Friday, November 25, 2011

Mom, Dad, I'm Gay

(Advice to Parents on How to Cope With a Gay Son or a Lesbian Daughter)

ေမေမ၊ ေဖေဖ၊ သားက Gay ပါ

သားသမီးတိုင္း ယံုၾကည္တက္ၾကြ ဖ်တ္လတ္ရဲရင့္ျပီး သူခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူခင္သူနဲ႕ အသက္ရွည္အနာမဲ့စြာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ သဘာ၀အတိုင္း ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးေနထိုင္သြားတာမ်ိဳးကို မိဘတိုင္းက က်ိန္းေသေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္လူအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆန္႕ က်င္ဘက္လိင္ကို ႏွစ္သက္သေဘာက်ျခင္းသည္ သဘာ၀ျဖစ္ျပီး တန္ဖိုးလည္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္ သက္သူမ်ား ကိုေတာ့ သဘာ၀မက် မွားယြင္းေနသူမ်ားအျဖစ္ခံယူၾကပါတယ္။ မိဘေတြဟာ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားကို ရႈံ႕ခ်တဲ့ အရာမသြင္း တဲ့ စကားလံုးမ်ားေျပာၾကားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုက္ရိုက္ဘက္လိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း သူတို႕ပတ္၀န္းက်င္ သူတို႕မိသားစု ယံုၾကည္အားက်ရေသာသူမ်ားထံမွ သိသိသာသာပဲျဖစ္ျဖစ္ မသိမသာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကံဳဖူးျမင္ဖူးလက္ခံဖူးေနတာမ်ားတယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ သား သို႕မဟုတ္ သမီးက 'ေမေမ၊ေဖေဖ၊ သား(သို႕)သမီးက Gay ပါ' လို႕ ေျပာတဲ့အခါ ဘာလုပ္ၾကမွာပါလဲ။

Accept - လက္ခံေပးပါ

အဦးဆံုးႏွင့္ အဓိကေျပာခ်င္တာက သူတို႕သင့္ကိုေျပာၾကားေနတာမ်ားကို လက္ခံနားေထာင္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့ သူ႕တို႕ရဲ႕အစစ္အမွန္ ဘ၀ကို လ်စ္လ်ဴမရႈျပစ္ပါနဲ႕။ တစ္ခုခုေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သင္လက္ခံလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေစမယ့္နည္းလမ္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား မျပလုပ္တာ၊ ျပီးေတာ့ သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္းမြန္ဆံုး နည္းလမ္းနဲ႕ လက္ခံဖို႕ၾကိဳးစားတာမ်ိဳးလုပ္ရ ပါမယ္။ သူတို႕ ရဲ႕အတြင္းက်က်စကားမ်ားကို ေျပာဆိုတိုင္ပင္လာရင္လည္း ေက်နပ္လက္ခံပါတယ္ဆိုတာ သူတို႕ကိုေျပာျပရပါမယ္ ေပါ့ေနာ္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို သူတို႕အားေျပာဖို႕ တကယ့္ကို သက္ေသာင့္သက္သာမရွိဘူးဆိုရင္လည္း တကယ့္ကို ရိုးရိုးသားသားပဲ သင့္ သေဘာဆႏၵကိုျပသလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ကို သင္ရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈအား သိေစအပ္သလို သူတို႕ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပ လာတဲ့ အေၾကာင္း အရာခံစားခ်က္တို႕အေပၚ ေသခ်ာေပါက္ ေလ့လာသင္ယူရပါမယ္။

Ask Questions - အေမးစကားဆိုပါ

အေမးစကားမ်ားဟာ သင့္သား သို႕မဟုတ္ သမီးႏွင့္ စကားစျမည္စတင္ေျပာဆိုဖို႕ အေကာင္းမြန္ဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခု ပါပဲ။ အဲဒီလို အေမးစကားမ်ားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ သူတို႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္တည္မႈေတြအေပၚ ဂရုတစိုက္ရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ပါတယ္။ အေမးစကားတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ သင့္ကို သူတို႕ႏွင့္ ပိုမိုေ၀းကြာေစမယ္ဆိုတာလည္း သတိထားသင့္ပါတယ္။ သူတို႕ကို သင္က ျငင္းပယ္လို္က္ မွာကိုစိုးရြံ႕တာ၊ ျပီးေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈကို မိဘျဖစ္တဲ့ သင့္အား ထုတ္ေဖာ္မေျပာျပမီမွာ သင့္ သား သို႕မဟုတ္ သမီးဟာ ေတာ္ ေတာ္ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ေနခဲ့မယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။သတၲိဆိုတာရဲ႕အလြန္မွာ သူတို႕ဘ၀အစိတ္အပိုင္းကို သင့္အားထုတ္ ေဖာ္ျပ ျခင္းမွာ သူတို႕ကို စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈေတြျဖစ္ေပၚခံစားမသြားေစခ်င္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရ ၾကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားခ်က္မ်ား သို႕မဟုတ္ ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္တဲ့ စိတ္သေဘာထားယိမ္းယိုင္မႈမ်ားထက္ သူ႕တို႕ကိုတန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္မႈဟာ ပိုမိုသာလြန္ပါေၾကာင္းဆို တာကို ျပသရပါမယ္။သူတို႕ကို အေမးစကားဆိုခ်င္ရာမွာ အေမးထုတ္သင့္တယ္လို႕ယူဆတဲ့ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

(၁) ဘယ္အခ်ိန္ကစျပီး သား သို႕မဟုတ္ သမီးက gay/lesbian ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သလဲ?

(၂) gay/lesbian ျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ သား (သို႕မဟုတ္) သမီး?

(၃) သား သို႕မဟုတ္ သမီးမွာ boyfriend/girlfriend ရွိေနျပီလား?

(၄) ဒီအေၾကာင္းအရာကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား မွ်ေ၀ အသိေပးျပီးေနလား?

(၅) (ေဖေဖ၊ေမေမ) က သား သို႕မဟုတ္ သမီးကို ဘာမ်ားအေထာက္အပံ့လုပ္ေပးေစခ်င္သလဲ?

Do Not Ask or Make These Comments

မေမးသင့္ သို႕မဟုတ္ မျပဳလုပ္သင့္သည့္ မွတ္ခ်က္- ေ၀ဖန္မႈမ်ား

(၁) gays/lesbians ေတြက အိပ္ယာထဲမွာ ဘာလုပ္ၾကသလဲ? ဒီေမးခြန္းက သင့္သား သို႕မဟုတ္ သမီးကို စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ တကယ့္ကို သင္သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းေပၚမွာတက္ေရာက္ရွာေဖြဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။

(၂) သား (သို႕မဟုတ္) သမီးက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ေနသလား ? လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ ႏွစ္သက္မႈမွာ လိင္အမ်ိဳးအစားသက္ေသအမွတ္တံဆိပ္က ဘာမွအလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ Lesbians ဆိုတာက ေယဘုယ်သေဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေနျခင္း၊ ျပီးေတာ့ gay men ေတြက အမ်ိဳးသားေတြကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေနျခင္းဆိုတာ ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အသြင္ေျပာင္းလဲ၀တ္ဆင္သူမ်ားေတာင္မွာမွ လိင္တူျခင္းကိုမၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားရွိေနႏိုင္ တာကိုေလ့လာသင့္ပါတယ္။ Transgender အသြင္ေဆာင္ေနျပီဆိုရင္ေတာင္ သင့္ သား သို႕မဟုတ္ သမီးကိုထပ္မံေလ့လာဖို႕လို အပ္ေသးတာကိုသတိျပဳပါ။

(၃) သား (သို႕မဟုတ္) သမီးေတာ့ ကုထံုးပညာရွင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သြားေတြ႕သင့္တယ္? ဒီလိုေျပာဆိုတာကေတာ့ ေစာ္ကားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုေျပာလိုက္ျခင္းက သင့္သား သို႕မဟုတ္ သမီးရဲ႕ အမ်က္ေဒါသခံစားမႈႈကို သင့္ဆီဦးတည္မိေအာင္ျပဳလုပ္သလို ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အထက္ပါစကားကုိ ဆိုလိုက္ျခင္းဟာ သူတို႕ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ ခံစားခ်က္ေတြကို လက္မခံတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သြားေစလို႕ျဖစ္ပါတယ္။

Consequences of Rejection

ျငင္းပယ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

မိဘအမ်ားစုဟာ ၾကီးမားတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြန္႕စားမႈႈၾကီးတစ္ခုႏွင့္ အခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္သန္းသြားရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႕လွတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈမ်ား (ေဒါသ၊ စိတ္ကသိကေအာက္ ျငင္းဆန္လိုမႈ၊ အကူအကယ္ရာမဲ့တဲ့ခံစားခ်က္၊ သစၥာေသြဖယ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္း အားငယ္မႈ) ကိုအမ်ိဳးအမည္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကရပါတယ္။မည္သို႕ဆိုေစ သင့္ သား သို႕မဟုတ္ သမီး၏ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ေနမႈကို လက္ခံဖို႕ ခဲယဥ္းေနမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ လက္မခံဖို႕ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာဘက္ကို ဦးတည္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ႏွင့္ သူတို႕ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစပါတယ္။ Social and Psychology and Personality Science ရဲ႕ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ လူငယ္လူရြယ္ေလးမ်ားဟာ ျငင္းပယ္မႈကို ခံစားလိုက္ရျပီဆိုလွ်င္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အစြန္းေရာက္ ေသာ အက်င့္စရိုက္အျပဳအမူမ်ားစီ ဦးတည္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျဖစ္သြားႏိုင္ပါရဲ႕။

- မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသဖို႕ၾကိဳးပမ္းမႈ

- အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ဆိုးသြမ္းလူငယ္ ျဖစ္လာမႈ

- မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႕မဟုတ္ အရက္ေသစာ သံုးစြဲမႈ

- ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္မ်ားသည့္ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စြဲေဆာင္ခံရမႈ

- ၀မ္းနည္း စိတ္ဓာတ္က်လာမႈ

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျပဳအမူအက်င့္မ်ားကို ေဖးမတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားကိုအလိုရွိျပီး မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ မိဘအိမ္ေတြကို စြန္႕ခြာသြားတတ္ၾကပါတယ္။ တူညီေသာ ေလ့လာခ်က္ အရ အမ်က္ေဒါသမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားဖို႕၊ စိတ္ဓာတ္က်အားငယ္မႈမ်ားနည္းဖို႕၊ ျပီးေတာ့ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ယံုၾကည္ခ်က္ျမင့္မား ဖို႕ဆိုတာေတြဟာ လူငယ္ေတြကို အရင္ဆံုး အားေပးဖို႕နဲ႕ ေဖးမမႈေတြက အေရးပါတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ သင့္ သား သို႕မဟုတ္ သမီးရဲ႕ အေကာင္းမြန္ဆံုးစိတ္၀င္စားလက္ခံမႈကို သင့္စိတ္အေျခခံမွာ ဘယ္လိုရွိရွိ လက္ခံဖို႕စိတ္ထည့္လိုက္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးေသာ သူတို႕အေပၚစိတ္၀င္တစားရွိလိုက္ျခင္းပါပဲ။ သင္ သို႕မဟုတ္ သင့္ရဲ႕သား၊သမီးေတြ က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး မိသားစုအ၀န္းအ၀ိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ေနထိုင္အသက္ရွင္ေနတာကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က အလိုရွိၾကမွာအမွန္ပဲမဟုတ္လား။သူတို႕ရဲ႕ အရာအားလံုးကို မၾကိဳက္လက္မခံဘူး၊ သူတို႕ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈေတြကိုကို မႏွစ္သက္ေနဘူးဆိုရင္ေတာင္ သူတို႕ဟာ ဘယ္သူေတြဆိုတာကို အရင္မ်က္ႏွာမူလိုက္ပါ။ သူတို႕ရဲ အမူအက်င့္သြားလာလႈပ္ရွားဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚမွာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကေတာ့ ၾကိဳက္တယ္ ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ လက္မခံဘူးဆိုတာေတြကို ပြင့္ပြ့င့္လင္းလင္း စစ္ထုတ္ေျပာျပျပီး သင့္ကေလးရဲ႕ အႏၲရာယ္ကင္းတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာမႈကို ေရွးရႈေပး သင့္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ လူအမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္း၀င္မႈေတြမွာ မိမိေၾကာင့္ မိမိသားသမီးမ်ားအရွက္ရ အားငယ္ေစတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ သူတို႕ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈမွာ အႏၲရာယ္ကင္းျပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ့္အရာမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနရမယ္ မဟုတ္လားေလ။ သူတို႕က ရင္မွျဖစ္ေသာ သားသမီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Get Support - အကူအညီအေထာက္အပံ့

သင့္ကိုယ္သင္ ကူညီအားေပးဖို႕ ရွာေဖြၾကံဆသင့္တာေလးေတြကို ရွာေဖြၾကံဆသင့္ပါတယ္။ သင့္သားသမီးေတြဆီကေန ရမယ့္ အထက္ ပါသတင္းမ်ိဳးေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႕ မိဘေတြအတြက္ မလြယ္ကူပါဘူး။။ သင့္ခံစားခ်က္မႈမ်ားကို သင့္ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊၊ အမ်ိဳးသား သူငယ္ခ်င္း၊ ညီမ၊ အစ္ကို သို႕မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ကို(စိတ္သေဘာထားပြင့္လင္းသူ၊ သင့္ကိုနာက်င္ တဲ့ခံစားမႈကို မေပးမဲ့ ဆန္႕က်င္တဲ့အျမင္ရွိတဲ့ သင့္ကိုလက္ခံနားလည္ေပးမဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္) မွ်ေ၀ေျပာေပးၾကည့္ပါ သင္ဘယ္လို ခံစားျဖတ္သန္း ေနရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုေပါ့။ 1972 က New York City မွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ PFLAG (Parents and Friends of Lesbian and Gays) အသင္းအဖြဲ႕လိုမ်ိဳးေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ျပီး အကူအညီရယူၾကည့္ပါ။ သူတို႕အသင္းအဖြဲ႕ဟာ LGBT ေတြရဲ႕ အသက္ ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈ ပညာေရး၊ လူသိရွင္ၾကားေထာက္ခံေျပာဆိုမႈေတြ ႏွင့္ အျခားေသာအကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကို ကူညီေျဖရွင္း ေပးေန တဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္က အလားတူ PFAG အသင္းအဖြဲ႕မ်ိဳးရွိလား ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာ မ်ားရွိသလား ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ online ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ PFAG ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈဌာနမ်ားမွေနျပီး သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ရယူပါ။

Alex Aung (25 November 2011)

Reference: Mom, Dad, I'm Gay – Advice to Parents on How to Cope With a Gay Son or a Lesbian Daughter

by Esmeralda Carvalho

စာၾကြင္း။ ။ Esmeralda Carvalho က http://www.lesbianmomtoday.com မွ စာေရးဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ website ဟာ လိင္တူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အေမမ်ားႏွင့္ သူတို႕ရဲ႕မိသားစု၀င္မ်ားၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ထိန္းမႈ၊ က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ခရီးသြား ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးျပဳလုပ္ထားတဲ့ website ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ Sociology and Psychology ႏွင့္ B.A (Honours) ရယူထားသူျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ Alex Aung အေနႏွင့္ေတာ့ ပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘာမွ၀င္ေရာက္အၾကံဥာဏ္မေပးတတ္ပါဘူး။ မိမိသားသမီးက လိင္ ကူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူျဖစ္ေနသည္ဆိုဦးေတာ့ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္အႏၲရာယ္ကင္းျပီး မိသားစုအ၀န္းအ၀ိုင္းမွာ ေအးေအးသက္သာေနထိုင္ ေနေစေရးကိုသာ ပိုမိုအေရးေပးမိမွာပါပဲ။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ေျပာဖူးသလို 'မိမိသေဘာမတူသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူတစ္ဦးအျဖစ္' သေဘာထားလို႕မရဘူးလားလို႕ပဲဆိုခ်င္ပါတယ္။

No comments: