Wednesday, December 24, 2014

သူငယ္ခ်င္းတို႕အတြက္ တိုးတိုးေဖာ္


HIV/AIDS, ကာလသားေရာဂါေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဗဟုသုတအေနနဲ႕ ေလ့လာသိရွိလိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား စိတ္လံုျခံဳစြာနဲ႕ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ရယူလိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ဒံုးေတြ အခမဲ့ ရယူလိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးမႈေတြနဲ႕ ေဆးစစ္မႈေတြကို ရယူလိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကမၻာ့ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ရဲ႕ ေမာင္တို႕ရြာကိုသာ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ 

HIV? 
AIDS? 
ART?


ေမာင္တို႕ရြာ - www.maungdoeywar.com

Phone Number – 09 73122566

No comments: