Friday, December 5, 2014

The Science Of Sexual Orientation( သိပၸံနည္းက် လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မွု ေလ႔လာနည္းပညာ)
နိဒါန္း
၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အေမရိကန္စိတ္ပညာ အဖြဲ႔အစည္းက စိတ္ပညာရွင္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ လိင္စိတ္အေပၚမွာ သုေတသနျပဳမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ Gay, straight, lesbian နဲ႔ bisex­ual ေတြလို႔ ကြဲျပားရသလဲဆိုတာကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

အရင္အခ်ိန္ကဆိုရင္ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့သူေတြအျဖစ္ လူေတြက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ အဲလိုလူေတြေတြ႔ရင္ ရြံရွာသလိုလို၊ အထင္ေသးသလိုလုိ အၾကည့္ေတြနဲ႔ ၾကည့္တတ္ၿပီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။
အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ မၾကည့္နဲ႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပဲ ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ မိန္းမ လ်ာ၊ အေျခာက္၊ ေယာက်ာ္းလ်ာ၊ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္စသည္ျဖင့္ အထင္ေသးစြာ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲလိုလူေတြကို မေကာင္းေသာ သူေတြအျဖစ္ ေရွးကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ခုေခတ္မွာေတာင္မွ ျမန္မာလူ႔ေဘာင္ အသိုင္း အဝုိင္းမွာ အဲလိုလူ ေတြဟာ လူတကာရဲ႕ အထင္ေသး႐ွဳံ႕ခ်မႈကို ခံၾကရပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ လိင္တူလိင္ကြဲ ခ်စ္သူမ်ားဟူ၍ ကြဲျပားရတာဟာ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အထင္ေသး ႐ွဳံ႕ခ်စ ရာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေတြ ကြဲျပားရသလဲဆိုတာေတြကို ေဆးပညာ႐ွဴ႕ေထာင့္ကေန တင္ျပလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒိီေဆာင္းပါးေလးကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးခံစားခ်က္၊ လိင္စိတ္ဆြဲေဆာင္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈဆိုတာကို ဘယ္အခ်က္ ေတြကို မူတည္ၿပီးၾကည့္နိုင္သလဲဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာအျပဳအမူေတြနဲ႔ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြကို မူတည္ၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။

လူေတြရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈကို သံုးမ်ိဳးသံုးစားခြဲျခားနိုင္ပါတယ္။
1. Straight (Heterosexual) - လူတစ္ေယာက္ဟာ သူနဲ႔မတူတဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္တပ္မက္မႈ ရွိမယ္ဆိုရင္ အဲလိုလူကို straight လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ 
2. Gay/Lesbian (Homosexual) - အမ်ိဳးသားျဖစ္လွ်င္ (gay) အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက (lesbian) လို႔ ေခၚပါတယ္။ လူတစ္ဦးဟာ မိမိနဲ႔လိင္တူတဲ့ သူတစ္ေယာက္အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ ရွိမယ္ဆိုရင္ အဲလူကို homo­sexual လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ gay လို႔ေျပာလိုက္လွ်င္ အမ်ိဳးသားကို ဆိုလိုသည္ဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ gay ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသားအတြက္ေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ပါ အက်ံဳးဝင္သည္။ gay men, gay women စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားေျပာနိုင္သည္။
3. Bisexual - လူတစ္ဦးသည္ မိမိႏွင့္လိင္တူေသာ သူသာမက ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအေပၚ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ အဲလိုလူကို bisexual လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ လူသားတိုင္းရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ အားလံုးဟာ ပံုမွန္သဘာဝအတိုင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈ ကြဲျပားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ abnormal လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ လူတစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး စိတ္အေျခအေန မတူကြဲျပားသကဲ့သို႔ လိင္စိတ္အေျခအေနမတူ ကြဲျပား႐ံုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကြဲျပား ရျခင္းဟာ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ျဖစ္စဥ္ လြဲမွားေဖာက္ျပန္မႈ၊ အစီအစဥ္မက်မႈ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မတူကြဲျပားမႈေလးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိသည္ သူတပါးႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ အားငယ္စရာမလိုေပ။ အျခားေသာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုသူတို႔အား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဒီလိုမတူကြဲျပားမႈေတြဟာ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

လူေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မိမိဟာ gay, straight , lesbian, bisexual ,straight ဆိုၿပီး စတင္ကြဲျပားလာတာ ကို သတိထားမိသလဲဆိုရင္…. 
အ႐ြယ္ေရာက္လာၿပီး လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈုေတြကို အေျခခံၿပီးသိလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးဘဝ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ လူပ်ိဳေပါက္အေစာပိုင္းကာလမွာ စတင္သိသာလာပါတယ္။ ဒီလိုကြဲျပားလာတာဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထိအေတြ႔ လံုးဝမထိေတြ႔ရေသးတဲ႔ အခ်ိန္မွာျဖစ္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ရာ အရမ္းကို႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ ဒါျဖစ္ရတယ္လို႔ တိတိက်က် ေျပာ၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပေပးပါ့မယ္။ စိတ္ႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ပထမဦးစြာ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁.မိမိေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ မူတည္နိုင္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ဘဝေတြ႔ႀကံဳရေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား၊ မိဘမ်ားရဲ႕အုပ္ထိန္းမႈ အေျခအေနေတြအေပၚလည္း မွီတည္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့- ငယ္စဥ္မွာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္သာ အေနနီးတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ဟာ gay ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ မိန္းကေလးခ်ည္းရွိၿပီး ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္တည္းရွိတာမ်ိဳးပါ။

၂.မိမိရဲ႕ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံမႈ အေတြ႔အႀကံဳေပၚမွာလည္း မွီတည္ၿပီး ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ႕ပထမဆံုး လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ဟာ ေယာက်ာ္းေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔၊ အဲ့ဒီ ေကာင္ေလးဟာ လိင္တူဆက္ဆံရတာကို နွစ္သက္သေဘာက်သြားၿပီး gay ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ား အေန နဲ႔လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ တစ္ခုေျပာစရာရွိပါတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ေယာက်ာ္းတစ္ဦး (သို႔) ေယာက်ာ္းအမ်ားရဲ႕ အတင္းအဓမၼက်င့္ႀကံမႈကို ခံခဲ့ရတယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒီမိန္းကေလးဟာ ေယာက်ာ္းေတြကို ေၾကာက္လန္႔သြားၿပီး ေယာက်ာ္းေလးေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရမွာကို ေၾကာက္လန္႔သြားတတ္ ပါတယ္။ အဲလိုမိန္းကေလးမ်ိဳးဟာ မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း လိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ရတာကိုသာ ႏွစ္သက္သေဘာက်ၿပီး လိင္တူႏွစ္သက္တဲ့ မိန္းကေလး lesbian ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕သြားလာလႈပ္ရွားပံု။ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားနဲ႔ ေျပာဆိုပံုတို႔ကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္တဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖဴျဖဴႏြဲ႔ႏြဲ႔ ပိန္ပိန္ပါးပါးေလးေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ႂကြက္သားပမာဏနည္းတာ၊ ေျခလက္ေသးသြယ္တာ (အာဟာရလံုေလာက္စြာ မရရွိေသာေၾကာင့္ ပိန္လွီေနသူမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ)၊ ခႏၶာကိုယ္အေမြးေတြ နည္းတာ၊ ပုခံုးရင္အုပ္ဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ျခင္းမရွိတာ၊ အသံဟာလည္း ခပ္ၾသၾသျဖစ္မေနတာတို႔ေပါ့။ ဒါကို ေယာက်ာ္းမဆန္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္ေပါ့။ သူူ႔ရဲ႕စကားေျပာဆိုပံု သြားပံုလာပံုေတြကို ၾကည့္၍လည္း သိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခက္တာက ျဖဴျဖဴႏြဲ႔ႏြဲ႔ ေယာက်ာ္းေလးေတြအားလံုးဟာ လိင္တူခ်စ္သူေတြ မဟုတ္ၾကသလို၊ က်ားက်ားလ်ားလ်ားနဲ႔ ကာယဗလေမာင္ေတြဟာလည္း လိင္တူခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ေျပာျပတာပါ။ အထက္ပါ အခ်က္အားလံုးဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သေဘာကို ျပတာပါ။ ျဖစ္မယ္လို႔ အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနလို႔ပါ။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္...
လိင္တူႏွစ္သက္သူေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလြဲမွားမႈတစ္ခုလားလို႔ ေမးရင္ လံုးဝမဟုတ္ဘူးလုိ႔ဘဲ ေျဖရပါ လိမ့္မယ္။ အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုရဲ႕လက္ခံမႈကလည္း လူေတြရဲ႕လိင္မႈေရးရာ ေတြအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပါ တယ္။
ဥပမာ - မိမိအသိုင္းအဝိုင္းက လိင္တူကို လံုးဝမႏွစ္သက္ဘူးဆိုပါစို႔။ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ဘူးေပါ့။ အဲဒီအခါမွာ လူတစ္ဦးဟာ မိမိဟာ လိင္တူျဖစ္ရက္နဲ႔ မိမိဟာ လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္မေျပာဘဲနဲ႔၊ အခ်ိန္တန္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီး တစ္သက္လံုးေနထိုင္သြားတာ မ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္တဲ့။ သူဟာ အေျခအေနတခုခုေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳ သားေမြးအစရွိတဲ့ အျပဳအမူေတြ ျပဳမူေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈကေတာ့ လိင္တူပဲ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ လူသားေတြမွာသာမက ေခြး၊ သိုး၊ ငွက္အစရွိတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြမွာေတာင္မွ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
ဥပမာ - လိင္တူခ်စ္တဲ့ငွက္ေတြဟာ အလ်ဥ္းသင့္သလို ငွက္ဖိုေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳၾကေသာ္လည္း ထို လိင္တူခ်စ္တဲ့ ငွက္ေတြကို ငွက္အုပ္က ဝိုင္းဖယ္က်ဥ္ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲ့ငွက္ဟာ သဘာဝ တရား တာဝန္ျဖစ္တဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ငွက္မနဲ႔ မိတ္လိုက္ၿပီး ငွက္ငယ္မ်ားကို ေမြးဖြားကာ သူ႔မ်ိဳးဆက္ မျပတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

လူတစ္ဦးဟာ လိင္တူခ်စ္သူလား၊ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကိုမွ သေဘာက်တာလားဆိုတာ မိမိရဲ႕ စိတ္အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ႐ိုက္ခတ္မႈေတြက သက္ေရာက္ေစတယ္ဆိုတာ အထိုက္အေလ်ာက္ မွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲလိုျဖစ္လာဖို႔ရန္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ gay ျဖစ္ပါေစဆိုၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးရာပါကတည္းက သတ္ မွတ္ၿပီးသား အေျခအေနတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးပညာ႐ွဴ႕ေထာင့္ အျမင္ေလးကို တင္ျပပါ့မယ္။

ေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းကေလးဟူ၍ ခြဲျခားရာမွာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနည္းပညာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ပါဝင္လာပါတယ္။ ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားတာက ေယာက်ာ္းေလးမွာ Y chromosome ပါၿပီး၊ Y chromosome က လူတစ္ဦးကို အမ်ိဳးသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ Y chromosome မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ လူတစ္ဦးဟာ မိန္းကေလး ျဖစ္သြားပါတယ္။ Y chromosome ဟာ အမ်ိဳးသား လိင္ေဟာ္မုန္းေတြျဖစ္တဲ့ androgen, testoster one စသည္တို႔ထြက္လာဖို႔ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေမြးရာပါေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ၿပီးသားဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ ႏိုင္သလဲဆိုရင္ လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္သူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ hypothalamus မွာရွိတဲ့ INAH3 လို႔ေခၚတဲ့ ႏ်ဴကလိယပ္စ္ (nucleus) ေနရာေလးတစ္ခုဟာ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ လြန္စြာမွတူပါတယ္တဲ့။ 
အဲဒီေနရာေလးဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ သိသိသာသာကိုႀကီးေနၿပီး မိန္းကေလးေတြ နီးပါးေလာက္ရွိပါ တယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရတာဟာ သဘာဝတရားက သူတို႔ကို ဒီလိုျဖစ္ပါေစလို႔ သတ္မွတ္ထားသလိုမ်ား ျဖစ္ေနသလား။ အျခားအေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အဓိကလိင္အဂါၤဟာ ေဝွးေစ့နဲ႔ လိင္တံေပါ့ဗ်ာ။ ေဝွး ေစ့က ပိုအဓိကက်ပါတယ္။ ၄င္းဟာ ဘာလုပ္ေပးသလဲဆိုရင္ အ႐ြယ္ေရာက္စဥ္မွာ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သုတ္ေကာင္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ေပးပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသား လိင္ေဟာ္မုန္း ေတြကိုလည္း ထုတ္ေပးပါတယ္။ Testoster­one လို႔ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းဟာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႔ရာ လြန္စြာ အေရးႀကီးၿပီး အမ်ိဳးသားလိင္ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ႔ androgen ကို လုပ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက MIS လို႔ေခၚတဲ့ ပစၥည္းေလးပါ။ သူက အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ေဝွးေစ့ကေန ထြက္လာၿပီး ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းေတြအားလံုးကို တားျမစ္ေပးပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြမွာ testosterone ေဟာ္မုန္းနည္းေနလို႔ မ်ိဳးေအာင္ေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေဟာ္မုန္းထိုးေပးလို႔မရပါဘူး။ testosterone ဟာ ေဝွးေစ့မွာ androgen ပမာဏကို မ်ားေစသည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပင္ပမွ testosterone ေသာက္ျခင္း၊ ထိုးျခင္းဟာ ေဝွးေစ့မွာ androgen ပမာဏကို မတက္လာေစတဲ့ အျပင္ နဂိုနည္းေနတဲ့ androgen ပမာဏကိုေတာင္ ပိုနည္းသြားေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္ testosterone ကို အမ်ိဳးသား သေႏၶတားေဆး အေနနဲ႔ေတာ့ သံုးလို႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား သေႏၶတားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပါဝင္ေသာ testosterone ပမာဏဟာ ေသြးတိုးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ Castration လို႔ေခၚတဲ့ ေဝွးေစ့ထုတ္ထားေသာ သူေတြမွာ (ဥပမာ- လိင္ေျပာင္းထားတဲ့သူေတြေပါ့ဗ်ာ) အဲလိုလူေတြမွာ အမ်ိဳးသား လိင္ေဟာ္မုန္း ပမာဏဟာ လြန္စြာမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ လိင္တူခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ testosterone နဲ႔ MIS ပမာဏနည္းေနပါတယ္။ ဒါေတြနည္းေနလို႔ လိင္တူခ်စ္သူ ျဖစ္ရတယ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုအတိအက်သိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ ကုသမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ရာလြယ္ကူတာေပါ့ဗ်ာ။ 
ေနာက္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုကေတာ့ elder brother hypothesis လို႔ ေခၚပါတယ္။ မိမိရဲ႕ဖြားခ်င္း ေမာင္ႏွမ ေတြထဲမွာ ေယာက်ာ္းေလးေတြ မ်ားေနတယ္ဆိုပါစို႔ဗ်ာ။ အငယ္ဆံုးမွာ သက္ေရာက္မႈရွိသြားတာဗ်။ အေသးစိတ္ ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Y-chromosome ဟာ အမ်ိဴးသားျဖစ္ဖို႔ရန္ သတ္မွတ္ေပးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ ေျပာျပထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ Y-chromosome လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ သားအတြက္ဆိုရင္ Y-chromosome ဟာ အေဖဆီကပဲ ရလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုနဲ႔ သားေတြမ်ားလာတဲ့အခါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ျပင္ပက ကိုယ့္မွာမရွိတဲ႔အရာတစ္ခု ဝင္လာရင္ antibody လို႔ေခၚတဲ့ ပဋိပစၥည္းတစ္မ်ိဳးထုတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေလ႔ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ သားေတြ ေမြးတာမ်ားလာတဲ႔အခါ မိခင္ျဖစ္သူမွာ Y-chromosome antibody ေတြမ်ားလာၿပီး အငယ္ဆံုးသားမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပိုင္းသားေတြမွာ သက္ေရာက္မႈသိပ္မရွိလွပါဘူး။ အငယ္ဆံုးသားမွာ ေရာက္လာတဲ့ Y-chromosome an­tibody ေတြဟာ သူ႔မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားျဖစ္မႈကို အားေပးမယ့္ Y-chromosome နဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး၊ Y-chro­mosome ရဲ႕ စြမ္းအားက်သြားၿပီး ေယာက်ာ္ေလးနဲ႔ ထပ္တူမက်ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာရပ္ေတြမွာ လႊမ္းမိုးမႈရွိတဲ့အတြက္ Gay မ်ားဟာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ေသာ သေဘာေလးလဲရွိပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ေမြးရာပါ Gay ၊ Straight ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးသားဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခုနဲ႔ ရွင္းလင္းခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

တစ္ခါက အေမရိကန္ျပည္မွာ ေမြးကင္းစေယာက်ာ္းကေလးေလးဟာ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ တစ္ခုေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေယာက်ၤားအဂါၤျဖစ္တဲ့ လိင္တံမွာ ထိခိုက္မႈရွိသြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအခါမွာ ဆရာဝန္က ဒီကေလးဟာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ ေယာက်ာ္းေလးတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အရွက္ရလိမ့္မယ္လို႔ စိုးရိမ္ၿပီး မိဘေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ကာ ကေလးေလးကို လိင္ေျပာင္းခြဲစိတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာေပါ့။ အဲေတာ့ ကေလးေလးဟာ မိန္းကေလး ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ငယ္ငယ္တည္းက အဲ့ကေလးဟာ သူဟာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဆိုတာပဲ သူသိတယ္။ သူ႔ကို အမ်ိဳးသမီး လိင္ေဟာ္မုန္းေတြ ထိုးေပးတယ္။ နာမည္ေရာ မိန္းကေလးနာမည္ပဲ ေပးထားတယ္။ သူ႔မိဘေတြကလည္း သမီး၊ သမီးလို႔ပဲ ေခၚၾကတာေပါ့။ ႀကီးလာတဲ႔အခါ အဲ့ဒီကေလးေလးဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္လိုပဲေပါ့။

ဒါေပမယ့္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္တဲ့ အခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ လိင္ကို စတင္စိတ္ဝင္စားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဟာ မိန္းကေလး ေတြကိုပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္တဲ့။ သူ႔မွာ အမ်ိဳးသားအဂါၤေတြ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြ မရွိ ေသာ္လည္းဘဲ သူဟာ အမ်ိဳးသား သဘာဝကိုသာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူဟာ ေယာက်ာ္းေလးေလ ဗ်ာ။ သူ႔ကို ဘယ္လိုပဲ မိန္းကေလးလိင္ျဖစ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ထားထား၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္ေဟာ္မုန္းေတြ ထိုးေပးေပး သူ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားစိတ္က မေပ်ာက္ဘဲ၊ သူဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး မိဘေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျဖစ္ရင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိတဲ႔အခါမွာ သူဟာ ေယာက်ာ္းေလး အျဖစ္ကို ျပန္ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္တဲ့။

နိဂုံုးခ်ဳပ္
ကၽြန္ေတာ္ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Gay, lesbian ေတြလို႔ homosexual ေတြျဖစ္ရျခင္းဟာ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ႐ိုက္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သလို၊ ေမြးရာပါ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။
ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ႐ိုက္ခတ္မႈေတြဟာ gay ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းလွပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းရင္းကို ေျပာပါဆိုရင္ သေႏၶသားဘဝကတည္းက ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာေဟာ္မုန္းမ်ား၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစရွိတဲ့ အရာေတြ မတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ လိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္ကြဲခ်စ္သူဟူ၍ ကြဲျပားေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရန္မွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသကဲ့သို႔ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ ယခုတိုင္ေအာင္ ပညာရွင္မ်ားၾကားမွာ ႐ႈပ္ေထြးဆဲ ကိစၥတစ္ခုပါ။ အေျဖရွာဆဲပါ။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္လို႔ တိတိက်က် မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

လူတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈက လိင္တူခ်စ္သူျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ က လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မိမိသည္ လိင္တူခ်စ္သူဆိုသည္ကို အသိေပးရန္ ရွက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသားပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုေသာ romantic emotion တစ္ခုခုရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သာမန္လိင္ကြဲခ်စ္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီလိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကြဲျပားမႈရွိသူေတြဟာ ေရာဂါေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ သလို၊ သူတို႔ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးကို အေလးထားေသာအေနျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို အထင္ေသး႐ွဳံ႕ခ်ေသာ အျပဳအမူမ်ား ကို မျပဳသင့္ေပ။ လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားေသာအေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လိင္တူလက္ထပ္မႈေတြကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေနပါၿပီ။

ကမာၻတဝန္းမွာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈဟာ လူသားေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာဆိုရင္ လိင္တူခ်စ္သူေတြကို နပုန္းပ႑ဳက္မ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားမႈရွိပါ တယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မွာဆိုရင္လည္းပဲ အဓမၼရာဂဟူ၍ သတ္မွတ္ထားကာ မေကာင္းေသာ လိင္စိတ္ရွိသူမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားမွာ ေရာဂါရွိေနသူ၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကတဲ့ အတြက္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြလည္း တန္ဖိုးထား ရပါမယ္။ ဘာသာေရးကို ပစ္ပယ္ျခင္းမရွိေစဘဲ၊ လူအခြင့္အေရးကိုလည္း တန္ဖိုးထားကာ နားလည္မႈျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ ပါက လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို အထင္ေသး႐ွဳံ႕ခ်၊ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ေစကာမူ ျပစ္တင္ ႐ွဳံ႕ခ်ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ မတုန္႔ျပန္မိၾကေစရန္ႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိထိုသို႔ ျဖစ္ေနရသည္ ကို အားငယ္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစစ္အမွန္ကို ရရွိခံစားၾကေစလိုေသာ ေမတၱာေစတနာမြန္ျဖင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးကို ေရးသားလိုက္ရေပသည္။
အ႐ူးေလး

No comments: