျပာေပးႏိုင္တယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕အေၾကာင္းအရာစံုကို စာဖတ္သူ႕စီကေနတိုက္ရိုက္ၾကားရတာထက္ စာရင္ သူတို႕စီကေန သိမ္ေမြ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအသြင္ျဖင့္ ၾကားေစျခင္းကလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ပါ။ စာဖတ္သူနဲ႕ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ားၾကား၀ယ္ ေျပာျပခဲ့တဲ့လူမ်ားရဲ႕ အကူအညီကိုရယူဖို႕အတြက္ ေၾကာက္မေနသင့္ပါဘူး။

-       အကယ္၍ စာဖတ္သူတို႕ Church ဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအေပၚ လက္ခံၾကိဳဆိုျခင္းမရွိတတ္ဘူးဆိုရင္လည္း စာဖတ္သူ လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္သက္၀င္လာတဲ့ အရာကို အရႈံးမေပးလိုက္ပါနဲ႕။ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားလို လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားကို လက္ခံေပးတဲ့ Church ေက်ာင္းေတြ ဂိုဏ္းခြဲေတြအမ်ားၾကီးပဲရွိပါတယ္။

-       LGBT ေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့ Church သို႕မဟုတ္ အစုအေ၀း အစည္းေ၀းတစ္ခုကို ၾကိဳးစားရွာေဖြပါ။ သူတို႕၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ပံုမွန္အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာေတြကို စာဖတ္သူတက္ေရာက္ခြင့္မရွိေပမယ့္ အျခားေသာနည္းလမ္းနဲ႕ ဖြင့္ဟခြင့္ ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ခြင့္ေတြအတြက္ သူတို႕အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

-       စာဖတ္သူရဲ႕မိဘမ်ား၏တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ားကို မခန္႕မွန္းႏိုင္ပါဘူး။ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ/လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္ ႏွစ္သက္သူ/ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အသြင္၀တ္ဆင္ေနထိုင္သူေတြေပၚျမင္တဲ့အျမင္အေပၚ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေတြးဆဖို႕ ေတာ္ ေတာ္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစခိုင္းခံရတဲ့အေျခအေနဆိုက္ေအာင္လုပ္သည့္အသြင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူတို႕အေနနဲ႕ အမ်က္ေဒါသျပင္း ထန္လာမွာေတာ့ေသခ်ာတယ္။

-       ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ သို႕မဟုတ္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား နဲ႕ပတ္သက္ျပီး က်မ္းစာမွာ ဘယ္လိုမွ မွတ္ခ်က္မျပဳထားခဲ့ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးရြားတဲ့ ဘုရားပညတ္ေတာ္ကို မလိုက္နာျခင္း ဒုစရိုက္ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္လို႕ နားလည္မႈလြဲေနတတ္ၾကပါတယ္။

သတိေပးခ်က္မ်ား (Warnings)

-       စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မိဘေတြကို ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္းမျပဳရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာေလးနည္းနည္းရွိတယ္။ တကယ္လို႕ စာဖတ္သူက ဖြင့္ေျပာလိုက္လို႕ မိဘေတြက ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးရြားရြား တုန္႕ျပန္လာမယ္လို႕ ထင္ထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေျခ ေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္လို႕ အသက္အရြယ္အရေရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ ရင့္က်က္လာမယ့္အရြယ္ (ဥပမာ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ထိ) အဲ….ေငြေၾကးအားျဖင့္ သူတို႕အေပၚ မွီတြယ္စရာမလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ထိ ဖြင့္ဟဖို႕မလုပ္ပါနဲ႕ဦးလား။

-       အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ဘယ္ေသာအခါမွ အႏိုင္ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ စာေရးသူရဲ႕မိဘမ်ားဟာ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ အျဖဴ သို႕မဟုတ္ အမည္းကိုပဲခြဲျခားလက္ခံတတ္တဲ့ သေဘာရွိသူမ်ား ဒါမွမဟုတ္ သတင္းသစ္ အယူအဆသစ္ေတြကို လက္ခံဖို႕ အခန္းငယ္တစ္ခု အရံသင့္မထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုဆိုရင္ေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈကိုဖြင့္ဟမယ့္ကိစၥဆိုရင္ စာဖတ္သူ႕မိဘမ်ားဆီက သတင္းေကာင္းၾကားရဖို႕ ျမင္ရဖို႕အတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ သို႕မဟုတ္ အျမဲလိုလို ေစာင့္စားရမယ့္အသြင္ရွိမယ္ထင္ရဲ႕။ ၀မ္းနည္းစရာဆိုေပမယ့္ သူတို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ လက္ခံ သို႕မဟုတ္ ေလးစားရပါလိမ့္မယ္။

-       မိဘေတြရဲ႕ အေမးထုတ္လာတဲ့ေမးခြန္းမ်ားထဲမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ဆိုင္တဲ့ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြပါ လာခဲ့ရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေတာ္ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနအခ်က္အလက္ေတြကို မေျပာပါနဲ႕။ စာဖတ္သူရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ ကိစၥရပ္ဆီ ေရာက္ရွိတို႕ထိလာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရိုးရိုးသားသားနဲ႕အမွန္ကိုေျပာလိုက္ပါ။ ေနာက္ေတာ့ စကားေၾကာမရွည္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို ဆက္ေျပာလိုက္ပါေနာ္။

-       တကယ္လို႕ စာဖတ္သူဟာ ေရွးရိုးစြဲ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ ေနထိုင္ေနရတယ္ဆိုရင္ သို႕မဟုတ္ စာဖတ္သူဟာ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုလိုက္လို႕ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမယ့္အေျခအေနတစ္ရပ္ကေန ေဘးအႏၱရာယ္ဇံုအတြင္းက်ေရာက္သြားမယ္လို႕ခံစားရရင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႕ဆိုတာ ေႏွာင့္ေႏွးဖို႕ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ရပါ့မယ္။

-       အခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးပညာရွင္ေတြဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုရင္ တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥေတြကို “သေဘာ အယူ၀ါဒ-ေျပာင္းျခင္း-ဖလွယ္ျခင္း ကုထံုး (conversion therapy)” တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ေျပာင္းလဲၾကည့္ဖို႕ ကမ္းလွမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ အျခားေသာကုထံုးမ်ားဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ထိခတ္ေစတယ္လို႕ ေခတ္သစ္ ကုထံုး ပညာရွင္အမ်ားစုက ယံုၾကည္ ၾကတာေၾကာင့္ သေဘာအယူ၀ါဒ-ေျပာင္းျခင္း-ဖလွယ္ျခင္းကုိအေလးထားတတ္ၾကတာမို႕ စာဖတ္သူအေနနဲ႕ မေၾကာက္ရြံ႕သင့္ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ စိတ္ထဲက တင္းၾကပ္မႈေတြ အနည္းငယ္ေတာ့ေျပေလ်ာ့သြားႏိုင္ တာေပါ့ေနာ္။

Alex Aung (16 December 2014)

No comments: