Sunday, May 20, 2012

လိင္တူႀကိဳက္သူမ်ားသိသင့္သည့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား


လိင္တူႀကိဳက္သူ၊ လိင္တူေရာလိင္ကြဲပါႀကိဳက္သူႏွင့္လိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ားမွာမည္ကဲ့သို႔ေသာဘ၀မွ လာသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ဘာသာကိုကိုးကြယ္သူျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ၍ မည္သည့္အရပ္တြင္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔မွာ လူအမ်ားထဲမွ လူမ်ားပင္ျဖစ္၍ အမ်ားသူငါနည္းတူက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္က်န္းမာေရးအသိပညာတန္းတူရထိုက္သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းသုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ၄င္းတို႔မွာ သာမန္လူမ်ားထက္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါမ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးလိင္တူႀကိဳက္တူမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာအျဖစ္မ်ား၍ အမ်ိဳးသားလိင္တူႀကိဳက္တူမ်ားတြင္ ဆက္ဆံရာမွတဆင့္ ကူးဆက္ေသာေရာဂါမ်ားအျဖစ္မ်ားသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းတို႕၏က်န္းမာေရးအတြက္ လိုက္နာအပ္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။
 
၁။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူပါ

လိင္တူႀကိဳက္ျခင္း၊ လိင္တူေရာလိင္ကြဲႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္လိင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းသည္ရွက္စရာမဟုတ္ပါ။ ၿငိဳျငင္ခံဖြယ္ရာမဟုတ္ပါ။ အားငယ္စရာမဟုတ္ပါ မိမိက်န္းမာေရးသည္အဓိကျဖစ္၍ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ ဖ်ားနာလွ်င္ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

၂။ မရွက္ပါႏွင့္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။

ဆရာ၀န္ႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ မိမိ၏ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ႏွင့္ခံစားေနရေသာေရာဂါျဖစ္စဥ္ကို မကြယ္မ၀ွက္ေျပာရဲပါေစ။

၃။ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား။

က်ားေဟာ္မုန္း၊ မေဟာ္မုန္းပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ကိုယ္စီကိုယ္ငွရွိၾကသည္။ မေဟာ္မုန္းသည္ ေသြးခဲပ်စ္ေစ၍ေသြးတိုးေစသည္။ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကိုျမင့္မားေစရံုမက လူကိုပါေဖာ္သြပ္၍၀ေစသည္။က်ားေဟာ္မုန္းမ်ားမွာ အသည္းကိုပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကိုမိမိသေဘာႏွင့္မသံုးစြဲပါႏွင့္ နားလည္ေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသတိုင္ပင္ပါ။

၄။ ႏွလံုးသားက်န္းမာေရး။
ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဆးလိပ္ အရက္တို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အ၀လြန္ျခင္း၊ေသြးတိုးျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါတို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးပါ။

၅။ကင္ဆာေရာဂါ။
အျဖစ္နည္းေသာ္လည္းေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုပံုမွန္ဂရုျပဳစစ္ေဆးပါ။သံသယျဖစ္ဖြယ္အလံုးအက်ိတ္အဖုမ်ားေပၚလာပါက နားလည္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ပါ။အခ်ိန္မီကုသမႈခံယူပါ။

၆။ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။

လိင္ဆက္ဆံရာမွတဆင့္ ကူးဆက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္မည္ကဲ့သို႔ သဘာ၀မဟုတ္သည့္လိင္ဆက္ဆံမႈကိုျပဳေစကာမူအကာအကြယ္ယူျခင္းသည္ သာစိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္သည္။ HIV ႏွင့္ ကာလသားေရာဂါ STD ပါပံုမွန္(သံုးလတစ္ႀကိမ္)စစ္ေဆးပါ။ အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီကာကြယ္ေဆးထိုးထားပါ။

၇။ ေဆးလိပ္၊အရက္ေရွာင္ပါ။

ေဟာ္မုန္းေဆးသံုးစြဲေနသူမ်ား၊ ေဆးလိပ္အရက္ပါသံုးစြဲလွ်င္ႏွလံုးေရာဂါ၊ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားတတ္သည္။ မသံုးစြဲလွ်င္ေကာင္းသည္။ သံုးစြဲေနလွ်င္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးစားပါ။

၈။ စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း။
ပတ္၀န္းက်င္၏ပုတ္ခတ္မႈေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားေသာျပႆနာျဖစ္သည္ မည္သူတို႔ကမည္သို႔ပင္ဆိုေစ မိမိဘ၀ကိုမိမိသာေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ျဖစ္၍စိတ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာပါေစ။စိတ္ပ်ိဳ၍ ကိုယ္ႏုသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္မွန္အိပ္၊ အခ်ိန္မွန္စား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမွန္မွန္လုပ္၊ အားလပ္ခ်ိန္နား၍ သဘာ၀အလွအပမ်ားကို တစ္၀ခံစားေပးပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုပါ။ အိမ္ေမြးတိရစာၧန္ေလးမ်ားေမြးျမဴၾကင္နာပါ။ အားလပ္ခ်ိန္၌ ၀ါသနာပါရာ (ဥပမာ-ပန္းစိုက္ျခင္း) ျပဳလုပ္၍စိတ္အပန္းေျဖပါ။
 
၉။ အစားအစာႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း။

အမ်ားသူငါနည္းတူအဟာရျပည့္၀ေသာအစားအစာ၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီး၀လံမ်ားစားသံုးပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔ႏွင့္ တစ္ပတ္ ၅ ရက္ခန္႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳေပးပါ။

Health Care Journal Vol-3 No.14 Page 9 တြင္ေရးသားထားေသာ စႏၵီ(ေဆး-၂) ၏ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

LGBT - လိင္တူႀကိဳက္သူမ်ားသိသင့္သည့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား 

No comments: